Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə26/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   43Curriculum vitae
Personīgie dati

Vārds, uzvārds Lilita Danilāne

Personas kods 250671-10919

Dzimšanas vieta Rīga

Tautība latviete

Adrese pieraksts un dzīves vieta Rožu iela 13, Mārupes pag. Rīgas raj. LV–2167

Tālrunis 9 430550, e-pasts: lilita_danilane@inbox.lv
Pārvalda svešvalodas angļu – sarunvaloda, lasu ar vārdnīcas palīdzību, krievu pārvaldu

brīvi, latviešu - dzimtā


Izglītība
04.08.2005 Daugavpils universitāte

Doktora studijas Sociālajā psiholoģijā.


09.11.2004 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Psiholoģijas fakultāte Sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijā
08.08.2003 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Psiholoģijas fakultāte Augstākā profesionālā izglītība - psihologa asistenta kvalifikācija
18.06.2002 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Psiholoģijas fakultāte

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā


laika posmā no 1998.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Psiholoģijas fakultāte

līdz 2000.g. Specializējusies skolas un ģimenes psiholoģijā
      1. Rīgas Raiņa 8. vidusskola

      1. Rīgas tirdzniecības tehnikums

      1. Rīgas 69. vidusskola


Papildus izglītība
22.03.2001-22.02.2004 Meistarklases Psiholoģiskajā konsultēšanā (Psychological Counseling) (28 dienas, 280 stundas) NGO „Doverie” St. Pēterburga.
12.02.2003-22.02.2004 Meistarklases pārvērtējošās konsultēšanas teorijā un praksē „Cilvēcisko būtņu cilvēciskā puse” (The Human side of Human beings. The Theory of Re-evalution Counseling. Copyright© 1978 by Harvey Jackins. Rational Island Publisher, Settle, U.S.A.)
28.03.2003-31.10.2003 Latvijas skolu psiholoģijas asociācija. Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas supervīzija pēc 36 stundu programmas – supervizore: Natālija Ivanova
26.04.2002 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Inženierekonomikas fakultāte mācību programma „VAD noformēšana un kontrole” mācību kurss 34 stundas

Darba pieredze

05.09.2005 līdz pat šim Rīgas pedagoģijas un vadības augstskola – lektore (vispārīgā psiholoģijā,

brīdim saskarsmes psiholoģijā, mazo grupu psiholoģijā, saskarsmes treniņos)
17.01.2005 līdz pat šim Rīgas Doma kora skola - skolas psihologs konkrēta projekta ietvaros

brīdim
17.01.2005 līdz pat šim „Komunikatīvo prasmju pilnveides treniņš” izmantots atbalsta grupu darbā

brīdim strādājot ar apdāvinātu bērnu pusaudžu grupām
12.03.2004.-31.12.2004. Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts - lektore
01.06.2003 līdz pat šim Privātprakse individuālā konsultēšanā - Humānistiskā virziena pieeja

brīdim pārvērtējošajā konsultēšanā


01.06.2003 līdz pat šim Organizāciju un Personības attīstības centra „ALTER EGO” direktore

brīdim
23.09.2003 Izstrādāti un vadīti apmācību kursi „Pašizjūta un darbības produktivitāte” pakalpojumu speciālistiem


01.04.2003 līdz pat šim Jūrmalas skolu psiholoģijas centrs skolas psiholoģe sākumskolā„ĀBELĪTE”

brīdim
09.11.1998.-31.03.2003 Valsts ieņēmumu dienests Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas noliktavu daļa Muitas noliktavas ”ELKO RĪGA” muitas ierēdne


25.06.1995-09.11.1998 Valsts ieņēmumu dienests Rīgas muitas reģionālās iestādes Auto kravu noformēšanas daļas muitas ierēdne
27.07.1988-30.04.1994 Rīgas pilsētas pašvaldības patstāvīgs tirdzniecības uzņēmums ”HERMEJS” Vīriešu apģērbu veikala pārdevēja
Cits Datorzināšanas – Windows, Excels, MS Word

B kategorijas autovadītāja apliecība


Intereses politika, ceļošana, sportiskā aktivitāte, mīļākais vaļasprieks pavār māksla un enerģētiski piesātinātas grāmatas
Zinātniskā darbība un publikācijas
01.10.2004-3009.2006 Eiropas Savienības programmas Leonarda DaVinči atbalstīts pilotprojekts Izglītības programma „Radošais bērns kultūras menedžmentā” Rokas grāmatas autore – sadaļā Psiholoģiskie aspekti darbā ar radošiem bērniem
01.05.2005. Raksts žurnālā „Psiholoģija mums”

publikācija Nauda – vara vai brīvība? (55 lpp.)


14.09.2003-09.11.2004 Izstrādāta un zinātniski pierādīta metodika atbalsta grupu darbā ar pusaudžiem „Komunikatīvo prasmju pilnveides treniņā”
05.04.2004-06.04.2004 Piedalīšanās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” (Theory and Practice in Teacher Training II).

publikācija „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” (Theory and Practice in Teacher Training II). Rīga, RPIVA,2004.g.,616p. I daļa Iespiests tipogrāfijā „Petrovskis un Ko” 240 lpp.

Tēma:Inovāciju procesi izglītībā: realitāte, problēmas, vīzija

Nosaukums: “Pusaudžu sociālā intelekta līmeņa izmaiņas saskarsmes prasmju attīstības grupā”.


09.03.2001-10.03.2001 Piedalīšanās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas, Starptautiskās Akmeoloģijas akadēmijas organizētā starptautiskā konferencē „Personības brieduma psiholoģiskie aspekti” (Psychological aspects of personality maturity).

  CURRICULUM  VITAE


PERSONAS DATI:
                                 DAINA  DUBRE - DOBRE, dzim.
1957. gada 3. februārī, Aluksnē
            Adrese:        Aluksne, Helenas  iela  43-17,
            Talrunis:      9234640

MERKIS:               iesniegsanai  RPIVA


IGLITIBA:


            1999.gada uzsaktas studijas LU Pedagogijas un psihologijas
instituta-doktorantura
                              (pasreiz studijas partrauktas lidz promocijas
darba datu apstradei utt.);
            1996.-1998. RPIVA Pedagogijas nodalas magistrantura;
            1985.-1994. LU Filologijas fakultates latviesu  valodas un
literaturas  specialitate;
            1969.-1975. Aluksnes 1.vidusskola
            1964.-1969. Pededzes astongadiga skola

DARBA  PIEREDZE:


            No 2000.gada    direktora vietniece izglitibas joma  un latv.val.un
lit
                                       skolotaja E.Glika AVG;
            1979.-2000.g.     latviesu  valodas  un  literatūras skolotaja
                                        E.Glika AluksnesValsts gimnazija ;
            1976.-1979.g.     latviesu valodas un literaturas skolotaja Liepnas
internatsskola.

TALAKIZGLITIBA,KURSI:


            26.-28.10.2005.   kursi-seminars "SEDIA -5" /Berline,Vacija/
            14.-16.06.2005.    starptautiska  konference  Zesovas  universitate
/Polija/
            03.03.-28.04.2005.
                                         " Latviesu  valodas  un  literaturas
macibu  saturs  un
                                           metodika  pamatskola  un
vidusskola".
            14.-16.04.2004.   Starptautiska  konference"Sustainable
Development.Culture.
                                         Education." - Tallinas pedagogiskaja
universitate (Igaunija);
            2003.g.maijs-septembris
                                        "Skolas  darba  pasvertesana  un
attistibas  planosana";
            2003.g. sept.        Starptautiska  konference" The  culture
Literature and
                                         Langugage..."Zesovas universitate
(Polija);
             09.-13.07.2001.   kursi-seminars "Schule  entwickeln  durch  innere

                                         Ausgestaltung" Brandenburgas


pedagogiskaja instituta(Vacija);
             11.-15.06.2001.   talakizglitibas programma "Moderacijas  tehnikas
un
                                         multiplikatoru  darbibas  principi".

DARBS  AMATU  APVIENOSANAS KARTIBA:


             2000.g.februari    latviesu  valodas kursi  bezdarbniekiem NVD
Aluksnes nodala
             no 1999.gada       RPIVA  docetaja

VALODU  ZINASANAS:


                                         dzimta - latviesu, brivi  parvaldu -
krievu, sarunvalodas
                                         limeni - vacu, anglu  valoda-
pamatprasmes.
 
 2005. gada 22. februaris
 Aluksne                           

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Gustavs Elers.

Adrese: Juglas 41-44, Rīga, Latvija, LV 1064.

Dzimšanas datums un vieta: 26.09.1972, Rīga.Tālruņi: 7531434, 6728568

Pilsonība, tautība: Latvijas, latvietis. e-pasts: elers@inbox.lv

Izglītība


1995.   1998. Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes

socioloģijas mağistratūra.

Akadēmiskais nosaukums: Socioloģijas maģistrs (Diploms Nr.003886).

1991.   1995. LU vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļas students.

Akadēmiskais nosaukums: Filozofijas bakalaurs (Diploms Nr.002532).

1980.   1991. Rīgas 39. vidusskola.


Darba pieredze

2004.12. –līdz šim brīdim Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Informātikas katedras lektors.

2001.   2004. Konsultācijas un līgumdarbi par statistiskās analīzes programmām, socioloģisko pētījumu veikšana, SIA “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, SIA ’’Sociālo pētījumu centrs’’ u.c.

1999.   2000. Sociologs ”Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā ”Attīstība””.


Darbs pie projektiem: “Eiropas skolu aptaujas par alkoholu un citām narkotiskajām vielām” ”ESPAD 99 Latvia” un “Starpprofesionāļu komandas un starpinstitūciju sadarbības modelis fiziskas vardarbības pret bērnu gadījumos”.

1998.   1998. Socioloğisko aptauju datu analīze SIA "Latvijas fakti".

1995.   1995. Intervētājs SIA "Contractus".

1992.  1992. Tehniķis SIA "Bārta".Docētie studiju kursi
Informātikas pamati, informātika pedagoģijā, Informācijas tehnoloģijas ekonomikā, Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā RPIVA, 2004. 2005. un 2005. 2006. studiju gadā.
Izstrādātie studiju kursi
Informātikas pamati, Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā, Personāla informācijas sistēmas, Datorzinības, Informācijas tehnoloģijas biroja vadītāja darbā RPIVA, 2004. 2005. un 2005. 2006. studiju gadā.

Publikācijas
Gustavs Elers, Gregory Gorobetz ”The moust popular Programs for Statistical Analysis: MS Excel, SPSS, STATISTICA” in Spring University. Changing Education in a Changing Society. Conference materials. Klaipedos universitetas, 2005., 49-52pp., 218 p.

Socioloģijas šķirkļi "Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcā", Zin. red. L.Šiļņeva, prof., Dr.paed., Rīga, “Jumi” 2000., 249 .lpp.

Pārskats par aptauju “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par nedzirdīgiem cilvēkiem” krājumā “Sabiedrībai par nedzirdību”, Rīga, “Kopsolī” 2000., 167-190 lpp., 205. lpp
Valodu zināšanas Latviešu dzimtā
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme

Vācu laba vidēja vidēja

Angļu laba vidēja vāja

Krievu teicama laba laba
Datorprasmes
MS Windows, MS Office, SPSS, STATGRAPHICS, STATISTICA, QSB, Adobe Photoshop.

Semināri, konferences
2005. Lietuva, Klaipēda, „Spring University. Changing Education in a Changing Society”.

2005. Latvija, Rīga, „Informātikas pedagoģija”.Papildizglītība
2005.03.   2005.06. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, tālākiglītības programma ”Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 4 kp (160 st.).
17.10.2005. (G.Elers)

Curriculum vitae

Personas informācija

Vārds, Uzvārds

Ligita Embrekte

Dzimšanas dati

16.07.1957.

Adrese

Bērzaines iela 36 dz. 42, Cēsis, LV-4101

Tālrunis

Mobilais tālrunis4125024

6545952


E- pasts

Fakss


kvic@apollo.lv

Izglītība

Laika periods


09. 1997. - 12.1998.Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Diploms Nr.001113

Pedagoģijas maģistreIzglītības iestādes nosaukums

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtsLaika periods

09.1993. – 06.1997

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Diploms Nr.005231 Pedagoģijas bakalaurs. Mājturības un kultūrvēstures skolotāja

Izglītības iestādes nosaukums

LU pedagoģijas fakultāte. Darbmācības katedra

Darba pieredze

Laika periods


12.2001. - pašlaikProfesija vai ieņemamais amats

Cēsu kabineta vadītāja, profesionālās izvēles konsultante

Darba vietas nosaukums un adrese

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra Cēsis, Gaujas iela 5

(Pirms 1.09.2004.- Profesionālās karjeras izvēles centrs)Nozare

Psiholoģija, pedagoģija

Laika periods

09. 1999. - pašlaik

Profesija vai ieņemamais amats

lektore

Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Nozare

Izglītība

Laika periods

07.2000. - pašlaik

Profesija vai ieņemamais amats

valdes priekšsēdētāja

Darba vietas nosaukums un adrese

Starpnozaru sadarbības biedrība “Daiva “

Nozare

Pilsoniskas sabiedrības attīstība, izglītība, sociālā labklājība

Laika periods

09. 1991. – 09.1999.

Profesija vai ieņemamais amats

skolotāja


Darba vietas nosaukums un adrese

Stalbes vidusskola, Cēsu raj.

Nozare

Pedagoģija

Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Labi

Labi

Labi

Angļu

Mazliet

Mazliet

Mazliet


Datora lietošanas prasmes

MS Office

InternetsCitas prasmes

Tālākizglītības kursu organizatore, lektore, semināru vadītāja, trenere skolotājiem, bezdarbniekiem u.c. sadarbībā ar Izglītības Attīstības centru/Skolu Atbalsta centru, RPIVA, NVA, Bērnu Vides skolu, Cēsu rajona padomes skolu valdi, Starpnozaru sadarbības biedrību “Daiva”u.c. no 1998. gada.
”Pašnoteikšanās treniņu vadītāja” -Nodarbinātības valsts aģentūrā no 2003. gada.
Nometņu vadītāja starpnozaru sadarbības biedrībā “Daiva” no 1991.gada - sertifikāts CR000042.

Papildu informācija

Kursi

BSM KONSULTANTI 26.-27.07.2005. Kvalitātes vadības pamati un ISO 9001:2000 standarta skaidrojums, 16 h.
BSM KONSULTANTI 25.07.2005. Problēmu praktiskā risināšana 8 h.
RPIVA 01.2004.Projektu vadība 50 h.
Valsts Administrācijas skola 11.-12. 2003.

ES projektu vadīšana 32 h.Konferences

Kreativitātes izpēte un atraisīšana. 11.2004.

Radošās individualitātes attīstība un struktūra. 11.2003.

Radošās individualitātes diagnostika un attīstība. 11.2002.

Radošās personības attīstība.11.1999.Projekti

Eksperte EQUAL projektā „ Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 8. aktivitātē no 2005.g.09.-pašlaik

Attīstības plānošanas semināru vadītāja projektos: “Vidzemes sociālās integrācijas programma cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, SSB “ Daiva” 11.2003-08.2004.

“Pārgaujas tūrisma attīstība”, KVIC “Kalnmuiža”, 2002.

“Skola nākotnes sabiedrībai”, Bērnu Vides skola, 2002.Publikācijas

Cilvēka psihes īpatnības un to vajadzības – holistiskās pieejas pamats. Skolotājs.#1(49)2005.; Amulets Nr. 8,9,10.2005

Projekts skolēnu radošās darbības attīstībā” Kreativitātes centra izdotajā zinātnisko rakstu krājumā “Radošā personība” 1999-2000.

Skolēnu radošās darbības veidošanās mācību procesā” maģistra darbs. 1998.

“ Projekts kā skolotāju tālākizglītības organizācijas forma un mācību metode” bakalaura darbs 1997.
Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə