Rezultatul nr. 3 Planul Strategic Instituțional 2017-2020 Ministerul Finanțelor Publice


Obiectiv strategic nr. 2: Administrarea performantă a veniturilor publiceYüklə 1,69 Mb.
səhifə6/18
tarix25.01.2019
ölçüsü1,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Obiectiv strategic nr. 2:

Administrarea performantă a veniturilor publice


Vizează

Să crească veniturile bugetare, rezultat al reducerii evaziunii fiscale și a îmbunătățirii conformării fiscale, a echității și eficienței administrării fiscale.

 1. Cu un nivel de 26,3 procente din PIB în 2016, România are una din cele mai mici rate de colectare a veniturilor fiscale din UE, pe de o parte din cauza structurii economiei naţionale, cu o pondere mare a activităţilor non-piaţă, iar pe de altă parte din cauza slăbiciunilor din structura și administrarea fiscală a TVA-ul, care la o cotă standard de 24%, a fost printre cele mai ridicate din UE până în 2015. Ulterior, cota a fost redusă treptat, ajungând la finele anului 2016 la o cota medie de 15%. Deşi cota medie de TVA este una dintre cele mai reduse din UE, deficitul de încasare a TVA –ului, şi anume diferenţa dintre veniturile din TVA preconizate teoretic şi TVA-ul colectat efectiv este cel mai mare din UE.

Figura 6: Colectări din taxe și contribuții la asigurările sociale, 2014 (ca procent din PIB)
Sursa: Eurostat


 1. Veniturile colectate de A.N.A.F reprezintă aproximativ 27% din PIB. Impozitele indirecte (TVA, accize, etc.) reprezintă cca. 12 % din PIB, restul de 15% fiind reprezentate de impozitele directe (impozit pe profit, impozit pe venit şi contribuţiile sociale). Figura 7 – Structura veniturilor fiscale

Sursa: MFP


 1. Obiectivul strategic este susținut de un program care vizează asigurarea eficienței și eficacității în administrarea, colectarea și controlul veniturilor bugetului general consolidat și implementarea politicilor și legislației fiscale și vamale. În acest context, programul își propune să consolideze echitatea sistemului fiscal prin combaterea fraudei, evaziunii și optimizării fiscale, precum și să sporească nivelul conformării fiscale voluntare și să minimizeze costurile de conformare pentru contribuabili.
 1. Structura Obiectivului strategic 2 include un (1) Program și șaptesprezece (17) Măsuri ce corespund rezultatelor așteptate.


Obiectivul strategic nr. 2: Administrarea performantă a veniturilor publice

Să creascăveniturile bugetare, rezultat al reducerii evaziunii fiscale și a îmbunătățirii conformării fiscale, a echității și eficienței administrării fiscale
Figura 8 – Obiectivul Strategic 2: Structura pe Programe și Măsuri


Măsuri Programul 2.1

M2.1.1.1. Procesarea declarațiilor fiscale și plăți

M2.1.1.2. Executare silită

M2.1.1.3. Servicii de consiliere, îndrumare și educare a contribuabililor

M2.1.1.4. Consolidarea soluționării contestațiilor

M2.1.1.5. Promovarea transparenței în administrația fiscală

M2.1.1.6. Implementarea managementului riscurilor la neconformare

M2.1.1.7. Introducerea unui nou concept de servicii pentru contribuabil

M2.1.1.8. Reducerea complexității cadrului administrativ și încurajarea declarațiilor electronice

M2.1.1.9. Flexibilizarea modalității de poprire pe conturi

M2.1.1.10. Valorificarea accelerată a bunurilor confiscate și sechestrate

M2.1.1.11. Elaborarea și implementarea strategiei de recuperare a arieratelor fiscale

M2.1.2.1. Inspecție și investigații fiscale, în special în domeniul comerțului on-line

M2.1.2.2. Supraveghere și control vamal în domeniul luptei împotriva traficului ilegal pentru a proteja teritoriul vamal național și comunitar

M2.1.2.3. Îmbunătățirea procedurilor și metodologiilor de inspecție fiscală și de management al riscului, pentru combaterea fraudei și a evaziunii fiscale

M2.1.2.4. Extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale

M2.1.3.1. Consolidarea biroului pentru contribuabilii mari

M2.1.3.2. Îmbunătățirea guvernanței și consolidarea eficienței în colectare (în special, TVA și CAS)

Programul 2.1:

Administrarea veniturilor publice

 1. Obiectivul Strategic 2 prevede impacturi pe termen lung în sectorul fiscal-bugetar și se bazează pe rezultate generate de programe, așa cum sunt prezentate mai jos:


Figura 9 – Obiectivul strategic 2: Impacturi și Rezultate; Indicatori 1. Resursele bugetare estimate a fi necesare pentru implementarea măsurilor și atingerea rezultatelor și impacturilor pentru perioada 2017-2020 sunt de 7.742,271 mii Ron.


Tabelul 6 – Obiectiv Strategic 2: Defalcarea pe programe bugetare a finanțării (mii RON)

Buget pe Programe pentru

TOTAL mii Ron

Valoare/ani mii Ron

Obiectivul Strategic 2

2017

2018

2019

2020

P 2.1

Administrarea veniturilor publice

7.742.271

1.665.281

1.991.735

2.042.225

2.043.030

TOTAL OS.2

7.742.271

1.665.281

1.991.735

2.042.225

2.043.030


Programul 2.1: Administrarea veniturilor publice


 1. Justificare: Comparând sumele pe care statul le colectează din taxe cu cele pe care ar trebui să le colecteze teoretic, în temeiul reglementărilor în vigoare, apare un „decalaj fiscal”. În 2013 decalajul de TVA a fost de 41,1 procente, cel mai ridicat din UE. Problemele administrative au un impact negativ asupra colectării TVA-ului. Administrația fiscală utilizeaza o serie de proceduri interne greoaie petnru contribuabili, în special datorită dezvoltării insuficiente a mijloacelor electronice de comunicare, iar interacțiunea față-în-față cu funcționarii administrației, generează un nivel ridicat de nemultumire. Procesul de înregistrare în scopuri de TVA este unul greoi și sunt întârzieri administrative la obținerea unui cod de TVA

 2. Administrarea eficace a marilor contribuabili este critică pentru colectarea impozitelor și pentru climatul investițional. Companiile mari reprezintă provocări speciale pentru orice administrație fiscală. În România, ca și în alte state, majoritate marilor contribuabili își îndeplinesc obligațiile de bază, de raportare și plată a impozitelor la timp. Însă anumite companii mari adoptă forme sofisticate de neconformare – care implică activități internaționale, tranzacții între părți asociate și aranjamente financiare structurate – care pot avea implicații semnificative asupra veniturilor și pot contribui considerabil la decalajul fiscal general.

 3. Colectarea impozitelor este subminată și de o sarcină fiscală foarte mare pusă pe veniturile salariale, aceasta fiind principala cauză a economiei informale (neimpozitate) din România. Economia informală reprezintă 29 de procente din PIB, fiind printre cele mai ridicate din UE. Această sarcină fiscală ridicată, care are efecte pe veniturile mici, împiedică și participarea forței de muncă și acționează împotriva incluziunii sociale și a creșterii.

 4. În România, costul colectării veniturilor este ridicat, față de alte țări similare și alte state membre dezvoltate. Eficiența fiscală este ridicată pentru impozitul pe venit, însă mică pentru TVA, contribuțiile la asigurările sociale și impozitarea capitalului. Analiza nivelului de personal și a costurilor de colectare sugerează că este nevoie de o mai bună organizare și administrare a Administrației fiscale.

 5. Sistemul de management al riscurilor folosit de Autoritățile fiscale trebuie consolidat pe baza segmentării contribuabililor, pentru a permite identificarea unor comportamente de conformare și a riscurilor, pe segmente, și pentru a contracara aceste riscuri. Acest lucru poate fi facilitat printr-un mai mare accent pus pe schimbul de date și analize cu terți (bănci, registre ale activelor, vamă, poliție, etc.), pentru identificarea acelor contribuabili care chiar prezintă riscuri; de asemenea, în felul acesta va crește eficacitatea controalelor fiscale, iarevaziunea fiscală va fi și mai mult descurajată.

 6. Obiective: Programul 2.1 urmărește atingerea următoarelor obiective:

(2.1.1) Creșterea eficienței colectării și a conformării voluntare : Gradul de conformare voluntară la declarare la 96,5% de la 95,34% (valoare referință actuală); Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale la 86,5% de la 84,03% (valoare referință actuală); Gradul de colectare al arieratelor recuperabile la 69,0% de la 66,9% ( valoare referință actuală
(2.1.2) Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale; Decalajul fiscal în scădere cu 5 p.p. pentru IP (impozit pe profit) și IV (impozit pe venit) și 10 p.p. pentru TVA, pornind de la 42,3% IP, 40,1% IV și 37,9% TVA (valori referință pentru decalaj fiscal aferent anului 2014).

(2.1.3) Creșterea eficienței administrării fiscale și vamale: Gradul de realizare a veniturilor fiscale programate la 100% de la 98,77% (valoare referință actuală); Timp mediu necesar pentru pregătirea, declararea și plata obligațiilor fiscale la 144 ore/an de la 168 ore/an la persoane juridice;Descriere: Programul își propune să asigure eficiența și eficacitatea managementului, colectării și controlului veniturilor la bugetul general consolidat și implementarea legislației și politicilor fiscale și vamale.

 1. Legături: Acest program se leagă direct de Programul 1.1 referitor la politica și structura fiscală.

 2. Factori de succes: Multe din îmbunătățirile din administrarea fiscală depind de disponibilitatea unor sisteme informatice de ultimă generație. Implementarea unor astfel de sisteme va conduce la: îmbunătățirea eficacității sistemului de management al riscurilor de neconformare; dezvoltarea serviciilor de asistență pentru contribuabili; și îmbunătățirea sistemului de comunicare cu contribuabilii.

 3. Măsuri: măsurile principale care vor contribui la atingerea obiectivelor programului sunt prezentate în continuare. Bugetele alocate sunt redate in Anexa 1, iar țintele indicatorilor aferenți măsurilor sunt prezentate în Anexa 3:(2.1.1) Creșterea conformării voluntare și a colectării:1 - Procesarea declarațiilor fiscale și plăți2 - Executare silită3 - Servicii de consiliere, îndrumare și educare a contribuabililor4 - Consolidarea soluționării contestațiilor5 - Promovarea transparenței în administrația fiscală6 - Implementarea managementului riscurilor la neconformare7 - Introducerea unui nou concept de servicii pentru contribuabili8 - Reducerea complexității cadrului administrativ și încurajarea declarațiilor electronice9 - Flexibilizarea modalității de poprire pe conturi10 - Valorificarea accelerată a bunurilor confiscate și sechestrate11 - Elaborarea și implementarea strategiei de recuperare a arieratelor fiscale

(2.1.2) Reducerea evaziunii fiscale și reducerea economiei subterane1 - Inspecție și investigații fiscale, în special în domeniul comerțului on-line2 - Supraveghere și control vamal în domeniul luptei împotriva traficului ilegal pentru a proteja teritoriul vamal național și comunitar3 - Îmbunătățirea procedurilor și metodologiilor de inspecție fiscală și de management al riscului, pentru combaterea fraudei și a evaziunii fiscale4 - Extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale

(2.1.3) Creșterea eficienței administrării fiscale și vamale1 - Consolidarea biroului pentru contribuabilii mari2 - Îmbunătățirea guvernanței și consolidarea eficienței în colectare (în special, TVA și CAS)
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə