Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskolaYüklə 4,03 Mb.
səhifə41/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Valodu prasmes

Valoda


Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu


izcili

izcili

izcili

Vācu


labi

labi

labi

Datora lietošanas prasmes MS Word, MS Excel, Internets.
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība.
Papildus informācija
Semināri

   1. Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūra-

Praktiskā personāla lietvedība ( sertifikāts Nr.892 ).

   1. Biroja padomnieks- semināra cikls - Lietvedība juridiskām personām

( sertifikāts Nr. S- 0200160).

   1. LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs-

LR Darba likums ( apliecība Nr. 8095 ).

   1. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola –

Administrācijas loma augstskolas koncepcijas realizēšanā

( diploms Nr.191)Kursi


07.03.2005-28.06.2005. Latvijas Universitāte- Augstskolu didaktika: mūsdienu

teorija un prakse.


Konferences

03.05.2002 Starptautiskā konference “Decade of Reform Achievement Challenges, Problems” (sertifikāts).

19.11.2001 Starptautiskā konference “ Towards Civic Culture in Central and East

Europen countries “ .   1. Starptautiskā konference “ Komunikācija un kopība” .

   1. Starptautiskā konference “ Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” (sertifikāts).

09.03.2001 Starptautiskā konference “ Personības brieduma psiholoģiskie aspekti” (sertifikāts).

   1. Starptautiskā konference “ Sociālā pedagoģija un personības

psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē” (sertifikāts).

Publikācijas

1. Sautiņš N. Kristīgās vērtības – kā skolas pedagoģiskā procesa komponents. //

ATEE starptautiskā konference.- R.: - Izglītības soļi, 2002. – 294.lpp. – 305.lpp.

2. Sautiņš N. Personības un audzināšanas problēmas kristīgā skatījumā. // Rīgas

Pedagoģijas un izglītības vadības augstakolas starptautiskās konferences “ Sociālā

pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgā sociālajā vidē “

materiāli. – R.: Vārti, 2000.- 108.lpp. – 111 lpp.

3. Sautiņš N. Kristīgā audzināšana un personības attīstība 21.gadsimta sākumā. //

Starptautiska konference :” Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”.-

R.: SO “ Izglītība tautas attīstībai”, 2001.- 99 lpp.- 104.lpp.

4. Sautiņš N. Harmoniskas personības audzināšana kristīgajā pedagoģijā. //

Zinātniskie raksti pedagoģijā 641. sējums. – R.: LU PPI, 2001. – 253 lpp. –

261.lpp.

5. Sautiņš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary

education . // Towards Civic Culture in Central and East Europen countries. –

R.: UNESCO LNK, 2001. – p.5 – p. 9.

6. Sautiņš N. Skolotāju un skolēnu saskarsmes īpatnības skolas pedagoģiskajā

procesā. // Starptautiskās zinātniskās konferences “ Komunikācija un kopība”

raksti. – J.: LLU, 2002. – 297 lpp. – 300 lpp.

7. Sautiņš N. Skolotāja profesionalitāte 21.gadsimta priekšvakarā. // Rīgas

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Zinātnisko rakstu krājums II. –

R.: Vārti, 1999. – 52 lpp. – 55 lpp.

8. Sautiņš N. Kristīgās pedagoģijas loma vidējās izglītības sistēmā. // Starptautiskās

konferences materiāli. – R.: UNESCO LNK, 2002. – 68 lpp. – 71 lpp.

9. Sautiņš N. The role of Christian pedagogy in the system of Latvia secondary

education . // Towards Civic Culture in Central and East Europen countries. –

Materials of the international conference. – R.: UNESCO LNK, 2002. – p.73 –

p. 77.
Rīgā

09.09.2005.
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: Iveta Seržante

Dzimšanas datums un valsts: 10.10.1971. Latvija

Adrese: Brīvības gatve 404a, dz. 65., Rīga, LV-1024

Tālrunis: mob. 6533278, mājas 7526126

Izglītība:


    1. RTU, IEF; sekmīgi pabeidzu doktorantūras studijas;

zinātniskā darba tēma “Darbaspēka efektivitātes novērtēšana”.

    1. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte; bakalaura akadēmisko studiju programma psiholoģijā;

bakalaura darba tēma “Studējošās jaunatnes trauksmainības un dzīves apjēgtības savstarpējās sakarības”.

    1. RTU, IEF; maģistra akadēmisko studiju programma ekonomikā, specialitāte “Uzņēmējdarbības vadīšana” un specializācija “Personāla vadīšana”;

maģistra darba tēma “Personāla vadīšanas speciālistu sagatavošanas projekts”.

    1. RTU, IEF; ekonomista profesionālo studiju programma, specialitāte „Mašīnbūves ekonomika un vadīšana”;

diplomprojekta tēma “Vadītāju un speciālistu izvēles un karjeras veidošanas sistēmas projekts”.

Zinātniskie grādi: inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaura

grāds psiholoģijā, inženiera-ekonomista kvalifikācija ar specialitāti „Mašīnbūves ekonomika un vadīšana”Valodu prasme:

Latviešu – lasu, rakstu, runāju brīvi

Krievu – dzimtā

Angļu – lasu labi, profesionālo informāciju brīvi, rakstu un runāju vidējiDarba pieredze:

09.1995.-pašlaik Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU), Inženierekonomikas fakultāte (IEF), Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa;

lektore; izstrādāju mācību programmas “Psiholoģijas pamati”, “Personības psiholoģija”, “Saskarsmes psiholoģija”, “Uzņēmējdarbības psiholoģija”, “Vadīšanas psiholoģija”, “Komandas veidošana”, “Personāla vadīšana”, “Patērētāju uzvedība tirgū”, „Cilvēku resursu ekonomika”

un pasniedzu šos mācību kursus akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem; vadu diplomprojektus, kas attiecas uz personāla vadīšanas nozari.

09.1999.-pašlaik Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola

(RPIVA), Psiholoģijas fakultāte;

docētāja; izstrādāju mācību programmas “Saskarsmes psiholoģija”,

Mazo grupu psiholoģija”, “Vadības psiholoģija”, “Mārketingapētniecības metodes”, „Organizāciju attīstības psiholoģija”, „Organizāciju psiholoģija” un pasniedzu šos mācību kursus psiholoģijas un komercdarbības vadīšanas studiju programmas studentiem; vadu kursa darbus.

09.2003.-12.2004. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas

fakultāte; lektore; izstrādāju mācību programmu „Organizāciju izpētes

metodes” un pasniedzu šo kursu psiholoģijas studiju programmas

studentiem.

11.1996.-12.1998. piedalīšanās Biznesa koledžas mācību priekšmetu

programmu izstrāde ES Phare Biznesa izglītības

reformas Latvijas ietvaros.

09.1993.-06.1995. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; asistente;

izstrādāju mācību programmu “Profesionālās atlases organizācija”, praktisko nodarbību plānu mācību priekšmetam “Individuālo atšķirību psiholoģija” un pasniedzu šos mācību priekšmetus IEF studentiem.

07.1993.-08.1993.,    1. LAUMA (vieglā rūpniecība, Liepāja), Personāla daļa;

kadru inspektors;

veicu personāla lietvedību un statistiku.    1. Liepājas pils. Pašvaldība, Finansu nodaļa;

speciāliste;

pārbaudīju pašvaldības uzņēmumu ikmēneša finansiālās atskaites.Kvalifikācijas paaugstināšana:

03.2005. grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā ticība”, 28h, Dr. A. Aļekseičiks (Lietuva)

01.2005. seminārs „Literatūras apskata izvērtēšanas kritēriji”, 2h, M.psych., M.phil.

D.Kamerāde (RPIVA)  1. lekcijas „Psiholoģiskā konsultēšana organizācijās”, 4h, Dr. psych. M. Burčella

(M. Burchell), Kembridžas Universitāte (University of Cambridge, UK),

organizators RPIVA;

lekcijas „Aktuālie pētījumi psiholoģijā”, „Pozitīvā psiholoģija”, 4h,

M.psych. D. Kamerāde (RPIVA);

nodarbības „Microsoft PowerPoint”, 4h, M.ing. I.Urpene (RPIVA);

2003. lekcijas „Kvalitatīvie pētījumi psiholoģijā”, 8h, Dr. psych. K. Martinsone (LU)

un M. psych. D. Kamerāde (RPIVA);

2002. lekcijas „Kvantitatīvie pētījumi psiholoģijā”, 8h, M. psych U.Ābele (RPIVA)

un M. psych I. Austers (LU).


 • Sabiedriskā organizācija “Vesela pasaule”; personīgās izaugsmes un fiziskās attīstības semināri “Elpošanas maģija”, “Rebjofings”, “Dzīves ceļš”, “Nauda”, “Spēka avoti”, “Jauns skatījums uz ģimeni”, “Sieviškā un vīrišķā telpa”, 11.2000-2003.

 • Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera; “Personāla audits”, 8 st., 03.2000.

 • Valsts Administrācijas skola; “Cilvēku resursu menedžments”, 48 st., 07.1999.

 • Latvijas Pašvaldību mācību centrs; “Pieaugušo izglītošanas metodika”, 48 st., 03.1999-04.1999.

 • Psihoorganiskās analīzes asociācija; “Psihoorganiskā analīze”, 240 st., 1997.

 • Lietuvas Grupu Terapijas Asociācija; „Intensīva grupas pieredze (Eksistencionālās pieredzes grupa)”, vadīja Rimantas Kočūnas, 40 st., 1997.

 • Olga Orlova (psihoterapeits, sertificēts NLP speciālists: Latvija); “Neirolingvistiskā programmēšana (NLP)”, 210 st., 1994-1995.

 • Igors Judins (psihoterapeits; Krievija)“Uz ķermeni orientētās psihotehnikas”, 30 st., 1993.


Dalība svarīgākajos projektos:

04.2005.- 05.2005. LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs;

ekspertu darba grupu konsultants Nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un izglītošanai”.

03.2003.-04.2003. Latgales Uzņēmējdarbības Atbalsta Centrs ;

profesionālās apmācības eksperts – nodarbību „Komunikatīvo prasmju izkopšana” vadītājs ES Phare projektā „Linkage mechanism improvement between professional education institutions and business sectors in rezekne and immediate neighborhood – Service of General Activities”.

Publikācijas:


 1. Amata apraksts (nodots publicēšanai izdevumam „Bizness & Psiholoģija” 2005. gada maijā)

 2. „Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā” / D. Ose, I. Seržante // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. – R.: RTU Izdevniecība, 2005. - 285.-295. lpp.

 3. “Komandas veidošana” (mācību līdzeklis) – Rīga: RTU, 2002, 80 lpp.

 4. “Uzņēmuma darbaspēka efektīvas plānošanas principi un metodes”// 41. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences (SZTK) materiāli, 2000.gada 9.aprīlī – 12.maijā. – R.: RTU, 2000. – 121. - 122. lpp.

 5. “Organizāciju vadītāju adaptācija personāla vadīšanas mūsdienīgai videi” - R.: RPIVA, 2000.

 6. “Personāla darbības novērtēšanas nozīme organizācijas mērķu sasniegšanā”// 40. RTU SZTK materiāli, 1999.gada 26.-30.septemrī. – R.: RTU, 1999. – 50. lpp.

 7. „Organizācijas kultūra un tās ietekme uz pārmaiņu procesu”// Sociālie un ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā. – R.: RTU, 1998. – 96. - 99. lpp.

 8. „Latvijas darba vides sociāli-psiholoģiskais raksturojums un tās ietekme uz personāla vadītāja profesionālajām funkcijām”// 36. RTU SZTK materiāli, 1995.gada 24.-28.aprīlī. – R.: RTU, 1995. – 51. - 52. lpp.


Zinātniskā darba virzieni: cilvēku resursu vadīšana, cilvēku resursu ekonomika, organizāciju attīstības psiholoģija

Pedagoģiskā un zinātniskā darbība:

Regulāri tiek pārskatītas un uzlabotas mācību programmas vadāmos mācību priekšmetos, tiek veidoti izdales materiāli.

Pēdējā gada laikā tika izstrādāts jauns lekciju kurss „Cilvēku resursu ekonomika”.

26.03. 2002. – piedalīšanās RTU metodiskajā seminārā „Studentu patstāvīgais darbs

un darbs grupās” ar ziņojumu „Mācību metodes „darbs grupās”

pielietojums mācību kursa „Komandas veidošana” apgūšanā”.Atzinības, apbalvojumi:

06.2005. saņemts Goda raksts par radošu ieguldījumu izdevuma „Bizness & Psiholoģija” tapšanā.

12.2003. saņemta Pateicība par kvalitatīvi veiktu darbu un augstu pasniegšanas līmeni studentu vērtējumā (RPIVA, Psiholoģijas fakultāte).

30.09.2005.


Curriculum vitae


Personas informācija
Vārds, Uzvārds

Velga SimsoneDzimšanas dati

03.04.1965.

Adrese


Caunes 14 – 1, Rīga, LV-1006

Mobilais tālrunis

9198764

E- pasts

Fakss


velga.simsone@rpiva.lv


Izglītība

Laika periods


2000 - 2002Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Maģistra diploms

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā
Izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Aspazijas bulvāris 5, RīgaLaika periods

1995 – 2000

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Bakalaura diploms

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā;
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Augstākās profesionālās izglītības diploms

Psihologa kvalifikācija ar specializāciju mārketinga psiholoģijā;Izglītības iestādes nosaukums


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Imantas 7.līnija 1., RīgaDarba pieredze

Laika periods


no 01.02.2001.Profesija vai ieņemamais amats

Lektore

Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Imantas 7.līnija 1.Nozare

Sociālās zinātnes (Studiju kursi: Komunikācija, Lietvedība)


Laika periods

01.04.1997.-15.05.2004.

Profesija vai ieņemamais amats

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas

 • Studiju prorektora, prorektora attīstības jautājumos palīdze,

 • Nepilna laika studiju centru direktores vietniece lietvedības jautājumos;

 • Vakara un neklātienes studiju daļa – vadītājas palīdze, kursu koordinatore;
Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas

Imantas 7.līnija 1.Laika periods

01.01.1997.-01.07.1997.

Profesija vai ieņemamais amats

Realizācijas daļas vadītāja

Darba vietas nosaukums un adrese

Jaunais Rīgas teātris

Lāčplēša iela 25, Rīga

Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Labi

Labi

Labi

Angļu

Labi

Mazliet

Mazliet


Datora lietošanas prasmes

MS Office; CorelDraw; Photoshop

Internets
Citas prasmes

B kategorijas autovadītāja apliecībaPapildu informācija

Semināri

2000.g. 17. – 20. marts - Sociālpsiholoģiskā dienesta (Sankt-Pēterburga) seminārs “Psiholoģiskā konsultēšana” (sertifikāts);
1999.g.11.aprīlis – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas seminārs “Nosacījumi biroja darbinieka profesionālam darbam” (apliecība);
1997.g. 11.aprīlī un 6. maijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas profesionālās meistarības kursi “7 mācīšanas veidi – mācīšanas un mācīšanās iespēju paplašināšana” (apliecība).


Kursi

2003.g.6.oktobris – 2004.g.29.marts profesionālā pilnveide programmā “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”(LU) (sertifikāts);

Konferences

2003. gada 25. aprīlis Kauņas Tehniskā universitāte starptautiskā konfe­rence “Economics and management – 2003”.

2002. gada 12. aprīlis Biznesa Augstskola “Turība” starptautiskā konfe­rence “Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”,

2002.g. RPIVA Starptautiskā konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā”,

1999. g. RPIVA Zinātniskā konference„Skolotājs 21.gadsimtā”.


21.11.2005._____________________

Datums paraksts
Personas informācija
Vārds, UzvārdsOsvalds Simanovičs

Dzimšanas dati

10.02.1961

Adrese


Kovārņu 31 – 1

Cēsis


Tālrunis

Mobilais tālrunis4125614

8360902


E- pasts

Fakss


rpiva34@inbox.lv

4107735


Izglītība

Laika periods


1978 – 1989Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Diploms/

Fiziķis, pasniedzējsIzglītības iestādes nosaukums

Latvijas Valsts universitāte, Raiņa bulvārī 19, Rīga, Latvija


Darba pieredze

Laika periods


01.08.1985 – 07.11.2005Profesija vai ieņemamais amats

Skolotājs

Darba vietas nosaukums un adrese

Cēsu pilsētas vakara vidusskola

Gaujas 6, Cēsis, LatvijaNozare

Pedagoģija


Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Labi

Labi

Labi

Vācu

Angļu


Labi

Mazliet


Mazliet


Mazliet


Datora lietošanas prasmes

MS Word

MS Excel


MS PowerPoint

MS Access

Lotus Notes

Internets
Citas prasmes

B, C kategorijas autovadītāja apliecība

Papildu informācija

Kursi

Daugavpils Universitāte,2004.g. pavasaris, „Fizikas satura, mācību procesa aktualitātes un priek;smeta pasniegšanas metodes”

Valmiera vieta, 2003. g. novembris, „Jaunas metodes mācību procesa organizēšanā vakara vidusskolā”

Cēsis, 26.08.2003, „Zināšanu vērtēšanas psiholoģiskie, teorētiskie un praktiskie aspekti”

Cēsis, 29.03.2003, „Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana”
Curriculum Vitae
Personas informācija:


Vārds, Uzvārds:

Baiba Skrauce

Dzimšanas dati:

1973.gada 15.septembris

Adrese:

Rīga, Vecāķu prospekts -73, LV -1015

Tālruņa Nr.:

9120165

E-pasta adrese:

baiba.skrauce@rpiva.lv


Izglītība:

Laika periods

2001. - 2003.

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija:

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā

Izglītības iestādes nosaukums:

LU
Laika periods

1994.-1997.

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija:

1) Profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju praktiskajā psiholoģijā.

2) Psiholoģijas bakalaura grāds

Izglītības iestādes nosaukums:

Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas Institūts


Darba pieredze:

Laika periods:

no 2003. gada oktobra līdz šim brīdim

Darba vietas nosaukums:

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola

Amata nosaukums:

Personāla atlases speciālists

Nozare:

Personāla vadība
Laika periods:

no 2002. gada septembra līdz novembrim

Prakses vieta:

Latvijas Mobilais Telefons

Struktūrvienības nosaukums:

Personāla attīstības dienests

Nozare:

Organizāciju psiholoģija
Laika periods:

no1997. gada augusta līdz 2000.gada maijam

Darba vietas nosaukums:

Veselības centrs „Ķengarags”

Amata nosaukums:

Psihologs

Nozare:

Psiholoģija
Laika periods:

1998. gada janvāra līdz 2000.gada maijam

Darba vietas nosaukums:

Rīgas 28. vidusskola un Rīgas Japāņu vidusskola

Amata nosaukums:

Psiholoģijas skolotāja

Nozare:

Pedagoģija
Laika periods:

no 1998. gada līdz 2001. gadam

Darba vietas nosaukums:

Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts

Amata nosaukums:

Psiholoģijas pasniedzēja (sagatavošanas kursi); praktikuma vadītāja kursā „ Attīstības psiholoģija”

Nozare:

Pedagoģija
Laika periods:

no 1997.gada septembra līdz 2000. gada maijam

Darba vietas nosaukums:

Sarkandaudgavas kristīgā skola

Amata nosaukums:

Psihologs

Nozare:

Psiholoģija


Papildu izglītība:

Izglītības iestāde

Kursa nosaukums

Norises laiks

Ešenvaldes organizāciju konsultācijas

Personāla novērtēšanas aktualitātes

01./2005.

Latvijas Darba devēju konfederācija

Eiropas Savienības un Latvijas darba tiesību aktualitātes

01./2004.

LU

II LOPB konference „Darba motivācija”

02./2003.


Prasmes:

Valodu prasmes

Valoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Teicami

Labi

Labi

Angļu

Labi

Mazliet

Mazliet

Datora lietošanas

prasmes


MS Office

Internets

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība

21.10.2005. B.SkrauceCurriculum Vitae (CV)


Personas dati

Ilze Skujiņa

Dzimusi: 1967.gada 11.jūlijā Smiltenē

Adrese: Zvirbuļu ielā 2 - 20, Cēsīs, LV- 4100

Tālrunis: 6436534 (mob.); 4122394 (m.)

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsone


Izglītība

1998. – 1999.g. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā pedagoģijas maģistra studiju programmā; iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā.

1991. – 1994.g. Studijas LU Pedagoģijas fakultātē pedagoģijas un psiholoģijas specialitātē; iegūts psiholoģijas bakalaura grāds, pedagoģijas un psiholoģijas skolotāja un skolas psihologa asistenta kvalifikācija.

1985. – 1990.g. Studijas LU Pedagoģijas fakultātē krievu valodas un literatūras un latviešu valodas un literatūras specialitātē; iegūta minētās specialitātes skolotāja kvalifikācija.


Darba pieredze

1996.g. – līdz šai dienai – lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.

1993.g – līdz šai dienai – skolas psiholoģe Cēsu pilsētas ģimnāzijā.

1998. – 1999.g. – lektore arodizglītības un papildizglītības centrā “Austrumvidzeme”.

1995. – 1998.g. – pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja A.Kalniņa Cēsu mūzikas koledžā.

1990. – 1993.g. – latviešu valodas skolotāja Valkas 2.vidusskolā.


Tālākizglītība

Dažādi profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursi:

2004.g. no novembra līdz 2005.g. janvārim – praktiskais seminārs “Deju un kustību terapija”, 36 stundu programma;

2004.g. augustā – seminārs “Vecāku un skolotāju alianses atbalstīšana” un “Ģimenes rekonstrukcija”, 24 stundu programma;

2003.g. no februāra līdz maijam – supervīzija, 36 stundu programma;

2001.g. novembrī – apmācību programma no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai (iegūts sertifikāts Nr. 48), 40 stundu programma;

1998. – 1999. mācību gads studijas RPIVA Mazās akadēmijas Psiholoģijas fakultātē (iegūti 4 kredītpunkti);

1994.g. augustā – mācības Latvijas profesionālās karjeras izvēles centrā skolu jauniešu arodkonsultēšanai (iegūts sertifikāts).


Darbība profesionālās organizācijās


Latvijas Skolu psihologu asociācijas biedre.

Intereses

Daiļliteratūra.

Ceļojumi.
Prasmes

Prasme strādāt ar datoru.

Brīvi pārvaldu krievu valodu.

Angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Autovadītāja B kategorijas apliecība.
Datums: 01.09.2005.

Paraksts:


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə