Rəna dursunəLİ qızı mahmudovaYüklə 70 Kb.
tarix25.04.2020
ölçüsü70 Kb.
#102449

RƏNA DURSUNƏLİ qızı MAHMUDOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentAzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539 10 88

İmeyl: mahmudova.rena50@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1950-ci il sentyabrın 1-də Şəki şəhərində anadan olub.

 • 1957-1967-ci illərdə Şəki şəhəri 10 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1967-1972-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1987-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və metodika kafedrasının dissertantı olub.

 • 1997-ci ildə “Azərbaycan dilində şəkilçilərin omonimliyi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2000-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1972-1974-cü illərdə Şəki şəhərindəki 17 saylı məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi.

 • 1987-1993-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant.

 • 1993-1997-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 1997-2000-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 2000-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosentidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi (XI-XIX əsrlər)

 • Azərbaycan dilinin morfologiyası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2011, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Pənah Xəlilovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfransı.

 • 2018, Bakı. Azərbaycan. BDU. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 2007, Azərbaycanca – rusca lüğət (dərs vəsaiti). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 103 s.

 • 2010, Azərbaycan dilində şəkilçilərin omonimliyi (monoqrafiya). Bakı: Çaşıoğlu, 164 s.

 • 2014, Nitqin inkişafı (dərslik). Bakı: Oğuz eli, 274 s.

 • 2016, Yusif Seyidov yaradıcılığından seçmələr. Bakı: Turkan NPB, 104 s.

 • 2017, Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi (XI-XIX əsrlər). Dərs vəsaiti. Bakı: Elm və təhsil, 78 s.

 • 2017, Ulduz ömürlü insan (prof. Y.Seyidovun xatirəsinə həsr olunmuş kitab). Bakı: Elm və təhsil, 351 s.

 • 2019, Yusif Seyidov. Biblioqrafiya (kitab). «Elmvətəhsil», Bakı, 2019.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 1991, Fonetikanın tədrisinə dair (metodik göstəriş).

 • 2000, Azərbaycan dilindən metodik vəsait (metodik göstəriş).

 • 2001, Rus bölməsi tələbələrinin Azərbaycan dilinə aid lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları (metodik göstəriş).

 • 2003, Tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri (BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin rus bölməsinin tələbələri üçün vəsait) – metodik vəsait.

 • 2005, Oxu və tərcümə mətnləri (BDU-nun Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin rus bölməsinin tələbələri üçün vəsait) – metodik vəsait.


Məqalələr


 • 2002, Nəriman Nərimanov və Azərbaycan dili // Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 4, s. 19-23

 • 2002, Rus bölməsi tələbələrinin Azərbaycan dilinə aid lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı, Bakı, № 3, s. 24-27

 • 2003, Heydər Əliyev: Dövlətçiliyimiz və dilimiz // “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, s. 211-215

 • 2007, Azərbaycan lüğətçiliyi // Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 6/60, Bakı, s. 52-54

 • 2009, “Quran”ın dili haqqında // Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 1/67, Bakı, s. 35-36

 • 2011, İlk tərcümə lüğətləri // Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, s. 288-295

 • 2012, M.Ə.Sabirin satiralarında pedaqoji terminlər // M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 321-327

 • 2012, Görkəmli mətnşünas alim Salman Mümtaz // M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 372-376

 • Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi // “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 27-32

 • 2013, Filosoflarımız tərbiyə haqqında // “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 479-482

 • 2014, F.B.Köçərli və Qori Müəllimlər Seminariyası // İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, s. 321-324

 • 2014, M.F.Axundzadə və dil məsələləri // İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, s. 637-642

 • 2014, “Nitqin inkişafı” fənninin tədrisinin əhəmiyyəti // Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, s. 347-351

 • 2015, Sevimli müəllimim, xeyirxah insan // Pənah Xəlilovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, s. 29-32

 • 2015, XVIII-XIX əsrlərdə yaranan lüğətlər // “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 708-711

 • 2016, Azərbaycanda multikulturalizm // Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, s. 196-198

 • 2018, “H.Əliyev və Azərbaycan təhsili”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, BDU, s. 13-16

 • 2018, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, BDU, s. 52-54

 • 2019, BDU-da akademik dilçilik məktəbləri (tezis). – Filologiya fakültəsi 100. «Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı, 2019, s.25-26

 • 2019, Önsöz (Yusif Seyidov). Bakı: Elm və təhsil, 2019, s.3-6
Yüklə 70 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə