Raport o stanieYüklə 1,77 Mb.
səhifə13/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   38

4.5. Projekty współpracy

W ramach programu LEADER LGD „Lider Zielonej Wielkopolski” planuje zrealizować jeden projekty współpracy.


Pierwszy z nich będzie dotyczył utworzenia tzw. klasterów turystycznych. Klastery to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw i instytucji danego obszaru, która to bliskość sprawia, że dużo łatwiejszy jest przepływ informacji, wiedzy, technologii, a przez to również zwiększa się konkurencyjność obszaru. Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski postanowiła stworzyć na swoim terenie rodzaj klastera turystyczno-rekreacyjnego. Zaplanowane przedsięwzięcia i działania są nakierowane na tworzenie partnerstwa trójsektorowego, skupionego wokół wspólnego celu, wykorzystującego wspólne zasoby.
Dokładniejsza idea klasterów została przestawiona w Rozdziale 8.3.
Realizacja projektów współpracy
Lider Zielonej Wielkopolski przewiduje współpracę z innymi podmiotami, w tym lokalnymi grupami działania funkcjonującymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie zawrze stosowne porozumienia z innymi LGD i będzie się ubiegać o wsparcie finansowe na realizację tej współpracy.
Obszar objęty LSR LZW posiada niezwykłe naturalne piękno i bogactw a także ogromny potencjał ludzi. Uwarunkowania przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski, sprawiają, że teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Społeczeństwo, mieszkające na obszarze LGD kultywuje i pielęgnuje wiele zwyczajów i obrzędów, mających swoje podłoże w wyznawanej religii lub tradycji wielopokoleniowej. Optymalne wykorzystanie i promocja w/w zasobów kulturalnych, społecznych i gospodarczych wymaga realizacji projektu współpracy z partnerami, którzy z jednej strony mają już doświadczenia w wykorzystaniu swoich zasobów, z drugiej zaś potraktują partnerstwo jako instrument wzajemnej promocji.
W ramach realizacji projektu współpracy planuje się wspólne działania LGD związane m.in. z:

 1. aktywizacją mieszkańców poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi,

 2. nabywaniem umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzanie zasobami lokalnymi a także

 3. poprawą jakości życia na obszarach wiejskich poprzez różnicowanie działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu,

 4. zaspokajaniem potrzeb społecznych mieszkańców wsi,

 5. zachowaniem dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich,

 6. promocją i poprawą atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów oraz wzrostem konkurencyjności gospodarczej,

 7. rozwojem przedsiębiorczości i rynku pracy,

 8. wymianą doświadczeń w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ekologii, rozwoju turystyki i sportu;

 9. wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;

 10. wzmacnianiem lobby na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 11. propagowaniem wiedzy o regionach,

 12. wykorzystaniem dobrych praktyk stosowanych przez LGD.

Przygotowanie projektu współpracy będzie polegało na: 1. wyborze partnera/ów,

 2. organizacji spotkań z partnerem/ami, w celu ustalenia szczegółowych założeń projektu współpracy,

 3. wykonaniu ewentualnych niezbędnych analiz lub badań związanych z projektem współpracy.

Przygotowaniem i realizacją projektu współpracy zajmować się będzie zatrudniony w tym celu koordynator.


Działania te zakończą się podpisaniem przez LGD umów współpracy.
Widocznymi rezultatami projektu współpracy po zakończeniu jego realizacji będą m.in.:

 1. publikacje promujące turystyczne i kulturowe atrakcje na obszarach LGD,

 2. obozy szkoleniowe dla młodzieży,

 3. publikacje dotycząca dziedzictwa kulinarne,

 4. partnerskie porozumienia miast.


4.6. Działalność bieżąca LGD

Działalność bieżąca LGD będzie realizowana przede wszystkim poprzez prace Biura LGD, Zarządu oraz Rady. Ze środków LEADER-a będą finansowane wynagrodzenia pracowników Biura i władz Stowarzyszenia, ich podróże służbowe i utrzymanie biura LGD (najem, energia, koszty telekomunikacyjne, zakup i utrzymanie sprzętu biurowego, zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej i księgowej, itp.)


Działalność ta jest niezbędna dla przygotowania się do przeprowadzania naborów wniosków, skutecznego koordynowania wdrażania LSR oraz przeprowadzania własnych działań, zmierzających do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD. Bieżące, sprawne funkcjonowanie LGD jest warunkiem niezbędnym do obsługi procesu naboru wniosków i monitorowania wdrażania operacji, a więc pośrednio przyczynia się do realizacji Celu 1 LSR, czyli rozwoju turystyki oraz Celu 2, czyli rozwoju społecznego.


4.7. Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Z kolei druga grupa operacji LGD, czyli Nabywanie umiejętności i aktywizacja, w sposób bezpośredni przyczyniają się do osiągania Celu 2 strategii, tj. rozwoju społecznego poprzez akcje informacyjne (informowanie mieszkańców i turystów o LGD oraz atrakcjach obszaru LSR poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej, ogłoszenia w radiu i prasie oraz wydanie folderu informacyjno-reklamowego), zwiększenie dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej (poprzez organizację wydarzeń kulturalnych).


Bardzo ważne będą tutaj działania LGD, zmierzające do jak największego wykorzystania środków w ramach programu LEADER poprzez informowanie i szkolenie mieszkańców o możliwości pozyskania środków w ramach LEADER-a i zachęcanie ich do składania wniosków, a z drugiej strony poprzez zwiększanie kompetencji członków i pracowników LGD w efektywnym zarządzaniu funduszami (organizacja szkoleń i warsztatów).
W ramach tej grupy działań planowane jest zwiększenie kompetencji członków organów i pracowników LGD poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń.
Pozyskane środki pozwolą także na sfinansowanie badań opinii mieszkańców, co będzie niezbędne dla aktualizacji dokumentu strategii, bowiem będzie istniała możliwość ewentualnych zmian zapisów LSR w celu jaka najlepszego ich dostosowania do potrzeb lokalnych społeczności.Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə