Republica moldova consiliulraionalsoroc aYüklə 1,9 Mb.
səhifə18/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#87961
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

3. A numi în comisia medicală următoarele asistente medicale:

- TODIRAŞ Ala

- DRAGANCIUC Cicilea

- SCUPOI Eudochia


Secretarul consiliului raional Ion Spataru

Anexa nr.3

Sarcina de încorporare

pe primăriile raionului Soroca în perioada încorporării a anului 2008
Nr

Primăria

Sarcina

primăvara

toamnaSoroca


19

18Bădiceni

4

4Baxani

3

2Bulboci

3

3Căinarii vechi

3

4Cosăuţi

3

4Cremenciug

1

1Dărcăuţi

2

2Dubna

2

2Egoreni

2

2Holoşniţa

3

2Hristici

2

2Iarova

1

1Nimereuca

6

5Ocl anda

1

1Ocolina

2

3Parcani

3

2Pîrliţa

2

2Racovăţ

5

4Rădi – cereşnovăţ

2

3Regina maria

1

1Rubleniţa

5

4Rudi

2

2Schineni

3

2Stoicani

2

2Şolcani

3

3Şeptelici

2

2Tătărăuca veche

4

3Trifăuţi

2

2Vasilcău

5

4Vădeni

3

3Vărăncău

5

4Voloviţa

3

3Vîsoca

3

3Zastînca

3

4
În total

115

109

Secretarul consiliului raional Ion Spataru

REPUBLICA MOLDOVA
C O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr.7/12 din 07 februarie 2008


Cu privier la eliberarea unei garanţii la

Creditul preferenţial solicitat în condiţiile

Hotărîrii Guvernului nr.1146 din 15.10.2004

În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală (nr.436-XVI din 28.12.2006), art.14(3) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397-XV din 16.10.03),

Art.1146 din Codul Civil al Republicii Moldova, punctul 11 al Regulamentului privind acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova (nr.1146 din 15.10.2004), şi avînd în vedere procesul verbal nr.13 din 25.01.2008 al comisiei raionale privind selectarea solicitanţilor la obţinerea creditelor preferenţiale, Consiliul raional

DECIDE:  1. A elibera participanţilor la acţiunile de luptă din Transnistria garanţie la creditul preferenţial pentru procurarea spaţiului locativ în mărime de 50% la sumele solicitate de beneficiari după cum urmează:

1.1 Constantinovici Iurii, domiciliat rn. Soroca sat. Slobozia Cremene , din suma de 82,0 mii lei.

1.2 Leahu Ilie ,domiciliat rn. Soroca sat. Voloviţa , din suma de 82,0 mii lei.

1.3 Osipov Arcadie , domiciliat rn. Soroca sat. Bădiceni , din suma de 82,0 mii lei.

1.4 Şestacov Igor , domiciliat rn. Soroca sat. Ţepilova , din suma de 82,0 mii lei.

1.5 Mocanu Victor , domiciliat rn. Soroca sat. Căinarii Vechi , din suma de 82,0 mii lei.

1.6 Nepeivoda Eduard , domiciliat rn Soroca sat . Bădiceni , din suma de 82,0 mii lei .

1.7 Ţurac Iacov , domiciliat rn. Soroca sat. Vasilcău , din suma de de 82,0 mii lei.
  1. A elibera participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan garanţie la creditul preferenţial

pentru procurarea spaţiului locativ în mărime de 50% la sumele solicitate de beneficiari după cum urmează:
2.1 Mazniuc Igor , domiciliat or. Soroca str. D.Cantemir nr. 18 ap. 39, din suma de 82,0 mii lei.

2.2 Rotari Vitalie, domiciliat rn. Soroca sat. Cureşniţa Veche din suma 82,0 mii lei.
  1. A elibera victemilor reabilitate ale represiunilor politiceîn mărime de 50% la sumele solicitate de beneficiari după cum urmează:

3.1 Iurţuc Valeriu, domiciliat rn. Soroca sat. Zastînca , din suma de 25,0 mii lei.  1. Direcţia Generală Finanţe va achita din contul bugetului raional suma garantată, care va fi aprobată anual în bugetul respectiv, din împrumutul bancar contractat între beneficiar şi băncile comerciale ce vor acorda credite preferenţiale.

5. Direcţia Generală Finanţe va prezenta Ministerului de Finanţe anual informaţia privind numărul de beneficiari cărora li s-au acordat garanţii la creditele preferenţiale solicitate şi mărimea acestora, pentru includerea în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul raionului.


6. A acorda Preşedintelui raionului împuterniciri privind semnarea contractului de fidejusiune cu băncile comerciale ce vor acorda creditul preferenţial şi semnarea scrisorii de garanţie la împrumutul bancar contractat de beneficiar şi băncile comerciale, în mărimea garanţiei eliberate.

Preşedintele şedinţei Constantin Volniţchii


Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Nu s-a adoptat

REPUBLICA MOLDOVAC O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr.7/13 din 07 februarie 2008


Cu privire la adresarea deţinătorilor de

patente din raionul Soroca,privind modificarea

Legii cu privire la patenta de întreprinzător

nr.93-XIV din 15.07.1998


În temeiul art.53(1) c),(2) al Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Soroca,

DECIDE:


  1. A lua act Declaraţia deţinătorilor de patente din raionul Soroca şi informaţiei prezentată de Secţia Economie al Consiliului raional Soroca (anexa 1şi 2).
  1. A menţiona că toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa Legii şi sînt datori să o respecte.
  1. A propune Guvernului Republicii Moldova să examineze posibilitatea de a înainta o iniţiativă legislativă către Parlamentul RM cu privire la modificarea art.18 al.(2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din15.07.1998, cu prelungirea termenilor de aplicare pînă în anul 2015.

Preşedintele şedinţei Nu s-a adoptat Constantin Volniţchii


Secretarul Consiliului Raional Nu s-a adoptat Ion Spataru

Nu s-a adoptat

ADRESARE

Mă adresez dumneavoastră din numele grupului de iniţiativa a deţinătorilor de patenta de întreprinzător din oraşul si raionul Soroca, din numele tuturor patentărilor, cu rugămintea de a fi ajutaţi din nou in soluţionarea problemei ce a apărut de acum mai mult de un an.

De la ultima noastră întâlnire au trecut de acum 6 luni, însă toate eforturile si adresările noastre nu sunt auzite de guvernanţi, de cei ce se afla la putere. Legea 208 continua sa înainteze cu paşi siguri, lovind in micul business, în oamenii de rând. Nu a mai rămas mult timp când aceşti oameni vor rămâne fără nici o sursa de existenta.

In acest scop vin cu următoarea rugăminte: Domnule preşedinte va rugam de a urma exemplul consiliilor raionale Stefan-Voda, Orhei, consiliului municipal Chişinău si la următoarea şedinţa a consiliului raional Soroca de adoptat (primit) o adresare către Parlamentul RM pentru a stopa legea 208 din 07.07.2006 cu privire la amendamentele la legea 93 din 15.07.98 cu privire la patenta de întreprinzător.

DORIM SA ACTIVAM LEGAL LA NOI ACASĂ.

Nu s-a adoptat

Anexa 2
I N F OR M A Ţ I E

PRIVIND ACTIVITATEA PERSOANELOR ÎN BAZA PATENTEI DE ÎNTREPRINZĂTOR.
Pe parcursul anului 2007 in baza patentei de întreprinzător au activat 950persoane comparativ cu 1300 persoane ,deţinători de patente în anul 2006.

Domeniile de bază in care îşi desfăşoară activitatea deţinătorii de patente sînt: comerţ cu amănuntul în anul 2006- 892 persoane(68%),în anul 2007-155 persoane(16%) din numărul total al deţinătorilor de patente.

În anul 2006 la transportul de călători şi a mărfurilor au activat 171 persoane (13%) din numărul total de deţinători de patente. In legătură cu modificarea Legislaţiei acest indice în anul 2007 nu mai este in lista genurilor de activitate în bază de patentă. Confecţionarea, reparaţia şi comercializarea încălţămintei în baza patentei in anul 2006 au practicat 105 persoane (8%),indice care în anul 2007 a rămas constant.

Servicii de frizerie şi cosmetice in anul 2006 au prestat 71 deţinători de patente (6%),în anul 2007 numărul acestora s-a micşorat pînă la 48 persoane(5%).

Patente de întreprinzător la confecţionarea şi realizarea obiectelor din metal, gips şi ciment in anul 2006 au deţinut 135 persoane(10%) in anul 2007 acest indice a constituit 71 persoane (8%),(tabelele cu o informaţie mai detaliată se anexează).

E necesar de menţionat faptul că in legătură cu modificarea legislaţiei în anul 2007 deţinătorii de patente din raion au activat în 33 domenii faţă de 45 domenii de activitate în anul 2006.

Din activitatea deţinătorilor de patente bugetele locale au obţinut venituri in sumă de 1066,0 mii lei în anul 2006 şi numai 863,0 mii lei în anul 2007: pierderile au constituit 203 mii lei. Deţinătorii de patente, care genuri de activitate au fost abrogate conform legislaţiei nu au obţinut patente cu alt gen de activitate, dar au deschis Întreprinderi Individuale. Din această categorie în anul 2007 au deschis ÎI 32 persoane iar în anul 2008-83 persoane. Cheltuielile din contul bugetului la deschiderea acestor întreprinderi au constituit 47,0 mii lei.

Pentru examinarea şi acordarea ajutorului metodologic deţinătorilor de patente ,prin Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.94din 13 iulie 2007, a fost instituit ,,Grupul de Lucru pentru medierea şi soluţionarea problemelor ce ţin de modificările prevăzute în legea RM,, Pentru modificarea şi completarea unor acte Legislative nr.208-XIV din 07.07.2006.” Au fost petrecute 3 şedinţe al Grupului de lucru ,unde sînt ca membri şi reprezentanţi al deţinătorilor de patente. Procesul verbal de totalizare al activităţii grupului de lucru a fost expediat în adresa Ministerului Economiei şi Comerţului la 15 august 2007,transmis prin fax deputatului în Parlamentul RM Dl.S. Urecheanu. Acest document exprimă pe deplin doleanţele deţinătorilor de patente, propuneri concrete pentru modificarea prevederilor Legii RM nr.208 din 07.07.2006.Nu s-a adoptat

REPUBLICA MOLDOVAC O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA

Nr.7/14 din 07 februarie 2008


Cu privire la modificarea Deciziei Consiliul Raional

nr.3/26 din 23 august 2007Cu privire la crearea

Întreprinderii Municipale „Soralim - service”.
În temeiul art. 43 (1)c) şi p) din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006), art. 179 din Cod Civil al R.M., Regulamentului model al întreprinderii municipale aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. (nr. 387 din 06.06.1994), Consiliul raional Soroca
DECIDE:
1 A modifica punctele 3 şi 4 ale Deciziei Consiliului Raional nr.3/26 din 23 august 2007Cu privire la crearea Întreprinderii Municipale „Soralim - service” şi a-le expune în redacţie nouă după cum urmează:

„3 Capitalul social al Întreprinderii Municipale „Soralim - service” constituie 37325,32 lei, inclusiv mijloace fixe şi obiecte de mică valoare 33325,32 lei şi mijloace financiare 4000 lei.


4 A transmite Întreprinderii Municipale „Soralim - service” nou fondate cu drept de administrare ospătăria, inclusiv bucătăria cu cele 2 anexe gospodăreşti, amplasate în sediul Consiliului raional Soroca (etajul I) or. Soroca str. Ştefan cel Mare (5), cu suprafaţa totală de 85,1 m2. ”
2 A completa punctul 19 al anexei nr.1 la Decizia Consiliului Raional nr.3/26 din 23 august 2007 după cuvîntul „Conducătorul” cu următorul text: „aprobă statele de personal, încheie şi desface contractele de muncă cu personalul angajat, ”
3 Aabroga punctul 6 şi anexa nr. 2 la Decizia Consiliului Raional nr.3/26 din 23 august 2007.
4 Punctele 7 şi 8 din Decizia Consiliului Raional nr.3/26 din 23 august 2007 devin respectiv 6 şi 7.
Preşedintele şedinţei Constantin Volniţchii
Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

REPUBLICA MOLDOVAC O N S I L I U L R A I O N A L S O R O C A
DECIZIA
Nr.7/15 din 07 februarie 2008
Cu privirea la transmiterea unor bunuri imobile

În conformitate cu art.43 (1) c) al Legii privind administraţia publică locală (436-XVI din 28.12.2008, art.8, al.2 al Legii privind proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (523- XIV din 16.07.1999 ) , Consiliul Raional Soroca


DECIDE :


  1. A transmite în gestiune economică Azilului Raional din sat. Bădiceni bunuri imobiliare a fostului spital din sat. Bădiceni primite în proprietate publică raională prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.5/23 din 04.12.2003.

  2. A autoriza pe dul Mircea Martîniuc, Preşedintele raionului să constituie comisia de primire-predare a bunurilor menţionate în punctul 1 al prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei Constantin Volniţchii
Secretarul Consiliului Raional Ion Spataru

Kataloq: decizii
decizii -> Aprobat” conform deciziei Consiliului sătesc Mihăileni nr. 1/4 din,,18,, februarie 2016 Plan strategic de dezvoltare social economică a satului Mihăileni pentru anii 2016 2020
decizii -> Curtea de Apel Ploieşti Decizii Relevante Trimestrul I 2011 Întocmit Grefier Documentarist, Lucia Ana Maria Cuprins Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie
decizii -> Decizia nr
decizii -> Curtea de apel iaşi decizii relevante Pronunţate în trimestrul al iv-lea 2009 Cuprins
decizii -> Drept penal
decizii -> D e c I z I i r e L e V a n t e
decizii -> 3600, str. Naţională 7, or. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 24. 37, fax. (236) 31. 81 Decizie nr. 3/1 din 18. 04. 2014
decizii -> 2009 Cuprins I. Secţia civilă 6
decizii -> Curtea de apel timişoara decizii relevante secţia penală

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə