Raportul auditului performanței „EficiențaYüklə 2,31 Mb.
səhifə27/27
tarix25.01.2019
ölçüsü2,31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

292 Decizia CO Nisporeni nr. 1/7.2 din 21.02.2013, cu modificările operate prin Decizia nr.7/2 din 29.08.2013.

293 Ordinul Ministerului Mediului nr.163 din 27.10.1999 „Cu privire la aprobarea Metodicii privind elaborarea normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din RM” (în continuare - Ordinul Ministerului Mediului nr.163 din 27.10.1999).

294 Decizia CO Bălți nr. 6/48 din 27.10.2011 privind aprobarea Normativelor de consum tehnologic și ale pierderilor admisibile.

295 Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă , aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180 din 10.06.2016.

296 Scurgeri/avarii, golirea țevilor la efectuarea lucrărilor de reparație.

297 Decizia CO Soroca nr.25/4 din 23.12.2009 privind aprobarea normativelor de consum tehnologic și ale pierderilor admisibile.

298 Adresarea ÎM nr.28 din 17.02.2017 către ANRE: 950,9 - populația, 104,2 – instituțiile bugetare, 135,7 - agenții economici.

299 0,2 mil.lei - menținerea a 2 unități neacoperite prin venituri din prestarea serviciilor auxiliare; nejustificarea integrală a includerii în calcul a 468,5 mii lei (+27,5% contribuții) pentru plata zilelor de sărbătoare și a 317,7 mii lei (+27,5% contribuții) destinate plății pentru condițiile nefavorabile.

300 Apă: venit – 10,9 mil.lei, cheltuieli – 12,7 mil.lei, pierderi – 1,8 mil.lei. Canalizare: venit– 6,8 mil.lei, cheltuieli – 6,6 mil.lei, profit - 0,2 mil.lei.

301 Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin HG nr.338 din 21.03.2003.

302 (1) consumurile indirecte de producere de 4395,0 mii lei, ce includ retribuirea muncii și plățile ce derivă din acestea pentru 63 unități de personal din producerea auxiliară (laboratorul, brigada de reparații, atelierul de reparații mecanice, parcul de transport auto, secția energeticului principal), energia termică, reparații, întreținerea obiectelor producerii auxiliare, transport, uzură etc.; (2) cheltuielile comerciale de 1583,7 mii lei, o pondere semnificativă a cărora este retribuirea muncii a 25 de angajați din secția „Abonați”, care activează și acum la ÎM RAC Bălți; (3) cheltuielile administrative și de gospodărie de 3126,8 mii lei, ce includ impozite și taxe, incluse în cost, precum și servicii bancare, de poștă și alte servicii; (4) cheltuielile operaționale de 1320,4 mii lei, formate din dobânzile aferente creditelor contractate de ÎM RAC Bălți de la MF, în sumă totală de 4,5 mil. dolari SUA, inclusiv a.2006 -3,0 mil. dolari SUA, și a.2009 - 1,5 mil. dolari SUA, utilizate doar la serviciile de aprovizionare cu apă.

303 tariful mediu pentru canalizare, conform calculelor, constituie 5,11 lei/m3, dar a fost aprobat în mărime de 8,27 lei/m3; tariful mediu pentru apă, conform calculelor, constituie 17,79 lei/m3 , pe când cel aprobat este de 15,05 lei/m3

304 11474 mii m3*2,74 lei/m.3

305 Înregistrarea și evidența electronică a datelor de contor; transmiterea lunară a datelor de contor către SRL „Glorin Inginering”; scoaterea sigiliilor de la contoare la cererea consumatorilor; efectuarea recalculelor la facturarea serviciilor de canalizare; transmiterea avizelor de plată la consumatori; acordarea informației operative SRL „Glorin Inginering” cu privire la sigilarea țevilor de conectare la apeduct, cu privire la conectările și deconectările de la apeduct.

306 Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.270 din 16.12.2015.

307 Servicii de audit - 88,9 mii lei; consum exagerat de motorină - 6,3 mii lei; folosirea ineficientă a fondului de retribuire a muncii - 1588,0 mii lei; ieșirea mijloacelor fixe în sumă de 260,0 mii lei; creanțe dubioase - 407,8 mii lei; de reprezentare - 10,1 mii lei; amenzi și penalități - 4,3 mii lei; cu termenul de prescripție expirat - în sumă de 28,7 mii lei.

308 Cumulativ în perioada anilor 2012-2016 – 1208,6 mii lei.

309 Cheltuieli aferente provizioanelor pentru creanțele compromise – 75691,4 mii lei; cheltuieli privind penalitățile și sancțiunile – 2029,2 mii lei; cheltuileli privind dobânzile – 16114,2 mii lei; cheltuieli de filantropie și sponsorizare – 1642,9 mii lei (din care, sindicatelor -700,0 mii lei, veteranilor SA AC Chișinău -743,0 mii lei, ajutor material angajaților – 156,5 mii lei); amortizarea imobilizărilor corporale – 1013,0 mii lei; cheltuieli cu provizioane aferente perioadelor viitoare – 1231,2 mii lei; cheltuieli privind lucrul cu populația (2% ÎMGFL) – 1469,1 mii lei.

310 Din totalul cheltuielilor ineficiente determinate de auditor, pentru determinarea tarifelor se recunosc doar cheltuielile privind dobânzile în sumă de 16,1 mil lei.

311 6,6 mii lei/zi*890 zile (efectiv lucrate de 6 automobile).

312 1132,84 lei*177 zile*178 automobile.

313 Datele spidometrului erau mai mari față de cele reflectate în foile de parcurs - 4 cazuri (668 km), și invers – 4 cazuri.

314 Anexa 3 la Ordinul Departamentului Analize Statistice și Sociologice al RM nr.108 din 17.12.1998 „Instrucțiuni privind completarea și prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme”.

315 Prețul pentru transportarea deșeurilor lichide pentru persoanele fizice, aprobat de SA AC Chișinău: minimal - 228 lei, maximal - 971 lei.

316 Pct.7 alin.(3) din Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție şi calculația costului produselor şi serviciilor din Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013.

317 Decizia CO Soroca nr.20/2 din 01.11.2012 cu privire la tariful flexibil aprobat pentru persoanele fizice.

318 S.A. ,,Codru-Nord” - 30456 m3, SRL ,,Agricol-Nord” - 30456 m3, SRL ,,Nixagria-Com” – 30456 m3.

319Pct. 6.15 și pct. 6.16 din СНИП 2-04-02-84 „ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ” și Руководство по химическому и технологическому анализу воды.

320 Art.17 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

321 Pentru apometre cu clasa de protecție B - 55 lei/buc., clasa C - 90 lei.

322 populația de la casele-bloc locative – 10 lei pentru o persoană; populația de la casele individuale -12 lei pentru o persoană; instituțiile bugetare – 120 lei pentru 1 m3 de deșeuri; agenții economici – 130 lei pentru 1 m3 de deșeuri.

323 Repartizarea procentuală a cheltuieli nedistribuite: anul 2015 – apă și canalizare câte 50%; anul 2016 – apă 62,3% și canalizare 37,7%.

324 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate.

325 Întreținerea rețelelor interioare/exterioare – 87,4 mii lei; Verificarea și reparația contoarelor – 713,8 mii lei; Branșarea/debranșarea la rețeaua de apă – 872,7 mii lei; Demontarea/montarea și controlul metrologic al contoarelor – 411,8 mii lei; Racordarea/deconectarea de la rețeaua de canalizare – 181,8 mii lei; Evacuarea deșeurilor lichide cu autovidanje – 434,8 mii lei; Elaborarea și coordonarea condițiilor tehnice – 40,5 mii lei; Transportarea apei cu autocisterne – 26,0 mii lei; Servicii inspectare coordonare – 70,4 mii lei; Acordarea permisului pentru săpături – 13,9 mii lei; Servicii de laborator – 244,5 mii lei; Furnizarea apei tratate chimic – 36,5 mii lei; Alte servicii – 465,7 mii lei.

326 SA „Beermaster”; SRL „Biopetrol”; SRL „Larsiv Exim”.

327 SA „Vinăria din Vale”; SA „Beermaster”; SRL „Conduct –Linia”; ÎI „Cioclea Iu. C ”; SRL „Larsiv Exim”; SRL „Autoselux Service”.

328 SRL„ Elevator Kelleu Grains”, SA„ Orhei-Vit”, fil. Căușeni, SA BTA – 36, SA „Succes”, IMSP Spitalul raional Căușeni, ÎM Apă Canal, SRL „Petcom –Lux”, ÎI „A.Bulimaga”, SRL „Ecogrup”, SA „Drumuri” Căușeni.

329Spitalul raional Ștefan Vodă- 10657m3; „Aram Avaghean” Î.I. – 100 m3; II ,,Maria Narcenco” - 45 m3; Medbioproduct – 82 m3; SZAMU ,,Centru” - 204 m3; Vladitol – 162 m3; II,, Turuta Alexandru” - 23 m3.

330 pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei.

331 apă extrasă în 2015 – 88850 m3, în 2016 – 75656 m3.

332 total 46351,8 lei (26655 lei – în anul 2015, și 22696,8 – în anul 2016).

333 Ordinul IFPS nr.1721 din 05.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) și a Formularului TRN15”.

334 ÎM „Hotelul Bălți”.

335 Cu privire la Raportul auditurilor bugetelor și gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chișinău.

336 Cu privire la Raportul auditului conformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013.

337 ÎM „Infocom”, ÎMGFL (1-23), ÎM AC Ungheni, ÎM AC Cahul, ÎM DP GCL Fălești.

338 Consiliilor locale și Primarilor municipiilor Chișinău, Bălți, Cahul, Orhei, Soroca şi Ungheni, orașelor Basarabeasca, Căușeni, Fălești, Florești, Nisporeni și Ștefan Vodă.

339 Alimentare cu apă: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele publice de transport al apei, rețele publice de distribuție a apei. Servicii de canalizare: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.

340 Î.S. „Acva Nord”, S.A. „Apă Canal Chișinău”, Î.M. „Regia Apă Canal Bălți”, S.A. „Apă – Canal” Cahul, S.A. „Regia Apă Canal Orhei”, S.A. „Regia Apă Canal Soroca”, Î.M. „Apă-Canal Ungheni”, Î.M. „AQUA Basarabeasca”, Î.M. „Apă Canal din Basarabeasca”, Î.M. ,,Apă Canal” din or. Căușeni, Î.M. „Direcția de Producție Gospodăria Comunal-Locativă” or.Fălești, S.A. „Servicii Comunale Florești”, Î.M. „Gospodăria Comunală” din or. Nisporeni, S.A. „Apă-Canal Nisporeni”, Î.M. Direcția de Producție ,,Apă Canal” din or. Ștefan Vodă.

341 HP nr. 325-XV din 18.07.2003.

342 HG nr. 288 din 15.03.2005.

343 HG nr. 1406 din 30.12.2005.

344 HG nr.662 din 13.06.2007.

345 HG nr. 199 din 20.03.2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028)”.


Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə