Referat fənnin adı: Statistika Təhsil səviyyəsi: Bakalavriat Fənn müəllimi: Natavan Eyyubova Təhsil alan: Həsənov PünhanYüklə 67,5 Kb.
səhifə4/4
tarix01.01.2022
ölçüsü67,5 Kb.
#107087
növüReferat
1   2   3   4
bdu
vyanabdu
DW 2(1 -ra).
Münasibətdən göründüyü kimi tam müsbət (ra = 1) av- tokorrelyasiya halında DW = 0, qalıqların tam mənfi avto- korrelyasiyası (ra=-l) halında DW = 4, avtokorrelyasiya olmadıqda isə (ra = 0) DW = 2 olur.

  1. Reqressiya sosial-iqtisadi tədqiqatlarda

Reqressiya analizində reqressiya tənliyinin hesablanan qiymətləri faktiki göstəricilərlə müqayisə olunması faktor əlamətlərinin nəticə əlamətinin formalaşmasındakı əhə­miyyəti haqda müəyyən nəticələrə gəlmək imkanı yaradır.

Reqressiya tənliyi faktor əlamətlərinin analizi və nəticə əlamətinin gözlənilən qiymətlərinin proqnozlaşdmlmasında geniş istifadə olunur, y nəticə əlamətinin proqnozlaşdırılan qiyməti reqressiya tənliyində x faktor əlamətinin gözlənilən qiymətini yerinə qoyduqda alınmış olur.

Reqressiya tənliyinin hesablanmış qiymətləri baxılan zaman periodunda x faktor əlamətinin (xmax –xmin)intervalındakı istənilən qiymətlərində y nəticə əlamətinin bütün mümkün qiymətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Əgər x- in real ölçülərindən kənara çıxmaq tələb olunursa, onda bir məhdudiyyət şərti kimi yadda saxlamaq lazımdır ki, para­metrləri müəyyən olunmuş reqressiya tənliyinə x.üçün elə qiymətlər qoymaq olar ki, onların həcmi tənliyin formalaş­masında iştirak edən faktor əlamətlərin həcmindən çox fərqlənən olmasın. Faktor əlamətinin gözlənilən (proqnoz) qiymətini seçərkən tədqiqatda iştirak edən faktor əlamətlə­rin ilkin göstəriciləri üçün variasiyanın genişlənməsinin, yəni (xmax –xmin)nin -i həcmindən (həm minimal, həm maksimal göstəricilərdən) kənarlaşmamaq məsləhət görülür. Belə proqnozun verilməsi “nöqtə proqnoz” adlanır. Bu tip proqnozlar qeyd etdiyimiz kimi faktor (izahedici) əlamətlərin proqnoz qiymətləri faktorların faktiki qiymətlə­ri intervahndadırsa, özünü doğruldur. Əks halda nəticə faktoru üçün gözlənilən qiymətinin intervalda verilməsi daha doğru qərardır. Çünki y dəyişənlərinin faktiki ptv- qnozlaşdınlan göstəricilərinin tam bərabərliyi halının baş verməsi ehtimalı çox kiçikdir. Trend tənliyinin forması uğurlu seçilsə belə, hadisələrin faktiki realizasiyası pro­qnozlardan fərqlənə bilər. Bu trend tənliyinin yalnız tenden­siyanı xarakterizə etməsi və zaman sıralan səviyyələrinin təsadüfi komponentə malik olması faktlarından irəli gəlir, yəni y1 = f(x, ).Təsadüfi komponentin varhğı və məhdud sayda müşahidələrə görə qiymətləndirilən trend tənliyi pa­rametrlərinin səhvləri (xətalan) proqnoz üçün interval qiy­mətləndirmədə nəzərə alınır.

Nəticə

Reqressiya analizinin əsas məqsədi təcrübi məlumatlardan istifadə etməklə fiziki prosesə təsir edən amilləri nəzərə alan riyazi modelin qurulmasından və onun dəqiqlik dərəcəsini qiymətləndirməkdən ibarətdir.Mənbə

  1. Практикум по эконометрике: Учеб, пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с.

  2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с.

  3. Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И. Статистика. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007 -288 с.: ил.

  4. Салин В.Н., Кудряшова С.И. Система национальных счетов: Учеб, пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 272 с.

  5. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово- экономического профиля: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 480 с.: ил.
Yüklə 67,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə