Reichardt alexandre michelYüklə 18,39 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü18,39 Kb.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI Str. Danielopol, nr.2-4, sectorul 4 Bucureşti

SECŢIA A-ll-A CIVILĂ

Destinatar:

REICHARDT ALEXANDRE MICHEL

DOSARUL NR. 14865/299/2017

Materia: Civil

Stadiul procesual al dosarului: Fond Obiectul dosarului: radiere ipoteca Complet: complet amanari de pronunţare pt. jud. hubert i.

RECOMUNICARE HOTĂRÂRE CIVILĂ

NR. 6899/2017 DIN DATA DE 28 Septembrie 2017

Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 6899/2017, pronunţată la data de >28 Septembrie 2017, de către JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI SECŢIA A-ll-A CIVILĂ. /'

PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI Grefier,

(ştampila) /

I.P. 04.12.2017 19:15:11, nr. comunicare: 3 din 4

Acesta este un document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDS1B:2017:010.006899


Dosar nr. 14865/299/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI

SECŢIA A-II-A CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ NR. 6899/2017

Şedinţa publică din data de 28 Septembrie 2017

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Ioana Hubert

GREFIER Irina Petrescu
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantele POPESCU LILIANA şi IONESCU JULIETA şi pe pârâtul REICHARDT ALEXANDRE MICHEL, având ca obiect radiere ipoteca.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.09.2017, încheierea de şedinţă de la acea dată făcând parte din prezenta, când instanța a amânat pronunţarea la data de 21.09.2017, apoi la data de 28.09.2017, când deliberând a hotărât următoarele:INSTANŢA
Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.05.2017 reclamantele POPESCU LILIANA si IONESCU JULIETA au chemat in judecata pe paratul REICHARDT ALEXANDRE MICHEL solicitand instantei sa constate ca nu mai exista temeiul in baza caruia a fost inscrisa in Cartea Funciara nr.267620 a orasului Bucuresti, Sector 1 ipoteca legala in valoare de 81.505,20 lei pentru achitarea sultei asupra imobilului din Bucuresti, sector 1, avand in vedere ca sulta a fost achitata, si sa dispuna radierea din Cartea Funciara a orasului Bucuresti, sector 1 cu privire la imobilul din Bucuresti, sector 1, a ipotecii legale notate in favorea paratului pentru plata sultei de 81.505,20 lei, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca prin decizia civila nr.1202A pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr.2240/3/2005 a fost schimbata sentinta civila nr.2353/2003 in sensul ca a fost stabilit cuantumul sultei la care au fost obligate la suma de 81.505,2 RON, fiind obligate sa plateasca aceasta sulta in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii. Au mai invederat reclamantele ca, desi au achitat la data de 6.12.2006 sulta si cheltuielile de judecata in contul indicat de catre parat, in Cartea Funciara a fost intabulat dreptul de ipoteca.

In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii 7/1996, art.885 Cod Civil( 1788 Cod civil anterior).

Desi legal citat, paratul nu a formulat intampinare.

Sub aspectul probatoriului a fost administrata in cauza proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin decizia civila nr.1202A/06.06.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a III-a Civila in dosarul nr.2240/3/2005 (dosar nr. vechi 2757/2003), definitiva, irevocabila prin nerecurare, a fost admis apelul formulat de apelantul-reclamant Reichardt Alexandre Michel in contradictoriu cu intimatele-parate Popescu Liliana si Ionescu Julieta impotriva sentintei civile nr.2353/01.04.2003 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 in dosarul nr.3433/2001 si a fost schimbata in parte sentinta apelata in sensul ca a fost stabilit cuantumul sultei la care paratele au fost obligate la 815.051.962 ROL (81.505,2 RON) si obligate paratele sa plateasca aceasta sulta apelantului in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii.

Instanta constata ca reclamantele din prezenta cauza au achitat paratului Reichardt Alexandre Michel sulta stabilita prin decizia civila anterior mentionata impreuna cu cheltuielile de judecata, astfel cum rezulta din extrasele de cont din 6.12.2006 si dispozitia de plata externa, aflate la filele 7-9 din dosarul cauzei.

Instanta constata insa ca ulterior, prin Incheierea nr.80113 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 in dosarul nr.80113/06.10.2015, s-a dispus intabularea dreptului de ipoteca legala in valoare de 81505,2 RON cu titlu de sulta asupra A1 in favoarea lui Reichardt Alexandre Michel, sub C1 din Cartea Funciara 267620 UAT Bucuresti, sector 1.

Potrivit dispozitiilor art.34 pct.3 din Legea 7/13.03.1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din Cartea Funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea.

Avand in vedere ca au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea sultei in Cartea Funciara nr.267620 a orasului Bucuresti sector 1 in ceea ce priveste imobilul situat in Bucuresti, Sector 1, , instanta constata ca prezenta actiune este intemeiata, urmand a o admite astfel cum a fost ea formulata.

Se va lua act ca reclamantele au solicitat cheltuieli de judecata pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantele POPESCU LILIANA şi IONESCU JULIETA, în contradictoriu cu pârâtul REICHARDT ALEXANDRE MICHEL .

Constată că nu mai există temeiul în baza căruia a fost înscrisă în cartea funciară nr. 267620 a oraşului Bucureşti Sector 1 ipoteca legală în valoare de 81.505,20 lei pentru achitarea sultei asupra imobilului situat în Bucureşti, sector 1, ca urmare a achitării sultei.

Dispune radierea din cartea funciară nr. 267620 a oraşului Bucureşti, Sector 1 cu privire la imobilul situat în sector 1, Bucureşti, a ipotecii legale notata în favoarea pârâtului pentru plata sultei de 81.505,20 lei.

Ia act că au fost solicitate cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28 septembrie 2017.


PREŞEDINTE

Ioana Hubert

GREFIER

Irina Petrescu

Red. I.H./Tehn.I.P.6ex./29.11.2017

Yüklə 18,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə