Republica moldova consiliulraionalsoroc a


Dezvoltarea unui sector social eficient şi adaptat cerinţelor populaţieiYüklə 1,9 Mb.
səhifə4/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#87961
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  1. Dezvoltarea unui sector social eficient şi adaptat cerinţelor populaţiei
1.Crearea unui sistem modern de management educaţional

Reparaţia sălii de sport ,parţial a uşilor şe ferestrelor liceul Puşcin

170.0

170.0

170,0 

 

 
100

Direcţia Generală de Învăţămînt
Reparaţia sistemei de apeduct şi canalizare

400.0

525.0

 525,0

 

 
131

Direcţia Generală de Învăţămînt ,Mitrofan D. 
Reparaţia acoperişului sălii festive şi sportive liceul “C. Stere”

275.0

272,2

272,2 

 

 
99

Direcţia Generală de Învăţămînt ,Baş V. 
Reparaţia capitală a axcoperişului şi a tavanului centrului de creaţie ,,Speranţa”

500

-
Plop V-na
Înzestrarea a cel puţin 50%din instituţiile preuniversitare cu echipament sportiv necesar

250.0

65,0

65,0 
 
26

Direcţia Generală de Învăţămînt Primăriile
Asigurarea instituţiilor cu ghiduri privind securitatea rutieră

19,8

19,8

 19,8

 

 
100

Direcţia Generală de Învăţămînt
Asigurarea insttuţiilor de învăţămînt cu echipamente şcolare şi materiale didactice în baza proiectului „Educaţie de calitate în mediu rural”

381,6

 381,6

381,6 
 
100

Direcţia Generală de Învăţămînt
Acordarea ajutorului material copiilor din familii defavorizate

235.0

233,2 

233,2 
 
99

Direcţia Generală de Învăţămînt
Alocarea subsidiilor pentru achitarea taxelor de închiriere pentru copiiii din fam.defavorizate din instituţiile subordonate DÎ

5,5

5,9 

5,9

 

 
107

Direcţia Generală de Învăţămînt

Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor medicale

Reparaţia capitală a acoperişului la fosta secţie de copii

-

562,0

562,0

Spitalul raional
Construcţia galeriei de trecere din reanimare în chirurgie


-

98,4

98,4

Spitalul raional
Îngrădirea spitalului cu gard

-

137,9

137,9

Spitalul raional
Reparaţii curente la secţia de feziopulmonologie

-

52,6

52,6

Spitalul raional
Reparaţia curentă interioară în secţia consultativă

-

252,5

54,4
198,1Spitalul raional
Reparaţia capitală a sistemului de energie electrică,sistemului de încălzire , sistemului de apă şi canalizare

-

158,0

158,0

Spitalul raional
Reparaţia capitală în farmacie

-

57,0

57,0

Spitalul raional
Reparaţie capitală în contabilitate şi secţia de cadre

-

97,0

97,0

Spitalul raional
Reparaţie capitală în laborator

-

51,0

51,0

Spitalul raional

Diversificarea şi sporirea calităţii serviciilor sociale

Instruirea profesională şi plasarea în cîmpul muncii

600

273,1

-

-

273,1
45

Directorul

AOFM


N.Ceban

Primarii din primării


Ridicarea gradului de ocupare a forţei de muncă - Organizarea lucrărilor publice remunerate

1250

178,2178,2
14

Directorul

AOFM


N.Ceban

Primarii din primării


Crearea unui nou model de îngrijire pentru persoanele în vîrstă sau aflate în situaţii dificile.

144

92,8

92,8


64

În raion au fost angajaţi 14 asistenţi personali, care acordă servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor ţintuite la pat.
Perfecţionarea sistemului de protecţie socială a populaţiei orientat stre ameliorarea situaţiei materiale a păturilor defavorizate. Creştera veniturilor în mijloacele financiare a Fondului Raional de susţinere socială a populaţiei.

3778,7

4778,5


1281,1-


3462,4


35,0

126


Pe parcursul anului au beneficiat de ajutor material din FSSP 19446 categorii defavorizate de populaţie, suma alocată din PRSSP a fost de 3462,4 mii lei, FLSSP -1281,1 mii lei, casele de schim valutar – 35,0 mii lei.
Deschiderea cantinelor sociale în 5 localităţi rurale.

156

106

42

-

64

-

68

În anul 2007 în localităţile rurale nu a fost deschisă nici o cantină socială. În oraş funcţionează o singură cantină. Suma alocată pentru această cantină în anul 2007 a fost de 106,0 mii lei.
Mărirea numărului de asistenţi sociali din primăriile raionului pînă la 36.

255

-
SASPF
Restructurarea şi renovarea azilului de bătrâni din satul Bădiceni în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele vârstnice.

80,5

404,0

404,0

-

-

-


5 01

Au fost schimbate ferestrele azilului, reparată fasada clădirii, procurat mobilier pentru încăperi.
Asigurarea calităţii serviciilor de protecţie socială oferite în Centrului de asistenţă socială pentru copil şi familie.


505

48,8

-

-

48,8
10

Pe parcursul anului 2007 au fost luaţe la evidenţă 90 familii cu 229 copii, a fost acordat ajutor financiar în sumă 48800 lei, reintegraţi în familie 21 copii, prevenit abandonul la 6 copii, sunt selectaţi 18 candidaţi ca familie ,,foster”.
Dezvoltarea sistemului de îngrijire a copilului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare:

1. sprijin familial şi prevenire a abandonului;

2. reintegrarea copilului în familia naturală;

3. asistenţa parentală profesionistă; plasamentul copilului în familia extinsă; în familia adoptivă.505

33

33


7

SASPF
Asigurarea accesului a 25 copii din familii cu venit mic la activitati de studiu, recreative si de petrecere a timpului liber în Centrul de Zi pentru copii „Acasă”.

219,7

95

95

43

În anul 2007 din bugetul raional au fost alocate 95 mii lei pentru acoperirea cheltuielile planificate în centrul ,,Acasă”.Condiţiile de activitate în centru s-au îmbunătăţit.
Atragerea societăţii civile şi sponsorilor străini la soluţionarea problemelor sociale. Organizarea seminarelor informative la tema „Prevenirea violenţei domestice”, ,,Stoparea traficului de fiinţe umane”, „Promovarea egalităţii de gen în societate”,etc.)

80

66

-

-

6683


ONG,,Casa Speranţelor” a implementat proiectul,,Traficul de fiinţe umane – o violare a drepturilor omului”, finananţat de OSCE misiune în Moldova. Costul proiectului a fost de 66 mii lei. Au fost petrecute 30 seminare informative , a fost creată o echipă de voluntari, care promovează această temă în rîndurile tineretului.
Instruirea asistenţilor sociali cu privire la Legislaţia în vigoare şi referitor la formele progresiste de lucru în domeniul asistenţei sociale.

Pînă în prezent au fost organizate 3 seminare informative cu asistenţii sociali, privitor la Legislaţia în vigoare şi formele progresiste de lucru în domeniul asistenţei sociale. Asistenţii social din primării au participat la trei seminare informative, petrecute de romîni , la tema ,,Metode şi tehnici de asistenţă socială în Romînia”. În luna august 2007, cei 18 asistenţi sociali angajaţi în primării, au participat la un curs de instruire de 10 zile în or.Bălţi, organizat de Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

Frunză Tudor. – şeful SASPF
Stabilirea unei reţele unice a SAS PF şi a 35 primării ale raionului

-

-
Frunză Tudor. –şeful SASPF;

Primăriile raionului


Reorganizarea sistemului de îngrijire rezidenţială în şcoala internat din Vîsoca.

Reintegrarea în familia biologică sau extinsă a 3 copii instituţionalizaţi.Au fost reîntegraţi în familie 5 copii ,care erau plasaţi la internatele din Napadova, Văscăuţi şi Bălţi.

Frunză Tudor

-şeful SASPF

Direcţia Şcolii internat din Vîsoca

Conlucrarea activă cu Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Identificarea şi monitorizarea cazurilor de abuz şi violenţă a copilului în familie.Au fost create consiliile locale pentru protecţia dreptului copilului. Au fost luate la evidenţă 72 familii cu copii aflate în situaţii de risc, căror li se acordă suport material şi moral din cadrul Centrului de Asistenţă Socială pentru copii şi Familie.

Frunză Tudor

-şeful SASPF ;


Conlucrarea activă cu Comisiile locale de apărare a drepturilor copilului

Se lucrează permanent cu Comisiile locale de apărare a dreptulurilor copilului.

Frunză Tudor

-şeful SASPF

Primăriile

Asigurarea durabilităţii activităţii Centrului „Speranţei şi Viitorului” din Rubleniţa cu lărgirea spectrului de servicii şi mărirea numărului şi categoriilor de beneficiari.

Au fost alocate 37,8 mii lei din Fondul de susţinere pentru funclionarea Centrului ,,Speranţei şi Viitorului”

Frunză Tudor

-şeful SASPF

Railean Asea

-preş. ONG „Soarta”


Colaborarea cu ONG „Luminătorul” şi ONG „Casa Speranţelor” în proiectul „Un sprijin pentru invalizii orbi” în scopul majorării locurilor de muncă de la 10 la 25.

A fost finisată implimentarea proiectului,, un sprijin pentru invalizii orbi” şi este deschisă o linie pentru confecţionarea lădiţelor pentru fructe şi legume ,în urma cărora vor fi create 7 locuri de muncă.

Frunză Tudor

-şeful SASPF

Ţeilic N.

- preşed. ONG „Luminătorul”

Onica V.


- preşed. ONG „Casa Speranţelor
Acţiuni de informare şi mediatizare (în mass media locală-lunar) în scopul îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general faţă de categoriile marginalizate.

Au fost organizate 12 seminare informative în primăriile din raion la temele:,,Prevenirea traficului de fiinţe umane”,şi ,,Promovarea egalităţii de gen în societate”, de asemenea au fost petrecute întîlniri cu populaţia din localităţile raionului cu scopul îmbunătăţirii atitudinii şi compartamentului general faţă de categoriile marginalizate.

Frunză Tudor

-şeful SASPF

Onica V.

Preşed.ONG „Casa SperanţelorKataloq: decizii
decizii -> Aprobat” conform deciziei Consiliului sătesc Mihăileni nr. 1/4 din,,18,, februarie 2016 Plan strategic de dezvoltare social economică a satului Mihăileni pentru anii 2016 2020
decizii -> Curtea de Apel Ploieşti Decizii Relevante Trimestrul I 2011 Întocmit Grefier Documentarist, Lucia Ana Maria Cuprins Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie
decizii -> Decizia nr
decizii -> Curtea de apel iaşi decizii relevante Pronunţate în trimestrul al iv-lea 2009 Cuprins
decizii -> Drept penal
decizii -> D e c I z I i r e L e V a n t e
decizii -> 3600, str. Naţională 7, or. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 24. 37, fax. (236) 31. 81 Decizie nr. 3/1 din 18. 04. 2014
decizii -> 2009 Cuprins I. Secţia civilă 6
decizii -> Curtea de apel timişoara decizii relevante secţia penală

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə