Republica moldova consiliulraionalsoroc aYüklə 1,9 Mb.
səhifə6/18
tarix30.12.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#87961
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Direcţiei strategiceAcţiunile

Costul acţiunilor (mii lei)

Responsabil de

acţiuni

Total

Bugetul

raional

Bug.

local

Alte

surse

Contribuţii comunit.

1.Optimizarea structurilor autorităţilor publice locale

1.Asigurarea instruirii consilierilor raionali şi locali, primarilor şi funcţionarilor publici,lunar.

2. Asigurarea schimbului de experienţă a activităţii consilierilor Consiliul Raional Soroca şi Consiliile Judeţene Botoşani şi Vaslui.

3. Studierea necesităţii creării în cadrul aparatului preşedintelui a funcţiilor publice de:

- şef al serviciului juridic

- specialist în problemele asigurării ordinii publice şi combaterea crimenalităţii


6,0
204,06,0204,0

DAP

DAP


2.Asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor publice locale

Informarea operativă şi periodică a cetăţenilor despre activitatea preşedintelui raionului , consiiliior raional şi locale, primarilor ,serviciilor publice descentralizate ,lunar .

Crearea Centrului informaţional

August-septembrie 2008

Şefii de subdiviziuni ale CR,secţia Administrare Publică ,Specialistul relaţii cu publicul ,specialist în problemele implimentării tehnologiilor informaţionale.

Preşedintele raionului,DAP3.Diversificarea formelor de prestare a serviciilor către populaţie

Stabilirea parteneriatului între autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale în oferirea unor servicii, în special de ordin social
DAP,ADDIE
Total pe secţie

210,0

6,0
204.0
Consolidarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare transfrontalieră

1. Participarea reprezentanţilor CR Soroca la şedinţele de lucru şi conferinţele organizate în cadrul Euroregiunii Siret – Prut - Nistru

4

4


ADDIE
2. Implicarea reprezentanţilor CR Soroca şi reprezentanţilor societăţii civile din raionul Soroca în activităţile din cadrul proiectelor transfrontaliere comune aflate în implementare.

100100
ADDIE
3. Încheierea acordurilor de parteneriat şi colaborare în proiecte comune cu partenerii români, ucraineni, etc

2

2


ADDIE
4. Participarea reprezentanţilor CR Soroca la Grupurile de Lucru a Euroregiunii

2

2


ADDIE
5. Iniţierea unor activităţi de perfecţionare a reprezentanţilor APL de nivel I şi II şi a reprezentanţilor societăţii civile în domenii ale dezvoltării

-

-

-

-

-

ADDIE
6. Organizarea vizitelor cu schimb de experienţă privind activitatea autorităţilor locale din ţările partenere

( România, Ucraina, etc)-

-

-

-

-

ADDIE
7. Încheierea acordurilor de parteneriat şi colaborare cu ONG – uri raionale în proiecte comune

-

-

-

-

-

ADDIE
8. Acordarea cofinanţărilor din bugetul CR în proiecte prioritare Grupurilor de Iniţiativă şi ONG- lor

1000

1000


Direcţia Finanţe

ADDIE

9. Elaborarea chestionarelor de evaluare a necesităţilor pentru reprezentanţii APL- ONG în domeniul dezvoltării parteneriatului

-

-

-

-

-

ADDIE
10. Elaborarea şi depunerea proiectelor pentru programele de finanţare în cadrul cărora sunt eligibile APL

-

-

-

-

-

ADDIE
Total pe secţie

1108

1008
100


II Crearea unui cadru economic favorabil şi consolidarea bazei economice locale
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Crearea business incubatorului de afaceri în or.Soroca

4900

100

-

4800
Preşedintele raionului,

Secţia EconomieOrganizarea concursului raional ,, Antreprenorul Anului”

Totalurile activităţii agenţilor economici pe anul 2007.

Premierea învingătorilor30

25

-

5
Secţia Economie

.Evaluarea necesităţilor ÎMM în instruire şi consultanţă

Organizarea seminarelor tematice la propunerea busnessmanilor

10

-

-

10
Secţia Economie

.Facilitarea participării producătorilor locali la Expoziţii şi Tîrguri Republicane.

.Achitarea parţială a taxei de arendă a spaţiului expoziţional.

20

20


Secţia Economie
Total pe secţie

4960

145

-

4815Gazificarea localităţilor

Construcţia gazoductului de presiune înaltă şi medie pînă la şcoala din s.Dubna

997,0

697,0

-

300,0

-

Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Zastînca pînă la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei,(inclusiv costul construcţiei cazangeriei -84,0 mii lei)

1228,0

1228,0


Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia cazangeriei şcolii din s. Ocolina

350,0

350,0


Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia cazangeriei şcolii din s. Ţepilova

450,0

450,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Termoficarea şcolii din s. Ţepilova

400,0

400,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Egoreni pînă la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 500,0 mii lei)824,0

824,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Voloave pînă la şcoala din această localitate cu reconstrucţia cazangeriei ,

(inclusiv costul reconstrucţiei cazangeriei – 250,0 mii lei)1102,0

1102,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Dumbrăveni pînă la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 350,0 mii lei)391,0

391,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Pîrliţa la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 360,0 mii lei)661,0

661,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la conducta s. Pîrliţa pînă la şcoala din s. Vanţina ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 340,0 mii lei)782,0

782,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Voloviţa la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 500,0 mii lei)816,0

816,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Voloviţa pînă la grădiniţa de copii din s. Alexandru cel Bun cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 350,0 mii lei)600,0

600,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Bulboci la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 600,0 mii lei)1200,0

1200,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Construcţia gazoductului de presiune medie de la PDG Bulbocii Noi la şcoala din această localitate cu construcţia cazangeriei ,

(inclusiv costul construcţiei cazangeriei – 180,0 mii lei)470,0

470,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Proiectarea gazoductelor de presiune înaltă de la SDG Parcani pînă la s. Parcani , Stoicani, Soloneţ, Slobozia Cremene, Slobozia Vărăncău

330,0

330,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Proiectarea gazoductelor de presiune înaltă de la s. Parcani pînă la s. Redi Cereşnoveţ - Racovăţ

230,0

230,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Proiectarea gazoductului de presiune înaltă de la SDG Zăluceni, r-nul Floreşti, pînă la s. Cerlina , Nimereuca, Vărăncău.

210,0

210,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor

Aprovizionarea localităţilor cu apă potabilă

Proiectarea sistemelor de apeducte spre 18 localităţi a raionului Soroca

650,0

650,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor

Întreţinerea drumurilor publice locale

Reparaţia şi Întreţinerea drumurilor publice locale

1700,0

1700,0
-
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Primăriile localităţilor
Total pe secţie

13391,0

13091,0
300,0Dezvoltarea infrastructurii rurale


Fondarea plantaţiilor multianuale

Plantaţii pomicole -250 ha

Plantaţii nucifere-70 ha


14325

11875


245014325

11875


2450
Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

Agenţi economici


Fondarea SMT : Dubna,Iarova

43004300
Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

Agenţi economici


Fondarea oficiilor de prestare a serviciilor zooveterinare :Şolcani,Tătărăuca-Veche,Iarova

19,519,5
Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

Agenţi economiciKataloq: decizii
decizii -> Aprobat” conform deciziei Consiliului sătesc Mihăileni nr. 1/4 din,,18,, februarie 2016 Plan strategic de dezvoltare social economică a satului Mihăileni pentru anii 2016 2020
decizii -> Curtea de Apel Ploieşti Decizii Relevante Trimestrul I 2011 Întocmit Grefier Documentarist, Lucia Ana Maria Cuprins Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie
decizii -> Decizia nr
decizii -> Curtea de apel iaşi decizii relevante Pronunţate în trimestrul al iv-lea 2009 Cuprins
decizii -> Drept penal
decizii -> D e c I z I i r e L e V a n t e
decizii -> 3600, str. Naţională 7, or. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 24. 37, fax. (236) 31. 81 Decizie nr. 3/1 din 18. 04. 2014
decizii -> 2009 Cuprins I. Secţia civilă 6
decizii -> Curtea de apel timişoara decizii relevante secţia penală

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə