Raport de monitorizare 2016 a gect: sintezăYüklə 18,07 Kb.
tarix25.07.2018
ölçüsü18,07 Kb.
#58198


Raport de monitorizare a GECT: sinteză


RO


Raportul de monitorizare GECT se înscrie în exercițiul periodic de monitorizare al Comitetului European al Regiunilor privind progresele anuale înregistrate și dezvoltarea grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT). Raportul de monitorizare GECT 2016 oferă o imagine de ansamblu a situației actuale și analizează evoluția din 2016.


Revizuirea legislației naționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului GECT în legislațiile naționale arată că toate statele membre (SM) au adoptat Regulamentului Uniunii Europene (UE), dar numai câteva dintre acestea și-au reînnoit dispozițiile naționale după modificarea din 2013 a Regulamentului privind GECT. Ultima actualizare a legislației naționale datează din 2015, în timp ce altele sunt în curs de elaborare sau urmează să fie adoptate. Statele membre în care autoritățile participă la mai multe GECT sau dețin locuri de GECT contribuie activ la facilitarea schimbului și la crearea de cunoștințe în rândul părților interesate. Mijloacele de furnizare de informații și sprijin variază foarte mult. Ungaria este singura țară cu o abordare sistematică și regulată de încurajare a schimburilor între autoritățile de omologare a GECT și de sprijinire a GECT.
Subiectul specific al raportului de monitorizare din 2016 analizează posibilele efecte ale crizei din zona Schengen recente și introducerea controalelor la frontiere în perioada 2015-2016. Până în prezent, majoritatea GECT nu se confruntă cu niciun impact asupra activității lor. Unele aveau probleme legate de durata mai lungă a călătoriei sau de trecerea unei frontiere, dar, cu puține excepții, astfel de nu s-au pus pentru toate celelalte GECT și nu sunt legate de activitățile specifice acestora. Cu toate acestea, au fost exprimate preocupări cu privire la faptul că, în cazul în care criza Schengen se prelungește sau controalele la frontieră devin mai extinse sau mai stricte, mai multe GECT ar putea fi grav afectate.
Descrierea GECT se află la baza raportului anual de monitorizare a acestora. La sfârșitul anului 2016, existau 65 de GECT, dintre care cinci au fost create în cursul anului 2016. Pentru fiecare GECT, există o fișă informativă care descrie principalele sale caracteristici. Aceste GECT, prezentate în edițiile anterioare ale raportului de monitorizare a GECT, sunt descrise pe scurt, accentul fiind pe atribuțiile acestora și legăturile cu cooperarea teritorială europeană (CTE). Pentru unele dintre GECT, activitățile nu au putut fi identificate, ceea ce înseamnă că nu toate GECT înființate funcționează efectiv. Prima GECT va fi închisă în mod oficial în 2017. GECT înființate în ultima parte a anului 2015 sau în 2016 sunt descrise în fișe informative mai lungi, care includ un rezumat al structurilor de guvernanță și alte caracteristici principale ale GECT.
O comparație a fișelor informative arată că varietatea tipurilor de GECT în ceea ce privește amplasarea lor geografică, actorii implicați, temele abordate și tipul de sarcini a crescut considerabil în ultimii ani. Cu toate acestea, GECT încă rămâne destul de concentrate în anumite zone de frontieră europene, iar unele state membre nu participă la nicio GECT. Numărul de GECT la care participă state terțe este încă scăzut, dar a crescut în mod considerabil. Este vorba în principal de participanți din Elveția.
Numărul de membri ai unor GECT s-a schimbat după ultimul raport de monitorizare, numărul GECT care au câștigat membri fiind mai mare decât cel al GECT care au pierdut membri. Toate GECT înființate în 2016 pun accentul pe aspectele transfrontaliere, dar diferă foarte mult în ceea ce privește tematica și componența. Aceasta variază de la autoritățile locale, regionale și naționale la institutele științifice și universități. Unele pun accentul pe dezvoltarea teritorială; altele au sarcini foarte specifice pentru îmbunătățirea cooperării între universități sau pregătirea dezvoltării unei anumite infrastructuri.
În comparație cu anii precedenți, GECT au crescut, în medie, în ce privește dimensiunea personalului și bugetele de care dispun. Finanțarea pentru majoritatea GECT depinde de taxele de participare, care sunt completate din resurse naționale și/sau internaționale. GECT beneficiază de o serie întreagă de programe, altele decât CTE, printre care, de exemplu, alte fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), Orizont 2020, LIFE, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), Erasmus și „Europa pentru cetățeni”.
GECT au fost implicate într-o gamă largă de domenii de activitate. Prin definiție, GECT-urile care pun în aplicare proiecte și/sau programe europene au un potențial ridicat de a contribui la obiectivele strategiei Europa 2020 și la inițiativele sale emblematice. Legăturile directe cu inițiativele emblematice sunt destul de rare. Pe lângă contribuțiile generale la diferitele obiective ale Strategiei Europa 2020, activitățile care sprijină creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii tind să se numere printre cele mai importante. În ceea ce privește domeniile de activitate ale Comitetului European al Regiunilor (CoR), cele mai frecvent citate de către GECT sunt turismul, cultura și sportul, transportul și mediul. În afară de acțiunile de protecție a mediului, această repartizare este similară cu acțiunile menționate în ultimii ani.
CTE oferă cea mai utilizată finanțare europeană pentru GECT, prin intermediul unor proiecte din diverse programe. Cu toate acestea, numai câteva GECT sunt implicate mai direct în punerea în aplicare a programelor și a unor părți de programe. În 2016, 17 GECT au menționat că au pus în aplicare proiecte CTE, și, în multe cazuri, mai mult de un proiect. Numărul total de proiecte ETC puse în aplicare de GECT în 2016 este încă relativ scăzut, fapt care poate fi explicat printr-o oarecare întârziere în demararea programelor CTE. Pe lângă faptul că este un asociat sau un partener principal în cadrul unui proiect CTE, GECT contribuie indirect la punerea în aplicare a CTE printr-o varietate de alte acțiuni, cum ar fi consolidarea capacităților, sprijinirea de programe sau calitatea de membru în comitetele de monitorizare. Mai multe GECT intenționează să se implice în CTE până la sfârșitul perioadei de programare 2014-2020. Există însă în continuare obstacole ce împiedică îmbunătățirea implicării GECT în CTE. Acestea țin mai curând de diferenţele dintre statele membre.
GECT permit, de asemenea, utilizarea noilor instrumente disponibile în cadrul fondurilor ESI. În 2016, numărul de GECT ce utilizează unul sau mai multe instrumente noi a fost mai mare decât se preconiza în raportul de monitorizare a GECT din 2015. Cu toate acestea, numărul total al GECT care recurg la aceste instrumente este redus, deși mai multe GECT intenționează să le utilizeze în viitor.
Două GECT au fost implicate în punerea în aplicare a strategiilor de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) în 2016. Una dintre ele este legată în mod direct de o RIS3 transfrontalieră. Câteva GECT sunt interesate să își extindă activitățile legate de RIS3 sau care contribuie la implementarea în moduri diferite a proiectelor RIS3.
Aplicarea instrumentului GECT este foarte dinamică. În fiecare an sunt înființate noi GECT. La sfârșitul anului 2016, au putut fi identificate 23 de GECT în curs de constituire. Unele dintre acestea sunt în curs de aprobare, două fiind deja constituite. Majoritatea celor identificate sunt în curs de pregătire, deși stadiul pregătirii variază foarte mult. Potențialii membrii GECT pot proveni de pe întregul teritoriu al UE și, odată stabilite, vor contribui la lărgirea și mai mult a diversității domeniilor de acțiune și a regiunilor implicate în GECT. Unele GECT-uri identificate anterior ca fiind „în curs de constituire” nu au continuat procesul de constituire. Acest lucru se datorează obstacolelor întâmpinate în ceea ce privește stabilirea statutului și convențiilor, complexitatea generală a înființării GECT sau dificultățile cu care se confruntă atunci când solicită sprijin din partea autorităților naționale. Alte motive pentru întreruperea sau amânarea constituirii GECT sunt de natura externă, cum ar fi reformele administrative sau schimbarea reprezentanților politici.
_____________


COR-2017-01966-00-00-ETU-TRA (EN) /3

Yüklə 18,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə