Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice


Anexa 1.b: Programe, Măsuri și alocări bugetare 2017-2020Yüklə 1,69 Mb.
səhifə11/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Anexa 1.b: Programe, Măsuri și alocări bugetare 2017-2020


Cod

Obiective, programe si masuri

Buget de stat ,mii lei lei

2017

2018

2019

2020

TOTAL

3.254.091

4.289.175

4.559.463

4.565.854

SO1

Consolidarea managementului fiscal și bugetar

1.056.195

1.688.554

1.867.238

1.903.728

P.1.1.

Politică economică

38.616

58.738

59.922

60.609

1.1.1.1

Previzionare și cercetare macro-economică și macro-fiscală în domeniile circumscrise atribuțiilor MFP, ANAF și CNP – continuă (C)

2.779

3.150

3.179

3.208

1.1.1.2

Analiza macro-economică în domeniile circumscrise atribuțiilor MFP, ANAF și CNP – continuare

2.402

2.749

2.769

2.789

1.1.1.3

Planificare macro-fiscal-bugetară

3.190

3.686

3.705

3.725

1.1.1.4

Politici și Reglementări Venituri – continuare

3.640

3.916

3.996

4.076

1.1.1.5

Analiza riscului fiscal-bugetar și a impactului – continuare

6.259

6.697

6.842

6.987

1.1.1.6

Suport tehnic pentru stabilirea plafoanelor anuale de contractare de credite noi de către administrația publică locală – continuare

897

918

1.011

939

1.1.2.1

Îndeplinirea responsabilităților României care decurg din calitatea de membru în UE și IFI pe domeniile de competență ale MFP - continuare

17.057

35.014

35.605

38.154

1.1.2.2

Armonizarea legislației aferente sectorului financiar - continuare

658

699

715

732

1.1.2.3

Consolidarea mecanismului de coordonare a acțiunilor în domeniul afacerilor europene, pe domeniul de competență al MFP, în vederea reprezentării optime a României în cadrul proceselor decizionale la nivel european și în cadrul procesului de exercitare a Președinției Consiliului Uniunii

1735

1909

2100

-

P.1.2.

Elaborarea bugetului și prioritizarea cheltuielilor

41.531

43.511

46.131

44.954

1.2.1.1

Pregătirea Strategiei Fiscal-bugetare – continuare

10.739

11.571

11.868

12.000

1.2.1.2

Pregătirea și rectificarea legilor bugetare anuale – continuare

4.442

4.718

4.828

4.938

1.2.1.3

Planificarea și implementarea rezultatelor analizelor de cheltuieli – continuare

3.071

3.193

3.411

3.298

1.2.1.4

Punerea în aplicare a bugetării pe programe – nou

3.602

3.756

3.987

3.888

1.2.1.5

Funcționarea efectivă și eficientă a Unității pentru Analiza Cheltuielilor

2.500

2.586

2.789

2.663

1.2.2.1

Analiza și evaluarea proiectelor semnificative de investiții noi– continuare

1.492

1.515

1.693

1.542

1.2.2.2

Analiza listelor de prioritizare a proiectelor semnificative de investiții – continuare

1.492

1.515

1.693

1.542

1.2.2.3

Monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor de investiíi semnificative

930

918

1.083

918

1.2.2.4

Dezvoltarea capacităților de a gestiona PPP – nou

930

918

1.083

918

1.2.2.5

Introducerea unui sistem de credite de angajament multi-anuale – nou

3.453

3.598

3.825

3.722

1.2.2.6

Funcționarea efectivă și eficientă a unitățiunității PPP

856

839

1.002

835

1.2.2.7

Exercitiu pentru testarea mecanismului de rationalizare a Programului de Investitii Publice al Ministerului Transporturilor, propus de banca Mondiala - nou

856

839

1.002

835

1.2.3.1

Proiectarea și gestionarea sistemului de transferuri inter-guvernamentale; Gestionarea relațiilor financiare între nivelul central și cel local: - continuare

7.170

7.546

7.865

7.855

P.1.3.

Execuția bugetară și administrarea datoriei publice

954.601

1.563.839

1.737.548

1.774.845

1.3.1.1

Planificare financiară intra-anuală și eliberarea fondurilor – continuare

3.583

3.771

3.930

3.925

1.3.1.2

Procesarea plăților – continuare

20.730

21.984

22.568

22.987

1.3.1.3

Previzionarea si managementul numerarului

2.104

2.235

2.287

2.339

1.3.1.4

Simplificarea procedurilor de execuție bugetară – nou

1.468

1.524

1.632

1.574

1.3.1.5

Indeplinirea obligațiilor de plata ale statului față de terțe persoane, conform legii - continuare

857.156

1.457.036

1.648.904

1.689.770

1.3.2.1

Gestionarea achizitiilor publice

23.490

26.354

18.537

16.952

1.3.2.2

Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea SNDAP (proiect POCA)

17.618

19.766

13.903

12.714

1.3.2.3

Funcționarea efectivă și eficientă a ANAP - continuă

17.618

19.766

13.903

12.714

1.3.3.1

Contractarea datoriei publice guvernamentale – continuare

3.805

4.007

4.172

4.172

1.3.3.2

Limitarea riscurilor publice guvernamentale – continuare

3.805

4.007

4.172

4.172

1.3.3.3

Monitorizarea datoriei publice guvernamentale – continuare

3.224

3.389

3.540

3.525

P.1.4

Contabilitate publică și raportare financiară în sectorul public

11.424

11.960

12.597

12.409

1.4.1.1

Emiterea și actualizarea standardelor contabile pentru sectorul public – continuare

2.347

2.458

2.587

2.551

1.4.1.2

Gestionarea Planului de Conturi – continuare

1.793

1.869

1.985

1.935

1.4.1.3

Pregătirea rapoartelor financiare lunare, trimestriale și anuale – continuare

1.115

1.150

1.248

1.182

1.4.2.1

Exercitarea controlului financiar preventiv și auditului public intern

4.746

5.006

5.195

5.218

1.4.2.2

Adaptarea cadrului de control financiar preventiv în contextul introducerii bugetării pe programe

1.423

1.476

1.582

1.524

P.1.5.

Reglementare și supraveghere financiară

10.024

10.508

11.040

10.911

1.5.1.1

Reglementarea sectorului financiar

1.894

1.977

2.095

2.048

1.5.1.2

Monitorizarea implementării OUG nr. 109/2011 – continuare

1.423

1.477

1.583

1.524

1.5.1.3

Înregistrarea activelor publice – continuare

6.707

7.054

7.362

7.339

SO2

Administrarea performantă a veniturilor publice

1.665.281

1.991.735

2.042.225

2.043.030

P.2.1.

Administrarea veniturilor publice

1.665.281

1.991.735

2.042.225

2.043.030

2.1.1.1

Procesarea declarațiilor fiscale și plăți – continuare

416.320

497.934

510.556

510.758

2.1.1.2

Executare silită – continuare

520.400

622.417

638.195

638.447

2.1.1.3

Servicii de consiliere, îndrumare și educare a contribuabililor – continuare

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.4

Consolidarea soluționării contestațiilor – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.5

Promovarea transparenței în administrația fiscală – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.6

Implementarea managementului riscurilor la neconformare – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.7

Introducerea noului concept de servicii și educare a contribuabililor – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.8

Reducerea complexității cadrului administrativ și încurajarea declarațiilor electronice– nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.9

Flexibilizarea modalității de poprire pe conturi – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.10

Valorificarea accelerată a bunurilor confiscate și sechestrate – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.1.11

Elaborarea și implementarea strategiei de recuperare a arieratelor fiscale – nou

41.632

49.793

51.056

51.076

2.1.2.1

Inspecție și investigații fiscale, în special în domeniul comerțului on-line – continuare

62.448

74.690

76.583

76.614

2.1.2.2

Supraveghere și control vamal în domeniul luptei împotriva traficului ilegal pentru a proteja teritoriul vamal național și comunitar – continuare

83.264

99.587

102.111

102.152

2.1.2.3

Îmbunătățirea procedurilor și metodologiilor de inspecție fiscală și de management al riscului, pentru combaterea fraudei și a evaziunii fiscale – nou

104.080

124.483

127.639

127.689

2.1.2.4

Extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale

20.816

24.897

25.528

25.538

2.1.3.1

Consolidarea biroului pentru contribuabilii mari – nou

62.448

74.690

76.583

76.614

2.1.3.2

Îmbunătățirea guvernanței și consolidarea eficienței în colectare (în special, TVA și CAS) – nou

20.816

24.897

25.528

25.538

SO3

Cadrul instituțional consolidat

532.615

608.885

650.001

619.095

P.3.1.

Management și administrație

159.226

182.188

194.274

185.299

3.1.1.1

Revizuirea responsabilităților organizaționale și a procedurilor conexe, pentru a permite o formulare îmbunătățită a strategiei și o implementare ușoară a PSI

22.076

26.095

27.041

26.706

3.1.1.2

Promovarea dezvoltării organizaționale

23.335

27.294

28.555

27.874

3.1.1.3

Dezvoltarea infrastructurii de TIC pentru procesele interne ale MFP

89.562

105.579

109.679

107.992

3.1.1.4

Managementul resurselor umane și adaptarea la nevoile organizației

2.519

2.397

3.027

2.336

3.1.1.5

Formare și perfecționare profesională, învățăre și expertiză pentru personalul specializat al ministerului

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.1.6

Sistemul de evaluare a performanței MFP

1.574

1.498

1.892

1.460

3.1.1.7

Dezvoltarea Programelor bugetare anuale și multi-anuale pentru utilizarea deplină și eficientăa fondurilor interne și externe alocate

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.1.8

Modernizarea și conservarea infrastucturii MFP

3.779

3.596

4.541

3.504

3.1.1.9

Transparența în procesul decizional și formularea politicilor publice și a cadrului legal

3.172

3.090

3.736

3.062

3.1.1.10

Informarea beneficiarilor politicilor publice cu privire la programele și măsurile destinate sectorului fiscal-bugetar

3.134

3.050

3.695

3.020

3.1.2.1

Operaționalizarea analizelor de impact ale politicilor publice MFP și a buclelor de feedback ale elaborării de politici

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.2.2

Consultarea cu cetățenii și părțile interesate implicate în sectorul fiscal-bugetar, pentru formularea și publicarea de politici publice

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.2.3

Colaborarea inter-instituțională și schimbul de experiență cu organizațiile naționale și internaționale relevante

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.3.1

Dezvoltarea capacității de analiză, audit, control și management al riscului

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.3.2

Atragerea și utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea capacității administrative și instituționale

1.260

1.199

1.514

1.168

3.1.3.3

Funcționarea eficace și eficientă a serviciilor furnizate de către minister prin intermediul structurilor proprii și prin instituțiile subordonate

1.260

1.199

1.514

1.168

P.3.2.

Sisteme informatice bugetare, financiare și fiscale

373.389

426.698

455.726

433.796

3.2.1.1

Mentenanța actualei infrastructuri IT

46.670

54.587

57.110

55.748

3.2.1.2

Îmbunătățirea mecanismelor de corelare a business-ului cu IT-ul pentru PEM

3.779

3.596

4.541

3.504

3.2.1.3

Îmbunătățirea funcției de IT din MFP

6.298

5.993

7.568

5.841

3.2.1.4

Implementarea noilor tehnologii

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.1.5

Suport pentru utilizatori,training specializat pentru utilizarea aplicațiilor TIC ale MFP destinate sectorului fiscal-bugetar

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.1

Elaborarea și aprobarea Strategiei privind tehnologia informației și comunicațiilor în MFP

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.2

Dezvoltarea Sistemului de Management al Investițiilor Publice

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.3

Optimizarea sistemului informatic de elaborare a bugetului

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.4

Centralizarea sistemului de decontare al trezoreriei statului

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.5

Dezvoltarea unor sisteme alternative de achitare a impozitelor și taxelor prin intermediul cardurilor de plată și de efectuare a plăților prin internet banking

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.6

Armonizarea sistemelor de contabilitate

4.503

4.435

5.256

4.426

3.2.2.7

Dezvoltarea unui sistem de management al veniturilor

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.8

Dezvoltarea “Patrimven”

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.9

Extinderea utilităţii şi utilizării serviciului "Spaţiul privat virtual"(SPV)

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.10

Furnizarea către cetățeni a informaţiilor privind obligaţiile fiscale şi nefiscale colectate și consolidate la nivel național în ImpTax

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.11

Crearea şi operaţionalizarea identităţii fiscale electronice a persoanei fizice, (CUIF).

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.12

Standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.13

Consolidarea cadrului și facilităților pentru plata electronică în cadrul serviciilor publice

3.149

2.996

3.784

2.920

3.2.2.14

Constituirea și publicarea registrului electronic al impozitelor, taxelor locale și altor contribuții

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.15

Dezvoltarea sistemului schimb reciproc de date (AEOI

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.16

Dezvoltarea „Sistemului de înregistrarea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale” (SIMAMEF):

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.17

Implementarea sistemelor IT vamale

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.18

Dezvoltarea „Sistemului informatic de popriri bancare” (SIPoB)

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.19

Dezvoltarea „Sistemului de înregistrat facturile” (eFACT):

23.335

27.294

28.555

27.874

3.2.2.20

Abordarea independentă a problemei noului Centru de Date Primar al ANAF

64.967

77.087

79.610

78.950

3.2.2.21

Crearea unei platforme/unui sistem de raportare electronică a situaţiilor periodice transmise de beneficiarii de împrumuturi/garanții conform legii datoriei publice

2.519

2.397

3.027

2.336Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə