Raportdebilan ţ 1 Parchetul de pe lângă Tribunalul VasluiYüklə 206,63 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü206,63 Kb.
#101828

R O M Â N I A

MINISTERUL PUBLIC


PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

Operator date nr.4554/2007


R A P O R T D E B I L A N Ţ

2 0 1 1
Parchetul de pe lângă Tribunalul

Vaslui

CAPITOLUL 1Prezentarea generală a parchetului

După intrarea în vigoare a Legii 148/5.07.2011, la data de 1.11.2011, a fost desfiinţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni, fiind astfel modificată competenţa teritorială a Parchetelor Huşi şi Bârlad.

În prezent competenţa teritorială a parchetelor din judeţul Vaslui este următoarea:

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 1 municipiu, 1 oraş şi 29 de comune;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 1 municipiu, 1 oraş şi 31 de comune;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - 1 municipiu şi 18 comune.

În cadrul celor 4 parchete funcţionează, în prezent, 32 procurori, din care 9 cu funcţii de conducere, dintr-o schemă totală de 38 de posturi.

Personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual cuprinde un număr de 34 de persoane, dintr-o schemă de 37 de posturi, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, sunt 3 funcţionari publici.

Pe unităţi situaţia posturilor vacante este următoarea la sfârşitul anului 2011:


Unitatea

Posturi prevăzute

Posturi ocupate

Posturi vacante

conducere

execuţie

conducere

execuţie

conducere

execuţie

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

4

8

4

8

0

0

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

2

7

1

7

1

0

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

2

10

1

8

1

2

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

1

4

0

3

1

1

TOTAL

9

29

6

26

3

3

CAPITOLUL IIAnaliza activităţii parchetului

II.1. Indicatori statistici relevanţi pentru activitatea parchetului
II.1.1 Volumul de activitate la nivelul parchetului şi pe structuri specializate din cadrul acestuia
Volum de activitate – 78.705 lucrări.

În anul 2011 procurorii din judeţul Vaslui au avut de soluţionat 29.581 dosare penale (inclusiv dosarele cu A.N.). Din acestea, în 445 dosare procurorii au efectuat urmărire penală proprie, iar în 29.136 dosare au supravegheat cercetările efectuate de organele de poliţie judiciară.

În anul 2011 procurorii au înregistrat 7.196 participări la şedinţele de judecată a cauzelor penale şi au formulat concluzii în 3.823 cauze penale judecate cu participarea lor, verificând tot atâtea sentinţe penale în vederea declanşării căilor de atac. Au participat la judecarea unui număr de 1.767 cauze civile şi au formulat concluzii în 535 cauze civile şi au verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei un număr de 591 hotărâri judecătoreşti.

În materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a adopţiei procurorii au participat la judecarea unui număr de 318 cauze din care 273 având ca obiect protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi 45 privind adopţia.

În perioada analizată procurorii au avut de rezolvat 2.468 plângeri şi au soluţionat şi alte 7.367 lucrări: analize, studii şi situaţii întocmite la solicitarea organelor ierarhice.

În anul 2011 procurorii au întocmit 1.186 rechizitorii, din care 68 în dosarele de urmărire penală proprie şi 1.118 în dosarele în care au supravegheat cercetările.

Au fost trimişi în judecată 1.489 inculpaţi, din care 72 în dosarele de urmărire penală proprie şi 1.417 în dosarele în care au supravegheat cercetările. În stare de arest preventiv au fost trimişi în judecată 180 inculpaţi, din care 31 în dosarele de urmărire penală şi 149 în dosarele în care s-au supravegheat cercetările.

S-au adoptat 9.258 de soluţii de netrimitere în judecată, 230 la urmărire penală proprie şi 9.028 în dosarele în care procurorii au supravegheat cercetările. Din soluţiile de neîncepere a urmăririi penale dispuse de procuror în anul 2011, în număr de 7.456, un total de 267 au fost dispuse în temeiul dispoziţiilor art.181 C.pen.

Dispoziţiile art.181 C.pen. s-au aplicat în 1.244 dosare, din care 25 la urmărirea penală proprie şi 1.219 la supravegherea urmăririi penale.

Într-un număr de 46 de cauze, aflate la urmărirea penală proprie, procurorii au dispus prin ordonanţe ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de organele poliţiei judiciare, în baza art.217 alin.4 şi art.219 C.proc.pen.

În 67 de dosare soluţia dispusă de procuror a fost alta decât cea propusă de organele poliţiei judiciare.

Procurorii au declarat 9 apeluri şi 88 de recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă şi 13 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în apel.

În cauzele civile şi de contencios administrativ nu s-au declarat apeluri sau recursuri.

Au fost soluţionate 1.882 plângeri şi 7.367 alte lucrări.


- Volumul de activitate pe structuri specializate -

Activitatea de urmărire penală proprie
În anul 2011, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui au efectuat urmărire penală proprie într-un număr de 316 dosare.

S-au adoptat soluţii în 214 dosare, întocmindu-se 47 de rechizitorii şi 167 soluţii de netrimitere în judecată din care, 3 prin aplicarea disp. art.181 C.pen.

A crescut cu 6,7% volumul de activitate şi a scăzut cu 21,6% numărul rechizitoriilor.

Au fost trimişi în judecată 48 de inculpaţi din care 29 în stare de arest preventiv.

A scăzut cu 29% numărul inculpaţilor şi cu 30% numărul celor arestaţi preventiv.

La Parchetele de pe lângă Judecătorii s-au înregistrat 129 de dosare în care procurorii au efectuat urmărire penală proprie, cu 19,3% mai puţin faţă de anul 2010.

S-au adoptat soluţii în 84 de dosare, întocmindu-se 21 de rechizitorii. Au fost trimişi în judecată 24 de inculpaţi din care 2 în stare de arest preventiv.

Situaţia pe unităţi este următoarea:
Unitatea

Total cauze de soluţionat

Total cauze soluţionate

Rechizitorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

316

214

47

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

45

26

7

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

58

36

9

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

15

11

5

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

11

11

-

Activitatea de supraveghere a cercetărilor
În cursul anului 2011, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui au exercitat supravegherea cercetărilor în 768 de dosare. Au fost soluţionate 403 dosare, întocmindu-se 40 de rechizitorii şi 363 soluţii de netrimitere în judecată, din care 89 în baza disp. art.181 C.pen.

Au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, un număr de 55 de inculpaţi, din care 2 în stare de arest preventiv.

La parchetele din circumscripţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui procurorii au supravegheat cercetările în 29.136 dosare. Au fost soluţionate 10.146 dosare, întocmindu-se 1.118 rechizitorii, dispunându-se trimiterea în judecată a 1.417 inculpaţi, din care 149 arestaţi preventiv.

S-au adoptat 9.028 soluţii de netrimitere în judecată, din care 1.219 în baza disp. art.181 C.pen.


Volumul de activitate al parchetelor din judeţ

Unitatea

Total dosare de soluţionat

Total dosare soluţionate

Rechizitorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

768

403

40

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

9.138

3.548

427

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

13.440

3.743

313

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

3.923

1.769

290

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

1.867

683

48


Activitatea judiciară
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui au participat la judecarea unui număr de 1.419 cauze penale şi au formulat concluzii în 803 cauze penale, verificând tot atâtea hotărâri penale în vederea declanşării căilor de atac.

S-au declarat 9 apeluri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Tribunalul Vaslui.

S-au declarat 3 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Tribunalul Vaslui şi 13 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în apel.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au participat la judecarea unui număr de 1.497 cauze civile şi au formulat concluzii în 376 cauze civile, verificând tot atâtea hotărâri civile sub aspectul legalităţii şi temeiniciei.

Împotriva hotărârilor civile pronunţate de Tribunalul Vaslui nu s-au declarat recursuri sau apeluri.

Cu participarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui s-au judecat 318 cauze având ca obiect protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi adopţia, procurorii verificând tot atâtea hotărâri cu privire la legalitate şi temeinicie. Nu s-au declarat recursuri.

Procurorii de la Parchetele de pe lângă Judecătorii au înregistrat 5.777 participări în şedinţa de judecată, fiind judecate cu participarea acestora 3.020 cauze penale. Tot atâtea hotărâri judecătoreşti fiind verificate de procuror.

Au fost declarate 85 de recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

În cauzele civile procurorii au înregistrat 270 participări în şedinţa de judecată şi au formulat concluzii în 159 cauze civile, verificând tot atâtea hotărâri sub aspectul legalităţii şi temeiniciei.

Pe unităţi, situaţia privind participările în şedinţele de judecată, în cauze penale, este următoarea:Unitatea

Nr. participări în şedinţa de judecată

Nr. cauze judecate cu participarea procurorului

Nr. soluţii verificate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

1.419

803

803

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

2.257

1.860

1.860

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

1.946

658

658

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

1.346

429

429

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

228

73

73

Situaţia pe unităţi privind apelurile şi recursurile declarate:
Unitatea

Apeluri declarate

Recursuri declarate

Recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în apel

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

9

3

13

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

-

34

-

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

-

43

-

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

-

3

-

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

-

-

-


Activitatea de soluţionare a plângerilor şi a altor lucrări
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui au soluţionat în anul 2011 un număr de 203 plângeri şi 326 alte lucrări.

Procurorii de la unităţile din teritoriu au soluţionat 1.679 plângeri şi 7.041 alte lucrări.


Situaţia pe unităţi este următoarea:


Unitatea

Plângeri soluţionate

Alte lucrări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

543

2.720

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

867

1.160

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

155

2.521

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

144

640II.1.2. Încărcătura pe procuror
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui - 1.190

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 1.334

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 2.854

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - 2.296.II.1.3. Operativitatea pe parchet, pe structuri specializate şi pe procuror
- Indicele general de operativitate pentru parchetele din judeţul Vaslui:

- operativitatea la urmărire penală proprie - 90,73%

- operativitatea la soluţionarea dosarelor

în care procurorul a supravegheat cercetările - 83,8%.Operativitatea pe unităţi la urmărire penală proprie
La sfârşitul anului 2011, au rămas nesoluţionate 75 de dosare, din care 4 mai vechi de 6 luni de la prima sesizare, 6 mai vechi de un an de la prima sesizare şi în 16 dosare urmărirea penală este începută, dar fără a fi depăşit termenul de 6 luni.
Situaţia pe unităţi:


Unitatea

Total dosare soluţionate

Peste 6 luni

de la sesizareProcent

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

214

20

90,66%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

26

7

73,1%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

36

-

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

11

-

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

11

-

100%

Operativitatea la urmărirea penală proprie a scăzut faţă de anul 2010 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.

Cele mai mute dosare nesoluţionate au rămas la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, un număr de 58, mai multe decât la sfârşitul anului 2010, din care 2 peste 6 luni de la prima sesizare, 6 peste 1 an de la prima sesizare şi în 13 dosare urmărirea penală este începută, nefiind depăşit termenul de 6 luni.

Au rămas nesoluţionate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui 8 dosare cu A.N. privind infracţiuni împotriva vieţii.Operativitatea pe unităţi la supravegherea cercetărilor penale
În cursul anului 2011 procurorii de la parchetele din judeţul Vaslui au exercitat supravegherea cercetărilor penale în 29.136 dosare, faţă de anul 2010, când au fost supravegheate 25.138 dosare. Creşterea este de 16%.

Au fost soluţionate 10.146 dosare faţă de 8.721 dosare în anul 2010, ceea ce înseamnă că numărul dosarelor soluţionate a crescut cu 16,3%.

În anul 2011 au fost întocmite 1.118 rechizitorii, faţă de 1.148 rechizitorii în anul 2010, scăderea fiind de 2,6%.

S-a dispus trimiterea în judecată a 1.417 inculpaţi, faţă de 1.444 inculpaţi în anul 2010, scăderea fiind de 1,8% . În stare de arest preventiv au fost trimişi în judecată 149 inculpaţi faţă de 161 inculpaţi în anul 2011, cu 7,4% mai puţin.

Dispoziţiile art.181 C.pen. au fost aplicate în 1.219 dosare, faţă de 1.349 dosare în anul 2010.

Într-un număr de 267 cauze s-a dispus neînceperea urmăririi penale în temeiul art.181 C.pen.

Indicele general de operativitate este de 83,8% faţă de anul 2010 când a fost de 81%.

Din cele 10.146 dosare soluţionate în anul 2011, s-a depăşit termenul de 6 luni de la sesizare în 1.651 dosare. Se înregistrează o uşoară creştere a ritmului de soluţionare a dosarelor.

Volumul de activitate al parchetelor precum şi ritmul de soluţionare a cauzelor:Unitatea

Total dosare soluţionate

Peste 6 luni de la sesizare

Operativitate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

403

118

70,8%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

3.548

497

86%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

3.743

771

79,5%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

1.769

149

91,6%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

683

116

83,1%

Se observă, comparativ cu anul 2010, o creştere a operativităţii la toate unităţile dar nu atât cât ar fi fost de aşteptat după modificările introduse prin Legea 202/2010.

La sfârşitul anului 2011 au rămas nesoluţionate 5.971 dosare (fără cauzele cu A.N.), din care 1.056 de peste 6 luni de la prima sesizare şi 280 cu urmărirea penală începută de mai bine de 6 luni.
Situaţia pe unităţi este următoarea:Unitatea

Rămase nesoluţionate

Peste 6 luni de la sesizare

Peste 6 luni de la începerea urmăririi penale

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

249

61

-

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

1.826

372

88

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

2.809

478

180

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

671

83

6

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

416

62

6

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi a scăzut comparativ cu anul 2010 numărul dosarelor nesoluţionate, la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Vaslui şi Bârlad numărul acestora fiind în creştere în medie cu, aproximativ 200 de dosare.

A crescut numărul dosarelor în care s-a început urmărirea penală de peste 6 luni, ceea ce reclamă o mai mare implicare a procurorilor în aceste cauze, pentru o supraveghere efectivă şi eficientă a cercetărilor în vederea adoptării în termen scurt a soluţiilor.

Pentru a determina şi analiza cauzele nesoluţionării acestor dosare, fiecare procuror trebuie să le examineze şi împreună cu organul poliţiei judiciare să stabilească termene de soluţionare.

Procurorii au restituit la organele de poliţie, în anul 2011, un număr de 114 dosare în vederea completării cercetărilor. Numărul acestora este în scădere faţă de anul 2010, cu 11,4%.
Pe unităţi situaţia se prezintă astfel:

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui - 5

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 64

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 27

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - 11

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni - 7.Situaţia infirmărilor şi redeschiderilor pe unităţi este următoarea:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui - 5 dosare cu infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale aflate în supravegherea procurorului;

- 2 dosare cu infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale la urmărire penală proprie.

- Din cele 7 soluţii de infirmare, 2 au fost pronunţate de Tribunalul Vaslui în baza art.278 ind.1, alin.8, lit.b C.proc.pen.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 25 dosare cu urmărirea penală redeschisă, aflate în supravegherea procurorului;

- 25 dosare cu infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, aflate în supravegherea procurorului.

- Din cele 50 de soluţii de infirmare 15 au fost pronunţate de Judecătoria Vaslui în baza art.278 ind.1, alin.8, lit.b C.proc.pen.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 15 dosare cu urmărirea penală redeschisă, aflate în supravegherea procurorului;

- 22 dosare cu infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, aflate în supravegherea procurorului.

- Din cele 37 de soluţii de infirmare 11 au fost pronunţate de Judecătoria Bârlad.

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - nu s-au înregistrat soluţii infirmate.


- Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni - 2 dosare cu infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, aflate în supravegherea procurorului.
În total s-au înregistrat 96 de infirmări a soluţiei adoptate iniţial de procuror, faţă de 85 de astfel de soluţii în anul 2010. A crescut numărul dosarelor cu urmărirea penală redeschisă sau cu soluţia infirmată cu 13%.

Activitatea judiciară în cauzele penale şi civile
În anul 2011, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii din judeţul Vaslui au verificat un număr de 3.823 hotărâri penale şi 909 hotărâri civile, cifre care ilustrează o scădere a volumului de activitate faţă de anul 2010.

Au fost declarate, în total, 9 apeluri şi 88 de recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă şi 13 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în apel de Tribunalului Vaslui. Rezultă că, a crescut numărul de recursuri declarate împotriva hotărârilor nelegale şi netemeinice pronunţate în primă instanţă, faţă de anul 2010.

Procentul de admitere la apeluri, în total, este de 81,8% mai mic decât cel înregistrat în 2010, iar la recursuri este de 86,1%, mai bun decât cel din 2010, când a fost de 65%.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a declarat 13 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în apel de Tribunalul Vaslui, fiind soluţionate 19, din care 17 admise, procentul de admisibilitate fiind de 89,4%.

Pe unităţi situaţia se prezintă astfel:


Unitatea

Apeluri soluţionate

din care:Admise

Procent de admisibilitate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

11

7

63,6%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

3

3

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

7

7

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

1

1

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

-

-

-

În ce priveşte recursurile:
Unitatea

Recursuri soluţionate

din care


Admise

Procent de admisibilitate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

3

3

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

26

19

73%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

32

30

93,7%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

2

2

100%

Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni

2

2

100%


II.2. Aspecte calitative

II.2.1. Numărul cauzelor restituite de către instanţe în vederea refacerii urmăririi penale – Nu s-au înregistrat astfel de cauze în anul 2011.

Numărul achitărilor – 3 inculpaţi achitaţi pentru motive ce ţin de fondul cauzei (art.10 lit.a, c şi d C.proc.pen.). Ponderea acestora din totalul trimiterilor în judecată este de 0,20%.

Numărul soluţiilor infirmate - 96.

Ponderea acestora din numărul dosarelor soluţionate este de 0,94%.

II.2.2. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici în anul 2011.

Vulnerabilităţi identificate. Măsuri de remediere propuse

Volumul total de activitate la parchetele din judeţul Vaslui a crescut cu 12.163 lucrări faţă de anul 2010. • În ceea ce priveşte activitatea de urmărire penală proprie, din datele statistice rezultă că, a scăzut numărul de dosare de soluţionat, de la 456 în anul 2010, la 445 dosare.

S-au întocmit 68 rechizitorii, fiind trimişi în judecată 72 de inculpaţi, din care 31 în stare de arest preventiv.

Operativitatea este de 90,73% mai scăzută decât în perioada de comparaţie, când a fost de 97%. Ritmul de soluţionare a acestor dosare a fost mai lent la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, comparativ cu anul 2010.

Au rămas nesoluţionate mai multe dosare, un număr de 75 faţă de 69 la sfârşitul anului 2010, cele mai multe, un număr de 58 de dosare, rămânând nesoluţionate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, faţă de 45 de dosare în perioada de comparaţie. Din acestea, în 16 s-a început urmărirea penală, 4 sunt mai vechi de 6 luni de la sesizare şi 6 sunt peste 1 an de la sesizare.

Au rămas nesoluţionate 9 dosare cu A.N. la infracţiuni împotriva vieţii.

Instanţele au pronunţat o soluţie de achitare privind un inculpat, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art.20, 174 – 175 lit.i C.pen., în baza art.11 pct.2, lit.a şi art.10 lit.c C.proc.pen.


 • În sectorul activităţii de supraveghere a cercetărilor penale volumul de activitate a crescut cu 16% faţă de anul 2010.

A crescut numărul dosarelor în care parchetele au supravegheat cercetările, de la 24.312 dosare la 29.136 dosare în anul 2011, la toate unităţile, cu excepţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, crescând volumul de activitate.

A crescut numărul dosarelor soluţionate de la 9.034 în anul 2010, la 10.444 dosare.

A crescut numărul de rechizitorii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi şi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, dar a scăzut la celelalte unităţi. Scăderea numărului de rechizitorii nu este foarte relevantă (cu 30 mai puţine în 2011) şi se datorează modificărilor legislative, introduse prin Legea 202/2011 (art.741 C.pen.).

Au fost trimişi în judecată 1.417 inculpaţi, mai puţini decât în anul 2010, dar scăderea nu este semnificativă.

Au fost arestaţi preventiv 149 inculpaţi, faţă de 161 în anul 2010.

A crescut operativitatea de la 81% în anul 2010 la 83% în anul 2011, fapt care nu a dus la o scădere semnificativă a dosarelor cu A.C. rămase nesoluţionate. Dacă la sfârşitul anului 2010 rămăseseră nesoluţionate 5.660 dosare, în prezent au rămas 5.971 dosare.

S-au înregistrat 6 inculpaţi achitaţi în baza art.181 C.pen. şi 2 inculpaţi achitaţi pentru motive ce ţin de fondul cauzei.


 • În ceea ce priveşte activitatea judiciară, se constată că a scăzut numărul hotărârilor penale verificate, de la 4.124 în anul 2010 la 3.823 şi a scăzut şi numărul participărilor în şedinţele de judecată.

Se constată o creştere a activităţii judiciare în cauzele civile, fiind examinate 1.497 hotărâri civile faţă de 1.370 în anul 2010.

A crescut numărul recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, procentul de admisibilitate de 86% fiind comparabil cu cel înregistrat în 2010.
 • Principala problemă identificată la toate unităţile constă în insuficienta creştere a operativităţii muncii, în condiţiile creşterii volumului de activitate.
 • Schemele de funcţionare incomplete la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi, unităţi care au preluat volumul de activitate al Parchetului de pe lângă Judecătoria Murgeni, reprezintă în anul 2012, un risc pentru aceste unităţi, care va favoriza acumularea dosarelor vechi şi nesoluţionate.

Este necesară în continuare implicarea prim-procurorilor în identificarea cauzelor care conduc la lăsarea în nelucrare a dosarelor;

 • - stabilirea unor obiective concrete, prioritare în programele de activitate vizând cauzele mai vechi de 6 luni de la sesizare şi a celor mai vechi de 1 an de la începerea urmăririi penale;

 • - efectuarea de către procurori a unei supravegheri eficiente, constând în îndrumări scrise, cu termene precise de finalizare a cercetărilor penale şi verificarea aducerii la îndeplinire a acestor dispoziţii;

 • - implicarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui în preluarea cauzelor complexe;

 • - efectuarea de analize periodice de către conducerile unităţilor şi conducerile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Poliţiile municipale în vederea identificării şi înlăturării cauzelor care au generat/generează lăsarea în nelucrare a dosarelor;

 • - intensificarea controalelor operativ - curente de către conducerile parchetelor, asupra activităţii procurorilor şi materializarea lor în informări cuprinzând măsurile concrete luate şi propuneri de reducere a stocului de dosare vechi.

 • Pentru creşterea calităţii muncii, având în vedere soluţiile de achitare definitivă înregistrate precum şi creşterea numărului soluţiilor infirmate, se impune continuarea formării profesionale a procurilor la nivel centralizat şi descentralizat, dar şi prin organizarea colocviilor de învăţământ profesional la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.


II.2.3. Formarea profesională la nivelul parchetului
Formarea magistraţilor se înscrie într-un demers social general de identificare a unor standarde de calitate şi de evaluare a judecătorilor şi procurorilor, într-o cultură din ce în ce mai preocupată de profesionalismul tuturor serviciilor din sfera publică.

Formarea continuă se desfăşoară la nivel centralizat şi la nivel descentralizat, sub coordonarea Institutului Naţional al Magistraturii.

În acest context, majoritatea procurorilor au participat la seminarii organizate de I.N.M., în cadrul programelor de formare continuă la nivel central, precum şi la cursuri de formare profesională descentralizată, organizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi conform programului de formare continuă la nivel descentralizat.

Trimestrial, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui s-au organizat colocvii la care au participat toţi procurorii din judeţ, fiind dezbătute teme de interes, în vederea aprofundării unor cunoştinţe profesionale, discutarea unor situaţii ivite în practică. Procurorii desemnaţi au întocmit referate documentate pentru fiecare temă din program.

Colocviile trimestriale au în vedere şi unificarea practicii judiciare în domeniile discutate, cunoaşterea practicii în diferite situaţii la fiecare parchet.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, conform Ordinului 84/2007, grefierii au participat la dezbaterea temelor cuprinse în Programul anual de completare a formării profesionale continue întocmit de procurorul coordonator desemnat.

O parte dintre grefierii de la parchete au participat, conform programării, la seminariile organizate de S.N.G.

Pentru ilustrarea acestei activităţi în anexele prezentului raport sunt cuprinse pentru fiecare procuror şi pentru grefieri, participările la seminarii din anul 2011.


II.2.4.Managementul parchetului în anul 2011
În cursul anului 2011, procurorii cu funcţii de conducere şi-au exercitat atribuţiile conform dispoziţiilor Legii 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale Regulamentului de ordine interioară pentru luarea măsurilor necesare eficientizării activităţii, pentru asigurarea unui climat de muncă corespunzător, pentru realizarea perfecţionării profesionale a magistraţilor şi personalului auxiliar.

S-a urmărit realizarea tuturor obiectivelor din Programele de activitate pe cele două semestre ale anului 2011. S-au efectuat controale operative şi tematice iar deficienţele constatate au fost discutate pentru a găsi măsuri de remediere sau de înlăturare a acestora în cel mai scurt timp.

S-a urmărit realizarea unui volum de muncă echilibrat, cu respectarea principiului independenţei procurorului, specializării şi continuităţii în soluţionarea dosarelor. Ilustrăm în acest sens, preluarea de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a unui număr de 203 dosare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în care cercetările erau supravegheate de d-l procuror Cristian Tătaru ce a promovat prin concurs, tocmai pentru a se asigura continuitatea în soluţionarea acestor cauze şi a se realiza un echilibru al volumului de activitate.

S-au luat, la nivelul fiecărui parchet, măsuri de identificare şi reducere a stocului de dosare mai vechi de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, inclusiv prin organizarea de întâlniri periodice, de îndrumare şi control, cu conducerile poliţiilor municipale şi cu ofiţerii din poliţia judiciară.

În semestrul IV al anului 2011, s-au luat măsurile necesare preluării activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Murgeni, care şi-a încetat activitatea începând cu data de 1.11.2011, şi împreună cu conducerile Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi dosarele acestei unităţi precum şi o parte din personal au fost preluate fără a se crea disfuncţionalităţi.
II.3. Modificări în plan normativ
Modificarea legislativă cea mai importantă pentru activitatea parchetului a fost Legea 202/2010, care şi-a făcut simţite efectele în cursul anului 2011.

S-a observat o uşoară creştere a operativităţii ca urmare a adoptării legii, soluţionarea mai multor dosare cu A.N., creşterea numărului de dosare privind infracţiuni prevăzute de art.9 din Legea 241/2005 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Cu toate acestea, la nivelul judeţului, impactul acestor modificări legislative, nu a dus, în cadrul parchetelor, la o scădere semnificativă a stocului de dosare rămase în lucru, comparativ cu anii precedenţi.

CAPITOLUL IIIAcces şi încredere în justiţie, transparenţă şi integritate

III.1 Asigurarea accesului liber la justiţie în anul 2011
La toate parchetele este asigurată primirea în audienţă a cetăţenilor, în fiecare zi, de către un procuror.

Este asigurată comunicarea în termen a soluţiilor adoptate de procuror, pentru ca persoanele nemulţumite să poată proceda conform art. 278 C.proc.pen.

La toate parchetele a fost organizată „Ziua uşilor deschise” cu prilejul sărbătoririi Zilei justiţiei civile europene. Cu acest prilej, au fost prezentate etapele parcurse de un dosar penal, regulile de conduită, condiţiile de muncă ale procurorilor, grupurilor de elevi invitaţi la această manifestare precum şi persoanelor care au dorit să se informeze.

Se organizează semestrial conferinţe de presă, la care sunt invitaţi toţi reprezentanţii mass-media din judeţ, în cadrul cărora sunt prezentate date privind activitatea parchetelor.

La fiecare unitate este desemnat un purtător de cuvânt şi sunt întocmite comunicate de presă cu prezentarea celor mai importante cazuri soluţionate, asigurându-se transparenţa activităţii, în limita respectării secretului profesional, a confidenţialităţii urmăririi penale, protecţiei informaţiilor clasificate şi a dreptului la imagine a învinuiţilor şi inculpaţilor.

III.2. Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a personalului parchetului

În anul 2011 a fost finalizat procesul de evaluare profesională a procurorilor din judeţul Vaslui pentru perioada anilor 2008, 2009 şi 2010, rapoartele de evaluare finale fiind transmise Consiliului Superior al Magistraturii.

În anul care a trecut, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui a fost sancţionat definitiv, prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 1 din 1 martie 2011, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g din Legea 303/2004, republicată.

CAPITOLUL IVGestionarea resurselor

IV.1. Resursele umane aflate la dispoziţia parchetului în anul 2011
Potrivit statului de funcţii şi personal aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2477/C/1.10.2007, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi unităţile din teritoriu sunt prevăzute 38 de posturi de procurori.

Distribuţia acestor posturi este diferită începând cu data de 1.11.2011, după ce a fost desfiinţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni, astfel:


- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui - 12 posturi

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 9 posturi

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 12 posturi

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - 5 posturi.


La sfârşitul anului 2011, situaţia numărului efectiv al procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui şi al unităţilor din circumscripţie era următoarea:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui - 12 procurori

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui - 8 procurori

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - 9 procurori

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - 3 procurori

TOTAL: - 32 procurori.
Deficitul înregistrat este de 6 procurori.

Şi în anul 2011 au existat fluctuaţii de personal determinate de ocuparea a două posturi de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi două posturi de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui şi au fost modificate schemele de personal ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi dar, posturile alocate acestor unităţi nu sunt ocupate.


Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal
În anul 2011 nu au existat modificări în ce priveşte situaţia personalului auxiliar de specialitate, numărul de posturi rămânând acelaşi, de 35.

Începând tot cu data de 1.11.2011, cei doi grefieri de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni, au fost preluaţi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad.IV.2. Resursele materiale şi financiare aflate la dispoziţia parchetului în anul 2011
Cu toate că anul ce a trecut a adus restricţii financiare, reuşindu-se cu greu plata furnizorilor de utilităţi, s-a reuşit asigurarea bunei funcţionari a tuturor unităţilor.

Prin intermediul compartimentului de informatică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi se asigură, cu ajutorul programului LEX - EXPERT, actualizarea bazelor de date legislative şi de jurisprudenţă la toate unităţile, iar în baza contractului încheiat cu S.C. „Monitorul Oficial”, zilnic intrăm în posesia monitoarelor oficiale. S-au încheiat abonamente la majoritatea revistelor de specialitate care se trimit unităţilor pentru a fi înregistrate la bibliotecă şi aduse la cunoştinţa procurorilor.

Condiţiile de muncă sunt foarte bune la toate parchetele, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate sunt dotaţi cu calculatoare şi imprimante. Cu toate acestea, în anul 2012 este necesară igienizarea acestora, urmând a se face demersuri în acest sens.

CAPITOLUL VRaporturile dintre parchet şi celelalte instituţii şi organisme

precum şi cu societatea civilă

V.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii
În permanenţă procurorii din judeţul Vaslui cunosc activitatea Consiliului Superior al Magistraturii atât prin comunicările primite, cât şi prin accesarea site-ului C.S.M.

În judeţul Vaslui au avut loc întâlniri între procurori şi candidaţii pentru C.S.M., în cadrul cărora au fost discutate proiectele de activitate ale fiecărui candidat, iar la începutul anului 2012 au fost organizate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, în mod corespunzător, alegerile pentru noul membru C.S.M.V.2. Raporturile cu instanţa corespunzătoare
În anul 2011 colaborarea cu instanţele de judecată s-a desfăşurat în bune condiţii, în limitele legii.

Relaţiile de colaborare se întemeiază pe dialog şi comunicare, atât procurorii cât şi judecătorii urmărind interesul comun de înfăptuire a justiţiei.

Nu s-au înregistrat disfuncţii la nivelul conducerii parchetelor în legătură cu colaborarea cu instanţele.
V.3. Raporturile cu baroul de avocaţi şi cu experţii judiciari
Există o bună colaborare cu Baroul Vaslui, din partea avocaţilor existând disponibilitatea de a asigura asistenţa judiciară din oficiu, ori de câte ori activitatea de urmărire penală impune.

Parchetele primesc lunar programarea serviciilor avocaţilor, astfel că aceştia pot fi solicitaţi în timp util.

Nu s-au înregistrat disfuncţii majore în relaţiile cu experţii judiciari, deşi termenele de depunere a rapoartelor de expertiză continuă să fie destul de îndelungate. O explicaţie a acestui fapt ar fi complexitatea lucrărilor pe care trebuie să le efectueze experţii, ei nefiind solicitaţi decât în cauzele complexe, acolo unde se impune.
V.4. Raporturile cu mass-media
În anul ce a trecut, mass-media a reflectat, în general, obiectiv activitatea unităţilor de parchet, prezentând rechizitorii, dosare mai importante, date statistice.

Au fost organizate două conferinţe de presă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, iar purtătorii de cuvânt desemnaţi la fiecare parchet, precum şi prim-procurorii au prezentat date din activitatea noastră şi cu ocazia unor interviuri sau prin comunicate de presă.

Se au în vedere prevederile Legii nr.544/2001 precum şi dispoziţiile „Ghidului de bune practici pentru cooperarea între instanţe, parchete şi mass-media”. Purtătorii de cuvânt au participat în cursul anului 2011 la seminarii organizate pe probleme specifice.

În relaţia cu mass-media, se resimte însă lipsa pregătirii juridice din partea jurnaliştilor care, uneori, redau într-o exprimare improprie sau eronat unele informaţii.


V.5. Raporturile cu justiţiabilii şi cu organismele societăţii civile
Raporturile cu justiţiabilii se desfăşoară în limitele legii.

La nivelul fiecărui parchet se asigură zilnic primirea în audienţă a cetăţenilor. Procurorii manifestă, în general, tact şi receptivitate, ascultă cu atenţie problemele semnalate reţinând spre rezolvare pe acelea de competenţa parchetului şi formulează îndrumări spre organele competente atunci când plângerea sau cererea este greşit adresată parchetului.
C O N C L U Z I I

În anul 2011 a crescut volumul de activitate şi încărcătura de lucrări de soluţionat pe procuror.

- A scăzut uşor numărul rechizitoriilor şi a inculpaţilor trimişi în judecată precum şi numărul celor arestaţi preventiv.

Cifrele statistice arată faptul că, prin efortul tuturor procurorilor s-a reuşit menţinerea unui ritm de lucru satisfăcător, chiar dacă se înregistrează o uşoară creştere a numărului de dosare nesoluţionate.

În anul 2011 s-au înregistrat trei soluţii de achitare pentru motive ce ţin de fondul cauzei. Nu au fost soluţii de restituire a dosarului la procuror şi nici soluţii de netrimitere în judecată a unor inculpaţi arestaţi.

Cu toate aceste rezultate bune, ritmul lent de lucru rămâne o problemă, consecinţele fiind resimţite de toate unităţile.

- În ceea ce priveşte activitatea judiciară în cauzele penale şi civile, se constată că volumul de muncă a scăzut, numărul cauzelor judecate cu participarea procurorului fiind mai mic decât în anul 2010.

A crescut în schimb numărul de apeluri şi recursuri, indicele de admisibilitate menţinându-se la un nivel bun.

Pentru optimizarea activităţii în condiţiile creşterii volumului de muncă pentru fiecare procuror se impun următoarele:

- se va urmări reducerea fluctuaţiei şi asigurarea stabilităţii personalului;

- crearea unui climat de angajare şi valorificare a potenţialului fiecărui procuror;

- folosirea integrală a fondului de timp al procurorului în vederea realizării sarcinilor cu operativitate;

- se vor crea în continuare condiţii ca procurorii să participe la cursurile de formare profesională;

- analizarea volumului de activitate pentru realizarea unui echilibru între volumul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui şi al celorlalte parchete prin preluarea de dosare conform art. 209 alin. 4 ind. 1 C.proc.pen.;

- continuarea controalelor tematice şi operative în vederea identificării şi soluţionării cu operativitate a cauzelor mai vechi;

- prim-procurorii vor continua punerea în practică a măsurilor concrete luate pentru ca procurorii să desfăşoare o mai bună activitate de supraveghere a cercetărilor şi se va acţiona pentru soluţionarea în termen cât mai scurt a dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi a celor cu urmărirea penală începută de mai mult de 6 luni.

Pe lângă întocmirea şi actualizarea permanentă a situaţiei acestor dosare, fiecare procuror va întocmi evidenţa sa proprie, pentru a verifica, cel puţin trimestrial, modul în care le sunt executate îndrumările scrise şi sunt respectate termenele fixate pentru soluţionare, de către organele poliţiei judiciare.

Respectarea termenului de soluţionare a unui dosar nu trebuie să însemne un rabat la calitate, iar fiecare soluţie adoptată să reflecte prin motivare şi argumentare convingerea procurorului, bazată pe un material probatoriu complet şi corect administrat.

- Se impune o mai mare exigenţă din partea prim-procurorilor, dar şi a fiecărui procuror în parte, ce priveşte evaluarea materialului probatoriu în cauzele în care se dispune trimiterea în judecată, exigenţă şi profesionalism în redactarea rechizitoriilor, pentru a se evita soluţiile de restituire a dosarelor de către instanţe şi a achitărilor.

- Menţinerea fermităţii, evaluată prin numărul de rechizitorii şi de inculpaţi trimişi în judecată (inclusiv în stare de arest preventiv) şi creşterea eficienţei în soluţionarea dosarelor de corupţie, evaziune fiscală şi contrabandă.

- În ceea ce priveşte activitatea judiciară, trebuie să se acorde, în continuare, o atenţie deosebită pregătirii şedinţelor de judecată, întocmirii corespunzătoare a fişelor de şedinţă, studierii minutelor şi dosarelor pentru a acţiona cu apel sau recurs împotriva hotărârilor nelegale şi netemeinice şi reducerea numărului celor care rămân definitive nelegale şi netemeinice fiind, din culpa procurorului.

- Continuarea unei relaţii de parteneriat cu mass-media pentru a reflecta şi aspectele pozitive ale muncii noastre corect şi imparţial prezentate.

- Creşterea specializării procurorilor în domeniul combaterii micii corupţii şi al evaziunii fiscale, analiza jurisprudenţei în aceste materii şi identificarea problemelor de drept dar şi a celor ce rezultă din metodele de investigare a acestui gen de infracţiuni, discutarea acestora cu ocazia formării profesionale descentralizate.

În aceeaşi ordine de idei, menţinerea unei bune colaborări cu toate instituţiile cu atribuţii în sesizarea infracţiunilor de corupţie şi de evaziune fiscală, aplicarea în continuare a strategiilor elaborate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui în aceste materii.
Concluzionând, chiar dacă mai există insuccese şi neîmpliniri profesionale, pe ansamblu, în anul 2011 s-au obţinut rezultate ce reflectă eforturile procurorilor în direcţia specializării, perfecţionării şi menţinerii unui ritm de lucru corespunzător, fiind predominante aspectele pozitive ale muncii.

PRIM – PROCUROR,

Elena-Silvia Bejinariu
red:ESB

tehn:OD/ex.5/1ROMÂNIA, Vaslui, Str. M. Kogălniceanu Nr. 31 Cod postal 730104● Telefon:0235/311863 /Fax:0235/311684 ● E-mail: pt_vaslui@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro


Yüklə 206,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə