Regionlarin statiSTİk məlumatlarinin ekonometrik təHLİLİYüklə 302,71 Kb.
səhifə1/9
tarix04.01.2022
ölçüsü302,71 Kb.
#55547
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

REGİONLARIN STATİSTİK MƏLUMATLARININ

EKONOMETRİK TƏHLİLİ
Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə ekoloji, iqtisadi və sosial inkişafın səviyyəsi elmi-metodoloji üsullarla müəyyənləşdirilə bilər. Elmi-metodoloji üsullardan ən müasiri statistik və ekonometrik təhlil üsuludur. Ekonometrik təhlil riyazi-statistik üsullardan istifadə etməklə iqtisadi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqələrin kəmiyyət təhlilini verir [1]. Bu üsullar klassik üsullardan fərqli olaraq, yekun göstəricilərə deyil (respublika, rayon haqqında), mikrogöstəricilərə (tədqiqat vahidləri haqqında məlumatlara) əsasən tətbiq edilir. Həmin məlumatlar yoxlanılır, normal olmayan məlumatlar (maksimum, minimum və s.) təhlil olunur, məlumatların statistik xarakteristikaları və informasiya yükü müəyyən olunur, başqa göstəricilərlə əlaqəliliyinin statistik təhlili aparılır, qruplaşdırılır və s. Sadə dillə desək, məlumatların etibarlılığı artır, qeyri-müəyyənlik azalır, qeyri-səlis haldan səlis (şəffaf) hala salınır. Belə məlumatlara əsaslanan qərarların informasiya riski azalır.

Hazırda makrogöstəricilərə (yekun) görə aparılmış təhlillər doğru nəticə vermir. Tədqiqat obyektləri bir neçə faktora (xarakterizə edən göstəriciyə) görə qruplaşdırılmır, reprezentativ obyektlərdə tədqiqat aparılmır.

Bu ekonometrik təhlildə ölkənin rayonları üzrə məhsul buraxılışı (min manat) - Y, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı (nəfərlə) - X1, enerji istehlakı (ton neft ekvivalenti) - X2, əsas fondların dəyərindən (min manat) - X3 istifadə edilmişdir.

Regionlar üzrə verilmiş göstəricilərin korrelyasiya təhlilini aparsaq, aşağıdakı nəticəni alarıq.Kataloq: upload -> File -> documents -> 12-2016
12-2016 -> []
12-2016 -> Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
12-2016 -> 1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
12-2016 -> Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
12-2016 -> İnnovasiyanin iqtisadiyyata təsiri
12-2016 -> StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
12-2016 -> ƏhaliNİN ÖMÜr uzunluğu göSTƏRİCİLƏRİNİn hesablanmasi metodologiyalari
12-2016 -> 1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları
12-2016 -> 1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair Müqəddimə

Yüklə 302,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə