Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə2/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Programmas mērķis:


Sagatavot LR profesijas standartam atbilstošus personāla vadītājus, kuri nodrošinātu cilvēkresursu vadību atbilstoši uzņēmuma mērķiem un saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.
Programmas uzdevumi:
  • pilnveidot studentu izpratni par ekonomiskajiem procesiem gan uzņēmumā, gan Latvijā, gan pasaulē kopumā;

  • veidot nākamo profesionāļu prasmi analizēt un prognozēt darba tirgus tendences;

  • veidot prasmi izstrādāt personāla politiku, plānot personāla resursus atbilstoši uzņēmuma stratēģijai; ieviest, vadīt, analizēt, novērtēt un pilnveidot uzņēmuma personāla vadības sistēmu (plānošana, atlase, apmācība, novērtēšana, motivēšana);

  • veidot prasmi kontrolēt LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmumā, pārzināt personāla lietvedību; kontrolēt darba aizsardzības sistēmas pilnveidi un tās darbību;

  • attīstīt prasmi sadarbībā ar uzņēmuma un citu struktūrvienību vadītājiem pilnveidot uzņēmuma organizatorisko struktūru un organizēt uzņēmuma pārmaiņu vadīšanu cilvēku resursu jomā;

  • stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās prasmes un zināšanas (karjeras izaugsme), lai tie brīvi varētu konkurēt darba tirgū Latvijā un citu Eiropas Savienības valstu darba tirgos;

  • attīstīt studentos lietišķās saskarsmes prasmes komunikācijā ar personālu un klientiem, brīvi lietojot vismaz divas svešvalodas.

4.3. Studiju programmas plāns un studiju kursu anotācijas

Tabula Nr.1
Nr. p.k.

Studiju priekšmets

Bloks

Kontakt stundas

Kredīt punkti

Pārbaudes veids

 Docētāji

 

vārds

uzvārds

grāds

amats
 

Vispārizglītojošie studiju kursi

 

 

Lietišķā komunikācija

A

16

2

E

Rasma

Urtāne

Mag.oec.

Lektore
 

Loģika

A

16

2

E

Valdis

Turins

Mag.phil.

Lektors
 

Filozofijas pamati

A

16

2

E

Valdis

Turins

Mag.phil.

Lektors
 

Latviešu valodas kultūras jautājumi

A

16

2

E

Viktorija

Kuzina

Dr.philol.

Profesore
 

Lietišķā etiķete

A

16

2

I

Velga

Simsone

Mag.sc.soc.

Lektore
 

Saskarsmes treniņi

A

16

2

I

Lilita

Danilāne

Mag.psych.

Lektore
 

Socioloģija

A

16

2Aleksandrs

Kolesovs

Mag. psych

Lektors
 

Angļu valoda profesijā

A

48

6

E

Maija

Leikarte

Mag.paed.

Lektore 

 

 

20

 

 

 

  

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

 

 

Personāla vadība

A

80

10

E

Agita

Miķelsone

Psych.bak, Mag sc.soc

Lektore
 

 

 

 

 

 

Baiba

Skrauce

Mag. Psych

Lektore
 

 

 

 

 

 

Signe

Enkuzena

Mags. Psych

Lektore
 

Uzņēmējdarbības tiesību pamati

A

16

2

E

Uvis

Kozlovskis

Mag.iur.

Lektors
 

Ekonomikas pamati

A

32

4

E

Sarmīte

Jēgere

Dr.oec.

Docente
 

Menedžmenta pamati

A

32

4

E

Mārīte

Virbale

Psych.bak, Mag sc.soc

Lektore
 

Personības psiholoģija

A

16

2

E

Līga

Kalniņa

Mag. Psych

Lektore
 

Informātika personāla vadītāja darbā

A

64

8

E

Grigorijs

Gorobecs

Dr.math.

Docents
 

Pētnieciskā darba metodes

A

16

2

I

Zenta

Anspoka

Dr.paed.

Profesore
 

Organizāciju un vadības psiholoģija

A

32

4

E

Anita

Lasmane

Dr. Psych

Asoc.prof
 

 

 

 

36

 

 

 

 

 
 

Kopā A Blokā

 

 

56

 

 

 

 

 

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi

 

Darba psiholoģija

B

32

4

E

Iveta

Seržante

Mag.psych.

Lektore
 

Grāmatvedības pamati

B

16

2

E

Aija

Vīgnere

Mag.sc.soc.

LektorePieaugušo mācību metodes

B

16

2

I

Daina

Lieģeniece

Dr.habil.paed.

Asoc.prof
 

Biznesa Angļu valoda

B

40

5

E

Sandra

Laurīte

Mag.paed.

Lektore
 

Statistika

B

16

2

I

Andris

Liepiņš

Dr.math.

Docents
 

Finanšu un vadības grāmatvedības pamati

B

16

2

I

Aija

Vīgnere

Mag.sc.soc.

Lektore
 

Projektu vadība

B

16

2

E

Ritvars

Grīviņš

Mag. paed.

Lektors
 

Kvalitātes vadība

B

16

2

E

Velga

Avota

Mag.sc.tqm

Lektore
 

Lietvedība personāla vadītāja darbā

B

24

3

E

Nils

Sautiņš

Dr.paed.

Docents
 

Personāla informācijas sistēmas

B

32

4

E

Gustavs

Elers

Mag.sc.soc.

Lektors
 

Biznesa ētika

B

16

2

I

Māra

Kakse

Mag.oec.

Lektore
 

Personāla vadītāja profesionālā ētika

B

16

2

I

Agita

Miķelsone

Psych.bak, Mag sc.soc

Lektore
 

Darba likumdošana un darba aizsardzība

B

32

4

E

Uvis

Kozlovskis

Mag.iur.

Lektore
 

Sabiedriskās attiecības

B

16

2

I

Mārīte

Virbale

Psych.bak, Mag sc.soc

lektore 
 

Lietišķo spēļu metodika

B

16

2

I

Iveta

Kāposta

Dr.paed.

Docente
 

Ergonomika

B

16

2

I

Jānis

Gedrovics

Dr.chem.

Asoc.prof
 

Darbaspēka situācija Latvijā un Eiropas Savienībā

B

16

2

I

Hilmārs

Zīle

Dr.oec.

Docents
 

Saskarsmes psiholoģija

B

16

2

E

Lilita

Dalināne

Mag.psych.

Lektore
 

 

 

 

 

 

Kristiāna

Lapiņa

Mag.paed.

Lektore
 

Otrā svešvaloda

B

48

6

E

Anita

Alhimova

Mag.paed.

Lektore
 

 

 

 

 

 

Biruta

Kreigere

Mag.paed.

Lektore
 

 

 

 

52

 

 

 

 

 
 

KURSA DARBI

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zinātniskais projekts

B

1 nedēļa

1

 

 

 

 

 
 

Kursa darbs I

B

3 nedēļas

3

 

 

 

 

 
 

Kursa darbs II

B

4 nedēļas

4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8

 

 

 

 

 
 

Kopā B Blokā

 

 

60

 

 

 Prakses
 

Prakse personāla lietvedībā

 

4 nedēļas

4

 

 

 

 

 Dažādu organizāciju personāldaļu darba novērošanas un salīdzināšanas prakse

 

12 nedēļas

12

 

 

 

 

 
 

Kvalifikācijas prakse

 

10 nedēļas

10

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopā prakses

 

 

26

 

 

 

 

 

Valsts pārbaudījumi
 

Valsts kvalifikācijas eksāmens

 
4

 

 

 

 

 
 

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana

 

 

8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopā valsts pārbaudījumi

 

 

12

 

 

 

 

 

Brīvās izvēles kursi *
 

Mārketinga pamati

C

16

2

E

Sarmīte

Jēgere

Dr.oec.

Docente
 

Retorika un aktiermāksla

C

16

2

I

Silvija

Geikina

Mag.paed.

Lektore
 

Nodokļi un nodevas

C

16

2

I

Aija

Vīgnere

Mag.sc.soc.

Lektore
 

Politoloģija

C

16

2

I

Vineta

Kantāne

Mag.sc.pol.

Lektore
 

Trešā svešvaloda

C

16

6

 

Margarita

Kaltigina

Dr.paed.

Profesore
 

Kopā brīvās izvēles kursi

 

 

6

 

 

 

 

 
 

Kopā visā studiju programmā

 

 

160
* students no visiem brīvās izvēles kursiem izvēlas un realizē studiju kursus sešu kredītpunktu apjomā.

*Ja students izvēlas kā izvēles priekšmetu trešo svešvalodu, tad apgūst to 6 kredītpunktu apjomā visu studiju kursu garumā.
Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə