Raportul anual de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2015Yüklə 312,01 Kb.
səhifə1/3
tarix29.07.2018
ölçüsü312,01 Kb.
  1   2   3

SC Semrom Muntenia SA

Raportul anual de activitate al Consiliului de Administraţie

pentru exerciţiul financiar 2015

Conform Regulamentului CNVM nr 1/2006, anexa nr. 32

Exerciţiul financiar 01. 01. 2015 - 31.12.2015

Data raportului: 18.03.2015.

Denumire: S.C. SEMROM MUNTENIA S.A

Sediul social: Bucureşti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Telefon: 021 323.01.63, 021 323.01.62 Fax: 021 323.01.55, 021 321.15.06

Cod unic de înregistrare : RO 351290

Nr. înregistrare Registrul Comerţului: J40/895/1991

Capitalul social subscris şi vărsat: 33.772.730 lei

Numărul de acţiuni emise: 13.509.092

Valoarea nominală: 2,5 lei

Caracteristici acţiuni: comune, nominative, dematerializate

Piaţa reglementată: Bursa de Valori Bucureşti – ATS -AERO

Evidenţa acţiunilor: Depozitarul Central

Analiza activităţii S.C. Semrom Muntenia S.A.

 1. Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale

Societatea îşi desfăşoară activitatea în unsprezece sucursale denumite Complexe Agrosem (Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Slobozia, Prahova, Tecuci, Tulcea, Urziceni) şi cinci puncte de lucru (Vădeni, Medgidia, Ciulniţa, Feteşti, Ograda).


Activitatea de bază a societăţii constă în contractarea, producerea, procesarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere. Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, SC SEMROM MUNTENIA S.A. este cuprinsă în grupa societăţilor de profil agricol: “comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”, cod clasă CAEN: 4621.


 1. Data înfiinţării: S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. este succesoarea S.C. SEMROM S.A. Bucuresti, care prin restructurare şi în conformitate cu programul ASAL şi cu hotărârea AGA din 21.10.1997 s-a divizat în 5 societăţi comerciale pe zone geografice.
 1. În exercitiul financiar 2015 nu au fost evenimente de natura fuziunii sau reorganizării societăţii.
 1. Descrierea achiziţiilor şi înstrăinărilor de active.

Activele imobilizate ale societăţii la valoarea de intrare la data 31.12.2015 sunt de 84.993.977 lei.

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o deţin imobilizările corporale in suma de 82.295.639 lei, urmate de imobilizările necorporale in suma de 1.710.094 lei şi imobilizările financiare in suma de 988.244 lei.
Imobilizările necorporale în sumă de 1.710.094 lei reprezintă licenţe (hibridul Baragan 48 /1.536.080 lei ) şi alte imobilizări necorporale (174.014 lei).

În cursul anului 2015 s-au înregistrat creşteri de 52.516 lei lei prin: achizita unui soft personalizat pentru salarii (34.200 lei), a licentei Entreprise (8.207 lei) si a a unei licente Win SVR (4.480 lei) pentru serverul central, alte licente pentru sisteme de operare (5.629 lei).

Reducerile inregistrate prin scoaterea din evidenta a unor imobilizari necorporale integral amortizate sunt in suma de 6.425 lei.
Imobilizările corporale la data de 31.12.2015 sunt de 82.295.639 lei, înregistrând în timpul anului creşteri prin achiziţia unor active precum si prin modernizări.

Totodata s-au inregistrat si reduceri ale activelor fixe prin vanzari (nesemnificative) sau casari.


Terenurile – Nu au survenit modificari in cursul anului 2015.

Constructiile - au suferit modificari ale valorii acestora in sensul cresterii cu suma totala de 237.393 lei pentru :

 • reabilitarea statiei de conditionat seminte (158.167 lei) la Complex Agrosem Constanta;

 • modernizarea unei magazii (25.629 lei) si a unei copertine metalice (53.598 lei) la Complex Agrosem Slobozia;


Instalaţiile tehnice, echipamentele tehnologice, instalaţiile de lucru, utilajele şi mijloacele de transport au crescut cu suma de 525.203 lei din care :


 1. Echipamentele tehnologice au crescut cu suma de 65.174 lei prin :

 • achizitia si montarea unui gravitator (28.600 lei) la Complex Agrosem Braila

 • achizitia si montarea unui elevator cu tubulatura, plan inclinat, modernizare calibroare in suma totala de 23.644 lei   la Complex Agrosem Calarasi ; 

 • achizitia unui cazan electric in suma de 12.930 lei la Complex Agrosem Giurgiu ;
 1. Aparate, instalaţii de măsură , control şi reglare au crescut cu suma de 99.932 lei prin :

 • achizitia unui transpalet manual de 2 to in suma de 8.791 lei la Complex Agrosem Calarasi;

 • achizitiaa a doua instalatii electronice de dozat si insacuit in suma de 64.417 lei la Complex Agrosem Constanta ;

 • achizitia unor aparate de laborator in suma totala de 26.724 lei (un granomat si o etuva) la Complex Agrosem Constanta
 1. Mijloacele de transport au crescut cu suma de 360.097 lei, prin  :

 • achizitia unui motostivuitor Doosan in suma de 80.022 lei la Complex Agrosem Calarasi ;

 • achizitia in leasing financiar a doua autoturisme in suma totala de 280.075 lei din care un autoturism in suma de 186.249 lei la sediul central si autoutilitara in suma de 93.826 lei la Complexele Agrosem Calarasi;

Reducerile acestei clase de active în sumă de 283.092 lei se prezintă astfel:

Echipamentele tehnologice - s-au redus cu suma de 142.530 lei prin casarea unor active amortizate integral astfel :


 • doua depanusatoare (20.000 lei) si un gravitator(10.992 lei) la Complex Agrosem Braila;

 • o masina de calibrat porumb (4.100 lei), un picurator cilindric (13.350 lei), platforme si suporti batoza (14.300 lei), hota aspiratie (3.500 lei) la Complex Agrosem Buzau;

 • un ventilator (10.500 lei), un gravitator (11.000 lei), doua arzatoare (11.964 lei) si o batoaza (40.979 lei) la Complex Agrosem Constanta

 • un aparat de pulverizat (1.845 lei) la Complex Agrosem Slobozia.

Aparate, instalaţii de măsura, control şi reglare - s-au redus cu suma de 12.378 lei prin casarea unor active integral amortizate astfel: • patru calculatoare la Complex Agrosem Braila (2.066 lei ), la Complex Agrosem Constanta (4.401 lei) si la Complex Agrosem Slobozia (3.978 lei)

 • o bascula romana (1.933 lei) lei la Complex Agrosem Constanta;

Mijloacele de transport s-au diminuat cu suma de 128.184 lei prin: • vanzarea a 3 autoturisme cu valoarea totala de inregistrare de 45.008 lei integral amortizate la Complexele Agrosem si Constanta si Tulcea;

 • casarea unui autoturism Dacia in suma de 21.176 lei amortizat integral la Complex Agrosem Calarasi;

 • casarea unui incarcator Wola amortizat integral in suma totala de 62.000 lei la Complex Agrosem Calarasi.


Mobilier, birotică, alte active corporale si echipamentele de protectie a valorilor materiale au inregistrat o crestere de 12.056 lei prin:

 • achizitia si montarea unui sistem de supraveghere in suma de 11.436 lei la Complex Agrosem Slobozia si suplimentarea cu o camera (620 lei) la Complex Agrosem Prahova;

Totodata aceasta clasa s-a redus cu suma de 9.836 lei prin casarea unui copiator si a trei aparate spalat la Complexele Agrosem Constanta, Buzau si Slobozia.
Investiţii în curs de execuţie

Investiţia în curs de execuţie sistată la Ciulniţa, Complex Agrosem Călăraşi in suma de 77.191 lei a fost scoasa din evidenta la data de 31.12.2015 concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit in anii precedenti;


Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Avansul in suma de 305.842 lei achitat in anii precedenti pentru achizitia unui incarcator frontal la Complexul Agrosem Buzau a fost transferat in contul de debitori si provizionat in procent de 100%.

Avansul in suma de 220.779 lei aflat in sold la data de 31.12.2015 va fi reversat societatii pana la data de 31.03.2016, intrucat s-a renuntat la investitia contractata.
Imobilizările financiare la data de 31.12.2015 la valoarea nominala sunt de 988.244 lei si reprezintă participaţia SC Semrom Muntenia SA la capitalului social al SC Semina Albesti SA.

Procentul de deţinere la această societate, la data de 31.12.2015, este de 29,97%.

Provizion pentru pierdere de valoare in procent de 100% a fost mentinut si in anul 2015, valoarea neta a imobilizarilor financiare fiind 0.

Amortizarea înregistrată pe cheltuieli în cursul anului 2015 este de 4.891.781 lei iar amortizarea cumulată la data de 31.12.2015 este de 20.897.777 lei.

Valoarea rămasă a activelor imobilizate la data de 31.12.2015 este de 63.107.956 lei cu 4.149.679 lei mai mica faţă de anul precedent.
In vederea garantarii unui imprumut bancar in suma de 4.000.000 lei societatea are constituita o ipoteca de gradul 1 asupra activelor (teren si constructii) din Strada Depozitelor nr,4 Ploiesti (Complex Agrosem Prahova).

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii


 • Elemente de evaluare generală:

a) Profitul / Pierderea

lei

2014

2015

Profitul brut/Pierdere

1.797.416

(6.255.489)

Profitul net

1.206.728b) Cifra de afaceri

lei

2014

2015

Cifra de afaceri

43.310.022

35.125.014

c) Societatea nu a înregistrat activităţi de export în anul 2015.

d) Cheltuielile totale

lei

2014

2015

Cheltuieli totale

43.067.465

41.837.407

e) Societatea nu deţine informaţii privind procentul de piaţă deţinut, neefectuându-se un studiu în acest sens.

f) Lichiditate

lei

2014

2015

Disponibil în conturi si alte valori

1.517.046

472.554
 • Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015

lei

Indicatori

Prevederi BVC

Realizat

Diferenţe

31.12.2015

31.12.2015

valorice

%

Venituri din exploatare

42.635.047

35.428.719

-7.206.328

83

Cheltuieli exploatare

40.999.101

41.706.355

707.254

102

Rezultatul din exploatare

1.635.946

-6.277.636

-7.913.582

-384

Venituri financiare

10.600

153.199

142.599

1.445

Cheltuieli financiare

145.240

131.052

-14.188

90

Rezultat financiar

-134.640

22.147

156.787

-16

Venituri totale

42.645.647

35.581.918

-7.063.729

83

Cheltuieli totale

41.144.341

41.837.407

693.066

102

Rezultatul brut al exerciţiului

1.501.306

-6.255.489

-7.756.795

-417

Impozit pe profit

450.392
-450.392

0

Rezultatul net al exerciţiului

1.050.914

-6.255.489

-7.306.403

-595

Veniturile totale sunt mai mici cu 17% fata de cele bugetate iar cheltuielile totale au fost depasite cu 2%. Rezultatul brut realizat este negativ (-6.255.489 lei).


 • Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

Principalele pieţe de desfacere şi metodele de distributie


S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. îşi desfăşoară activitatea pe piaţa seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere, implicându-se atât în activitatea de producere şi comercializare a acestora, cât şi în activitatea de prestări servicii pentru diverşi producători agricoli.

Societatea multiplică în baza unor contracte, condiţionează, tratează şi comercializează seminţe din următoarele specii: porumb, floarea soarelui, grâu, orz, orzoaică, rapiţă, mazăre, ovăz, soia, lucernă, muştar şi alte specii de seminţe. De asemenea comercializează îngrăşăminte chimice, pesticide şi erbicide.Prestările de servicii efectuate pentru producătorii agricoli constau în preluarea, receptionarea, procesarea, tratarea şi ambalarea seminţelor precum şi depozitarea acestora. Ïn ceea ce priveşte metodele de distribuţie, S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. a optat pentru distribuţia directă prin aparatul propriu din zonele de amplasare din teritoriu a Complexelor Agrosem (Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Prahova, Ialomiţa, Tulcea).
Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile societăţii pe ultimii trei ani se prezintă astfel:Produs

Um

2013

2014

2015

Cantitate

Valoare lei

Cantitate

Valoare lei

Cantitate

Valoare lei

Grâu/Triticale

to

6.674

8.222.378

6.257

7.717.395

5.295

6.864.387

Orz/orzoaică

to

922

1.511.372

523

819.167

641

903.614

Porumb

to

447

6.099.236

562

5.935.585

391

2.976.465

unităţi

3.320

1.076.578

1.710

730.130

1.529

607.776

Floarea soarelui

to

5

116.407

3

62.172

0.02

325

unităţi

1.485

787.754

1.928

848.840

1.090

716.939

Mazăre

to

27

63.728

15,5

84.585

227

371.793

Ovăz

to

365

774.793

142

252.894Lucernă

to

34

690.272

10

212.863

17

383.281

Rapiţă

unităţi

3.215

1.328.712

839

295.571

638

202.065

Alte produse

to
3.601.320
6.331.739
7.273.163

Prestări servicii şi chirii19.350.756
20.319.081
14.825.206

Total cifra de afaceri

 

 

43.623.306

 

43.610.022
35.125.014

Nu se estimează pentru exerciţiul financiar viitor introducerea unor produse noi care sa necesite afectarea unui volum substanţial de active.
 • Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială.

Societatea a achiziţionat seminţe, pesticide şi îngrăşăminte chimice numai de la agenţi economici interni autorizaţi, neefectuând importuri directe. Eventualele probleme în aprovizionarea cu seminţe sunt strict legate de calitatea acestora şi de caracteristicile anului agricol. La data de 31.12.2015 societatea detine stocuri de seminţe de porumb, floarea soarelui, lucernă şi rapiţă din producţia anilor precedenţi dar şi stocuri de erbicide şi pesticide.

 • Evaluarea activităţii de vânzare

 1. În anul 2015 s-au efectuat vânzări numai pe piaţa internă. Vânzările de seminţe,din anul 2015 (cantitativ si valoric) au scazut faţă de anul precedent (cu 14% mai mici). Scaderea semnificativa a fost inregistrata la vanzarea semintelor de porumb. Cantitatea de seminte de porumb (hibrizi romanesti) livrata in anul 2015 a fost cu 171 to mai mica (cu 30%) iar din punct de vedere valoric scaderea a fost de 50%, intrucat preturile de livrare au fost de asemenea mai mici. Vânzările la seminţele de floarea soarelui au scazut cu 838 doze, din punct de vedere valoric scaderea fiind mai mica cu 16% fata de anul precedent. Pentru semintele de grau scaderea cantitativa a fost de 15%, diminuarea valorica fiind cu 11% mai mica fata de anul precedent. Cantităţile vândute şi preţurile de vânzare, indiferent de specia de seminţe, sunt determinate de cererile din piaţă. Volumul total al prestărilor de servicii au scazut cu 27 % faţă de anul precedent. Scaderea semnificativă a fost, ca si in cazul vanzarilor, la prestările efectuate la seminţele de porumb. Prestarile de servicii la aceasta specie s-au diminuat cu suma de 6.065.203 lei respectiv cu 43%). Volumul prestărilor de servicii este influenţat de anul agricol (din punct de vedere meteorologic) precum şi de suprafeţele cultivate în anul respectiv atât cu seminţe de cereale păioase cât şi cu seminţe de porumb şi floarea soarelui.

 2. Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale: Societatea se confrunta cu un mediu concurenţial foarte puternic, principalii concurenţi pe piaţă fiind: SC Pioneer Hi-Bred Seed Agro SRL, SC Monsanto Romania SRL, SC KWS Seminţe SRL, SC Caussade Semences Romania SR, Limagrain Central Europe, SC Quality Crops Agro SrL, INCDA Fundulea, SCDA Valu Lui Traian, SC Agricover Buzău, SC Alcedo SRL, SC Fitocom SRL, SC Agridelta SRL, SC Rodbun SRL, SC Moldova Ţigănaşi SRL, etc.

 3. Descrierea oricăror dependenţe semnificative ale societăţii faţă de un singur client

În domeniul prestărilor de servicii efectuate la seminţele de cereale (grâu, orz, orzoaică) floarea - soarelui, porumb, activitatea este influenţată de nivelul producţiilor obţinute de clienţii societăţii. În condiţiile unor ani dificili din punct de vedere meteorologic cu secete şi temperaturi excesive, producţiile de seminţe sunt mici şi implicit volumul prestărilor de servicii sunt reduse. În ceea ce priveşte volumul vânzărilor, producţiile mari din anumiţi ani creează o oferta mare de seminţe pe piaţă, ceea ce determină preţuri de livrare mai mici. Nu se poate vorbi însă de o dependenţă faţă de un client anume.


 • Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale

 1. La sfârşitul exerciţiului financiar 2015 societatea avea un număr de 277 angajaţi. Caracterul sezonier al producţiei agricole, impune pentru anumite perioade, utilizarea unei forţe de muncă suplimentară (zilieri).

Numărul mediu al personalului angajat a fost de 281 iar numărul mediu total (inclusiv zilierii) 306.

Structura numărului mediu de personal şi a salariilor brute este următoarea:2014

2015

Categorii de salariaţi

Număr

mediu


Salarii brute

Cheltuieli cu asigurările sociale

Număr

mediu


Salarii brute

Cheltuieli cu asigurările sociale

- lei-

- lei-

- lei-

- lei-

Personal de conducere şi administrativ

75

3.554.233

934.191

78

3.659.250

834.309

Muncitori permanenţi

199

4.805.210

1.275.783

203

4.328.933

990.650

Total salariati

274

8.359.443

2.209.974

281

7.988.183

1.824.959

Colaboratori (inclusiv zilieri)

32

757.483

25.610

25

484.714

24.355

Total general

306

9.116.926

2.235.584

306

8.472.897

1.849.314


Yüklə 312,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə