Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddirYüklə 0,57 Mb.
səhifə6/8
tarix13.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı hüquqi şəxslərə məxsus əmlakın fiziki şəxslər arasında bölüşdürməyə səlahiyyət verən qiymətli kağızdır.

 • Hüquqi və fiziki şəxslərə malik əmlakın özəlləşdirilməsi zamanı Mərkəzi bank tərəfindən dövriyyəyə buraxılan qiymətli kağızdır.

 • Nazirlər kabinetinin göstərişi əsasında əmlakın özəlləşdirilməsi məqsədilə dövriyyəyə buraxılan qiymətli kağızdır.

 • Üzərində nominal dəyəri göstərməklə bu dəyərdən aşağı qiymətə bazarlarda əmlakın özəlləşdirilməsi məqsədilə satışa çıxarılan qiymətli kağızdır.

  208. Veksel nədir?.

  1. Qanunvericiliklə təsdiq olunmuş formada dəqiq tərtib olunmuş, öhdəliyin vaxtı bitdikdən sonra sahibinə vekseldə göstərilmiş məbləğin veksel verəndən borcludan və ya veksel məbləğini ödəməyi üzərinə götürən şəxsdən həmin məbləği şərtsiz tələb etmək hüququnu verən, yazılı borc öhdəliyini əks etdirən qiymətli kağızdır.

  2. Azərbaycan Respublikası mülki məcəlləsinin iş fəslində göstərilir ki, veksel onun sahibinin vekselin üzərində göstərilən məbləği onu dövriyyəyə buraxan şəxsdən istənilən vaxt tələb etmək hüququ vermək qiymətli kağızdır.

  3. Veksel mülkiyyət hüququ verən, faiz almaq , gəlir əldə etmək və bu dəyəri başqasına ötürə bilmək səlahiyyəti verən qiymətli kağızdır.

  4. Mərkəzi bank tərəfindən Dövlətin ehtiyacı olduqda dövriyyəyə buraxılan və Dövlətə küllü miqdarda maliyyə ehtiyacları qaxandıran qiymətli kağızdır.

  5. Ən etibarlı qiymətli kağız olmaqla sahibinə sabit gəlir əldə etməyə, həm daxildə və həm də xaricdə yerləşdirilə bilən qiymətli kağızdır.

  209. Konosament nədir?

  1. Yükün daşınması üçün onun yüklənməsi, daşınması və alınması hüququnu təsdiq edən beynəlxalq standart səndə formasıdır.

  2. Yükün daşınması üçün müəyyən sığorta şərtlərinə malik beynəlxalq formasıdır.

  3. Yükün anbarda daşınması və anbara təkrar daxil olunması təsdiqləyən beynəlxalq səndə formasıdır.

  4. Yükün gömrük orqanlarında keçirilməsi təsdiqləyən səndə formasıdır.

  5. Beynəlxalq səndə forması olmaqla yükün müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə (su, hava, quru) daşınmasını təsdiqləyir.

  210. Varrant nədir?

  1. Anbardan verilmiş və anbarda yerləşdirilmiş əmtəəyə mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədir.

  2. Gömrük orqanlarının keçid məntəqələrində əmtəələrin qeydiyyatını təsdiq edən sənəd formasıdır.

  3. Yükün xaricə aparılması üçün tərtib edilmiş sənəd formasıdır.

  4. Anbara daxil olan əmtəələrin uzun müddət saxlanması üçün tərtib edilmiş sənəd formasıdır.

  5. Sahibinə əmtəənin anbar və ya keçid məntəqələrinin saxlanma kameralarında saxlanması hüququnu verən sənəd formasıdır.

  211. Opsion nədir?

  1. Mükafat kimi müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi şərti ilə tərəflərdən birinin digər tərəfin aktivlərini müqavilədə göstərilən qiymətlə və qeyd olunmuş müddət ərzində alıb – satmaq hüququnu əks etdirən sənəddir.

  2. Mükafat kimi müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi şərti ilə birjalarda iştirak edərək aktivləri reallaşdırmağa səlahiyyət verən səndə forması.

  3. Bir tərəfin aktivlərini əmtəə birjalarında reallaşdıraraq digər tərəfin mükafatlarını alan üçüncü şəxsin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənətdir.

  4. Qiymətli kağız almaq etibarilə sahibinə çox cüzi gəlir gətirən lakin yüksək etibarlılıq qazanmış sənəd formasıdır.

  5. Fard və əmtəə birjalarında sahibin mükafat formasında gəlir gətirən sənəddir.

  212. Fyuçers müqaviləsi nədir?

  1. Əqdin bağlanması zamanı qeyd olunmuş qiymətlə gələcəkdə müəyyən müddət ərzində birja aktivinin alınıb-satılması haqqında birja müqaviləsi.

  2. İstənilən birjada iştirak edib sahibinə gəlir gətirmək məqsədini güdən birja müqaviləsidir.

  3. Səhm və digər qiymətli kağızlar vasitəsilə aktivləri birjalarda reallaşdırmağa şərait yaradan birja müqaviləsidir.

  4. Fyuçers müqaviləsi birjalarda uzun müddətli əməliyyatların həyata keçirilməsi və davamlı gəlir əldə etmək imkanı verən birja müqaviləsidir.

  5. Bank və müştərilər arasında müəyyən qiymətli kağızlarla əməliyyatlar həyata keçirməyə yönəlmiş müqavilədir.

  213. Anbar şəhadətnaməsi hansılardır?

  a)Qoşa və adi

  b) Cüt və tək

  c) Adlı və adsız

  d) Qısa və adlı

  e) Adi və adsız  214. Bank çeki nədir?

  1. Müəyyən edilmiş formaya malik olan, çeklərin ödəyiciyə, çekdə göstərilən pul məbləğinin çek sahibinə ödənilməsi barədə heç nə ilə şərtləndirilməyən, yazılı sərəncamında ibarət ödəniş və hesablaşma funksiyasını yerinə yetirən qiymətli kağızdır.

  2. Müəyyən edilmiş formaya malik fiziki şəxslərə bankdan nağd pul əldə edilməsini təmin edən şərtsiz qiymətli kağızdır.

  3. Bank qanunvericiliyi ilə təsdiq edilmiş, hüquqi və fiziki şəxslərə istənilən vaxt istənilən banka nağd pul vəsaiti əldə etmək səlahiyyəti verən şərtsiz sənəd formasıdır.

  4. Beynəlxalq və milli formaya malik olmaqla istər daxildə və istərsədə xaricdə vətəndaşlara nağd pul əldə etmək imkanı verən qiymətli kağızdır.

  5. Müəssisələrin kasalarına nağd pul əldə edilməsi üçün bank tərəfindən verilən yazılı sənəd formasıdır.

  215. Mənzil sertifikatı nədir ?

  1. Fiziki və hüquqi şəxsləri arasında yerləşdirilən sənədli qiymətli kağız olub, sahiblərinə buraxılış şərtlərində müəyyən olunan şərtlərə əməl etdikləri təqdirdə, emitentdən tikintisi bu qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən alınan vəsait hesabına maliyyələşdirilən binaların onların mülkiyyətinə verilməsi yolu ilə ödənilməsini tələb etmək ixtiyarını verir.

  2. Fiziki və hüquqi şəxslərə alınan fərdi mənzillərə görə hər ay sabit məbləğdə mənzil sahibinə ödənilən məbləğləri təsdiq edən sənəd formasıdır.

  3. Fiziki və hüquqi şəxslərin mənzil təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Dövlət tərəfindən verilən mənzillərin dəyərini uzun müddətə ödəmək məqsədilə Mərkəzi bank tərəfindən təklif olunan sənəd formasıdır.

  4. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən mənzil haqqı ödəmək üçün sadə sənəd formasıdır.

  5. Mənzil kirayəsi ödəmək üçün fiziki şəxslərə təqdim edilən sənəd formasıdır.

  216. İpoteka şəhadətnaməsi nədir?

  1. Qanuni sahibinə ipoteka müqaviləsində göstərilən, əmlakın ipotekası ilə təmin edilən başqa sübut və dəlillər təqdim etmədən pul və başqa öhdəliklərin mövcudluğunu və bu öhdəliklər üzrə icranın tələb edilməsi hüququnu və əmlak ipotekası haqqında müqavilədə göstərilən girov hüququnu təsdiq edən adlı qiymətli kağızdır.

  2. Sahibinə uzun müddət mənzil və ya digər əmlak almaq üçün imkan yaradan bankın adlı qiymətli kağızdır.

  3. Azərbaycan respublikasının qanunvericilik aktları ilə təsdiq olunmuş sahibinə qanuni yolla mənzil və ya digər əmlak almaq üçün bankdan iri həcimdə pul vəsaiti əldə etmək imkanı verən qiymətli kağızdır.

  4. Bank sənədir.

  5. Mənzil əldə etmək üçün fiziki şəxslərlə bank arasında pul əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün sənəd formasıdır.

  217. Girov kağız nədir?

  1. Girov qoyan, o borclu deyilsə, həm də borclu ilə girovsaxlayan arasında əmlakın və hüquqların girov qoyulmasını və bundan irəli gələn hüquq və öhdəlikləri təsbit edən qiymətli kağızdır.

  2. Girov qoyula girovlar arasında müəyyən formaya malik müqavilə əsasında tərtib edilmiş qiymətli kağızdır.

  3. Girov qoyulan əmlakın komponentlərini özündə əks etdirən qiymətli kağızdır.

  4. Qiymətli kağızlar haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq girov qoyula girovlar arasında bağlanmış yazılı müqavilə sənəddir.

  5. Kredit münasibətlərini əks etdirən bir qiymətli kağızdır.

  218. Səhmin xüsusiyyətləri?

  1. Səhm sahibliyi tituludur, müddətsiz qiymətli kağızdır, məhdud məsuliyyət xarakterlidir, hüquqlar bölünməzdir.

  2. Səhm sahiblik tituludur, vahidlik prinsipinə malikdir, geniş məsuliyyət xarakteridir, hüquqları bölünəndir.

  3. Səhm sahibinə gəlir gətirmək, cəmiyyətdə iştirak etmək , hüquqları ötürmək və məsuliyyət qorumaq.

  4. Səhm sahibinə konkret qərar qəbul etmək, gəlir (divident) əldə etmək, investisiya lahiyələrində iştirak etmək, hüquqları bölünməzdir.

  5. Səhm sahibliyin əlamətidir, müxtəlif formalı cəmiyyətlər təşkil olunmasına vasitəçidir, gəlirlərin bölünməsinə şərait yaradır, hüquqları qoruyur.

  219. Səhmlərin təsnifatı.

  1. Adi, imtiyazlı, adlı, adsız.

  2. Təqdim olunan, təqdim olunmayan

  3. Yazılı, şifahi, səsli, səssiz

  4. Səmərəli, sənədsiz, adi, imtiyazlı

  5. Adi, imtiyazlı, səsli, səssiz

  220. Səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə orqanları

  1. Səhmdarların ümumi yığıncağı, maliyyə təftiş komissiyası, müşahidə şurası, cəmiyyətin idarə heyəti.

  2. Cəmiyyətin ümumi yığıncağı, maliyyə mühasibat şöbəsi, hüquq şöbəsi, kadrlar şöbəsi.

  3. Direktorlar şurası, ümumi yığıncaq, nizamnamə fonduna nəzarət şurası, maliyyə- təftiş komissiyası, hüquq şöbəsi.

  4. Səhmdarların ümumi yığıncağı, maliyyə - təftiş komissiyası müşahidə şurası, gəlirlərin bölüşdürülməsi şöbəsi, hüquq şöbəsi.

  5. Gəlirlərin bölüşdürülməsi şöbəsi, maliyyə-mühasibat şöbəsi, hüquq şöbəsi, texniki şöbə, direktorlar şöbəsi.

  221. Səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətləri.  1. Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, tərtib olunmuş planları və hesabatları təsdiq etmək, cəmiyyətin nizamnaməsini dəyişdirmək, müşahidə şurasının tərkibini, maliyyə təftiş komissiyasını seçmək və geri çağırmaq, mənfəətin bölüşdürülməsi və tərəzini müəyyən edilməsi qaydasını müəyyən etmək, cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam vermək.

  1. Səhmdar cəmiyyətin formasını seçmək, idarə heyətinin tərkibini seçmək, biznes planı tərtib və təsdiq etmək, nizamnamə fondunun həcimi müəyyən etmək, gəlirlərin bölgüsü təşkil etmək, cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam vermək.

  2. İdarə heyətinin sədrini seçmək idarə heyətinin üzvlərini təyin etmək, illik planları tərtib və təsdiq etmək , gəlirləri bölmək və fəaliyyətə xitam vermək.

  3. .Cəmiyyətin Dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərin yerinə yetrilməsinə nəzarət etmək, onun istehsal istiqamətini müəyyənləşdirmək idarə heyyətinin iş planın tərtib etmək.

  4. Cəmiyyətin idarə heyətini və maliyyə -təftiş komissiyasının tərkibini müəyyənləşdirmək, gəlirlərin bölgüsünün ədalətlilik prinsiplərinə nəzarət etmək, müəssisənin əmlakının qorunmasına nəzarəti öz üzərinə götürmək.

  222. Səhmdar cəmiyyətləri üçün istiqraz buraxılışının bank kreditlərindən üstünlüyü nədir.

  1. İstiqrazların yerləşdirilməsinə görə vasitəçilərə ödənilən komisyon faizləri, kreditə görə maliyyə-kredit institutlarına ödənilən bank faizlərindən aşağı olur.

  2. İstiqrazlar bank kreditlərinə nisbətən daha uzun müddətə yerləşdirilir.

  3. Bank kreditlərindən fərqli olaraq istiqrazların yerləşdirilməsi heç bir girov tələb etmir.

  4. Istiqrazlarla əldə edilən vəsaitin həcimi bank kreditlərindən çox olur.

  5. Bank kreditlərinin götürülməsinə nisbətən istiqrazların yerləşdirilməsinin daha asan və sadə olması

  223. İstiqrazların təməl keyfiyyətləri hansılardır.

  1. İnvestorla emitent arasında borc münasibətləri son tədavül tarixinin mövcudluğu, gəlirlərin əldə edilməsində istiqrazların səhmlərə müqayisədə üstünlüyü , müəssisə ləğv edildikdə iddiaların təmin edilməsində istiqraz sahiblərinin səhmdarlardan fərqli birinciliyə malik olması

  2. İnvestorla emitent arasında borc münasibətləri, sabit gəlirlərin əldə edilməsi yerləşdirilməsinin uzun müddətliliyi yerləşdirmənin təminliyi.

  3. İnvestorla emitent arasında razılaşdırılmış müqavilə öhdəliyi gəlirlərin sabitliyi və vaxtında ödənilməsi dəyərin vaxtında sahibinə geri qaytarılması öhdəliklərin müəyyən qanunvericilik aktları ilə təmin olunması

  4. Emitent tərəfindən istiqrazların buraxılma tarixinin dəqiq müəyyən edilməsi istiqrazların faiz dərəcələrinin və ödəmə tarixlərinin müəyyənliyi borcun vaxtında sahibinə geri qaytarılması .

  5. İnvestorla emitent arasında borc öhdəliklərinin yerinə yetrilməsinə maliyyə nəzarəti gəlirlərin bölgüsündə istiqrazların üstünlüyü müəssisə ləğv edildikdə investorlara ödəniləcək borcların birinciliyi.

  224. İstiqrazlar necə əlamətinə görə təsnifləşdirilir.

  1. 10

  2. 6

  3. 4

  4. 2

  5. 8

  225. Vekselin xüsusiyyətləri

  1. Vekseldə nəzərdə tutulan pul məbləğinin ödənilməsi öhdəliyini sözsüz və heç bir şərt irəli sürülmədən ödənilməsi təmin edilməlidir, veksel özündə müəyyən edilmiş dəqiq rekvizitlərə malik qiymətli kağızdır və bu rekvizitlərin hər hansı birinin olmaması vekseli etibarsız edir, veksel abstrakt öhdəlikdir, veksel öhdəliyinin predmeti mütləq pul məbləği olmalıdır.

  2. Vekseldə nəzərdə tutulan pul məbləğinin ödənilməsi öhdəliyi sözsüzdür və müəyyən qanunvericilik aktı göstərilməlidir, vekselə görə faiz dərəcəsi əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır.

  3. Vekselin emitenti əvvəlcədən müəyyən edilməlidir. Vekselin hansı məqsəd üçün dövriyyəyə buraxılması aydın olmalıdır, vekselin rekvizitləri əvvəlcədən müəyyənləşir və bu rekvizitlərə ciddi əməl olunmalıdır, vekselin üzərində onun nominal dəyəri qeyd olunmalıdır.

  4. Vekselin buraxılışı Azərbaycan respublikasının Qiymətli Kağızlar haqqında qanunu ilə təmin edilməlidir, vekselin buraxılışında onun rekvizitlərinə ciddi əməl edilməlidir, vekselin üzərindəki borcun hansı əməliyyatdan əmələ gəlməsi bilinməlidir.

  5. Veksel saxlayan tərəfindən ciddi qorunmalıdır, vekselin rekvizitlərinə onun buraxılışı zamanı əməl olunmalıdır, vekselə görə faizlər vaxtında ödənilməlidir, vekselin üzərindəki borcun hansı əməliyyatdan əmələ gəlməsi bilinməlidir veksel öhdəliyinin prezidenti mütləq pul məbləği olmalıdır.

  226. Veksellərin növü və təsnifatı  1. Sadə , köçürmə

  2. Adi , imtiyazlı

  3. Sadə , mürəkkəb

  4. Sənədli , təminatlı

  5. Sadə , təminatlı

  227.Veksellərin hüquqi status üzrə təsnifatı  1. Şəxsi , Dövlət , Bank , Bələdiyyə

  2. Özəl ,bələdiyyə ,Dövlət

  3. Hüquqi , fiziki , Dövlət

  4. Müəssisə , Dövlət , Bank

  5. Dövlət , Yerli , Beynəlxalq

  228. Veksellərin müddət üzrə təsnifatı  1. Müddətli , müddətsiz

  2. Qısa , orta , uzun

  3. Müddətli müddətsiz , ömürlük

  4. Qısa müddətli , uzun müddətli

  5. Müddətli , əbədi , uzun müddətli

  229. Vekselin funksiyaları  1. Kredit vasitəsi , təminat vasitəsi , investisiya vasitəsi , ödəniş vasitəsi

  2. Qaytarılmaq , təminat , girov

  3. Ödənclilik , qaytarılmaq , investisiya vasitəsi

  4. Müddətlilik , qaytarılmaq , investisiya vasitəsi

  5. Kredit vasitəsi , girov müqaviləsi , ödəniş vasitəsi , qaytarılmaq

  230. Vekselin ötürülmə vasitəsi  1. Razılaşma yolu ilə , ötürücü yazıyla

  2. Müqavilə yolu ilə , Bankın əmiriylə

  3. İnternetlə , rabitə vasitəsilə

  4. Razılaşma yolu ilə , Bank vasitəsilə

  5. Köçürmə yolu ilə , ötürücü yazıyla

  231. Azərbaycanda veksellərin inkişaf istiqamətləri  1. Bankların veksellərlə apardıqları əməliyyatların genişləndirilməsi, borcların veksellnlə restrukturizasiyası, dövlət və bələdiyyə veksellərinin buraxılmağa başlanması , maliyyə veksellərinin buraxılışı , protest edilmiş veksel üzrə ödənişə yönəldilmənin prosedurunun təkmilləşdirilməsi.

  2. Banklararası veksel bazarının təşəkkül tapması, veksel haqqında

  qanun lahiyəsinin qüvvəyə minməsi, nəqdsiz hesablaşma əməliyyatlarında veksellərdə istifadə edilməsi, maliyyə veksellərinin dövriyyəyə buraxılması.

  1. Veksellərin müxtəlif növlərindən istifadə edilməsi, birjalarda veksellərin satışının genişləndirilməsi , nağd və nağdsız hesablamalarda veksellərdən geniş istifadə edilməsi, Maliyyə və korporasiya veksellərinin dövriyyə buraxılması.

  2. Veksellərin tətbiqində dünya təcrübəsindən istifadə edilməsi , bank əməliyyatlarında yerli və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq veksellərdən geniş şəkildə istifadə edilməsi , fiziki şəxslərin depozit payında vekselin xüsusi çəkisinin artması.

  3. Büdcə kəsirlərinin örtülməsində veksellərdən geniş istifadə edilməsi , maliyyə və korporasiya veksellərinin dövriyyəyə buraxılması banklararası birjalarda veksel satışının genişləndirilməsi.

  232. Çekin növləri  1. Hesablaşma , bank , pul , yol

  2. Bank , müəssisə , bələdiyyə , pul

  3. Köçürmə , bankomat , pul , gömrük

  4. Hesablaşma , bankomat , gömrük , vergi

  5. Maliyyə bank , sığorta , vergi

  233. İpoteka Fondunun maliyyə mənbələri  1. Dövlət büdcəsi , AIF daxilolmaları , qiymətli kağızların yerləşdirilməsi institusional investor, xarici kreditlər, yardımlar, qrantlar qadağan olunmayan digər mənbələr.

  2. Dövlət büdcəsinin vəsaiti , xarici kreditlər , qrantlar , oinələr , hüquqi və fiziki şəxslərin ödəmələri , ADNŞ-in köçürmələri , AİF-nın daxilolmaları.

  3. DSMF-nın ayarmalar , Maliyyə Nazirliyinin yardımları, yardımlar, ionələr, qranatlar, VF-yardımları.

  4. Dövlət büdcəsindən ayırmalar , ödənilən yardımlar , AİF-nın vəsaiti , hüquqi və fiziki şəxslərin əvvəlcədən ödənələri.

  5. DB-nın və BVF-nın yardımları , Dövlət büdcəsinin ayırmaları və AİF daxilolmalar.

  234. İpoteka bazarının iştirakçıları

  a) AİF , kredit təşkilatları, sığortaçılar, qiymətləndiricilər, notariuslar , qeydiyyat orqanları.


  1. Maliyyə Nazirliyi, banklar, sığortaçılar, statistika idarələri , bələdiyyələr və icraçı idarələr.

  2. AİF , DSMF , Maliyyə Nazirliyi , Mərkəzi bank , yerli təşkilatlar.

  3. AİF, BVF, bank institutları, sığortaçılar, vergi orqanları, qeydiyyat orqanları.

  4. AİF, qeydiyyat orqanları, statistika idarəsi, sığortaçılar.

  235. Əqdlərin növləri  1. Şərtli əqdlər , qəti əqidlər

  2. Şərtli əqdlər , şərtsiz əqdlər

  3. Müvəqqəti əqdlər , daimi əqdlər

  4. Möhkəm əqdlər , şərtli əqdlər

  5. Bank əqdləri , maliyyə əqdləri

  236. Törəmə qiymətli kağızların başlıca xüsusiyyətləri  1. Onların qiyməti əsasında duran aktivin qiymətinə əsaslanır , onların alqı-satqısı digər qiymətli kağızlarla müqayisədə daha az investisiya etməklə mənfəət əldə etməyə imkan verir , onların fəaliyyət müddəti ilkin fond qiymətli kağızlarla müqayisədə məhduddur , onların tədavülünün zahiri forması əsas qiymətli kağızlarınkı ilə eynidir.

  2. Onların qiyməti əsasında duran qiymətli kağızların qiymətinə əsaslanır, onların alqı –satqısı digər qiymətlər kağızlar kimi bank vasitəsilə aparılır, gəlirlilik səviyyəsi daha zəifdir.

  3. Digər qiymətli kağızlardan fərqli olaraq onlar daha qısa müddətə dövrəyə buraxılır, sahilinə yüksək gəlir gətirir, risklilik səviyyəsi olduqca yüksəkdir .

  4. Onların qiyməti kağızlar haqında qanun əsasən tənzimlənir gəlirlik səviyyəsi yüksəkdir, daha uzun müddətə dövriyyəyə buraxılır.

  5. Yüksək risklilik dərəcəsinə malik olmaqla qısa müddətə dövriyyəyə buraxılır.

  237. Törəmə qiymətli kağızların növləri

  a) Fyuçers əqdləri , opsion əqdləri , forvard əqdləri , svoplar.

  b) Fyurçers əqdləri , mənzil sertifikatların , svoplar.

  c) İpoteka kağızları , opsion əqdləri , svoplar.

  d) Fyurçers əqdləri , ipoteka kağızları , opsion əqdləri , svoplar.

  e) Fyuçers gəliri, anbar şəhadətnaməsi, mənzil sertifikatı, svoplar, opsion əqdləri.
  238. Opsion kontraktında neçə tərəf iştirak edir.


  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 6

  5. 8

  239. Vekselin əsas səciyyəvi əlamətləri  1. Pul öhdəliyinin şərtsizliyi, öhdəliyin mücərrədliyi, vekselin doldurulması qaydalarının dəqiq müəyyən edilməsi, müştərək məsuliyyət.

  2. Pul öhtəliyinin səfsizliyi, faiz dərəcəsinin dəqiqliyi, öhdəliyin mücərrədliyi, rekvizitlərin müəyyən edilməsi.

  3. Müəyyən edilmiş rekvizitlərə şərtsiz əməl edilməsi, pul öhdəliyinin şərtsizliyi, faiz dərəcəsinin qabaqcadan müəyyən edilməsi.

  4. Vekselin məbləğinin və bu məbləğə görə müəyyən edilmiş faiz dərəcələrinin vaxtında geri qaytarılması.

  5. Müəyyən edilmiş rekvizitlərə ciddi əməl edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərə əməl, faiz dərəcələrinin məcburi yerinə yetirilməsi.

  240. Vekselin növləri  1. Kommersiya ( əmtəə ) vekseli , maliyyə vekseli , saxta veksel, dost veksel.

  2. Kommersiya vekseli , ticarət vekseli , istehsal vekseli, istehlak vekseli.

  3. Ticarət vekseli , maliyyə vekseli , sığorta vekseli , saxta veksel, dost veksel.

  4. Kommersiya vekseli , büdcə vekseli , bank vekseli , beynəlxalq veksel.

  5. Özəl veksel , dövlət vekseli , bələdiyyə vekseli beynəlxalq veksel.

  241. Sadə vekselin rekvizitləri  1. Sənədin adi kimi onun yazıldığı dildə sadə veksel sözləri , müəyyən bir məbləği şərtsiz ödəmək vədi , ödəniş vaxtı ödəniş yeri, ödənişin çatacağı və ya ödəniş barəsində sərəncam verən şəxsin adı vekselin verilmə tarixi və yeri , veksel verənin imzası , veksel blankını çap etmiş mətbəənin adı və QKDK lisenziyası, nömrəsi, tarixi, VOEN.

  2. Sənədin adı kimi onun yazıldığı dildə “Sadə vekselləri” müəyyən edilmiş bir məbləği şərtsiz ödəmək vədi, faiz dərəcəsi, girov şərti , ödəniş vaxtı yeri tarixi , tərəflərinin imzalarının nümunəsi , QKDK lisenziyası , VÖEN.

  3. Sənədin adi kimi onun yazıldığı dildə “Sadə veksel söz , tərəflərin vekseli buraxılmaq haqqında ərizəsi , imtahanlarının təsdiq edəm kartoçka ödənişin vaxtı , yeri , DKDK lisenziyasının nömrəsi . vergi və statistika orqanlarında qeydiyyatın nümunəsi.

  4. Sənədin adı kimi onun yazıldığı dildə “ Sadə veksel sözü , vekselin şərtsiz ödənilməsi razılığı , faiz dərəcəsinin tarifi , ödəniş vaxtı , yeri , tarixi , vekselverənin və vekselsaxlayanın imzalarının sürəti QKDK lisenziyasının nömrəsi.

  5. Sənədli adi kimi onun yazıldığı dildə “ sadə veksel sözü bankın vekseli buraxmaq haqqında razılığı , vekselverənin imzasının notarial qaydada təsdiqi , vekseli şərtsiz ödəmək şərti, vaxtı, yeri, QKDK lisenziyasının nömrəsi və VÖEN.

  242. Bank sertifikatının növləri  1. Depozit və əmanət

  2. Depozit və əmtəə

  3. Əmanət ve hesablaşma

  4. Hesablaşma və deposit

  5. Köçürmə və hesablaşma

  243. Sertifikat blankının məcburi rekvizitləri  1. Sertifikatın adı, sertifikatın dövlət qeydiyyat nömrəsi , sertifikatın nömrəsi və seriyası , kredit təşkilatının tam hüquqi adi ünvanı və rekvizitləri , sertifikatı rəsmiləşdirən depozitin məbləği sertifikatın verilmə və ödəniş tarixi , depozit üzrə faiz dərəcəsi kredit təşkilatının məsul şəxsin möhürlə təsdiqləmiş imzaları.


   Yüklə 0,57 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə