Sakarya üNİversitesi rektöRLÜĞÜndenYüklə 110,64 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü110,64 Kb.
#101936

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

YÜKSEK LİSANS İÇİN;
1. ALES* sınavından; en az sayısal 55 veya GRE* en az sayısal 610
* ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.
DEĞERLENDİRME:

ALES sınav puanının %50 si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna -YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz- göre hesaplanır) %30’u ve mülakat sınavının %20’si  dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.
Aday; 8 yarıyıllık öğrenim gördüğü not sistemindeki mezuniyet notunu ilgili alana yazmak zorundadır. Örnek: 8 yy başardığı derslerin notları 100 lü sistemde ise, mez.notu 100 lük alana girilmelidir, sistem o notu otomatik olarak YÖK çevrim tablosuna göre dönüştürür
***Mülakat sınavları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılır. Mülakat sınavına girmeyen aday SAÜ LEÖY Madde 3a uyarınca başarısız kabul edilir.

2- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
3- Başvuru Ücreti: 50 TL
DOKTORA İÇİN;
1. ALES* sınavından; en az sayısal 65 veya GRE* en az sayısal 685
* ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.

Doktora’ya Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız yada en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES yada ALES (sayısal en az 65 olmak şartıyla) belgelerinde süreye bakılmaz. ALES sayısal puan karşılığı en az 65 e karşılık gelmek şartıyla süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.


2. ÜDS** sınavından;en az 55 veya eşdeğer bir sınavlardan en az (KPDS**:55, TOEFL** IBT:55, TOEFL CBT:134, TOEFL PBT:453, TOEIC:716, IELTS** 5.5 detaylı karşılıkları ana sayfamızdan görebilirsiniz) puan almış olmak.
** ÜDS ve KPDS sınavları sonsuz, TOEFL, IELTS sınavları 2 yıl süre ile geçerlidir.

DEĞERLENDİRME: ALES sınav puanının %50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları notları -YÖK Çevrim tablosunu ana sayfamızdan görebilirsiniz- YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %30’u ve Bilimsel Değerlendirme*** sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.
***Aday, ilgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday SAÜ LEÖY 3d maddesi uyarınca başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu; yazılı puanının % 10’u, sözlü puanının % 10’u dikkate alınarak saptanır.
3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
4- Başvuru Ücreti: 50 TL

(Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (2598 Enstitüler kodu) kodunu vererek işlemlerini gerçekleştirebilirler)

(İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Üniversite/ ÖSYM – Sakarya Üniv. (Enstitüler) işlem basamaklarını takip ederek, TC kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.)
ÖNEMLİ: Adaylar başvuru ücretini en geç 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 12:00’a kadar ilgili bankaya yatırıp, aynı gün saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.
Lisansüstü programlara başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

 1. Ön Başvuru Beyanı (imzalı)

 2. ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite ) fotokopisi

 3. Diploma aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi

 4. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi

 5. ÜDS veya eşdeğer Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı (noter veya üniversite) fotokopisi (Doktora kayıtları için)

 6. 3 adet fotoğraf

 7. Nüfus Cüzdan fotokopisi

 8. Askerlik Durum Belgesi

 9. Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)

 10. Harç Dekontu

 11. 15 TL posta pulu veya ücreti

YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)

Başvuru Tarihleri

: 02 Temmuz – 31 Temmuz 2012

Mülakat Sınav Tarihi

: 03 Ağustos 2012 Saat:10.00

Kazananların ilanı

: 13 Ağustos 2012

Kesin kayıt tarihleri

: 13-17 Ağustos 2012

Yedek ilanı

: 22 Ağustos 2012

Yedeklerden kesin kayıt tarihleri

: 22-24 Ağustos 2012

Derse yazılma

: 10-12 Eylül 2012

Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencileri Derse Yazılma

(Enstitüye Gelerek): 10-11 Eylül 2012

Güz Yarıyılı Başlangıcı

: 17 Eylül 2012
DOKTORA

Başvuru Tarihleri

: 02 Temmuz – 31 Temmuz 2012

Doktora adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı

: 02 Ağustos 2012 Saat:10.00

Kazananların İlanı

: 13 Ağustos 2012

Kesin Kayıt Tarihleri

: 13-17 Ağustos 2012

Yedek İlanı

: 22 Ağustos 2012

Yedeklerden Kesin Kayıt Tarihleri

: 22-24 Ağustos 2012

Derse Yazılma

: 10-12 Eylül 2012

Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencileri Derse Yazılma

(Enstitüye Gelerek): 10-11 Eylül 2012

Güz Yarıyılı Başlangıcı

: 17 Eylül 2012

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ/ÖZEL ÖĞRENCİ/ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

02 Temmuz - 31 Temmuz 2012

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

22 Ağustos 2012

Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek)

10-12 Eylül 2012

(Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları şahsen veya posta ile Özel Öğrenci/Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.)
Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları kontenjanları sadece Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için açılır ve tüm programlar için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.8)

Özel Öğrenci Kontenjanları Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için açılır ve tüm programlar için “iki” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md5) Başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notu ve Yabancı Dil Puanına bakılır.


KONTENJAN VE MEZUNİYET ŞARTLARI

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

Doktora

MEZUNİYETBilgisayar ve Bilişim

Mühendisliği

6

5

Yüksek Lisans için: Lisans derecesini Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından almış olmak.

Doktora için: Lisans ve yüksek lisans (tezli) derecelerini Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanından almış olmak.

4

2

Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri lisans mezunu olmak. (Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır)

Doktora için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezunu olmak.(Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır)

Çevre Mühendisliği

20

-

Yüksek Lisans için: Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Jeofizik Mühendisiliği, Jeoloji Mühendisliği, Fen-Edebiyat Fakülteleri Kimya , Biyoloji ve Fizik Bölümlerinden mezun olmak. (Çevre Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)


Elektrik-Elektronik Müh

- Elektrik

286

Yüksek Lisans için: Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği mezunu olmak.

Doktora için; Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği bölümlerinden lisans ve aynı fakülte ve bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.

Elektrik-Elektronik Müh

- Elektronik


13


6

Yüksek Lisans için: Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

Doktora için: Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve aynı fakülte ve bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.82

Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi, Kontrol ve Bilgisayar Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Telekomünikasyon veya Mekatronik Mühendisliği bölümleri lisans mezunu olmak.Doktora için: Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Kontrol Eğitimi, Kontrol ve Bilgisayar Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi veya Mekatronik Eğitimi bölümleri yüksek lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Telekomünikasyon veya Mekatronik Mühendisliği bölümleri yüksek lisans mezunu olmak.Endüstri Mühendisliği

15

2

Yüksek Lisans için: Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak.

Doktora için: Yüksek Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

-Yöneylem Araş.15

3

Yüksek Lisans için: Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak

Doktora için: Yüksek Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Müh., Bilişim Sist.Müh., İşletme Müh., Sistem Mühendisliğinde yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği
-Yapı13


6

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak

Doktora için: İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak

12

6

Yüksek Lisans için: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği programları lisans mezunu olmak (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Doktora için: Yapı Eğitimi Yüksek Lisans mezunu olmak. (Kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

İnşaat Mühendisliği

-Geoteknik
8


4

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak


Doktora için: İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak

İnşaat Mühendisliği

-Yapı Malzemesi
2


2

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak

Doktora için: İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu olmak (İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

İnşaat Mühendisliği

-Hidrolik
4


2

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak

Doktora için: İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak

İnşaat Mühendisliği

-Mekanik1


1

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği Lisans, Mimarlık Lisans Bölümlerinden mezun olmak


Doktora için: İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden mezun olmak

İnşaat Mühendisliği

-Ulaştırma
6


4

Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği, Şehir bölge planlama, jeodezi fotogrametri Lisans Bölümünden mezun olmak


Doktora için: İnşaat Mühendisliği, Şehir bölge planlama, jeodezi fotogrametri Lisans Bölümünden mezun olmak ( İnşaat Mühendisliği yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)


Jeofizik Mühendisliği

14

7

Yüksek Lisans için: Dört yıllık lisans veya mühendislik eğitimi veren Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem, Maden, Petrol, Çevre, İnşaat, Elektrik/Elektronik, Fizik, Bilgisayar, Matematik bölümlerinin birisinden mezun olmak. ( Jeofizik Müh. dışındaki branşlara sahip olup yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Doktora için: Yüksek lisans öğrenimini Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem, Maden, Petrol, Çevre ve İnşaat Mühendisliğinde yapmış olmak.( Jeofizik Müh. dışındaki branşlara sahip olup doktora programına kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Gıda Mühendisliği

9
Yüksek Lisans için: Gıda Mühendisliği bölümü, Ziraat Fak.Gıda Bilim ve Teknoloji Bölümü Mezunu olmak.Makine Mühendisliği


-Makine Tasarım ve İmalat30


10

Yüksek Lisans için: Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. Tarım Makinaları Müh. Lisans mezunu olmak. (Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Doktora için: Makina Eğitimi, Mekatronik Eğitimi, Makina Mühendisliği, Mekatronik Müh., Otomotiv Müh. Tarım Makinaları Müh yüksek lisans mezunu olmak (Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezuniyeti dışındaki bölümlerden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

35

10

Yüksek Lisans için: Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Doktora için: Makina Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak

Makine Mühendisliği

-Enerji

35

10

Yüksek Lisans için: Mühendislik Fak.Makina Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Doktora için: Makina Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.Metalurji ve Malz.Müh.
4015

Y.Lisans için: Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Fizik (Fen-Edebiyat Fakültesi), Fizik Müh., Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi), Kimya Müh., Metal Eğitimi (Teknik Eğitim Fak.), Maden Müh., Seramik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Çevre Müh., lisans mezunu olmak. ( Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., dışındaki branşlara sahip olup yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Doktora için: Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Fizik (Fen-Edebiyat Fakültesi), Fizik Müh., Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi), Kimya Müh., Metal Eğitimi (Teknik Eğitim Fak.), Maden Müh., Seramik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Çevre Müh., yüksel lisans mezunu olmak. (Metalurji ve Malzeme Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., yüksek lisans mezuniyeti dışındaki branşlara sahip olup doktoraya kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

20

10

Yüksek Lisans için: Metal Eğitimi veya Metalurji ve Malz.Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak (Met.ve Malzeme Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Doktora için: Metal Eğitimi veya Metalurji ve Malz.Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu olmak. (Met.ve Malzeme Mühendisliği lisans mezuniyeti dışındaki bölümden kayıt hakkı kazanan adaylara SAÜ LEÖY 9.maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir)

Kimya

- Analitik Kimya

10

3

Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak.


Doktora için: Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.

Kimya

- Anorganik Kimya

11

3

Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak

Doktora için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak

Kimya

- Biyokimya

3

2

Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak.


Doktora için: Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak

Kimya

- Fizikokimya

4

1

Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya , Fizik lisans mezunu olmak.


Doktora için: Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Kimya

- Organik Kimya

10

2

Yüksek Lisans için: Kimya, Kimya Müh., Biyokimya lisans mezunu olmak.


Doktora için: Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak

Matematik

- Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

8
Yüksek Lisans için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

Matematik

- Cebir ve Sayılar Teorisi

12

3

Yüksek Lisans için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

Doktora için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve ilan edilen bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Matematik

- Geometri

4Yüksek Lisans için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak

Matematik

- Topoloji

3Yüksek Lisans için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak

Matematik

- Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik

3

1

Yüksek Lisans / Doktora için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik veya İstatistik Bölümleri veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği lisans mezunu olmak

Matematik

- Uygulamalı Matematik

12
Yüksek Lisans için: Fen Edebiyat Fakültesi Matematik veya İstatistik Bölümleri veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Matematik Mühendisliği lisans mezunu olmak

Fizik

25

2

Y.Lisans için: . Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği , Fen-Edebiyat Matematik, Fakültelerin Bilgisayar ile ilgili bölümleri, Mühendislik Fakültesi bölümleri, Fizik Öğretmenliği lisans mezunu olmak

Doktora için: Fizik, Fizik Müh. veya Fizik Eğitimi dallarında tezli yüksek lisans mezunu olmak

Biyoloji

7

3

Yüksek Lisans için: Fen , Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji lisans mezunu olmak

Doktora için: Fen , Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak

- Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Başvuru ücretini yatırmadan önce lütfen dikkatle inceleyiniz. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

-Yüksek Lisans Eğitimine kayıt hakkı kazanan adayların mezun olabilmeleri için SAÜ LEÖY Madde 14–Tezli Yüksek Lisans Yabancı Dil ve Yayın Koşulu Maddesi uyarınca tezini teslim edebilmeleri için yayın koşulunun yanı sıra ÜDS’den en az “50” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil puan muadili bir puan almış olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenci mezun olamaz.

Yüklə 110,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə