Sayılı Genelge ile 2010/14 Sayılı Genelge ileYüklə 446 b.
tarix05.09.2018
ölçüsü446 b.
#772122010/14 Sayılı Genelge ile

 • 2010/14 Sayılı Genelge ile

 • İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

 • Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.

 • Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.Uzun dönemli olması

 • Uzun dönemli olması

 • Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun geleceğinin tasarlanması

 • Okulun dışındaki dünyanın gelecekteki eğilimlerinin dikkate alınması

 • Okulun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarının dikkate alınmasıNerdeyiz?

 • Nerdeyiz?

 • Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

 • Nasıl Ulaşırız?

 • Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve Değerlendiririz?Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama;

 • Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama;

 • Politika geliştirmeye,

 • Belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmaya,

 • Uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeye olanak sağlayacaktır.Planın Sahiplenilmesi,

 • Planın Sahiplenilmesi,

 • Planlama Sürecinin Organizasyonu,

 • (Stratejik Planlama Ekibi: Yönetici, Öğretmen, Personel, Veli, Öğrenci,)

 • İhtiyaçların Tespiti,

 • Zaman Planı,

 • Hazırlık Programı,

Fransızca mission olup Türkçe karşılığı ulugörev, özgörev, amaç, görev olarak çevrilmektedir.

 • Fransızca mission olup Türkçe karşılığı ulugörev, özgörev, amaç, görev olarak çevrilmektedir.

 • Misyon ifadesi okul/kurumun neyi kimin için yaptığını ifade ederVarlık sebebinin tanımlanması

 • Varlık sebebinin tanımlanması

 • Dört temel soru

  • Ne?
  • Nasıl?
  • Neden?
  • Kime?


NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?

 • NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?

 • Bunları KİM için yapıyoruz?

 • Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?

 • Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

“Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.”

 • “Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.”“Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır”

 • “Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır”

Ulaşılmak istenen zirve

 • Ulaşılmak istenen zirve

 • İdealist, özgün, çekici, heyecan verici

 • İddialı / gerçekçiİdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Ayırt edicidir; okulu diğer okullardan farklı kılar..  Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker, sinerji yaratır.

 • İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Ayırt edicidir; okulu diğer okullardan farklı kılar..  Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker, sinerji yaratır.Doğru yada yanlış değildir

 • Doğru yada yanlış değildir

 • Gerçekleşmek zorunda değildir

 • Heyecan vericidir

 • “Hayal edilen ama hayal ürünü olmayan” bir resimdir.

“Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almaktır”

 • “Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almaktır”

 • “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmaktır”

 • “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek”

 • Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmakÇalışma felsefesi

 • Çalışma felsefesi

 • Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler

 • Çalışanlarca benimsenen değerler ve inançlarKişiler: Kurum çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler

 • Kişiler: Kurum çalışanları ve kuruluş dışındaki kişiler

 • Süreçler: Kurumun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci

 • Performans: Kurumun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler……. Okulu/Kurumu olarak, paydaşlarının istek ve beklentilerine yönelik olarak, paydaşlarıyla açık iletişim ve empati kurar, okulun tüm süreçlerine okul toplumun üyelerinin katılımını sağlayarak okulumuz ile özdeşim kurmasını sağlar, güvene ve işbirliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde öğrenci merkezli eğitim okul merkezli yönetim anlayışını benimseyerek öğrenci başarısını temel alır ve eğitimin niteliğinden ödün vermeyiz.

 • ……. Okulu/Kurumu olarak, paydaşlarının istek ve beklentilerine yönelik olarak, paydaşlarıyla açık iletişim ve empati kurar, okulun tüm süreçlerine okul toplumun üyelerinin katılımını sağlayarak okulumuz ile özdeşim kurmasını sağlar, güvene ve işbirliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde öğrenci merkezli eğitim okul merkezli yönetim anlayışını benimseyerek öğrenci başarısını temel alır ve eğitimin niteliğinden ödün vermeyiz.Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır

 • Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır

 • İnanıyoruz ki;

 • Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir.

 • Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.Kalite: Varlık nedenimiz öğrencilerimizdir, kalite işimiz, öğrenci veli ve toplumun beklentilerinin karşılığını vermek bizim hedefimizdir.

 • Kalite: Varlık nedenimiz öğrencilerimizdir, kalite işimiz, öğrenci veli ve toplumun beklentilerinin karşılığını vermek bizim hedefimizdir.

 • Sorumluluk: Bireyler olarak tam sorumluluk gösterir, birlikte çalıştıklarımızın sorumluluğunu destekleriz.

 • Karşılıklılık: Karşılıklı yarar, kamusal yarar; kamusal yarar ise kalıcı olandır.

 • Verimlilik: Kaynakları azami ölçüde kullanır, hiçbir şeyi israf etmeyiz ve en iyi yapabildiğimiz işi yaparız.Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.

 • Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.

 • Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?”

 • Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olur. (1-2-3 kelime)EĞİTİM-ÖĞRETİM

 • EĞİTİM-ÖĞRETİM

 • EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Sonuca yönelik

 • Sonuca yönelik

 • Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun)

 • Kavramsal

 • Yön belirlerlerUygulayıcılar tarafından benimsenmelidir.

 • Uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir.

 • Amaçlar motive edici olmalıdır

 • Her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır.

 • Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.

 • Okul/kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.

 • Okul/kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır.

 • Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır.

 • Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.

 • Kurumun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir..mek, …mak (mastar eki) ile biter.

  • ..mek, …mak (mastar eki) ile biter.
  • Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir.
  • Stratejik amaç, görev tanımı değildir.


Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır.

  • Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır.
  • Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek
  • gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir.


Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

 • Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

 • Neden yanlış?

 • Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi

 • yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.Örnek; Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir.

 • Örnek; Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir.

 • Neden yanlış?

 • Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?

 • Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?

 • Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?

 • Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?

 • Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler

 • Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler

 • Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman

 • Rakamsal

 • Kısa vadeli

 • Sonuca odaklıAMAÇLAR

 • AMAÇLAR

 • Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.

 • Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.

 • İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.

 • Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

 • Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.

 • Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

 • Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir, Hedefler 1-4 adet olur. 2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır.

  • Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir, Hedefler 1-4 adet olur. 2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır.
  • Hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır.


İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR

  • İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR
  • 1.Yazım Biçimi
  • S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)
  • S-Somut
  • Ö-Önemli
  • Ö-Ölçülebilir
  • G-Gerçekleştirilebilir
  • Z-Zaman ilişkili


SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış bir hedef rakam ve yüzdelerle ifade edilir.

  • SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış bir hedef rakam ve yüzdelerle ifade edilir.
  • Örnek: Mesleki teknik okullarındaki 2010 yılında %37 olan okullaşma oranını 2013 yılında %55’e çıkartmak.
  • Hedef eğer rakam ve yüzdelerle ifade edilirse performans göstergeleri yazılmaz


İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR

  • İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR
  • 2.Yazım Biçimi
  • Genel terimlerle ifade edilir ve genel terimlerle yazılan hedeflerin performans göstergeleri yazılır.
  • Örnek Hedef: Meslekî teknik öğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısını 2013 yılında 2 katına çıkarmak.
  • PERFORMANS GÖSTERGELERİ (PG)
  • PG-1: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısı
  • PG-2: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısının ortaöğretim içindeki
  • payı
  • PG-3: Mesleki teknik öğretime ortaöğretim bütçesinden ve bütçenin genelinden
  • ayrılan pay
  • PG-4: Mesleki teknik eğitim için ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı


Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?

 • Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?

 • Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?

 • Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?Hedef ifadeleri ölçütleri

 • Hedef ifadeleri ölçütleri

 • 1. Ölçülebilirlik; Ölçülebilirlik için zaman, harcama, maliyet gelir, başarı oranı vb. kavramlar kullanılır.

 • 2.  Ulaşılabilirlik; Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Belirli bir hedefe ulaşma, yeni bilgiler elde etmeyi, yeni bir beceri ya da süreci öğrenmeyi gerektirebilir ve çevresel belirsizliğin yanı sıra örgütün kendisiyle ilgilidir.

Hedef: Her koşulda devamsızlığı ortadan kaldırmak.

 • Hedef: Her koşulda devamsızlığı ortadan kaldırmak.

 • Neden Yanlış:Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değilHedef: Okulumuzda eğitim öğretim sürecinin niteliğini 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak.

 • Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim sürecinin niteliğini 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak.

 • Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir.Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını …… öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak.

 • Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını …… öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak.

 • Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur.Hedef: …... Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık ……. Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, …… yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek.

 • Hedef: …... Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık ……. Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, …… yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek.

 • Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir.Hedef: Okulda yaşanan disiplin olaylarını …... Yılında %12, ……. Yılında %8, …… yılında %5 oranında azaltmak.

 • Hedef: Okulda yaşanan disiplin olaylarını …... Yılında %12, ……. Yılında %8, …… yılında %5 oranında azaltmak.

 • Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir, zaman boyutu içermektedir.Öğrenciler ile daha iyi ilişkiler geliştirmek,

 • Öğrenciler ile daha iyi ilişkiler geliştirmek,

 • Öğretim becerileri geliştirmek,

 • Eğitsel kol etkinliklerini geliştirmek

 • Çalışanların daha fazla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak

Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.

 • Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.

 • Stratejik Hedef 1.1: 2010 yılında 3,50 olan öğrenci ders başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 4,30’a çıkarmakStratejik Hedef 1.2: 2010 yılında 325 olan SBS başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 370’e çıkarmak

 • Stratejik Hedef 1.2: 2010 yılında 325 olan SBS başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 370’e çıkarmak

 • Stratejik Hedef 1.3: 2010 yılında 32 olan SBS sonucu yerleşen öğrenci sayısını 2014 yılına kadar 45’e çıkarmak.Stratejik Hedef : 2010 yılında 47 olan sınıf mevcudu ortalamasını 2014 yılına kadar 35’e düşürmek.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında 47 olan sınıf mevcudu ortalamasını 2014 yılına kadar 35’e düşürmek.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında 6 olan devamsızlık gün ortalamasını 2014 yılına kadar 3’e düşürmek.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında 0 olan veli eğitimi etkinlik sayısını 2014 yılına kadar 7’ye çıkarmak.Stratejik Hedef Okulumuzda 2010 yılında …. olan sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını 2014 yılında ….. ya düşürmek.

 • Stratejik Hedef Okulumuzda 2010 yılında …. olan sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını 2014 yılında ….. ya düşürmek.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarını kullanan öğrenci sayısını 2014 yılına kadar ….. öğrenciye çıkarmak.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarının kullandığı der saati sayısını 2014 yılına kadar ….. ders saatine çıkarmak.Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan teknolojik araçların kullanıldığı sınıf sayısını 2014 yılına kadar ….. sınıfa çıkarmak.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan teknolojik araçların kullanıldığı sınıf sayısını 2014 yılına kadar ….. sınıfa çıkarmak.

 • Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan üst eğitim kurumlarının tanıtıldığı etkinlik sayısını 2014 yılına kadar ….. etkinliğe çıkarmak.Okul veli işbirliği geliştirilerek, veli katılımına yönelik engeller belirlemek, gerekli önlemleri almak, okul yönetimine veli katılımı arttırmak.

 • Okul veli işbirliği geliştirilerek, veli katılımına yönelik engeller belirlemek, gerekli önlemleri almak, okul yönetimine veli katılımı arttırmak.Sektörle işbirliğini geliştirerek istihdamı artırmak.

 • Sektörle işbirliğini geliştirerek istihdamı artırmak.AMAÇ:

 • AMAÇ:

 • Okul personelinin çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme bilgi ve becerilerini geliştirmekHEDEF:

 • HEDEF:

 • 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar bilgisayar kullanabilen personel sayısını %70 den % 100 e çıkarmak.AMAÇ:

 • AMAÇ:

 • Öğrenci taşımacılığının daha sağlıklı ve güvenli yapılmasını sağlamakHEDEF1:

 • HEDEF1:

 • 2010-2012 öğretim yılı içinde servis sürücülerinin öğrencilerimizin eğitimine duyarlılıklarını artırmak.

 • HEDEF2:

 • Öğrencilerimizin servislerde uyulması gereken kurallar hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak.AMAÇ:

 • AMAÇ:

 • Okulun fiziki durumunu, eğitim-öğretimin daha modern ve kaliteli yapılabilmesine olanak sağlayacak düzeye getirmekBank sayısının artırılması için çalışma

 • Bank sayısının artırılması için çalışma

 • Basket potası kurulması ile ilgili çalışma

 • Çöp kovaları konulması ile ilgili çalışma

 • Ağaçlandırma ile ilgili çalışma

 • Bahçe duvarlarının boyanması ile ilgili çalışmaGüvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışları engellemek, disiplin olayları ve kirliliği azaltarak okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek.

 • Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışları engellemek, disiplin olayları ve kirliliği azaltarak okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek.HEDEF1: Disiplin olaylarını 20..-20.. da % 10 a, 20..-20.. da %5 e düşürmek.

 • HEDEF1: Disiplin olaylarını 20..-20.. da % 10 a, 20..-20.. da %5 e düşürmek.

 • HEDEF2: Şiddet konusunda öğrenci ve velilerin farkındalıklarını artırmak.Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2009-2010 eğitim öğretim yılında %12, 2010-2011 eğitim öğretim yılında da %8, 2011-2012 eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır.

 • Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2009-2010 eğitim öğretim yılında %12, 2010-2011 eğitim öğretim yılında da %8, 2011-2012 eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır.Disiplin kurulu Disiplin yönetmeliğini tanıtan bir sunum hazırlayarak tüm sınıflarda çalışma yapacaktır.

 • Disiplin kurulu Disiplin yönetmeliğini tanıtan bir sunum hazırlayarak tüm sınıflarda çalışma yapacaktır.

 • Rehberlik Servisi devamsızlık sorunu olan öğrencilerin velileriyle iletişime geçerek ev ziyaretleri gerçekleştirecektir.AMAÇ:

 • AMAÇ:

 • Okulun maddi kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde kullanmak

 • HEDEF1: 20..-20.. öğretim yılında okulun maddi gelirlerini % 5 artırmak.Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini geliştirmek.

 • Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini geliştirmek.Hedef 1: Öğrenci başarısı 2010- 2012 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 e çıkarmak.

 • Hedef 1: Öğrenci başarısı 2010- 2012 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 e çıkarmak.

 • Hedef 2: 2009-2010 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2010-2011 eğitim öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, 2011-2012 eğitim öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirmek..Bilinçli alan seçimi yapılması (Rehberlik Servisi)

 • Bilinçli alan seçimi yapılması (Rehberlik Servisi)

 • Sınav kaygısını giderici çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi)

 • Tercih hatalarının en aza indirgeyecek çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi ve Sınıf Öğretmenleri)

 • Bire bir çalışma sisteminin uygulanması (Zümreler)  • SÖÖG-Z Kuralına veya genel anlamda yazılmış hedeflerin Performans hedefleri belirlenir. Performans hedefleri her yıl için belirlenir.
  • Örnek hedef: 2009 yılında ÖSS de % 15 olan yerleşmeye hak kazananların oranını 2014 yılında ÖSS de % 30 a çıkartmak
  • PERFORMANS HEDEFLERİ (PH)
  • Yerleşmeye hak kazananların oranını;
  • PH -1: 2010 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını: % 16,
  • PH -2: 2011 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %18,
  • PH -3: 2012 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %22,
  • PH -4: 2013 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %26,
  • PH -5: 2014 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %30 a
  • Çıkartmak.


Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.

 • Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.PG’nin türleri nelerdir.

 • PG’nin türleri nelerdir.

  • Girdi (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma)
  • Çıktı (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, yol sayısı, plan sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı)
  • Sonuç (toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?)
  • Verimlilik (birim maliyeti azaltma derecesi)
  • Kalite (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık)
Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler

 • Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler

 • Nasıl başaracağız? Faaliyet ve projelerFaaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.

 • Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

 • Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

 • Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

 • Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir.

 • Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır

 • Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardırStratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır.

 • Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır.

 • Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır.

 • Olası sorunlar nelerdir? Ve bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir.

 • Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir.

 • Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır.Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir.

 • Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir.

 • Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir.

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

 • İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

 • Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

 • Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdırNe Yaptık?

 • Ne Yaptık?

 • Başardığımızı Nasıl Anlarız?

 • Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?

 • Neler Değiştirilmelidir?

 • Gözden Kaçanlar Nelerdir?

 • Sorularının cevapları aranmalıdır.İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

 • İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

 • Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.

 • İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.

 • Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir.Yöneticilerin paydaşlara hesap vermekten kaçınmaları

 • Yöneticilerin paydaşlara hesap vermekten kaçınmaları

 • Değişime direnç gösterecek personel

 • Maddi imkansızlıklar

 • ……Stratejik planın başarısı, başta okul/kurum müdürü olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama, belirli bir birimin, kişinin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Yöneticilerin inanmadığı ve tüm çalışanların sahiplenmediği bir planın, uygulanmayan işlevsiz planlardan farkı olmaz.

 • Stratejik planın başarısı, başta okul/kurum müdürü olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama, belirli bir birimin, kişinin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Yöneticilerin inanmadığı ve tüm çalışanların sahiplenmediği bir planın, uygulanmayan işlevsiz planlardan farkı olmaz. • TEŞEKKÜR EDERİM 

 • Nezir Ünsal

 • MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • nunsal66@gmail.com
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə