Sayfa: S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı PursantajYüklə 51,54 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü51,54 Kb.
#42233


TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : Paşalı ve Fehimli İstasyonları OG hatlarının katener sistemi için XLPE kablo ile Rayaltı Geçişi Yapılması İşi

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa:

S.

No

Poz No

İmalatın Cinsi

Birim

Miktarı

Pursantaj

(%)

1

04.290/602

Ø=100 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

m

270,000


Teknik Tarifi: (Ara çapların rayiç fiyatları enterpolasyonla bulunur)

2

32.014/İB-1

Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek Ø 100 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması

m

90,000


Teknik Tarifi: Kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu borularının yolun yapısal özelliğini bozmadan karayolunu veya demiryolunu enine kesen yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinasının karşılığı) 03.591/İB poz.no.lu lastik tekerlekli (30 tonluk 270 HP gücündea) arızi vincinin 03.501 poz no.lu (100 HP gücünde) ekskavatörün 03.573 poz lu (5 kW veya daha büyük) jeneratör gurubu ile 03.571/1 poz no.lu (210 c.f.m'lik) kompresörün, 03.600 poz nobli (25 HP) dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinasının (veya benzeri tip makinaların) ve bu işte kullanılmak üzere bilimum diğer alet ve edevatın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, tasdikli projesine ve teknik şartnamesine göre çalışma odası kenarındaki çelik borunun çalışma odası içine indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı ovalliğin giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uc uca getirilmesi, kaynakla ilgil norm ve fenni şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar sıralar halinde ark kaynağı ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinasının veya yatay hidrolik itme makinasının çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması zeminin yapısal özelliğini bozmadan borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içine giren kazının yapılması, kazılan malzemenin çalışma odasına atılması, çalışma odası dışına çıkarılan kazı malzemesinin, çalışma odası kenarına atılması ve 15 metre ye ötelenmesi ile borunun zemien itilmesi vey açakılması için her türlü müşkülat zammı dâhil (yalnız, toplama odasında toplanan suyun boşaltma bedeli ile Q 800 mm - Q 2600 mm çapındaki yatay geçişler için boru içindeki kazı malzemesinin toplama odasına kadar nakli hariç) işçilik, alet, edevat, makina, ekip, ekipman, malzeme ve zaiyatı , yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, Q 400 mm - Q 2600 mm çaplardaki çelik boruların zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins makina ile (Çakma veya itme usulü ile) karayolunu veya demiryolunu delerek zemin altından enine geçiş yapılmasının; 1 metre fiyatı.

ÖLÇÜ: Çalışma odası kazının bitim noktasından itibaren zemine çakılan çelik borunun metre cinsinden uzunluğudur.

NOT : A) Çelik boru çakma fiyatlarına dâhil olmayan masraflar:

1) Çelik boru bedeli,

2) Çelik borunun çalışma odası kenarına olan nakliyesi iel bu nakliyeye ait yükleme boşaltma bedeli,

3) Çelik boru çakılmadan önce yolun her iki tarafında gerekmesi halinde yapılan çalışma odasına ait kazı ve tüm imalatlar ile bu imalatlara ait yükleme, boşaltma ve her türlü zamlar.

4) Yatay geçiş yapılırken boru içinden veya dışından sızarak çalışma odasında toplanan suyun dışarı boşaltılması bedeli Bankamız Birim Fiyat Kitabındaki 14.1653 , 14.1654, 14.1655 ve 14.1656 poz nolu birim fiyatlardan,

5) Q 800 mm - Q 2600 mm çaplardaki yatay geçişlerde boru içinde kazılan zeminin çalışma odasına kadar olan nakli, 32.007, 32.008 poz nolu birim fiyattan ayrıca ödenir.

B) Birim fiyat tarifinde özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların dışında başka cins makinalar kullanılarak yatay geçiş yapılması halinde yayınlanan yatay geçiş birim fiyatları değişmez.

C) Q 800 mm - Q 2600 mm çaplarındaki yatay geçişlerde boru içinden kazılan zeminin sert küskü veya her cins kaya olması ve kazının fiilen kompresör kullanılarak yapılması halinde birim fiyat cetvelinde yayınlanan fiyatlara;

1) Zeminin sert küskü olması halinde % 20,

2) Zeminin her cins kaya olması halinde % 30 müşkülat zammı ayrıca ödenir.3

32.11.4-003

35kV, 1x70s/16 mm2 Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

m

400,000

72,743685
Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş AG ve OG kablolar,

AG Kablolar: İlgili T.S.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardına uygun N kabloları (0.6/1 kV). Tek damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan ve PVC dış kılıf. Çok damarlılarda; bakır iletken, PVC yalıtkan, ortak kılıf ve PVC dış kılıf olarak imal edilirler. Ayrıca konsantrik iletken bulunan çok damarlı kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandı (bu kablolarda konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır), zırh bulunan çok damarlı kablolarda ise galvanizli yassı çelik tellerden zırh ve galvanizli çelik tutucu bant bulunacaktır. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukarı kesitli olanları çok telli ve sıkıştırılmış olarak imal edilecektir. Bu kabloların yalıtkan malzemesi PVC veya XLPE (çapraz bağlı polietilen) olabilir.

OG Kablolar: İlgili T.S.E. standartlarına ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmiş 3.5/6 - 5.8/10

- 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanılan XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı tek damarlı ve üç damarlı kablolar. Tek damarlı kablolarda; bakır iletken, iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, koruma bandı ve dış kılıf. Üç damarlı kablolarda; bakır iletken iç yarı iletken tabaka, XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkan, dış yarı iletken tabaka, yarı iletken bant, bakır siper, ortak kılıf, PVC ayırıcı kılıf, galvanizli yassı çelik tellerden zırh, galvanizli çelik tutucu bant ve dış kılıf bulunacaktır. OG kabloların iletkenleri çok damarlı ve sıkıştırılmış olacaktır. Q bandı olmayan kablolarda ise kırmızı renkli PVC esaslı malzemeden imal edilecektir.

b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim Fiyatları; kanala kablo serilme işçiliği ile (40x60x80cm) ebadında Standart Toprak Kablo Kanalının imalatı birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Şöyle ki;

- Standart Toprak Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, Beton Blok veya Tuğlanın (koruyucu elemanın) 20 cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğindi en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm’lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi kanal kazısından çıkan toprak vs. nin sıkıştırılarak yol seviyesine kadar doldurulması.

Bu işlemler için her türlü malzeme (Kablo malzeme bedeli hariç), kazı, nakliye ve işçilik bedelleri İle artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, montaj birim fiyatına dahildir. Kanal boyu için kablo boyu esas alınacaktır. Bu durumda hafriyatı yapılan kanal uzunluğunun kablo boyundan az olacağı bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik Genel Teknik Şartnamesi gereği "S" yapılarak fazlalık bırakılacak kabloların kıvrımları için genişletilmiş kanallara ek rogarlarma ayrıca bir bedel ödenmediğinden, kablo kanalına fazladan ödenen uzunluk farkı bedeli, "S" den dolayı genişletme ve ek rögar yapım bedeli olarak kabul edilmiştir.

- Standart Tuvenan Kablo Kanalına Kablo Montajı : Kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli

Akım Tesisat Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve

TEDAŞ şartnamelerine göre; 40x60x80cm ebatlarında standart kablo kanalının hazırlanması, kanal dibine kum serilmesi, kablonun şartnamesine uygun olarak döşenmesi, kablonun üzerine kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak şekilde, enine olarak Tuğla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadında beton blok (metrede 2 adet) vb. gereçlerden koruyucu elemanın yerleştirilmesi, beton blok veya tuğlanın ('koruyucu elemanın) 20cm üzerine, kablo kanalı boyunca, 12cm genişliğinde, en az 0.1 mm kalınlığında ve üzerine 6cm. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJİ KABLOSU " yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamül ikaz bandının serilmesi. Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere taşınması, ilgili idarenin (Belediye veya Karayollarının vs.) uygun göreceği tuvenan malzemenin Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının birim fiyat tarifleri Poz No : 15.140/2'ye göre temini ve iş yerine nakli, kanala doldurulması, tesviyesi, tokmaklanması, sunulması ve sıkıştırılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.

AÇIKLAMA (NOTLAR) Poz : 32.1 - 32.11 dahil arasındaki pozlarda verilen YERALTINA DÖŞENEN bütün Kablo Kanal MONTAJ Birim fiyatlarına Standart Toprak Kablo Kanalı dahil olduğundan, bu bedele bunun dışındaki Standart Toprak kablo Kanalına yapılacak ilave ödeme veya kesintiler NOT I,

II, III'de, kaplamadan dolayı Sökme ve Yapmalar da Poz 33.1 ve Poz 33.2'de İMALAT FARK BİRİM FİYATI olarak hesaplanmıştır. Şöyle ki; Zaruret halinde kablo kanalında yapılacak değişikliklere ait uygulamalar:

a- Yukarıda tarifi yapılan Standart Toprak Kablo Kanalı genişletilerek veya derinleştirilerek veya genişletme ve derinleştirme müştereken yapıldığı takdirde Poz 32.11.3'den sonra yazılan NOT 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, l.e'den,

b- Yukarıda yapılan Standart Tuvenan kablo kanalının, standart toprak kanalına göre imalat fark birim fiyatı Poz 32.11.3'den sonra yazılan Not II den, standart tuvenan kablo kanalı genişletilerek veya derinleştirilerek veya genişletme ve derinleştirme müştereken yapıldığı takdirde Poz 32.11.3'den sonra yazılan NOT II.a, II.b, II.c, II.d, II.e'den,

c- Pozların kapsamı dışında kullanılacak olan ilave tuğla veya eşdeğeri malzemenin malzeme ve montaj bedelleri Poz 32.b'den,

d- Kanal içine döşenen ilk (birinci) kablodan sonraki döşenecek beher kablo için, kablonun malzeme ve montaj bedeli / bedelleri Poz 32.16-17-18-19'dan, Yukarıda a, b, c, d şıklarında açıklaması yapılan hususlar imalat farkı bedeli olarak, kablo montaj birim fiyatına (yani Poz 32.1 - Poz 32.11 dahil) ek olarak AYRİYETTEN ve MÜNFERİDEN ödenir.

Kablo Kanalı yapılacak güzergahta kaplama var ise : Bu kaplamanın arnavut kaldırımı (parke), şose, beton, asfalt vs. nin sökme ve yeniden yapma bedelleri Poz 33.1 ve Poz 33.2'den ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, kablo kanalında kaplamalara ait kalınlık kadar az imalat yapılacağından; a- Standart toprak kanalında, kablo montaj bedelinden (Poz 32.1 - Poz 32.11 dahil) kaplama nedeni ile az yapılan imalat bedeli olan, NOT III.a'daki bedel düşülecektir. Kanalda genişleme varsa ise, her 10 cm genişleme için NOT: III.c'deki bedel, NOT: III.a'ya ilave olarak ayrıca düşülecektir.

b- Standart tuvenan kablo kanalında ise, kablo montaj bedelinden (Poz 32.1 - Poz 32.11 dahil) kaplama nedeni ile az yapılan imalat bedeli olan, NOT III. b'deki bedel düşülecektir. Kanalda genişleme varsa İse, her 10 cm genişleme için NOT: III.d'deki bedel, NOT III.b'ye ilave olarak ayrıca düşülecektir. Özel durumlar için, NOT: III.e'deki tarife göre uygulama yapılacaktır.

III- Aynı Toprak Kanala Birden Fazla AG-OG Kablo Döşenmesi : Ana kablodan sonraki beher kablo için; kablonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine, Kuvvetli Akım Yönetmeliğine, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine ve T.E.K. DAPT, şartnamesine göre; hazırlanmış toprak kanala istenilen karakteristikte AG veya OG kabloların döşenmesi.


4

32.25.1-003

35kV, 1x70s/16 mm2 YE3SV Harici Kablo Başlığı

Tk

4,000

9,748716
Teknik Tarifi: a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.’un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. Fiyatlar takım olarak verilecek her takımda 3 adet harici tip başlık olacaktır.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırhlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.5

782-100

Kablo Tava Sistemleri (Ölçü: kg. İhzarat %60 )

kg

25,000

0,560843
Teknik Tarifi: Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dahil işler halde teslimi.

NOT:


1-Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır.

2- yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.

3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.


6

782-101

Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg )

kg

15,000

0,204293
Teknik Tarifi: Onaylı projesinde belirtilen, kanalları kapatmak için kullanılmak üzere TS EN 61537 standardına , sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır.

7

KGM/70.044

Kazı taşı ile iksa ve istinat duvarı onarımı15,000

6,500737
Teknik Tarifi: Projesinde belirtilen şekilde, Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esas ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taş ile iksa ve istinat duvarının onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış kazı işlerinden çıkan taşın; iş başında temini, iksa ve istinat duvarında Mühendisçe belirlenen kısımlarının yıkılması, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyarı işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:


Kazı işlerinden çıkan taş ile onarımı yapılan moloz taş inşaatın yerinde metreküp emsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.044’deki "Kazı Taşı ile İstinat Duvarı Onarımı" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

8

Y.16.050/05

C25/30 (BS 25 B 300) Hazır Beton3,000

1,445900
Oska/012-ytKataloq: uploads -> ihale
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : Malatya Garda Bulunan 19/1 Plan Nolu Hizmet Evinin Bakım Onarım İşi
ihale -> İhale Makamı Birim Fiyat Tarifleri İşin Adı : afyonkarahisar-konya hattinda muhteliF İstasyonlarda bakim-onarim yapilmasi iŞİ Sayfa
ihale -> Sigortacilik hizmeti alinacaktir kayseri erciyes turizm iNŞaat spor etkiNLİk sanayive ticaret anoniM Şİrketi
ihale -> Kanalizasyon ve iÇmesuyu iNŞaati yaptirilacaktir. Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : tatvan lojmanlarinin kanalizasyon tadilati
ihale -> Tamirhane postasi yanindaki tuvaletin tadilati ve idari Bİna kat boyanmasi tekniK Şartnamesi

Yüklə 51,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə