Raportul auditului performanțeiYüklə 399,39 Kb.
səhifə1/15
tarix18.08.2018
ölçüsü399,39 Kb.
#73059
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr.8 din 26 martie 2018


RAPORTUL

auditului performanței
,,Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu”

CUPRINS


LISTA ACRONIMELOR 3

SINTEZA 4

I. INTRODUCERE 7

1.1. Istoria și misiunea întreprinderii auditate 7

1.2. Elementele guvernanței corporative definite în cadrul întreprinderii 8

II. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 9

III. CONSTATĂRILE AUDITULUI 10

Întrebarea generală de audit: ,,Au asigurat mecanismele de guvernanță gestionarea eficientă a fondurilor publice ale Î.S. ,,CFM” în perioada 2015-2016?” 10

3.1. Funcționează în modul adecvat sistemul de management financiar și control instituit în cadrul întreprinderii? 10

3.1.1. Restructurarea, modernizarea și promovarea sectorului feroviar constituie un obiectiv de importanță majoră în domeniul economic și social al țării. 103.1.1.1. Obiectivele Planului investițional pentru dezvoltarea Î.S. ,,CFM” pentru anii 2014-2024 au fost realizate la un nivel modest. 11

3.1.1.2. Obiectivele politicii UE în domeniul sectorului feroviar privind restructurarea și modernizarea acestuia. 12

3.1.2. Consiliul de administrație al întreprinderii nu a asigurat realizarea integrală a competențelor sale statutare, fapt ce a influențat nefavorabil administrarea eficientă a întreprinderii. 15

3.1.3. În transportul feroviar local nu au fost depuse suficiente eforturi în vederea revizuirii și actualizării tarifelor și taxelor suplimentare. 16

3.1.4. Sistemul de management al calității din cadrul întreprinderii nu este organizat eficient și nu funcționează corespunzător. 173.1.4.1. Activitatea Serviciului audit intern nu a avut un impact pozitiv asupra performanței sistemului de MFC al întreprinderii. 17

3.1.4.2. În cadrul întreprinderii nu este instituit managementul riscurilor. 18

3.1.4.3. Nu au fost elaborate regulamentele de organizare și funcționare pentru toate filialele întreprinderii. 18

3.1.4.4. Managementul sistemului financiar-contabil și procedurile aferente acestuia necesită îmbunătățiri semnificative. 19

3.1.4.5. Neefectuarea auditului extern anual afectează performanța economico-financiară a întreprinderii. 22

3.2. Cheltuielile întreprinderii au fost efectuate eficient și bazate pe necesitățile evidente ale acesteia? 22

3.2.1. Contractarea creditelor bancare de către întreprindere nu a contribuit la obținerea unui rezultat pozitiv, bazat pe o eficiență economică. 22

3.2.2. În procesul de realizare a achizițiilor, întreprinderea nu a asigurat respectarea principiilor aferente domeniului dat, precum și corelarea necesităților cu stocurile existente. 233.2.2.1. Întreprinderea nu a asigurat planificarea adecvată a necesităților sale, ceea ce a cauzat formarea stocurilor depășite și utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare publice. 25

3.2.3. Stimularea angajaților nu se bazează pe indicatori de performanță specifici și măsurabili. 26

3.2.4. Întreținerea rețelei feroviare afectează sustenabilitatea, performanța și siguranța infrastructurii traficului feroviar. 27

3.3. Au fost întreprinse suficiente acțiuni de către factorii responsabili în vederea asigurării unui management eficient a fondurilor publice? 28

3.3.1. Modul de desfășurare a inventarierii în cadrul întreprinderii nu a contribuit la stabilirea existenței efective a patrimoniului public deținut și asigurării integrității acestuia. 28

3.3.2. Procedura de gestionare a imobilizărilor corporale în cadrul întreprinderii necesită a fi îmbunătățită prin aplicarea unor instrumente eficiente și rigide de control. 30

3.3.3. Mecanismul aplicat de administrare/monitorizare și evidență a imobilizărilor corporale în curs de execuție este unul irelevant și nu asigură o bună gestionare a acestora. 34

3.3.4. Procesul de dare în locațiune a imobilelor neutilizate în procesul de producție necesită a fi îmbunătățit. 36

3.3.5. Deciziile adoptate de Comisia pentru probleme tarifare poartă un caracter neregulat și/sau neechitabil și nu au sporit veniturile din transportul de mărfuri. 37

3.3.6. Activitatea transportului de marfă în trafic local și transportului de călători este generatoare de pierderi majore și necesită ajustări la noile cerințe. 37

3.3.7. Acțiunile manageriale insuficiente privind gestionarea creanțelor și datoriilor au influențat echilibrul financiar al întreprinderii. 38

3.4. Implementarea recomandărilor auditurilor anterioare ale Curții de Conturi. 40

RECOMANDĂRILE AUDITULUI 41

CONCLUZIA GENERALĂ DE AUDIT 42

ANEXE 45

Anexa nr.1 45

Domeniul de aplicare și metodologia auditului 45

Anexa nr.2 48

Atribuțiile și raporturile dintre organele de conducere din cadrul întreprinderilor de stat 48

Anexa nr.3 49

Analiza indicatorilor situațiilor financiare ale Î.S. ,,CFM” 49

pe anii 2015-2016 49

Anexa nr.4 51

Evoluția indicatorilor privind rezultatele economico-financiare pentru perioada 2015-2016 în cadrul Î.S. ,,CFM” 51

Anexa nr.5 52

Sinteza acțiunilor realizate și/sau nerealizate ca urmare a cerințelor și recomandărilor de audit din 52

Rapoartele anterioare ale Curții de Conturi 52
LISTA ACRONIMELOR


ARFC

Agenția Relații Funciare și Cadastru

BEI

Banca Europeană de Investiții

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

HG

Hotărârea Guvernului

Î.S. ,,CFM”

Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova”

MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii

MFC

Management financiar și control

MF

Ministerul Finanțelor

MTID

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

SAI

Serviciul audit intern

SATM

Serviciul Aprovizionare Tehnico-Materială

SSVEPC

Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor

SMC

Sistemului de Management al Calității

SNC

Standardele Naționale de Contabilitate

UE

Uniunea Europeană
Kataloq: UserFiles -> File -> 2018
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
2018 -> Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
2018 -> Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
2018 -> Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile
2018 -> Financont moldova romani electricity interconnection docx
2018 -> Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
2018 -> Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
2018 -> Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor

Yüklə 399,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə