Raportul auditului performanței „EficiențaYüklə 2,31 Mb.
səhifə14/27
tarix25.01.2019
ölçüsü2,31 Mb.
#101743
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


Anexa nr.2


Cadrul instituțional
Politica de stat este orientată spre crearea unei autorități unice abilitate cu funcții de gestiune a resurselor de apă, ca structură principală în acest domeniu, care să soluționeze problemele privind resursele de apă de importanță națională.

Principala autoritate competentă în domeniul alimentării cu apă şi sanitației este Ministerul Mediului, care are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituționale ale Guvernului prin implementarea politicii sectoriale privind protecția mediului şi utilizarea rațională a resurselor naturale, gospodărirea resurselor de apă, aprovizionarea cu apă şi canalizare, controlul ecologic de stat şi monitoringul calității mediului, iar autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizării este Agenția „Apele Moldovei” (din subordinea Ministerului Mediului).

AAPL de nivelul I sunt responsabile de elaborarea şi aprobarea documentației de urbanism, iar APL de nivelul II – de elaborarea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriilor. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC) emite avize generale asupra documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, menționate în baza avizelor organismelor centrale interesate; elaborează şi promovează politica statului în domeniile: dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism și construcţii. APL aprobă planurile generale de urbanism şi planurile de amenajare a teritoriului raionului, inclusiv cu infrastructura sectorului alimentare cu apă şi canalizare, iar MDRC emite avizul general.

La nivelul AAPL, conform cadrului normativ, se identifică unele atribuții, după cum urmează:

- asigurarea condițiilor şi serviciilor sigure pentru respectarea drepturilor şi intereselor populaţiei în domeniul sănătății publice, inclusiv pentru asigurarea cu apă potabilă de calitate, salubrizarea şi igienizarea teritoriului;

- înființarea, în toate localitățile în care funcționează sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, a structurilor specializate pentru gestionarea şi exploatarea serviciilor respective, indiferent de sursele financiare din care au fost construite;

- restabilirea şi modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare;

- aprobarea, în condițiile legii, a normelor specifice şi tarifelor pentru instituțiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepția tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Anexa nr.3


Cadrul legal

Domeniul alimentării cu apă şi canalizării (sanitaţiei) este reglementat de acte normative adoptate conform condițiilor şi prevederilor noi, care în continuare sunt supuse și urmează a fi perfecționate, luându-se în considerare că acesta reprezintă un cadru complex.Cu referință la acest domeniu, au fost aprobate unele documente ce includ politici de reglementare, precum:

- Concepția politicii naționale în domeniul resurselor de apă pentru perioada anilor 2003-2010341;

- Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015342;

- Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015343 şi Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din RM344 , succedate prin Strategia de alimentare cu apă şi sanitație pe anii 2014-2028345;

- Legea nr.303 din 12.12.2013 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

- Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2002 – stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcționării lor;

- Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă – stabilește cerințe pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare cu apă;

- Legea apelor nr.272 din 23.12.2011 – îşi propune să protejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate pentru mediu;

- Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice – are drept scop asigurarea condițiilor optime pentru protecția şi promovarea sănătății populației şi îmbunătățirea calității vieții;

- HG nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”” – reglementează calitatea apei potabile şi stabilește cerințele programelor de monitorizare şi de raportare a calității apei potabile;

- HG nr.950 din 25.11.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale” etc.Anexa nr.4


Indicatori de activitate și de deficiență


Indicatorii de activitate, performanță și deficiență la prestarea serviciilor de apă și de canalizare pe anul 2016, anul 2015 și/sau alte perioade

Operatorii de apă și canalizare
SA AC

Chișinău


ÎM RAC

Bălți

ÎM RAC

Soroca


ÎS AN

ÎM DP GLC

Fălești


SA SC

Florești


SA RAC

Orhei


ÎM AC

Ungheni


ÎM AC

Cahul


ÎM DP

AC Ștefan VodăÎM AC

Căușeni


SA AC Nisporeni

ÎM GAAC

NisporeniÎM AQUA

BasarabeascaÎM AC

Basarabeasca


Indicatori

Anii

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016

2015/alte perioade

2016U.M.1

Nr. localităților deservite cu apă

Un.

33

33

2

2

6

6

3

3

1

1

20

20

6

6

3

3

5

5

1

1

1

1
3

1

1

1

1

1

1

2

Nr. localităților deservite cu canalizare

Un.

26

26

1

1

1

1

n/a

n/a

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

n/a

n/a

1

1

3

Lungimea rețelelor de apă

km

1905

1923

253

253
75

74

74

45

45

289

289

210

526

136

136

104

104

46

46

94

94
119

20

20

25

25

35

35

4

Ponderea lungimii străzilor

cu rețea de apă%

l/d

l/d

91

91

65

65

n/a

n/a

47

50

94

94

n/v

n/v

91

91

86

86

99

99

79

79
l/d

56

56

50

50

71

71

5

Lungimea rețelelor de canalizare

Km

1104

1104

4

4

53

55

n/a

n/a

32

32

40

40

61

97

66

66

52

52

25

25

45

45
33

7

7

n/a

n/a

16

16

6

Ponderea lungimii străzilor

cu rețea de canalizare%

l/d

l/d

n/a

n/a

46

46

n/a

n/a

36

36

18

18

n/v

n/v

44

44

43

43

29

29

37

37
l/d

20

20

n/a

n/a

34

34

7

Numărul de gospodării în localitățile deservite

Un.

216892

219675

52013

52013

14040

14040

39

44

l/d

5471

15180,0

15180,0

14716,0

14716,0

6140

6140

20017

20017

3296

3296

6920

6920
8900

6000

6000

5657

5657

5657

5657

8

Numărul de abonați/conexiuni la serviciile de apă

Un.

88273

90110

50051

50051

13279

13530

67

74

l/d

5471

10451

10915

9958

9958

14033

15067

15160

15383

1003

1003

5539

5539
3631

1867

1867

2141

2222

2950

2677

9

Numărul de abonați/conexiuni la serviciile de canalizare

Un.

57146

60514

153

153

6016

6016l/d

2917

4367

4367

7794

7794

9162

6265

8847

8976

2027

2027

3123

3123
1169

1593

15931666

1674

10

Acoperirea cu servicii de aprovizionare cu apă

%

l/d

l/d

96

96

95

96

n/a

n/a
100

69

72

68

6876

77

30

30

80

80
41

31

31

38

39

52

47

11

Acoperirea cu servicii de canalizare

%

l/d

l/d43

43

n/a

n/a
53

29

29

53

5344

45

61

61

45

45
13

27

2729

30

12

Capitalul social/statutar

mil.lei

611,9

611,9

2,3

2,3

39,0

39,0

66,3

66,3

23,9

42,9

13,8

13,8

51,6

51,6

25,2

25,2

14,4

7,1

0,3

0,3

0,0

0,0

0,1

0,7

0,0

0,0

1,6

1,4

1,4

1,4

13

Capitalul propriu

mil.lei

1048,2

965,6

-90,0

-226,5

37,4

29,7

47,4

52,4

46,5

64,5

84,5

77,9

29,4

25,0

-4,4

-7,2

-21,2

-19,3

-4,0

-5,3

15,1

17,8

0,1

0,3

44,5

31,0

1,3

0,7

3,3

3,5

14

Existența deciziei de delegare a serviciilor

da/nu

da

da

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

nu
da

nu

nu

da

da

nu

nu

15

Existența contractului de delegare a serviciilor

da/nu

da

da

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

da

nu

da

nu

nu

nu

nu

nu

nu
da

nu

nu

nu

nu

nu

nu


Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə