Raport o stanie


Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki



Yüklə 1,77 Mb.
səhifə33/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

14.11. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski jest zgodna z Priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodność została podsumowana w Tabeli 14.11.
Tabela 14.11. Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LZW z Priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel/Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Priorytet POKL

1.2. Promocja

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki



2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach



2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach



Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Źródło: Opracowanie własne


14.12. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach POIG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:


        1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

  1. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

  2. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

  3. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

  4. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

  5. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Cel główny POIG wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE – odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski jest w pełni zgodna z priorytetami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ową zgodność podsumowuje Tabela 14.12
Tabela 14.12. Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LZW z Priorytetami PO Innowacyjna Gospodarka

Cel/Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Priorytet POIG

1.1. Poprawa infrastruktury

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia



1.2. Promocja

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet III Kapitał dla innowacji

Priorytet V Dyfuzja innowacja

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym


2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektrycznej administracji

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki


2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektrycznej administracji

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki



P1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

P2. Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

P3. Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Priorytet III Kapitał dla innowacji

Priorytet V Dyfuzja innowacja

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym


Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Źródło: Opracowanie własne



Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə