Raportul institutului de arheologie „vasile pârvan” al Academiei Române pentru anul 2015Yüklə 401,71 Kb.
səhifə1/6
tarix03.01.2019
ölçüsü401,71 Kb.
#89564
  1   2   3   4   5   6

Raportul INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” al Academiei Române pentru anul 2015Structura raportului


 1. Membrii institutului - lucrări publicate în 2015; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2015

 2. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate

 3. Formare de tineri cercetători: doctoranzi, post-doc.

 4. Mijloace de cercetare realizate/completate în 2015: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori mai mari decât 10 KEuro)

 5. Rezultate obţinute în cercetare în 2015 (conform tabelului din Anexa 2).

 6. Realizările excelente din anul 2015 (cca. 3 rezultate), ale institutului:

- cărţi (fundamentale);

- lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact mare)

- rapoarte de mare interese naţional


 1. Premii internaţionale/naţionale (ale Academiei Române) obţinute de cercetătorii din institut (autori, lucrări).

 2. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect şi a partenerilor). Oaspeţi din străinătate.

 3. Conferinţe/sesiuni ştiinţifice/expoziții/scoli de vara organizate de institut.

 4. Varia

 5. Date sintetice, concluzii şi propuneri.

 6. Anexa 2 1. Structura și membrii institutului - lucrări publicate în 2015; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2015 (cu caractere bold)


Director: academician Alexandru Vulpe

Director-adjunct: dr. Eugen Nicolae

Secretar ştiinţific: dr. Radu Băjenaru

Sectoare cu activitate de cercetare:


 1. Sectorul paleolitic (șef sector: dr. Roxana Dobrescu)

 2. Arheologie preistorică (şef sector: dr. Nona Palincaş)

 3. Arheologie clasică şi epigrafie (şef sector: dr. Cristina Georgeta Alexandrescu)

 4. Arheologie medievală (şef sector: dr. Adrian Ioniţă)

 5. Numismatică (şef sector: dr. Eugen Nicolae)

 6. Muzeul Naţional de Antichităţi (şef sector: dr. Oana Damian)

 7. Centrul de Tracologie (director: dr. Cristian Schuster).


A L E X A N D R U V U L P E

dr., CŞ I, academician,directorul institutului, normă întreagă

1. Lucrări: • A.Vulpe, S. Hansen, A. Reingruber, M. Toderaş-Şantierul arheologic Pietrele – Campania 2014, CCA 2014, INP 2015, p. 111-112

 • Al. Vulpe, Transformări culturale în nord vestul României la sfârşitul epocii bronzului, in Victor Spinei, Nicolae Ursulescu,Vasile Cotiuga (eds.), Orbis Praehistoriae Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam,.Editura universitatii Ioan Cuza, Iasi, 2015, p.509-524

 • Avant-propos, C.C. Petolescu, M.Galinier,E.matei-Popescu, Colonne Trajane et trophees romains, editura Academiei roman, Bucuresti, 2015Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"

Sectorul Paleolitic
R O X A N A D O B R E S C U

dr., CŞ I

Șef Sector Paleolitic

1.Lucrări: • R. Dobrescu, A. Tuffreau, S. Balescu (2015) – Le gisement paléolithique supérieur ancien de la « Vii 1 » à Ciuperceni (vallée du Danube), MCA (NS), 11, 2015, p. 19–41 (index Copernicus, ERIH PLUS, Scopus).

 • S. Balescu, A. Tuffreau, R. Dobrescu (2015): Mamaia sat (Romania) : a Late Middle Pleistocene Palaeolithic Site? Anthropologie, 53, vol. 1–2, 2015, p. 157–166 (Scopus/ Elsevier, ERIH, ERIH PLUS, ProQuest Social Science Journals).A D I N A B O R O N E A N Ţ

dr., CŞ II 1. Lucrări:

 • Clive Bonsall, Gordon Cook, Catriona Pickard, Kathleen McSweeney, Kerry Sayle, László Bartosiewicz, Ivana Radovanović, Thomas Higham, Andrei Soficaru, Adina Boroneant, Food for thought: re-assessing Mesolithic diets in the Iron Gates, Radiocarbon, Vol 57, Nr 4, 2015, p 689–699 (ISI)

 • Clive Bonsall, Rastko Vasić, Adina Boroneanț, Mirjana Roksandic, Andrei Soficaru, Kathleen McSweeney, Anna Evatt, Ülle Aguraiuja, Catriona Pickard, Vesna Dimitrijević, Thomas Higham, Derek Hamilton, Gordon Cook, New AMS 14C dates for human remains from Stone age sites in the Iron Gates reach of the Danube, southeast Europe, RADIOCARBON 57(1):33-46 , 2015 (ISI)

 • Allowen Evin, Linus Girdland Flink, Adrian Bălășescu, Dragomir Popovici, Radian Andreescu, Douglas Bailey, Pavel Mirea, Cătălin Lazăr, Adina Boroneant¸Clive Bonsall, Una Strand Vidarsdottir, Stephanie Brehard, Anne Tresset, Thomas Cucchi, Greger Larson, and Keith Dobney, Unravelling the complexity of domestication: a case study using morphometrics and ancient DNA analyses of archaeological pigs from Romania, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2015, 370: 20130616. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0616 (ISI)

 • Adina Boroneanț, Alin Frânculeasa, Valentin Dumitrașcu, New data on the Stoicani-Aldeni cultural aspect. The archaeological excavations from the Eneolithic site at Bălănești (Buzău County), Studii de Preistorie, 11, 2014 (2015), p.125-162

 • A.Boroneanț, A. Măgureanu , A. Vîlcu, Sesiunea anuală de comunicări științifice a institutului de arheologie Vasile Pârvan, SCIVA, 66, 1-2, 2015, București, p.137-164


ADRIAN DOBOŞ

dr., C.Ș. III

1.Lucrări:


 • A. Doboş, R.Iovita, Paleoliticul Inferior din România: o reevaluare din perspectiva descoperirilor din situl Dealul Guran. Materiale şi Cercetări Arheologice, 2015, p. 11: 5-17.


VALENTIN DUMITRAȘCU

dr., C.Ș. III

1. Lucrări:


  • M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, D. Vereş, D. Buzea, L. Niţă, M. Mărgărit, V. Dumitraşcu, H. Ghiţă, D. B. Stroe, V. Negoi, B. Niţă, D. Rus, I. Hotinceanu, Mereşti, Cheile Vârghişului, Jud. Harghita, Punct: Abri, Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015;

  • M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, D. Vereş, D. Buzea, L. Niţă, M. Mărgărit, V. Dumitraşcu, H. Ghiţă, D. B. Stroe, V. Negoi, B. Niţă, D. Rus, B. Vidroiu, H. Măcriş, A. Barbu, R. F. Şerban, S. Oprea, I. Hotinceanu, Peştera Calului, loc. Mereşti, Cheile Vârghişului, Jud. Harghita. Punct: Peştera Calului, Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015;

  • M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, D. Vereş, D. Buzea, L. Niţă, M. Mărgărit, V. Dumitraşcu, H. Ghiţă, D. B. Stroe, D. Rus, Vârghiş, Cheile Vârghişului, Jud. Harghita. Punct: Peştera Ursului, Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015;


Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"

Sectorul arheologie preistorică
N O N A P A L I N C A Ş

dr., şef sector preistorie, CŞ II
1. Lucrări:

 • N. Palincaș, ‘A Women-Related Ritual in Early Iron Age Popeşti (9th Century BCE)’, în N. C. Rişcuţa, I. V. Ferencz, O. Tutilă Bărbat (coord.), Representations, Signs and Symbols. Proceedings of the Symposium on ‘Religion and Magic’, Deva, 27-29 martie 2014. Mega: Cluj-Napoca, 2015, p. 247-258.

 • N. Palincaș, ‘Artefact Form and Embodied Knowledge. An archaeological perspective’, in C. Vasilescu, M. L. Flonta, I. Crăciun (eds), On Form and Pattern (Humboldt Symposium Bucharest, 29-31 May 2014), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2015, p.190-203.A L E X A N D R U A V R A M

dr., CŞ I, ½ normă, cumul-Universitatea din Le Mans, Franţa1. Lucrări:

 • Al. Avram, « Bulletin épigraphique (Dalmatie, Thrace, Pont) », Revue des études grecques 127 (2014), p. 489 et 498-520 (apărut în februarie 2015).

 • Al. Avram, « Les premiers peuples germaniques sur le Bas Danube. Autour du décret SEG 52, 754 », în Biagio Virgilio (ed.), Studi ellenistici, XXIX, Pisa – Roma, 2015, p. 27-76.

 • Al. Avram, « Aspects de la colonisation des Daces au sud du Danube par les Romains », Aristonothos 9 (2015) [= Paola Schirripa (ed.), I Traci tra geografia e storia], p. 143-159.

 • Al. Avram,« Callatis » în Mihail Zahariade (dir.), A. Avram, E. Hanscam, G. Rogers, N. Durand, M. Zahariade (edd.), Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity ca. 1500 B.C.-Ca. A. D. 500, fasc. 15. Caesarodunum – Cannabiaca, Amsterdam, 2015, col. 2209-2239 (în engleză).

 • Al. Avram,« Sur quelques inscriptions possiblement tomitaines », în G. R. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave (edd.), The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD), Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade – 17-21 September 2013), Oxford, 2015.

 • Al. Avram, « La mer Noire et la Méditerranée : quelques aspects concernant la mobilité des personnes », în Victor Cojocaru, Altay Çoşkun, Mădălina Dana (edd.), Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, Proceedings of the International Symposium (Constanţa, July 8-12, 2013), Pontica et Mediterranea, III, Cluj-Napoca, 2014, p. 99-132 (apărut în februarie 2015).

 • Al. Avram, « Marginalien zu griechisch beschrifteten Schleudergeschossen (IV) », Ephemeris Napocensis 24 (2014), p. 131-137 (apărut în februarie 2015).

 • Al. Avram, « Inscriptions d’Istros », Dacia N.S. 58, 2014, p. 271-284 (2015).

 • Mircea Victor Angelescu, Alexandru Avram, « Histria – un siècle de recherches », Materiale şi cercetări arheologice N.S. 10 (2014), p. 35-49 (apărut în martie 2015).

 • Alexandru Avram, Mircea Angelescu, « Le centenaire des fouilles d’Histria », Dacia N.S. 58 (2014), p. 5-11 (apărut în martie 2015).

 • Al. Avram, « Notes épigraphiques (IV) », Pontica 47 (2014), p. 451-463 (2015).

 • Al Avram, recenzie la Michel Sève, Patrick Weber, Guide du forum de Philippes, Sites et monuments, 18, École française d’Athènes, Athènes – Paris, 2012, Dacia N.S. 58 (2014), p. 362 (în franceză).

 • Al Avram, recenzie la Vladimir F. Stolba, Eugeny Rogov, Panskoye I, vol. 2. The Necropolis, Archaeological Investigations in Western Crimea, Aarhus University Press, Aarhus, 2012, L’Antiquité classique 83 (2014), p. 530-531 (în franceză).

 • Al Avram, recenzie la Philip A. Harland, Greco-Roman Associations: Texts, Translations and Commentary, II. North Coast of the Black Sea, Asia Minor, Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, Bd. 204, de Gruyter, Berlin, 2014, sehepunkte 15 (2015), 5 [15.05.2015], URL: http://www.sehepunkte.de/2015/05/26359.html (în germană).


R A D U B Ă J E N A R U

dr., CŞ I, Secretar Știinţific

1.Lucrări:


 • Radu Băjenaru, Despre datarea şi contextul unui topor faţetat din Oltenia, Apulum 51, 2014, 89-98.

 • A.-D. Popescu, R. Băjenaru, From the Middle Danube to Anatolia: Contacts During the Second Millennium BC. A Case Study, în P. M. Militello, H. Öniz (eds), Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March

Editor al seriei Fontes Archaeologici din cadrul proiectului Minerva, în care, în anul 2015, au fost publicate deja opt volume, alte şase fiind programate să apară în 2016.
A N C A – D I A N A P O P E S C U

dr., CŞ III


1. Lucrări:

 • A.-D. Popescu, O formă de turnare din a doua jumătate a mileniului al II-lea a.Chr. descoperită la Căscioarele, Apulum 51, 2014, 427-443 (neraportată ȋn 2014) (CEEOL).

 • c

 • A-D. Popescu, R. Băjenaru, From the Middle Danube to Anatolia: Contacts During the Second Millennium BC. A Case Study, în P. M. Militello, H. Öniz (eds), Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March 2011, vol. I (SOMA 2011), BAR International Series 2695 (I), Oxford, 2015, 35-42.

E M I L I A N T E L E A G Ă

dr., CS III

1. Lucrări:


 • E. Teleaga, D. Sârbu, M. Constantinescu, Şt. Stoica, V. Istrate, Neue archäologische Untersuchungen der hallstattzeitlichen Nekropole in Bârseşti, Jud. Vrancea, Caiete ARA 6, 2015, 5-16.

 • E. Teleaga, A. Bălăşescu, A. Soficaru und W. Schoch, Die Scheiterhaufen aus Cugir und Tarinci. Ein Beitrag zu den Bestattungssitten der Balkanhalbinsel und des vorrömischen Dakiens um Spät-La-Tène-Zeit, Prähistorische Zeitschrift, 89 (2), 2014, 305-336 (articol ISI).

Editare:

E. Teleaga, D. Gergova, A. Müller-Karpe, N. Torbov (editori), E. Teleaga Die Anfänge der figuralen thrakischen Kunst in dem 5. Jahrhundert v. Chr. / Началата на тракийското фигурално изкуство през V век пр. Хр., Studien zur Eisenzeitlichen Archäologie Thrakiens, vol. 1, ISBN: 978-3-86757-881-3, Rhaden, 2015, 200 pagini.

Yüklə 401,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə