Reparare AutovehiculeYüklə 445 b.
tarix27.10.2017
ölçüsü445 b.
#15526

Prima aplicatie a Platformei SilverDAT distribuita in Romania - “Reparare Autovehicule” – este destinata elaborarii in regim automatizat a devizelor de lucrari, respectiv Evaluarii costurilor lucrarilor de Reparatii-Auto precum si a Evaluarii costurilor de Mentenanta a autovehiculelor.Cealalta aplicatie a Platformei - Sistemul de Vehicule Rulate, este aplicatia dedicata de Evaluare Vehicule Rulate, ce permite evaluari complete pt. intreaga gama de autovehicule, acestea fiind grupate pe 5 grupe constructive: camioane, motociclete, autoturisme, transportere/utilitare, autov. de teren/SUV.SilverDAT online ( SDO) aplicatia de Evaluare Vehicule Rulate in varianta – online (varianta de limba romana – inca in lucru)SilverDAT - online ( SDO) Interfatare cu aplicatia de cotare / vanzare directa apartinand Allianz Tiriac Asigurari / Allianz Direct

FI - online aplicatia de Evaluare a Costurilor de Reparatii Auto in varianta – online (varianta de limba romana – inca in lucru)FI - online aplicatia de Evaluare a Costurilor de Reparatii Auto in varianta – online (varianta de limba romana – inca in lucru)FI - online aplicatia de Evaluare a Costurilor de Reparatii Auto in varianta – online (varianta de limba romana – inca in lucru)Plansele - Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto A. Utilizarea pe platforme Fixe

 • Platforma SilverDAT II, prin bogatia de informatii tehnice si tehnologice regasite in structura bazei de date, informatii ce isi au originea exclusiv in documentatiile tehnice ale Producatorilor Auto, este conceputa astfel incat sa rezolve toate necesitatile tehnice si informationale ale unui Expert Auto in activitatea sa diurna de Constatare si Evaluare a marimii pagubelor inregistrate la autovehiculele avariate.

 • Aplicatia FI-Reparatii Autovehicule este, asemenea intregii Platforme-SilverDAT, complet autonoma ca formula functionala, aceasta fiind o instalare locala de sine statatoare, ce cuprinde atat aplicatiile platformei cat si bazele de date aferente, fiind astfel garantata posibilitatea de lucru, independent de existenta unei conexiuni directe cu vreun server dedicat sau via Internet ca in cazul aplicatiilor Web-based.

 • In consecinta Utilizatorul are la dispozitie Offline intregul bagaj de informatii tehnice, tehnologice si constructive puse la dispozitie de catre Producatorii autovehiculelor asupra carora acesta urmeaza sa efectueze prima si cea mai importanta faza din procesul de regularizare a daunei, faza ce reprezinta etapa determinanta pt. marimea despagubirii ce urmeaza a fi platita de catre asigurator, respectiv – Constatarea tehnica a avariilor.

 • Raportat la structura constructiva si functionala din ziua de azi a autovehiculelor si tinand seama de tendinta de continua a amplificare a complexitatii sistemelor si subansamblelor montate pe autovehicule, dificultatea inregistrarii cu acuratete si conform cu prevederile tehnologice ale Producatorilor a avariilor, precum si stabilirea in consecinta a solutiilor de reparare tehnologic corecte a acestora devine din ce in ce mai evidenta, rezolvarea acestei faze cu o oarecare doza de aproximatie sau mai grav empiric (!!!) , putand avea efecte catastrofale prin prisma rentabilitatii finaciare a formelor de asigurare auto.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto

 • Aplicatia “FI-Reparatii Auto” vine sa acorde Expertului Auto necesara asistenta in identificarea exacta a autovehiculului sub aspectul precizarii corecte a configuratiei: Producator / Model / Varianta de Echipare precum si pe cale de consecinta a Listei de Dotari de Serie si Optionale care sunt prezente pe acest vehicul, permitand astfel determinarea cu precizie a configuratiei constructive a acestuia, configuratie din care decurge in mod direct nivelul/nivelurile de preturi pt. piesele componente, precum si eliminarea combinatiilor de dotari care sunt nepermise, ca neconforme cu diversele Variante de Echipare furnizate de Producatori.

 • Una din componentele principale, in jurul careia se contureaza intreaga utilizare a sistemului, o reprezinta Interfata cu Utilizatorul, respectiv partea de Planse Grafice aferente fiecarui vehicul, planse ce reflecta organologia explodata a acestuia si care sunt organizate pe Grupe Constructive ce permit identificarea si selectarea rapida a tuturor componentelor identificate ca avariate la momentul Constatarii, respectiv asocierea imediata de solutii de reparatie pt. fiecare piesa in parte.

 • Utilizarea Planselor Grafice permite Constatatorului sa aiba acces “in timp real” la intreaga structura constructiva particulara a fiecarui autovehicul, avand la dispozitie adiacent planselor si o serie intreaga de informatii tehnologice conforme cu indicatiile Producatorului fiecarui vehicul in parte, precum si solutiile tehnologice corecte sau variante de reparatie optime financiar pentru fiecare structura sau subansamblu.

 • Identificarea autovehiculului si a Dotarilor precum si Consemnarea Avariilor autovehiculului este astfel “asistata” prin accesul direct la informatiile constructive - in chiar momentul aprecierii de catre Expertul auto a solutiei tehnologice, moment ce determina in mod irevocabil prin cumulul solutiilor aplicate amploarea despagubirii finale, erorile facute in aceasta faza avand caracter cumulativ cu efecte nefaste asupra nivelului final de despagubire, odata inregistrate si transmise catre terti prin Nota de Constatare, acestea avand caracter de angajament de plata.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto

 • Plansele continand grafica explodata cu Grupele Constructive din aplicatia FI-Reparare Autovehicule si in care urmeaza a fi introduse/inregistrate avariile consemnate ca existente asupra vehiculului, pot fi de asemenea listate separat si constituie astfel materialul informational relativ la structura si organologia Grupei Constructive in cauza, dupa cum in forma listata, acestea pot constitui si suportul fizic de consemnare efectiva, la fata locului, a avariilor.

 • Exemple de planse grafice din aplicatia FI-Reparatii Auto.......

 • Respectiv, in plansele urmatoare acestora, exemple de “Caiete-Tip” – forma listata a acestor planse de grafica din aplicatie.

Caietele-Tip in activitatea de Constatare daune auto Exemple de Planse Grafice din aplicatia FICaietele-Tip in activitatea de Constatare daune auto Exemple de Planse Grafice din aplicatia FICaietele-Tip in activitatea de Constatare daune auto Exemple de Planse Grafice din aplicatia FICaietele-Tip in activitatea de Constatare daune auto Exemple de Planse Grafice din aplicatia FIPlansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Exemple de Caiete-Tip ce reflecta grafica din aplicatia FI- Reparatii AutoPlansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Exemple de Caiete-Tip ce reflecta grafica din aplicatia FI- Reparatii AutoPlansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Exemple de Caiete-Tip ce reflecta grafica din aplicatia FI- Reparatii AutoPlansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Exemplu de nivel de detaliere in Caiete-Tip • In consecinta, este pus la dispozitia Expertului Auto - Constatator un utilitar ce se constituie intr-un suport informational menit sa “standardizeze” si sa “ sprijine” activitatea de constatare a avariilor, oferind pentru aceasta etapa determinanta in regularizarea de daune auto, suportul tehnic si tehnologic esential in reflectarea corecta si cu acuratete a daunei fizice a vehiculului in Nota de Constatare/ Dosarul de dauna.

 • Continuarea fireasca a acestei formule de utilizare a Platformei SilverDAT o reprezinta transferarea informatiilor consemnate in baza “Caietelor-Tip” intr-o structura de deviz, operatiune extrem de simpla datorita identitatii celor doua forme de prezentare grafica, ceea ce permite obtinerea cu maxima operativitate a unei evaluari pe baza de Deviz Antecalcul a Nivelului Costurilor de Reparatie a autovehiculului avariat, respectiv posibilitatea de determinare rapida si exacta a Rezervei de Dauna aferente.

 • Aceasta posibilitate, de Constatare Integrata in baza Caietelor Tip/ Planselor Grafice si de obtinere rapida a unui deviz Antecalcul poate fi derulata in cadrul aplicatiei FI-Reparatii Auto pentru intreaga gama uzuala de autovehicule rutiere, fiind la momentul de fata prezente in sistem peste 1.700 de Modele de vehicule, fiecare cu numarul corespunzator de Versiuni de echipare, ceea ce insemana in final peste 19.000 de Versiuni de Echipare :

   • Autoturisme - 37 Producatori
   • Autoutilitare - 16 Producatori
   • Autocamioane - 7 Producatori
   • Motociclete - 5
 • pentru care sunt disponibile toate informatiile tehnice, tehnologice si de preturi necesare elaborarii devizelor de lucrari in regim de Deviz Antecalcul.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto

 • Pe cale de consecinta, in baza acestor Devize Antecalcul posibil a fi obtinute, fara necesitatea unei conexiuni directe cu aplicatia SilverDAT centralizata, pot fi astfel facute oferte concrete de despagubire, avand ca scop regularizarea daunei in sistemul “Reparatie in Regie Proprie” , Dosarul de dauna/Devizul (cu necesarele limite de competenta), putand fi finalizat inca de la momentul constatarii pana la nivelul Ofertei de despagubire , chiar daca Expertul Auto se afla relocat la unul din Punctele de Constatare din Teritoriu.

 • Solutia tehnica pentru un astfel de tip de utilizare presupune doar existenta unor Statii de Lucru ( nu neaparat performante) in locatia in cauza, Statii pe care sa fie instalata local Platforma SilverDAT, instalari care pot fi alimentate cu un numar convenabil si suficient de apelari astfel incat la dispozitia Utilizatorului sa se afle toate functiile posibile in aplicatia centralizata, eventual in ipoteza existentei unei conexiuni Internet putand fi disponibila inclusiv accesul la Configuratia de Echipare a vehiculului in cauza prin intermediul functiei suplimentare de Interogare-VIN.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto

 • Pornind de la structura informatiilor ce se regasesc in aplicatia ”FI-Reparare autovehicule”, pot fi definite de asemenea proceduri si metodologii de utilizarea a aplicatiei, respectiv a produselor finite de evaluare = Devizele Antecalcul, care sa constituie vehiculul de transmisie a informatiei intre cele doua entitati distincte in lantul de regularizare a unei daune auto, pe de o parte Inspectorul-Constatator aflat detasat in Punctele de Constatare a daunelor, de celalalta parte Serverul si administrarea centralizata a Platformei SilverDAT.

 • Intre cele doua entitati informatia poate fi transferata prin intermediul unui Export ( Upload), avand predefinita o Cale de Export care sa aiba ca destinatie insusi Serverul pe care functioneaza centralizat Platforma SilverDAT, fie chiar printr-un simplu e-mail la care poate fi atasat in mod automat unul si acelasi tip de fisier in formatul specific DAT, (.SZF).

 • In functie de optiunea dorita la organizarea Fluxului de Lucru ( si de eventualele niveluri de competenta alocate Expertilor detasati), precum si de modalitatea negociata de regularizare a daunei, prin aceeasi procedura de export pot fi transferate catre Serverul central atat fiserele .SZF ce rezulta ca urmare a arhivarii automate a Devizelor Antecalcul finalizate pe statia locala, dupa cum este posibil si exportul acestora doar in StareaColectata, adica avand inserate doar elementele grafice aferente Constatarii, fara ca aceasta Calculatie in stare incipienta sa fie finalizata printr-un calcul efectiv al devizului, urmand ca aceasta prelucrare ulterioara a Constatarii sa se produca eventual la alt nivel de competenta sau alt departament specializat ( de ex. Lichidatori ). Ambele formule de lucru sunt perfect fezabile, de la caz la caz putand fi aplicate una sau celalalta sau chiar ambele simultan.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Arhitectura sistemului cu Instalari Locale separate, ruland in paralel cu cea CentralaPlansele - Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto B. Extinderea utilizarii SilverDAT pe Platforme Mobile

 • Ca o extindere tehnica si operationala perfect fezabila si care se poate grefa pe arhitectura descrisa mai sus, se poate opta inclusiv pentru solutia cea mai moderna si rapida, de Colectare Grafica a avariilor direct pe terminale mobile , gen Laptop-uri / Tablete cu Touch-Screen.

 • Acestea vor avea, asemenea Statiilor fixe din arhitectura anterioara, cate o Instalare locala a Platformei SilverDAT, solutie care permite inregistrarea detaliata a avariilor in format electronic direct in structura planselor grafice si salvarea in timp real a informatiilor colectate despre avaria constatata.

 • Transferul informatiilor catre Platforma SilverDAT centralizata ar putea fi facuta urmand aceeasi metodologie ca si in cazul Statiilor Fixe din locatiile Punctelor de Constatare, dupa cum exploatand caracteristica de mobilitate a acestora, operatiunea de transfer a datelor in format grafic/ Devizelor Antecalcul poate fi facuta si la finalul unui Ciclu de Constatari/Zi de lucru, eventual dupa prelucrarea primara a acestora de catre Expertul Auto.Plansele Grafice in activitatea de Constatare Daune Auto Concluzii finale

 • Platforma SilverDAT instalata in configuratia clasica in mod centralizat pe Serverul dedicat, poate fi extinsa cu o astfel arhitectura cu Instalari Locale Independente, ( pe unitati Fixe sau Mobile) astfel incat aceasta sa constituie cu succes infrastructura informationala in gestionarea directa a Constatarilor si Despagubirilor auto scadente, putand fi dezvoltate diverse modele si fluxuri de regularizare a daunelor, de la lichidare centralizata pana la evaluare si ofertare “pe loc” in baza Devizelor-Antecalcul obtinute ca urmare directa a colectarii datelor cu ajutorul Planselor Grafice.

 • Identitatea si acuratetea datelor – toate provenind de la insusi Producatorul fiecarui vehicul - pune la dispozitia tuturor Expertilor Auto accesul in timp real la intregul fond de date tehnice si tehnologice, comunicate de Producatori. Astfel toti cei implicati in procesul de Constatare a Daunelor, sau in faza imediat urmatoare de Lichidare a acestora, pot opera la nivelul maxim cerut de corectitudine, veridicitate si implicit aplicabilitate a solutiilor tehnologice de reparatie adoptate pt. autovehiculele inspectate.

 • Urmarea fireasca a adoptarii unei astfel de metodologii de constatare optimizata o reprezinta efectul economic generat de corectitudinea si nivelul de detaliere posibil in aplicarea unor solutii de reparatie, urmare directa a informatiilor puse “ pe loc – la momentul constatarii “ la dispozitia Expertului Auto, astfel incat solutiile de reparatie date sa fie cele optime atat din punct de vedere tehnologic, in deplina concordanta cu prevederile Producatorilor, dupa cum in acelasi timp acestea sa constituie solutii corecte si optime din punct de vedere economic, neangajand costuri de reparatie inutile/ nedorite / nepermise.

Succesiune poze Auto Avariate 1. Mercedes Benz, E-Klasse, W212 T-modell, (2009 - >)Succesiune poze Auto Avariate Mercedes Benz, E-Klasse, W212, T-modell, (2009 - >)Succesiune poze Auto Avariate 2. Volkswagen Golf IV (1J) – Confortline, (1997 ->)Succesiune poze Auto Avariate Volkswagen Golf IV (1J) – Confortline, (1997 ->)Succesiune poze Auto Avariate 3. Ford Focus Turnier, (CAP), 1,8 TDCi, Ghia, (2004 ->)Succesiune poze Auto Avariate Ford Focus Turnier, (CAP), 1,8 TDCi, Ghia, (2004 ->)Succesiune poze Auto Avariate Ford Focus Turnier, (CAP), 1,8 TDCi, Ghia, (2004 ->)Succesiune poze Auto Avariate 4. Audi Q7, (4L), 3.0 TDI, (2006 ->)Succesiune poze Auto Avariate Audi Q7, (4L), 3.0 TDI, (2006 ->)Succesiune poze Auto Avariate Audi Q7, (4L), 3.0 TDI, (2006 ->)
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə