Raport o stanie


Mechanizm zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy finansowejYüklə 1,77 Mb.
səhifə35/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

15.2. Mechanizm zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy finansowej

Przygotowana procedura zabezpieczająca przed nakładaniem się pomocy finansowej, zawiera następuje elementy: • Każda operacja i każdy wniosek realizowany przez LGD jest poddawany szczegółowej kontroli w zakresie podstaw i motywów złożenia, zgodności z zasadami funkcjonowania i celami LGD, zgodności z przepisami prawa – kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna,

 • Każda operacja i każdy wniosek realizowany przez LGD jest umieszczana w bazie danych prowadzonej przez pracowników Biura.

 • Do każdego wniosku przydzielona jest osoba koordynująca, mająca obowiązek zapoznania się z innymi projektami umieszczonymi w bazie,dokument potwierdzający poniesienie kosztów musi zostać szczegółowo opisany i posiadać kontrasygnatę Głównego Księgowego; informacje muszą dotyczyć w szczególności źródeł finansowania oraz celowości danego wydatku,

 • Na potrzeby każdego realizowanego programu zostaną stworzone przyporządkowane im subkonta,

 • Każdy realizowany program i operacja będzie opisany w zakresie liczby i ilości niezbędnych zasobów użytych do jego realizacji,

 • Zarząd zapewnia prawidłowy obieg dokumentów i wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami decyzyjnymi i Biurem.16. WPŁYW REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH


Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Rezultaty poszczególnych przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:
 1. Przedsięwzięcie „Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie”:

 • Wzrost liczby osób deklarujących chęć ponownego odwiedzenia obiektów kulturalnych i korzystania z obiektów turystyczno-rekreacyjnych,

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,

 • Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej,

 • Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych placów zabaw na terenie LGD,

 • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystyczno-rekreacyjnych,

 • Liczba wspartych gospodarstw i działalności agroturystycznych na terenie LGD,

 • Liczba zmodernizowanych obiektów małej architektury turystycznej na terenie LGD.

 1. Przedsięwzięcie „Dziedzictwo Kulturowe Zielonej Krainy”:

 • Wzrost liczby osób deklarujących chęć ponownego odwiedzenia obiektów kulturalnych i korzystania z obiektów turystyczno-rekreacyjnych,

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,

 • Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej,

 • Odsetek mieszkańców deklarujących poprawę jakości oferty kulturalnej,

 • Liczba wydań publikacji lub folderów informacyjnych dotyczących regionu dostępnych na terenie LGD,

 • Liczba zmodernizowanych świeckich i sakralnych obiektów zabytkowych na terenie LGD,

 • Liczba wspartych zespołów folklorystycznych i zespołów kulturalnych,

 • Liczba powstałych lub doposażonych obiektów służących rozwojowi tradycji i kultury,

 • Liczba imprez i kampanii promujących produkty lokalne i miejscową kulturę.

 1. Przedsięwzięcie „Zielona Kraina naszą małą ojczyzną”:

 • Odsetek osób deklarujących poczucie więzi z miejscem zamieszkania,

 • Odsetek mieszkańców deklarujących poprawę estetyki własnej miejscowości,

 • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych świetlic wiejskich na terenie LGD,

 • Liczba doposażonych świetlic wiejskich i obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich na terenie LGD,

 • Liczba projektów, których celem jest zagospodarowanie lub poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej terenu LGD,

 • Liczba wybudowanych lub doposażonych obiektów sportowych na terenie LGD.

 1. Przedsięwzięcie „Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój”:

 • Odsetek osób deklarujących poczucie więzi z miejscem zamieszkania,

 • Wzrost liczby osób aktywnie uczestniczących w inicjatywach społecznych,

 • Wzrost liczby spotkań lokalnych społeczności,

 • Wzrost liczby możliwości wsparcia przedsiębiorców na terenie LGD,

 • Liczba imprez o charakterze integracyjnym na terenie LGD,

 • Liczba imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie LGD,

 • Liczba imprez o charakterze tradycyjnym na terenie LGD,

 • Liczba szkoleń o charakterze edukacyjnym na terenie LGD,

 • Liczba szkoleń/warsztatów zagospodarowujących czas wolny mieszkańców LGD,

 • Liczba wspartych działalności gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców LGD.

Wiarygodna ocena skutków realizacji strategii w momencie, gdy jej realizacja jeszcze trwa nie jest w pełni możliwa. Nie znana jest bowiem tematyka operacji, które dojdą do skutku. Zadaniem osób, biorących udział w sporządzeniu strategii nie było bezpośrednie przydzielenie środków finansowych, lecz określenie preferowanych tematów działań wnioskodawców, którzy będą realizować bardzo różne projekty z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze strony programu LEADER.


Preferowana tematyka operacji wyniknęła z dogłębnej analizy sytuacji obszaru LGD, na skutek której zidentyfikowano specyficzne, wyróżniające cechy obszaru i to właśnie one zostały wybrane jako podstawa do dalszego rozwoju turystycznego i społecznego terenu gmin LGD.
Z całą pewnością wdrożenie strategii przyczyni się rozwoju terenu LGD, o czym najlepiej świadczą następujące liczby:

 • 28.171.158,80 zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów, mających na celu osiągnięcie celów strategii.

 • 3.602.235,00 zł zostanie przeznaczonych na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania

 • 1.466.470,56 zł to kwota na działania, mające na celu nabywanie umiejętności
  i aktywizację.


 • 372.645,00 zł zostanie przeznaczonych na przygotowanie i wdrożenie projektów współpracy,

 • Łącznie, tylko w ramach samego programu LEADER na rozwój obszaru zostanie wydatkowanych 32.146.038,80 złotych.

Zrealizowane projekty na wiele sposobów przyczynią się do rozwoju obszaru LGD: • Wybudowane, rozbudowane, wyremontowane, czy też zmodernizowane zostaną obiekty infrastruktury turystycznej, takie jak miejsca noclegowe, miejsca gastronomiczne, szlaki turystyczne, czy też elementy małej architektury.

 • Zwiększona zostanie skala świadczonych usług turystycznych, co z pewnością przyczyni się do wzrostu liczby turystów.

 • Osobne środki zostaną przeznaczone na wewnętrzną i zewnętrzną promocję obszaru i jego walorów, co jest niezbędne do pozyskania większej liczny klientów.

 • Wybudowane, rozbudowane, wyremontowane, czy też zmodernizowane zostaną obiekty infrastruktury społecznej, takie jak place zabaw, świetlice wiejskie, tereny rekreacyjne.

 • Zwiększy się udział społeczności lokalnej w życiu obszaru (oraz jej integracja) dzięki szerszej ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz wykreowaniu liderów lokalnych.

Należy pamiętać, że działanie Lokalnej Grupy Działania nie sprowadza się wyłącznie do realizacji zadań, wynikających z pozyskania środków w ramach LEADER-a. Stowarzyszenie z pewnością będzie nadal ubiegać się o wsparcie z innych programów pomocowych, czemu z pewnością będzie sprzyjać doświadczenie uzyskane w ubieganiu się w przeszłości o granty. Pomocne jest także doświadczenie nabyte w procesie sporządzania strategii i wniosków aplikacyjnych oraz zarządzania procesem wydatkowania środków z LEADER-a.


Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə