Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi Sosial elmlər kafedrasının dosenti Şəfəq Abdullayeva abş iqtisadiyyatıYüklə 459,37 Kb.
səhifə4/4
tarix19.06.2018
ölçüsü459,37 Kb.
1   2   3   4

Xanım Xəlilova

IV k.Dövlət imt. HANDBOOK

 1. Treaties and Conventions

 2. Agreements

 3. Declarations

 4. Protocols

 5. Charter of the United Nations

 6. Statute of the International Court of Justice

 7. Constitutions of United Nations Specialized Agencies

 8. Ratification

 9. Accession, Acceptance and Approval

 10. Reservations

 11. Denunciation

 12. Resolutions

 13. Rules of Procedure of the International conference

 14. Summary Records of the International conference

 15. Final Instruments of Intergovernmental Negotiations and Visits

 16. Final Instruments of International Conferences

 17. United Nations Communications

 18. Formal Letters

 19. Informal Letters

 20. Notes Verbales

 21. Interoffice Memoranda

 22. Diplomatic Communications between States

 23. Other Diplomatic Acts

 24. Agrement

 25. Consular Commission and Exequatur

 26. Letters of Credence and Letters of Recall

 27. Full Powers

 28. Global Economic Cooperation

 29. Foreign Trade

 30. United Nations Document Symbols and their structure

Ixtisas ölkəsinin siyasi sistemi

Regionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

ABŞ-ın siyasi sistemi

Əsgərova Nigar

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. ABŞ siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. ABŞ Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. ABŞ-ın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ABŞ-ın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. ABŞ seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və ABŞ-da keçirilən seçkilər

10. ABŞ Qanunverici orqanı- Konqres: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. ABŞ İcraedici orqan: ABŞ prezidenti və vitse-prezidenti, onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası 1. ABŞ-da icraedici departamentlər, müstəqil agentlik və federal bürokratiya

 2. ABŞ-da Məhkəmə hakimiyyəti: Federal məhkəmə sistemi, Ali məhkəmə və digər məhkəmələrin iş mexanizmi.

 3. ABŞ-da ştat hakimiyyəti, ştatların qanunverici, icraedici və məhkəmə qolu

 4. ABŞ –da yerli idarəetmə orqanları: şəhər, əyalət, dairə hakimiyyəti, onların işinin təşkili, səlahiyyətləri və fəaliyyətləri.

Almaniyanın siyasi sistemi

Tajdehibonab Mehparə 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. AFR siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

 7. AFR Konstitusiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

 8. AFR-in siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və AFR-in siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

 9. AFR seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və AFR-də keçirilən seçkilər

 10. AFR Qanunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

 11. AFR İcraedici orqanı: Federal hökumət və Federal kansler, onların səlahiyyətləri

 12. Federal prezident, onun seçilməsi və səlahiyyətləri

 13. AFR – də Məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə orqanı, Federal Konstitusiya Məhkəməsi və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

 14. AFR siyasi sistemində özünü idarəetmə orqanları: onların yaranması, seçilməsi və fəaliyyəti

 15. AFR federalizmi: Federal inkişaf mərhələləri, torpaqların səlahiyyətləri

Ərəb ölkələrinin siyasi sistemi”
 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.
 1. Səudiyyə Ərəbistan Məlikliyinin siyasi sistemi

 2. Oman Sultanlığının siyasi sistemi

 3. Qətər Əmirliyinin siyasi sistemi

 4. Bəhreyn Əmirliyinin siyasi sistemi

 5. Küveyt Əmirliyinin siyasi sistemi

 6. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin siyasi sistemi

 7. İordaniya Haşimilər Krallığının siyasi sistemi

 8. Mərakeş Krallığının siyasi sistemi

 9. Livan Respublikasının siyasi sistemi

 10. İraq Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 11. Suriya Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 12. Əlcəzair Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 13. Tunis Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 14. Misir Ərəb Respublikasının siyasi sistemi

 15. Liviya Xalq Cəmahirriyəsinin siyasi sistemi

Dünyamalıyeva Zemfira

Böyük Britaniyanın siyasi sitemi

1,Siyasi sistem: onların təsnifatı və tipologiyası.

2,Siyasi rejim anlayışı və onun formajarı

3. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

4. Siyasi sistemdə seçki sistemi.

5. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

6. Böyük Britaniya siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Böyük Britaniyanin siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – qanunlar toplusu və monarxın statusu

8. Böyük Britaniyada siyasi partiyalar: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında oynadıqları rol

9. Böyük Britaniya seçki sistemi, onu şərtləndirən amillər və növləri . Aktiv və passiv secki huququ

10. Böyük Britaniyanın qaqnunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

11. Britaniyanın İcraedici orqanı : onun təşkil olunması, səlahiyyətləri və fəaliyyətləri

12. Böyük Britaniyanın Məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr

13. Böyük Britaniya siyasi sistemində yerli idarəetmə orqanları və onların fəaliyyəti

14. Böyük Britaniya siyasi sistemində siyasi institutların idarə edilməsində dövlət xidməti

Prof., Ə. S. Məmmədov

Çinin siyasi sistemi

Ələsgərova Fidan

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Çin siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Çin Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

8.Çinin siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Çinin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9.Çində seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Çində keçirilən seçkilər

10.Çində Yuxarı Dövlət Hakimiyyəti Orqanları- Ümumçin Xalq Nümayəndələri Şurası (ÜXNM), onun Daimi komitəsi, Respublika Sədarəti: onların işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. Çində Yuxarı Dövlət İdarəetmə Orqanları: Çin Xalq Respublikası Sədri və baş nazir onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası. Çin Dövlət Şurası və onun fəaliyyəti

12.Çində Məhkəmə hakimiyyəti: Ali Xalq Məhkəməsi və digər məhkəmələrin iş mexanizmi.Çində ümumi və xüsusi məhkəmələr. Çində prokurorluq sistemi

13.Çin Xalq Respublikasında milli ərazi muxtariyyəti, muxtar rayonlar, muxtar dairələr, muxtar qəzalar. Çində muxtar qurumların hüquqi statusu.Fransanın siyasi sistemi


 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı.

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər.

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları.

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. Fransa siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri.

 7. Fransa siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – Fransa konstitusiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

 8. Fransanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Fransanın siyasi həyatında partiyaların rolu.

 9. Fransanın seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Fransada keçirilən seçkilər.

 10. Fransa qanunverici orqanı – parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri.

 11. Fransanın icraedici orqanı: Fransa prezidenti və baş nazir (hökumət), onların səlahiyyətləri və administrasiyası.

 12. Fransanın məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr.

 13. Fransa siyasi sistemində yerli idarəetmə və özünüidarəetmə orqanları, onların fəaliyyəti.

 14. Fransa siyasi sistemində siyasi institutların idarə edilməsində dövlət xidməti.

Hindistan Respublikasının siyasi sistemi


Əsgərova Nigar
1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Hindistan Respublikasının siyasi sistemin tarixi inkişaf mərhələləri.

7. Hindistan Respublikasının Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. Hindistan Respublikasının siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və Hindistanın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. Hindistan Respublikasının seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və Hindistanda federal və ştat səviyyəsində keçirilən seçkilər

10. Hindistan Respublikasının qanunverici orqanı: onun yaranması, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. Hindistan Respublikasının icraedici orqan: Hindistan prezidenti və vitse-prezidenti, prezidentin səlahiyyətləri və onun adminstrasiyası, baş nazir və nazirlər kabineti

12. Hindistan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti: Federal məhkəmə sistemi, Ali məhkəmə və Lok adalat məhkəməsi və mövcud məhkəmələrin iş mexanizmi

13. Hindistan Respublikasında ştat hakimiyyəti, ştatların qanunverici, icraedici və məhkəmə qolu

14. Hindistan Respublikasında yerli idarəetmə orqanı: bələdiyyələr, onlarının işinin təşkili, səlahiyyətləri, verdikləri qərarlar və müstəqilliklərinin təminatı

İndoneziyanın siyasi sistemi

Ələsgərova Fidan

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Indoneziya siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri.

7. Indoneziya Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri.

8. Indoneziya siyasi sistemində Pançasila fəlsəfəsinin rolu.

9.İndoneziyanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və İndoneziyanın siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol.

10.İndoneziyada seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və İndoneziyada keçirilən seçkilər.

11. Indoneziyada Qanunverici hakimiyyət- Xalq Məşvərət Məclisi (MPR), onun palataları: Xalq Nümayəndələr Şurası (DPR), Regional Nümayəndələr Şurası (DPD) onların işinin təşkili, sessiya və iclasları, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər.

12. Indoneziyada İcraedici hakimiyyət: İndoneziya Respublikası prezidenti və vitse-prezidenti, Nazirlər Kabineti, onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası.

13.İndoneziyada Məhkəmə hakimiyyəti: İndoneziya Konstitutsiya Məhkəməsi, İndoneziya Ali Məhkəməsi. İndoneziyada dini məhkəmələr. İndoneziya Məhkəmə Komissiyası.

14.İndoneziyada yerli hakimiyyət orqanları bölgə və əyalət bələdiyyələrinin, naibliklərin (kabupten) fəaliyyəti.

İsrailin siyasi sistemi

Abbasova Hökümə

1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətlər

6. İsrail siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. İsrail siyasi sisteminin xüsusiyyətləri- Əsas Qanunlar, onların qəbulu və dəyişdirilməsi formaları və İsraildə hakimiyyət bölgüsü.

8. İsrailin siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və İsrailin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. İsrail seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və İsraildə keçirilən seçkilər

10. İsrail Qanunverici orqanı- Knesset: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

11. İsrail prezidenti onun seçilməsi və səlahiyyətləri

12. İsrail İcraedici orqanı: Baş nazir və hökumət, onların səlahiyyətləri

13. İsraildə Məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə, Bölgə məhkəmələri, dini məhkəmələr və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

14. İsraildə yerli özünü idarəetmə orqanları: onların yaranması, seçilməsi və fəaliyyəti

Norveç Krallığının siyasi sistemi
Əsgərova Nigar
1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

5. Siyasi sistemdə krallıq, prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

6. Norveç Krallığının siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

7. Norveç Krallığının Konstitutsiyasında siyasi sistemin başlıca prinsipləri

8. Norveç Krallığının siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

9. Norveç Krallığının seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və ABŞ-da keçirilən seçkilər

10. Norveç Krallığının Qanunverici orqanı- Stortinq: onun meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər 1. Norveç Kralı, onun konstitutsional hüquq və imtiyazları. Kral Şurası və onun iş prinsipi

 2. Norveç hökuməti: baş nazir, onun səlahiyyəti, digər nazirlər və onları vəzifəyə təyinatı mexanizmi.

 3. Norveç Krallığında məhkəmə hakimiyyəti: Ali məhkəmə, Appelasiya məhkəməsi, əyalət məhkəmələri, ümumi və xüsusi məhkəmələr. Hakimlərin təyinatı

 4. Norveç Krallığının yerli idarəetmə hakimiyyətı: əyalət hakimiyyəti, kənd və şəhər bələdiyyəsi. Oslo və Bergen Kommunaları. Sami birlikləri və bələdiyyələri.

Qafqazın siyasi sistemi fənninin mövzuları

Abbasova Hökümə 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri

 6. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın Konstitusiyası, onun meydana gəlmə tarixi, başlıca prinsipləri və hakimiyyət bölgüsü

 7. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın siyasi partiyaları: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında partiyaların oynadıqları rol

 8. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və keçirilən seçkilər

 9. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Ali Qanunverici orqanları: meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və malik olduğu səlahiyyətlər

 10. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda İcraedici orqan: prezident və hökuməti, onların səlahiyyətləri və administrasiyası

 11. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda Məhkəmə hakimiyyəti: Konstitusiya məhkəməsi, Ali məhkəmə və digər məhkəmələrin iş mexanizmi

 12. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yerli idarəetmə orqanları: onların səlahiyyətləri və seçkiləri

Yaponiyanın siyasi sistemi 1. Siyasi sistem və rejim anlayışı: onların təsnifatı və tipologiyası.

 2. Siyasi partiyalar, onların formaları və partiya sistemləri nəzəriyyəsinin təsnifatı

 3. Seçki sistemi: səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər

 4. Siyasi sistemdə parlament: onun meydana gəlməsi, hökumətlə əlaqəsi və onun formaları

 5. Siyasi sistemdə prezidentlik və hökumət anlayışı. Prezidentliyin növləri, sahib olduğu səlahiyyətləri.

 6. Yaponiyanın siyasi sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri

 7. Yaponiyanın siyasi sisteminin xüsusiyyətləri – qanunlar toplusu və imperatorun statusu

 8. Yaponiyada siyasi partiyalar: onların meydana gəlməsi, quruluşu və ölkənin siyasi həyatında oynadıqları rol

 9. Yaponiyada seçki sistemi, səsvermə prosesi, onu şərtləndirən amillər və növləri

 10. Yaponiyanın qanunverici orqanı- parlament, meydana gəlməsi, işinin təşkili, fəaliyyət mexanizmi və səlahiyyətləri

 11. Yaponiyanın İcraedici orqanı : onların səlahiyyətləri və adminstrasiyası

 12. Yaponiyanın Məhkəmə sisteminin fəaliyyət mexanizmi və mövcud məhkəmələr

 13. Yaponiya siyasi sistemində yerli idarəetmə orqanları və onların fəaliyyəti

Sadıqlı Harun

Regionşünaslıq üzrə Rus bölməsi

Темы по политической системе США 1. Понятие политическая система и политический режим : их типология и классификация.

 2. Теория политической партии и их форма классификации.

 3. Избирательная система, процесс голосования.

 4. Парламент политической системы. Образование парламента и их формы.

 5. Понятие государства и президент в политической системе. Типы президентства и их полномочия.

 6. Исторический период развития политической системы в США.

 7. Разделение властей в политической системе и главные принципы образования Конституции США.

 8. Образование и структура политических партий США. Роль партии в политической жизни страны.

 9. Процесс голосования в избирательной системе США.

 10. Законодательный орган США – Конгресс. Принципы формирования, полномочие и прерогативы Конгресса.

 11. Исполнительная власть США. Полномочия американского президента и вице- президента.

 12. Исполнительные департаменты США. Независимые агентства и федеральная бюрократия.

 13. Судебная власть США. Структура верховного и федерального суда.

 14. Власть штатов США. Роль штатов в исполнительном, законодательном и в судебном процессе.

 15. Местное самоуправление США. Органы самоуправления в штатах США.

Həyatova Firuze

İxtisas ölkəsinin tarixiRegionşünaslıq üzrə Azərbaycan bölməsi

ABŞ tarixi

1. Şimali Amerika Avropa işğallarına qədər olan dövrdə

2. Şimali Amerikada müstəmləkə dövrü (XVI-XVIII əsrlər)

3. Azadlıq mübarizəsi və ABŞ dövlətinin yaranması (1775-1783)

4. ABŞ XVIII əsrin sonlarında (1787-1800)

5. ABŞ XIX əsrin birinci yarısında

6. ABŞ-da vətəndaş müharibəsi (1861-1865)

7. ABŞ XIX əsrin son onilliklərində (1865-1900)

8. ABŞ T.Ruzveltin prezidentliyi dövründə

9. ABŞ I Dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində

10. ABŞ 1919-1939-cu illərdə

11. ABŞ II Dünya müharibəsi illərində

12. Trumen doktrinası

13. ABŞ XX əsrin 50-70-ci illərində

14. ABŞ R.Reyganın prezidentliyi dövründə

15. Prezident C.Buşun (ata) daxili və xarici siyasəti

16. Prezident B. Klintonun daxili və xarici siyasəti

17. Prezident C.Buşun (oğul) daxili və xarici siyasəti

18. Prezident B. Obamanın daxili və xarici siyasəti

Sevinc İsmayılova

Almaniyanın tarixi

1. Almaniya ərazisində kelt tayfaları

2. Almaniya tarixində Roma dövrü

3. Xalqların böyük köçü və german tayfaları

4. Böyük Karl və karolinglər

5. Otton imperiyası (919 -1024).

6. Almaniyada Salierlər sülaləsinin hakimiyyəti (1024 - 1125)

7. Ştaufenlər və Velfenlər sülaləsi

8. Almaniya 1495 -1648-ci illərdə

9. Almaniya 1648 –1806 –cı illərdə

10. Almaniya 1871 –1914-cü illərdə

11. Almaniya I Dünya müharibəsi illərində

12. Veymar respublikası (1918 -1933).

13. Almaniya 1933-1939-cu illərdə

14. Almaniya II Dünya müharibəsi illərində

15. Almaniya 1945-1949-cu illərdə

16. AFR 1949 -1989-cu illərdə

17. ADR 1949 -1989-cu illərdə

18. Almaniyanın birləşdirilməsi

Mehparə Tajdehibonab

Fransa tarixi

1. Fransa qədim dövrdə (ən qədim dövrlərdən – b.e. V əsrinədək).

2. Frank dövləti (V-X əsrlər).

3. Fransa X-XIV əsrlərdə

4. Fransa XIV-XVI əsrlərdə. Yüzillik müharibə

5. Fransada mütləqiyyət (1515-1715)

6. XVIII əsrin ortalarında Fransada sosial-iqtisadi vəziyyət, inqilabi şərait.

7. Böyük Fransa burjua inqilabı və I Respublikanın elan edilməsi.

8. Fransa konsulluq və I imperiya dövründə.

9. Fransa XIX əsrin 30-40-cı illərində.

10. Fransa XIX əsrin II yarısında

11. Fransa XX əsrin əvvəllərində

12. Fransa I dünya müharibəsi illərində

13. Fransa 1918-39-cu illərdə.

14. Fransa II dünya müharibəsi illərində

15. Fransada müvəqqəti rejim (1944-1946).

16. Fransa IV Respublika dövründə

17. Fransa V Respublika dövründə

18. Fransa Nikola Sarkozinin prezidentliyi dövründə

19. Fransa Fransua Ollandın hakimiyyəti illərində

Şəfa Əbdürrəhimova

Hindistanın tarixi

1. Hindistan qədim dövrdə (e.ə. III-II minilliklər)

2. Hindistan e.ə. I minillikdə

3. Hindistan Kuş-Qupt dövründə

4. Dehli sultanlığı

5. Baburşahlar imperiyası

6. Hindistanın ingilislər tərəfindən işğalı və müstəmləkə rejimi (XVIII əsr - XIX əsrin birinci yarısı)

7. Hindistan XIX əsrin ikinci yarısında

8. Hindistan Birinci dünya müharibəsi ərəfəsi və illərində

9. Hindistanda milli-azadlıq hərəkatı və vahid cəbhə uğrunda mübarizə (1918-1939)

10. Hindistan İkinci dünya müharibəsi illərində

11. Müstəqillik uğrunda mübarizə (1945-1947)

12. Hindistan Cəvahirləl Nehrunun hakimiyyəti illərində

13. Hindistan İndira Qandinin hakimiyyəti illərində

14. Hindistan – Pakistan müharibələri

15. Müasir dövrdə Hindistanın daxili və xarici siyasəti

Nigar Hüseynova

İndoneziya tarixi

1. İndoneziya ibtidai icma quruluşu dövründə

2. İndoneziya I-VI əsrlərdə

3. İndoneziya Şrivicaya-Mataram dövründə (VII-XII əsrlər)

4. İndoneziya Yava imperiyaları və müsəlman dövlətlərinin yaranması dövründə (XIII-XVII əsrlər)

5. İndoneziya erkən müstəmləkələr dövründə (XVI-XVIII əsrlər)

6. İndoneziya 1800-1870-ci illərdə

7. İndoneziya 1870-1918-ci illərdə

8. İndoneziya 1918-1938-ci illərdə

9. İndoneziya İkinci dünya müharibəsi illərində

10. İndoneziya 1945-1956-cı illərdə

11. “İdarə olunan demokratiya” dövrü (1957-1965)

12. İndoneziya yeni rejim (Orba) dövründə (1965-1998)

13. İndoneziya XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəllərində

Prof.H.Zərbəliyev

Çin tarixi Aqil Şahmuradov

1. Çin ərazisində ibtidai icma quruluşu. Dövlətin yaranması

2. Cjou dövləti: Qərbi və Şərqi Çjou

3. Sin imperiyası

4. Xan imperiyası

5. Çində “Üç padşahlıq” dövrü

6. Çinin birləşdirilməsi. Tan imperiyası

7. Çin X- XIII əsrlərdə

8. Çin monqol ağalığı dövründə

9. Min imperiyası

10. Çin XVII əsrdə

11. Çin XVIII əsrdə

12. Çin XIX əsrin I yarısında

13. Çin XIX əsrin II yarısında

14. Çin XX əsrin əvvəllərində və Birinci dünya müharibəsi illərində

15. Çin XX əsrin 20-30-cu illərində

16. Yaponiya-Çin müharibəsi. Çin İkinci dünya müharibəsi illərində

17. Çin 1946-1976-cı illərdə

18. Çində islahatlar dövrü (1976-XXI əsrin əvvəlləri)

“Ərəb ölkələri tarixi ” fənninin mövzuları

1. Ərəblər qədim və antik dövrlərdə.

2. İslam dininin meydana gəlməsi. Xəlifələr dövrü.

3. Əməvilər Xilafəti, Abbasilər Xilafəti, Kordova Əmirliyi.

4. Xilafətin süqutu

5. İraq, Suriya və Misir XI-XIV əsrlərdə.

6. Fatimilər, Əyyubilər dövləti və Məmlük dövləti.

7. Ərəb ölkələri Osmanlı İmperiyasının tərkibində (XVI əsr – XVIII əsrin birinci yarısı)

8. Suriya, Livan və Fələstin XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

9. İraq XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

10. Misir XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrdə.

11. Sudanda Mehdiçilərin hakimiyyəti və Sudanın ingilislər tərəfindən işğalı

12. Əlcəzair, Mərakeş və Tunisin Fransa tərəfindən işğalı (XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərində)

13. Liviyanın İtaliya müstəmləkəsinə çevrilməsi (1911-1912)

14. Ərəb ölkələri I Dünya müharibəsi illərində

15. Ərəb ölkələri I I Dünya müharibəsi illərində

16. Ərəb ölkələri (Misir, Liviya, İraq, Suriya, Livan, Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəb körfəzi əmirlikləri) 1945- 2010-cu illərdə

Zemfira Dünyamalıyeva

Böyük Britaniya tarixi

1. Britaniya Roma hakimiyyəti dövründə

2. İngiltərə V-XI əsrlərdə

3. İngiltərə XII-XIII əsrlərdə

4. Uot Tayler üsyanı

5. Yüzillik müharibə

6. Azadlıqların böyük xartiyası

7. İngiltərə XV-XVI əsrlərdə

8. XVII əsr İngiltərə burjua inqilabı. İngiltərədə kapitalizmin qələbəsi

9. İngiltərədə sənaye inqilabı

10. XIX əsrdə İngiltərədə kapitalizmin inkişafı

11. Böyük Britaniya XX əsrin əvvəllərində

12. Böyük Britaniya Birinci Dünya müharibəsi illərində

13. Böyük Britaniya 1918-1939-cu illərdə

14. Böyük Britaniya İkinci Dünya müharibəsi illərində

15. Böyük Britaniya 1945-1979-cu illərdə

16. M Tetçer və C. Meycorun mühafizəkar kabinetlərinin daxili və xarici siyasəti

17. Entoni Bleyer hökumətinin daxili və xarici siyasəti

Nigar Hüseynova

İsrail tarixi Aqil Şahmuradov

1. Yəhudilər qədim və orta əsrlərdə

2. Yəhudilər XIX əsrdə. Siyasi sionizmin meydana gəlməsi

3. Birinci dünya müharibəsi illərində və müharibələrarası dövrdə yəhudi məsələsi

4. İsrail dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə (1939-1948)

5. İsrail dövlətinin elan olunması. 1948-1949-cu illər ərəb-İsrail müharibəsi

6. İsrail 1950-ci illərin əvvəllərində. 1956-cı il Sinay müharibəsi

7. 50-ci illərin ikinci yarısı – 60-cı illərin birinci yarısında İsrailin daxili vəziyyəti

8. 50-ci illərin ikinci yarısı – 60-cı illərin əvvəllərində İsrailin xarici siyasəti

9. “Altıgünlük müharibə”nin səbəbləri, gedişi və nəticələri

10. İsrail 60-cı illərin sonu – 70-ci illərin ortalarında. “Məhşər günü” müharibəsi

11. M. Begin hökuməti və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri (1977-1983)

12. İsraildə Birinci (1984-1988) və İkinci (1988-1989) milli birlik hökumətləri

13. İsrail 90-cı illərin birinci yarısında

14. İsrail B. Netanyahonun hakimiyyəti illərində (1996-1999)

15. İsrail Ehud Barakın hakimiyyəti illərində (1999-2001)

16. İsrail A. Şaronun hakimiyyəti illərində (2001-2006)

17. İsrail 2006-cı ildən sonrakı dövrdə

Norveç tarixi

1. Norveç ərazisində ibtidai icma quruluşu

2. Norveç tarixində vikinqlər dövrü

3. Norveçin birləşdirilməsi və xristianlığın qəbul edilməsi

4. Norveç Krallığı orta əsrlərdə

5. Norveçdə vətəndaş müharibəsi (1130-1217) və Qızıl Dövr

6. Böyük Demoqrafik Böhran və onun nəticələri. Qara Ölüm (1347-51)

7. Kalmar İttifaqı

8. Norveç-Danimarka İttifaqı

9. Norveç Reformasiya dövründə

10. Norveç XVII-XVIII əsrlərdə

11. Norveç-Danimarka Napoleon müharibələri dövründə

12. Norveç Konstitusiyasının qəbul olunması

13. Norveç - İsveç ittifaqı (1814-1905)

14. Norveç I Dünya müharibəsi ərəfəsi və illərində

15. Norveç müharibələrarası dövrdə (I və II Dünya müharibələri)

16. Norveç II Dünya müharibəsi illərində

17. Norveç II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə

18. Norveçdə neft sənayesinin inkişafı

19. Norveçdə milli azlıqlar: Samilər

20. Norveç-Azərbaycan əlaqələri

Vüsalə Əfəndiyeva

Qafqaz tarixi

1. Qafqaz qədim dövrlərdə

2. Qafqaz erkən feodalizm dövründə

3. Ərəb işğalları və Qafqazda islamın yayılması

4. Qafqazda feodal münasibətlərin inkişafı

5. Qafqaz türk-səlcuq imperiyasının işğalları dövründə

6. Qafqaz monqol əsarəti altında (XIII-XVI əsrlər)

7. Qafqaz XVI-XVII əsrlərdə

8. Qafqaz XVIII əsrin I yarısında

9. Qafqaz XVIII əsrin II yarısında

10. Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı

11. XIX əsrin ikinci yarısında Qafqazda burjua islahatları

12. XIX - XX əsrin əvvəlllərində Qafqaz xalqlarının milli azadlıq mübarizəsi

13. Rusiya imperiyasının tərkibində

14. Qafqaz I Dünya müharibəsi illərində

15. I Dünya müharibəsindən sonra Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması

16. Qafqaz XX əsrin 20-30-cı illərində

17. Qafqaz II Dünya müharibəsi illərində

18. 1946-85-ci illərdə Qafqaz regionunda sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət

19. Qafqaz SSRİ-nin süqutundan sonrakı dövrdə

20. Qafqaz müasir mərhələdə. Regionda mövcud olan münaqişələr

Ülviyyə Hüseynova

Yaponiya tarixi

1. Yaponiya qədim dövrdə. Yayoy dövrü

2. Yamato dövləti - Yapon dövlətinin formalaşması

3. Yaponiyada feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi

4. Yaponiya Nara dövründə

5. Yaponiya dövləti VII-VIII əsrlərdə

6. Yaponiyada Heyan dövrü

7. Yaponiya Minamato şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

8. Yaponiya Aşikaqa şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

9. Yaponiyada feodal dağınıqlıq dövrü. Knyazlıqların formalaşması

10. Yaponiyada mərkəzləşmiş dövlətin yaranması

11. Toyotemi Hideyosi fəaliyyəti

12. Yaponiya XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində

13. Yaponiya Tokuqava şoqunluğunun hakimiyyəti illərində

14. Uzaq Şərq XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində

15. Yaponiya XIX əsrin ikinci yarısında. Meyci inqilabı

16. Yaponiya XX əsrin əvvəllərində

17. Yaponiya I Dünya müharibəsi illərində

18. Yaponiya 1918-1939-cu illərdə

19. Yaponiya II Dünya müharibəsi illərində

20. Yaponiya II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə

Rübabə ƏliyevaRegionşünaslıq üzrə Rusbölməsi

История Великобритании

1. Римская Британия

2. Англия в V-XI вв.

3. Англия в XII-XIII вв.

4. Восстание Уота Тайлера

5. Столетняя война

6. Великая хартия вольностей

7. Англия в XV-XVI вв.

8. Английская буржуазная революция XVII вв. Победа капитализма в Англии

9. Промышленная революция в Англии

10. Развитие капитализма в XIX в.

11. Великобритания в начале XX в.

12. Великобритания в годы Первой мировой войны

13. Великобритания в 1918-1939 гг.

14. Великобритания в годы Второй мировой войны

15. Великобритания в 1945-1979 гг.

16. Внутренняя и внешняя политика консервативных кабинетов М. Тетчер и Дж. Мейджора

17. Внутренняя и внешняя политика правительства Т. Блэр

Həyətova Firuzə

История США

1. Северная Америка в период до европейской колонизации

2. Северная Америка в период колониализма (XVI-XVIII вв.)

3. Борьба за независимость и образование США (1775-1783)

4. США в конце XVIII в. (1787-1800)

5. США в первой половине XIX в.

6. Гражданская война в США (1861-1865)

7. США в последние десятилетия XIX в. (1865-1900)

8. США в период президентства Т. Рузвельта

9. США накануне и в годы Первой мировой войны

10. США в 1919-1939 гг.

11. США в годы Второй мировой войны

12. Доктрина Трумена

13. США в 50-70 годы XX в.

14. Внутренняя и внешняя политика президента Р. Рейгана

15. Внутренняя и внешняя политика президента Дж. Буша (старший)

16. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Клинтона

17. Внутренняя и внешняя политика президента Дж. Буша (младший)18. Внутренняя и внешняя политика президента Б. Обамы

Məcidov Elşən

Yüklə 459,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə