Sakarya üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi fakülte yönetim kurulu toplanti tutanağIYüklə 89,81 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü89,81 Kb.
#40188


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;01- Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22/03/2016-E.13462 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ, 08/04/2016 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılacak olan Doçentlik Sınavına Jüri Üyesi olarak katılmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 8. Bendi kapsamında “Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurulun görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversitelerce ön ödemeli olarak karşılanır” hükmü gereğince; 08/04/2016 tarihinde yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.

Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;02- Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22/03/2016-E.13598 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Tarık ÇAKAR'ın, Makedonya Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde seminerler ve ders vermek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi ile yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmede uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3. maddesi gereğince, 25/04/2015 tarihinden itibaren 89 gün süreyle yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.

Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;


03- Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28/03/2016-E.14338 evrak tarih ve sayılı yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ali Osman AYHAN, Ukrayna’da TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nde Tasarım Mühendisliği Direktörlüğü vazifesi gereği bulunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3. maddesi gereğince, 06-10 Nisan 2016 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;


04- Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28/03/2016-E.14344 evrak tarih ve sayılı yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Hakan ÖZTÜRK, University of Ss. Cyril and Methodius, Institute of Earrtquake Engineering and Engineering Seismology – Skopje / Republic of Macedonia'da araştırma ve inceleme yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3. maddesi gereğince, 02/05/2016- 29/07/2016 (89 Gün) tarihleri arasında Üniversitemiz, Avrupa Birliği Erasmus + staj hareketliliği kapsamında; yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;


05- Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29/03/2016-E.14515 evrak tarih ve sayılı yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ufuk KULA'nın, Purdue/Kuveyt Üniversitesinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Hükümeti arasında Yökseköğretim ve Bilimsel Araştırma alanında işbirliği Anlaşması" gereğince; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3.maddesi gereğince, 15/03/2016 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle yolluksuz-yevmiyesiz, maaşsız-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576

TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016

Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;06-Fakültemiz Birimlerinde fazla mesai ücreti görüşmeye açıldı

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Birimlerinde 29/05/2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10.maddesi ile 23 Ağustos 2015 Tarihli ve 29454 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 17.maddesi; "31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%40'ını" ve "%15'ini" olarak uygulanır." hükmü uyarınca Mart ayında görev alan kadrosu birimimizde olan idari personelin %40’ının ve birimimizde görevlendirilen idari personelin %10’nun isim listesinin aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAZLA ÇALIŞMA LİSTESİ

MART 2016

Kadrosu Birimimizde Olan Personel

(%40)

Birimimizde Görevlendirilen Personel

(%15)

1-Hilmi FİDAN

1-Serkan SORGUN

2-Yunuz AYVAZ

2-Mustafa KURTOĞLU

3-Hatice ARAPOĞLU

3-Yusuf ADIYAMAN

4-Ersan DEMİR

4-İsmail BALIKLI

5-Günal ÇELİKKAN

5-Saadet AYDIN

6-H.Sebahattin CEDİMOĞLU

6-Hanife YAVUZ

7-Metin GÜNAY
8-Abdullah GÜNDAĞ

Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri


07- Fakültemiz Elektrik Elektronik Bölüm Başkanlığının 29/03/2016-E.14555 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonunda tüm teorik ve pratik çalışmalarını başarı ile tamamlayan Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden G1101.00058 numaralı Hasan KABASAKALOĞLU'nun mezun olmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
08- Fakültemiz Endüstri Bölüm Başkanlığının 28/03/2016-E.14441 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonunda tüm teorik ve pratik çalışmalarını başarı ile tamamlayan Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden G1001.02070 nolu Ayça SAĞIROĞLU'nun mezun olmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
09- Fakültemiz Makine Bölüm Başkanlığının 24/03/2016-E.13890 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yönetim Kurulu 10.03.2016 tarihinde 567 sayılı toplantı ve "26" nolu kararı ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nde Tasarım Mühendisliği Direktörü olarak 15 Mart 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görevlendirilmiş olan Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ali Osman AYHAN, adı geçen görevlendirme sebebiyle, Sakarya Teknokent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisinde yürütülen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. firmasına ait proje için 01/07/2015-30/06/2016 tarihlerini kapsayan mevcut görevlendirmesinin, 15/03/2016 tarihinden itibaren iptal edilmesinin uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10- Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23/03/2016-E.13799 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DEMİR'in, 08/02/2016-22/02/2016 tarihleri arasında Umre ziyareti nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunacağından dolayı anılan tarihler arasında yapamadığı dersler için telafi ders programı ekteki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
11- Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanlığının 28/03/2016-E.14448 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ekte bilgileri verilmiş olan bitirme çalışması öğrencilerinin ikinci öğretime alınmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Fakültemiz Makine Bölüm Başkanlığının 29/03/2016-E.14492 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünden 19.04.1995 tarih, 64 sayılı yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen Abdurrahman AKDENİZ, ilk dört yarıyıldaki derslerin tamamını alarak başarılı olmuş olup önlisans mezuniyet talebinin uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
13- Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanlığının 25/03/2016-E.14054 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü G120108302 numaralı öğrencilerinden Bahadır AKAĞAÇ' ın, MMM499 STAJ 2 dersine yazılmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
14- Fakültemiz Elektrik Elektronik Bölüm Başkanlığının 25/03/2016-E.14214 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü G1001.00097 numaralı Tarık ÇELEBİ’nin, “Elektrik Enerjisi Üretimi” dersini sildirmesinin uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
15- Fakültemiz Makine Bölüm Başkanlığının 28/03/2016-E.14340 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden Merkezi Ortalama Yatay Geçiş ile kayıt yapan Mısra ÇOLAK'ın, 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde intro (İngilizce Destekli) ders almasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
16- Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanlığının 24/03/2016-E.14014 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 120108305 numaralı öğrencilerinden Sefa SINIRBAŞI' nın Üniversite Ortak Ders olan SAU361 Bilgisayar Destekli 3D Boyutlu Çizim dersinin silinmesinin uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanlığının 22/03/2016-E.13552 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz senatosunun 10.05.2012 tarih ve 390 sayılı senato kararının 2. Maddesinde yer alan“öğrencinin alıp geçmiş olduğu zorunlu dersin silinip, yerine fazladan almış olduğu seçimlilik dersi yerine sayılması” hükmünce Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü G140108309 numaralı öğrencilerinden Tuncay ÇALIŞKAN' ın SAU103 Kodlu dersinin silinip yerine SAU 601 Kodlu Hukukun Temel Kavramları dersinin intibak esasları çerçevesinde lisans dersi olarak kaydedilerek muafiyetinin sağlanması ve önceki eğitimde aldığı not olan BA notunun verilmesinin uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
18- Fakültemiz Endüstri Bölüm Başkanlığının 25/03/2016-E.14276 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 1401.02021 nolu Hatice KASAP'ın, Üniversitemiz Senatosunun 09.07.2015 tarihinde 449 sayılı toplantı ile toplanmış ve"12" nolu kararı gereğince; Üniversitemiz Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından düzenlenen akademik çalışmalara katıldığından çalışma karşılığı olarak AKTS kazanımları ile kazanılmış AKTS'yi bir kereye mahsus olmak üzere "Akademik Çalışmalar (Üniversite Ortak Seçmeli Ders)" yerine sayılmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
19- Fakültemiz Gıda Bölüm Başkanlığının 24/03/2016-E.13894 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü ekte bilgileri verilmiş olan öğrencilerin, 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Erasmus değişim programıyla eğitim görmüş olup almış olduğu derslerle ait intibak formlarının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
20- Fakültemiz Elektrik Elektronik Bölüm Başkanlığının 22/03/2016-E.13536 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Erasmus + Erasmus programı kapsamında yurt dışına öğrenim görmek üzere gidip Gelen Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1201.00053 numaralı öğrencisi Ezel Yağmur ZEYDAN'ın Erasmus İntibak formunun uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
21- Fakültemiz Makine Bölüm Başkanlığının 29/03/2016-E.14494 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü G1401.06268 numuralı öğrencilerinden Fait Can ÖZALP'ın İntibak formunun uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
22- Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanlığının 25/03/2016-E.14056 evrak, tarih, sayılı yazısı görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 120108305 numaralı öğrencilerinden Sefa SINIRBAŞI'nın, daha önce okuduğu lisans eğitiminden getirmiş olduğu kredileri ile MAT112, MMM110 ve KIM111 kodlu derslerden muaf olmuştur. Ancak sistemde ise bu dersleri de sanki MYO' dan görmüş gibi kaydedilmiştir. Bu dersleri Karadeniz Teknik Üniversitesinde almış olduğu için ortalamasına doğrudan katılması gerekir. Öğrenci mağduriyetinin giderilmesi için bu 3 dersin başarıldığı önceki öğreniminin önlisans değil lisans olduğunun kayıtlara geçmesi ve yeni getirdiği Lisans ve Yüksek lisans transkripten dolayı intibak işlemlerinin yeniden yapılmasının uygun olduğuna kararın Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576
TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;


23- SAÜ. Akademik Tayin Şube Müdürlüğü’nün 11/03/2016 tarihli E.12063 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyesi temini için, 07/03/2016 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanan ilan üzerine başvuruda bulunan Arş. Gör. Dr. Zeynep DERE YAMAN'ın 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre atanabilmesi için Bilim, Deneme Dersi ve Yabancı Dil Jüri üyelerinin aşağıda isimleri yazılı üyelerden oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.


Bilim Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof. Dr.

Zeki GÜNDÜZ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Prof. Dr.

Erkan ÇELEBİ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU

KOÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü.

Jüri Üyesi

Bilim Yedek Jürileri

Prof. Dr.

Seyhan FIRAT

Gazi Ünv. Tek. Fak. İnm. Bölümü

Jüri YedekÜyesi

Doç. Dr.

A. Necati YELGİN

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri YedekÜyesi
Yabancı Dil Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof Dr..

Zeki GÜNDÜZ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Metin TİMUÇİN

SAÜ. Yabancı Diller Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Muharrem AKTAŞ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

30/03/2016

11.00Ders İzleme Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof. Dr.

Zeki GÜNDÜZ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

A. Necati YELGİN

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Muharrem AKTAŞ

SAÜ. Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

06/04/2016

11.00

Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO

:

576
TOPLANTI TARİHİ

:

29/03/2016Fakültemiz Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Orhan TORKUL'un Başkanlığı’nda toplanarak, gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır;


24- SAÜ. Akademik Tayin Şube Müdürlüğü’nün 11/03/2016 tarihli E.12063 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyesi temini için, 07/03/2016 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanan ilan üzerine başvuruda bulunan Arş. Gör. Dr. Mehmet İskender ÖZSOY'un 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre atanabilmesi için Bilim, Deneme Dersi ve Yabancı Dil Jüri üyelerinin aşağıda isimleri yazılı üyelerden oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.


Bilim Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof. Dr.

İmdat TAYMAZ

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü

Jüri Üyesi

Prof. Dr.

Vahdet UÇAR

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü

Jüri Üyesi

Prof. Dr.

Necmettin KAYA

Uludağ Üni. Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü

Jüri Üyesi
Yabancı Dil Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof Dr..

Mehmet FIRAT

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Muhammet CERİT

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Metin TİMUÇİN

SAÜ Yabancı Diller Bölümü

Jüri Üyesi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

01/04/2016

10.00

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh.Bölümü
Ders İzleme Jürisi

Ünvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Görev Türü

Prof. Dr.

Recep KOZAN

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Prof. Dr.

Kenan GENEL

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Doç. Dr.

Akın Oğuz KAPTI

SAÜ-Müh. Fak. Makine Müh. Bölümü

Jüri Üyesi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri

04/04/2016

10.00

Aslının Aynıdır


Hilmi FİDAN

Fakülte Sekreteri

Yüklə 89,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə