Республика тохужулуг, эюн вя хяз-дяри хаммалынын кейфиййяти цзря Дювлят Мцфяттишлийи Идарясинин Дювлят Стандартлашдырма вя метролоэийа мяркязинин табелийиня верилмяси щаггында


Əlavə 5 Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin qrammofonYüklə 1.66 Mb.
səhifə6/8
tarix02.04.2020
ölçüsü1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
    Навигация по данной странице:
  • Əsərdən
Əlavə 5
Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin qrammofon vallarında, maqnitofon

lentlərində, lazer disketlərində, yığcam kasetlərdə və s. yazılmasına,

həmçinin yazılmış nüsxələrin və audiovizual əsərlərin (videofilmlərin)

kirayəyə verilməsinə görə müəllif qonorarının minimum miqdarı

Əsərdən istifadənin növü

Müəllif qonorarının miqdarı

(faizlə)

1

2

3

1.

Əsərlərin sənaye üsulu ilə elektron mexaniki yazılma şəklində surətinin çıxarılmasına (artırılmasına) görə

8;-buraxılmış hər daşıyıcının (nüsxənin) topdansatış qiymətindən (bir daşıyıcıda yazılmış əsərlərin sayından asılı olmayaraq)

2.

Əsərlərin surətini fərdi sifariş əsasında elektron mexaniki yazılma şəklində hazırlanmasına gö

8-hər nüsxənin hazırlanmasına görə alınan gəlirdən

3.

Səsyazılmaların nüsxələrinin kirayəyə verilməsinə görə

8-nüsxələrin kirayəyə verilməsindən alınan gəlirdən

4.

Audiovizual əsərlərin (videofilmlərin) kirayəyə verilməsinə görə

5;-hər nüsxənin kirayəyə verilməsindən alınan gəlirdənDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə