Romania curtea de apel constanţAYüklə 0,98 Mb.
səhifə1/29
tarix04.09.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#76526
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ROMANIA

CURTEA DE APEL CONSTANŢA
DECIZII RELEVANTE

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE,

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

TRIMESTRUL IV

2009
C U P R I N S

DREPT CIVIL şi PROCESUAL CIVIL 4

1. Legea nr. 10/2001. Teren situat in Staţiunea Mamaia, instrăinat in baza Hotărârii din 30 decembrie 1905 a Consiliului Comunal al Primăriei Constanţa. Imobil preluat de autorităţile locale. Obligaţia cumpărătorului de a construi in termen de 4 ani. Pact comisoriu de gradul IV. Nerealizarea obligaţiei de a construi. 4

2. Legea nr. 10/2001. Calitatea procesual pasivă a Statului Român in procedura judiciară desfăşurată conform Legii nr. 10/2001. Lipsa dovezii că Fondul Proprietatea funcţionează de o manieră corespunzătoare pentru a asigura despăgubirea reclamantului intr-un termen rezonabil şi in mod efectiv. Efecte. 10

3. Legea nr. 10/2001. Teren afectat de un proiect de investiţii, autorizat ulterior formulării notificării. Nerealizarea obiectivului ”Băi Reci” – anexă a Spitalului Clinic de Recuperare Eforie Nord. 16

4. Legea nr. 10/2001. Teren afectat de un sit arheologic înscris in lista monumentelor istorice pe 2004, anexă la Ordinul nr. 2314/2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor, incadrat in clasa A, in categoria celor de valoare naţională. Zonă protejată. Imposibilitatea restituirii in natură a terenului. 25

5. Legea nr. 10/2001. Valoarea certificatului de moştenitor. Coexistenţa calităţii de succesor testamentar cu cea de succesor legal. Valoarea notificării. Repunerea in termenul legal de acceptare a succesiunii. 30

6. Legea nr. 8/1996. Drept de autor. Aplicarea in timp a legii şi determinarea sferei de aplicare a prevederilor Legii nr. 8/1996, modificată prin Legea nr. 285/2004, la tipul de aparate care cad sub incidenţa acestor norme. 38

7. Acţiune in revendicare. Admisibilitate. Concurs intre acţiunea in revendicare şi legea specială. Afirmarea unui ”bun” in sensul art. 1 din Protocolul Adiţional nr.1 la Convenţia Europeană a Depturilor Omului. 45

8. Acţiune in revendicare imobiliară formulată după intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Concursul dintre norma generală şi legea specială. Inadmisibilitate. 50

9. Acţiune in revendicare imobiliară. Imobil preluat in baza Decretului nr. 223/1974. Nelegalitatea titlului statului. Instrăinarea bunului către chiriaşul de bună-credinţă conform art. 9 din Legea nr. 112/1995. Dreptul fostului proprietar la despăgubiri băneşti. Obligaţia Statului de acoperire a prejudiciului material in mod direct, in condiţiile in care Fondul Proprietatea nu este funcţional. 54

10. Daune morale. Dreptul persoanei – victimă a regimului comunist din România, prin incălcarea libertăţii sale de circulaţie, de a solicita repararea prejudiciului moral suferit. 61

11. Nulitate contract de vânzare-cumpărare. Drept de proprietate asupra unui teren agricol constituit in baza Legii nr. 18/1991. Incălcarea condiţiei de inalienabilitate temporară reglementată de art. 32 din Legea nr. 18/1991. Natura sancţiunii. 65

12. Principiul contradictorialităţii şi principiul egalităţii armelor in procesul civil – garanţii ale unui proces echitabil in sensul art. 6 din CEDO. Incălcarea acestor principii. Efecte cu privire la legalitatea hotărârii recurate. 72

13. Legea nr. 7/1996. Plângere impotriva incheierii de respingere a cererii de intabulare. Depunerea unor acte noi in căile de atac. Consecinţe asupra cererii de intabulare. 77

14. Legea nr. 7/1996. Plângere impotriva incheierii de intabulare a dreptului de proprietate formulată de un terţ. Caracterul necontencios al cererii. Distincţie intre plângerea formulată in temeiul art. 49 din Legea nr. 7/1996 şi acţiunea in rectificare de Carte funciară (art. 33 şi 34 din Legea nr. 7/1996). 81

15. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Recunoaşterea unui drept de habitaţie viageră in favoarea vânzătorului. Nerespectarea dreptului de habitaţie viageră. Mijloace legale de apărare a acestui drept. 87

16. Contract de vânzare-cumpărare incheiat conform art. 9 din Legea nr. 112/1995. Obligaţia unităţii administrativ teritoriale de a instrăina bunul deţinut de chiriaş constituie o obligaţie in rem. Refuzul unităţii administrativ teritoriale de a instrăina locuinţa in condiţiile Legii nr. 112/2005. Efecte. 93

17. Legea nr. 85/1992. Imobil construit din fondurile statului şi exploatat de o societate comercială in scopul realizării obiectului său de activitate – inchiriere spaţii de locuit. Domeniul de aplicare al art. 7 din Legea nr. 85/1992. 100LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 103

18. Incadrarea într-un post cu studii superioare in lumina dispoziţiilor art. 7 din OG nr. 9/2005 se poate face începând cu primul nivel al noului post ocupat cu studii superioare, nefiind posibilă menţinerea gradaţiilor obţinute în considerarea postului cu studii medii. 104

19. Concediere in temeiul art. 65 din Codul muncii. Limitele in care instanţa poate cenzura măsura luată de unitate din perspectiva oportunităţii acesteia. 110

20. Prescripţia dreptului la acţiune din perspectiva dispoziţiilor art. 283 alin.1 lit. A Codul muncii. 121

21. Concediere colectivă. Plăţi compensatorii. Prime. 131

22. Stagiile de cotizare realizate în sistemul neintegrat. 149

23. Cerere grefieri arhivari pentru aplicarea coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi de OG nr. 8/2007 pentru grefierii de şedinţă. 155

24. Concediere in baza art. 65 alin. 1. din Codul muncii. 163

25. Răspundere gestionar. Plata prejudiciilor cauzate in desfăşurarea activităţii. 169

26. Obligaţia Casei Judeţene de Pensii de a valorifica inscrisurile depuse de asigurat, anterior emiterii deciziei şi reducerea vârstei de pensionare in conformitate cu Legea nr. 226/2006. 174

27. Atribuţiile AGA in modificarea Statutului societăţii sau infiinţarea/desfiinţarea unor sedii secundare. Rolul instanţei in aprecierea strategiei de reorganizare al societăţii. 179

28. Cercetarea disciplinară nu intrerupe termenul prevăzut de art. 268 din Codul muncii, iar sancţiunea disciplinară se aplică in 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de abatere in baza unui referat, note scrise sau proces-verbal inregistrat in registrul general al societăţii. 187


Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə