Secţiunea 23 combină subiectele abordate în mod separate înYüklə 491 b.
tarix20.12.2017
ölçüsü491 b.
#35433

Secţiunea 23 combină subiectele abordate în mod separate în

 • Secţiunea 23 combină subiectele abordate în mod separate în

  • IAS 18 Venituri
  • IAS 11 Contracte de Construcţii
 • Principiile din Secţiunea 23 sunt similare celor din IAS 18 şi IAS 11

 • Secţiunea 23 include o Anexă cu exempleSecţiunea 23 tratează veniturile din

 • Secţiunea 23 tratează veniturile din

  • Vânzarea de bunuri
  • Prestarea de servicii
  • Contractele de construcţii
  • Folosirea, de către terţi, a activelor entităţii:
   • dobânzi,
   • redevenţe,
   • dividende primite


Totodată, unele venituri specializate sunt tratate în alte secţiuni ale SIRF pentru ÎMM

 • Totodată, unele venituri specializate sunt tratate în alte secţiuni ale SIRF pentru ÎMM

  • Contractele de leasing (Secţiunea 20)
  • Instrumentele financiare (Secţiunile 11 şi 12)
  • Entităţile asociate şi asocierile în participaţie (Secţiunile 14 şi 15)
  • Investiţii imobiliare (Secţiunea 16)
  • Agricultură (Secţiunea 34)


Principiile secţiunii 23 tratează

 • Principiile secţiunii 23 tratează

  • Ce sunt veniturile
  • Cum de evaluat veniturile
  • Când de recunoscut veniturile
  • Identificarea tranzacţiilor ce generează venituri
   • Tranzacţii multiple
  • Dezvăluiri/Prezentări de informaţii


Definiţia veniturilor

 • Definiţia veniturilor

 • O intrare globală de beneficii economice în cursul unei perioade, generate de activităţile ordinare ale entităţii

  • Evaluat “global” (diferit de câştiguri)
  • ‘Beneficii economice” înseamnă numerar sau alte active
  • Rezultă în creşterea capitalului propriu (i.e. schimburile nu sunt venituri)
  • ‘Activităţi ordinare” (şi nu câştiguri unice)


Exemplu: O reţea formată din 10 magazine specializate în vânzarea de biciclete vinde biciclete noi şi de mâna a doua şi le dă cu chirie. Anul acesta a fost vândut terenul şi clădirea unui magazin, care a fost închis.

 • Exemplu: O reţea formată din 10 magazine specializate în vânzarea de biciclete vinde biciclete noi şi de mâna a doua şi le dă cu chirie. Anul acesta a fost vândut terenul şi clădirea unui magazin, care a fost închis.

  • Această reţea are 3 tipuri de venituri: vânzarea de biciclete noi, vânzarea de biciclete de mâna a doua, şi închirieri.
  • Încasările din vânzarea terenului şi a clădirii nu sunt venituri (nu este o activitate “ordinară”); în schimb acestea sunt prezentate net drept câştig sau pierdere.


Principiu: Valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit

 • Principiu: Valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit

  • Net de reduceri comerciale, actualizări în decontarea imediată, rabaturi de volum
  • Nu include sumele colectate în numele terţilor, cum ar fi:
   • Taxele aferente vânzărilor, taxa pe valoarea adăugată, taxele aferente bunurilor şi serviciilor
   • Sumele colectate, în calitate de agent şi nu de vânzător principal (doar comisionul este considerat drept venit)


Exemplu: Bunuri vândute în sumă de 500, cu scadenţa la 60 de zile. Clientul poate beneficia de o reducere de 10%, dacă plăteşte în 30 de zile.

 • Exemplu: Bunuri vândute în sumă de 500, cu scadenţa la 60 de zile. Clientul poate beneficia de o reducere de 10%, dacă plăteşte în 30 de zile.

  • Dacă clientul obţine o reducere, venitul este de 450.
  • Ar fi greşit de a avea un venit de 500 şi o dobândă sau o altă cheltuială de 50.


Exemplu: Noi vindem bunuri pentru 100 printr-un intermediar (agent) care primeşte un comision de 10. Noi deţinem bunurile până la vânzarea acestora consumatorilor finali. Noi suntem responsabili pentru defectele şi returnările din partea consumatorilor finali.

 • Exemplu: Noi vindem bunuri pentru 100 printr-un intermediar (agent) care primeşte un comision de 10. Noi deţinem bunurile până la vânzarea acestora consumatorilor finali. Noi suntem responsabili pentru defectele şi returnările din partea consumatorilor finali.

  • Avem un venit de 100 şi o cheltuială aferentă comisionului de 10, doar când agentul va vinde bunurile consumatorului final.
  • Ar fi greşit să recunoaştem venitul atunci când bunurile sunt livrate către agent.


Exemplu: Noi vindem bunuri pentru 90 intermediarului comercial, care le vinde cu 100. Noi acceptăm returnările din partea intermediarului comercial.

 • Exemplu: Noi vindem bunuri pentru 90 intermediarului comercial, care le vinde cu 100. Noi acceptăm returnările din partea intermediarului comercial.

  • Avem un venit de 90 când bunurile sunt vândute intermediarului comercial. Vom contabiliza returnările estimate în acelaşi timp.


Exemplu: Vindem bunuri la 100 plus 10 pentru taxa aferentă vânzărilor. Vom vira lunar taxa autorităţii fiscale. Cumpărătorul ne plăteşte imediat 110.

 • Exemplu: Vindem bunuri la 100 plus 10 pentru taxa aferentă vânzărilor. Vom vira lunar taxa autorităţii fiscale. Cumpărătorul ne plăteşte imediat 110.

  • Avem un venit de 100
  • Ar fi greşit să avem un venit de 110 şi o cheltuială aferentă impozitului de 10


Încasarea venitului este amânată

 • Încasarea venitului este amânată

  • Dacă amânarea reprezintă termene normale de creditare în ramură, venitul = valoarea contractului (fără reduceri)
  • Însă dacă amânarea constituie o tranzacţie de finanţare, venitul = valoarea actualizată a tuturor încasărilor aşteptate.
  • Rata de actualizare este fie:
   • o rată dominantă pentru un instrument financiar similar
   • fie o rată “implicită” a dobânzii care actualizează fluxurile de trezorerie la preţul curent de vânzare în numerar


Exemplu: Noi vindem bunuri care costă 1,500,00 la 2,000,000 cu scadenţa în 2 ani, fără dobândă. Preţul curent în numerar ar fi de 1,652,893.

 • Exemplu: Noi vindem bunuri care costă 1,500,00 la 2,000,000 cu scadenţa în 2 ani, fără dobândă. Preţul curent în numerar ar fi de 1,652,893.

  • Tranzacţii de finanţare. Venitul iniţial este de 1,652,893. Profitul este de 152,893.
  • PV = (FV) / ((1+int.)^perioade)
  • 1,652,893 = (2,000,000) / ((1+int.)^2)
  • prin rezolvarea ecuaţiei, Int.= .10 (10%)


Exemplu, continuare:

 • Exemplu, continuare:

  • Profitul din dobânzi, anul 1 = 1,652,893 x 10% = 165,289, neplătit, majorând creanţa până la 1,818,182.
  • Profitul din dobânzi, anul 2 = 1,818,182 x 10% = 181,818, majorând creanţa până la 2,000,000, care apoi este rambursată.


Exemplu, continuare: Înregistrările Contabile

 • Exemplu, continuare: Înregistrările ContabileSchimburi de bunuri sau servicii

 • Schimburi de bunuri sau servicii

  • Venitul nu este recunoscut în cazul unor:
   • Schimburi de bunuri/servicii similare, sau
   • Dacă tranzacţiile nu au conţinut comercial
  • Venitul este recunoscut în cazul unor:
   • Schimburi de bunuri/servicii diferite şi
   • Dacă tranzacţia are conţinut comercial


Dacă venitul este recunoscut din schimbul de bunuri şi servicii, se aplică următoarea ierarhie de evaluare:

 • Dacă venitul este recunoscut din schimbul de bunuri şi servicii, se aplică următoarea ierarhie de evaluare:

  • FV (valoarea justă) a bunurilor/serviciilor primite (ajustate pentru orice numerar transferat)
  • FV (valoarea justă) a bunurilor/serviciilor cedate (ajustate pentru orice numerar transferat)
  • Dacă nici una din cele menţionate mai sus nu poate fi evaluată în mod fiabil, atunci venitul = valoarea contabilă a activului cedat (ajustat pentru orice numerar transferat)


În mod normal, fiecare tranzacţie de vânzare este recunoscută separat

 • În mod normal, fiecare tranzacţie de vânzare este recunoscută separat

 • Cu excepţia dacă “tranzacţiile multiple” ar avea nevoie de recunoaşterea venitului pentru fiecare componentă în parte, cum ar fi:

  • Vânzarea de bunuri şi deservirea ulterioară
  • Vânzarea de bunuri şi instalarea
  • Vânzarea de hardware şi software
  • Vânzarea de software şi mentenanţa viitoare


Exemplu: De obicei, dealerul auto vinde o maşină la 10,000 şi oferă o deservire de 3 ani pentru o plată suplimentară de 400. În calitate de promoţie, dealerul include deservirea de 3 ani, ca parte a vânzării, la un preţ total de 10,200.

 • Exemplu: De obicei, dealerul auto vinde o maşină la 10,000 şi oferă o deservire de 3 ani pentru o plată suplimentară de 400. În calitate de promoţie, dealerul include deservirea de 3 ani, ca parte a vânzării, la un preţ total de 10,200.

  • Tranzacţie cu elemente multiple
  • Venitul din vânzarea maşinii = 10,000 / 10,400 x 10,200 = 9,808 (recunoscut la livrare)
  • Venitul din deservire de 392 este recunoscut pe durata celor 3 ani de deservire


Ocazional, ‘tranzacţiile multiple’ trebuie să fie recunoscute drept o tranzacţie unică pentru a reflecta conţinutul comercial:

 • Ocazional, ‘tranzacţiile multiple’ trebuie să fie recunoscute drept o tranzacţie unică pentru a reflecta conţinutul comercial:

  • Vânzarea de bunuri pe baza unui acord separat de re-achiziţionare a bunurilor la o dată ulterioară.


Vânzarea de bunuri/servicii cu premii de loialitate pentru clienţi

 • Vânzarea de bunuri/servicii cu premii de loialitate pentru clienţi

 • În esenţă, aceasta este o tranzacţie multiplă

  • FV (valoarea justă) a contraprestaţiei primite se alocă între (a) vânzarea principală şi (b) creditele premiu, în baza valorii juste. Creditele premiu devin un venit (datorie) amânat până la rambursare.


Recunoaşterea înseamnă includerea unui element care întruneşte definiţia de venit în profit sau pierdere, atunci când sunt respectate următoarele criterii:

 • Recunoaşterea înseamnă includerea unui element care întruneşte definiţia de venit în profit sau pierdere, atunci când sunt respectate următoarele criterii:

  • Este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat elementului venitului va reveni entităţii, şi
  • Suma venitului poate fi evaluată într-un mod fiabil.


Vânzarea de bunuri: Venitul este recunoscut când

 • Vânzarea de bunuri: Venitul este recunoscut când

  • sunt transferate riscurile şi beneficiile;
  • vânzătorul nu mai are nici o implicare continuă;
  • valoarea venitului este evaluată în mod fiabil;
  • este probabil că vânzătorul va primi venitul; şi
  • Costurile suportate (inclusiv cele de suportat) pot fi evaluate în mod fiabil.


Vânzarea de bunuri: Când sunt transferate riscurile şi beneficiile?

 • Vânzarea de bunuri: Când sunt transferate riscurile şi beneficiile?

  • În mod normal: Titlul este transferat şi/sau cumpărătorul intră în posesia bunurilor
  • Însă riscurile sunt reţinute, în cazul:
   • Obligaţiei de funcţionare care depăşeşte garanţiile normale
   • Vânzării contingente cu vânzarea bunurilor de către cumpărător
   • Instalării, care nu a fost efectuată
   • Incertitudinii cu privire la retururile cumpărătorului


Exemplu: Bunurile vândute cu o garanţie de 2 ani

 • Exemplu: Bunurile vândute cu o garanţie de 2 ani

  • Garanţia nu împiedică recunoaşterea venitului, dacă costul estimat poate fi evaluat. În mod normal, nu este o tranzacţie separată.
 • Exemplu: Vânzătorul reţine dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute până la primirea plăţii finale

 • Nu împiedică recunoaşterea venitului, dacă recuperabilitatea acestuia este asigurată sau poate fi evaluatăPrestarea de servicii:

 • Prestarea de servicii:

  • Venitul este recunoscut în raport cu etapa de finalizare, când rezultatul tranzacţiei poate fi estimat în mod fiabil (vezi slide-ul 30)
  • Metoda de recuperare a costurilor, atunci când rezultatul tranzacţiei nu poate fi estimat în mod fiabil


Exemplu: O companie de securitate primeşte 10,000 pentru a reacţiona la semnalul de alarmă pentru o perioadă de 2 ani

 • Exemplu: O companie de securitate primeşte 10,000 pentru a reacţiona la semnalul de alarmă pentru o perioadă de 2 ani

  • Etapa de finalizare a contractului de prestări de servicii chiar depăşeşte doi ani. 10,000 / 24 = 417 venitul lunar recunoscut.
 • Exemplu: Taxa unei companii juridice depinde de câştigarea cazului, în caz contrar compania nu va primi nimic. Rezultatul nu este cunoscut. Costurile sunt suportate.

  • În contractul de prestări de servicii rezultatul nu poate fi estimat în mod fiabil. Costuri = cheltuială.


Etapa de finalizare – rezultatul poate fi estimat în mod fiabil, atunci când:

 • Etapa de finalizare – rezultatul poate fi estimat în mod fiabil, atunci când:

  • Suma venitului poate fi evaluată
  • Colectarea este probabilă
  • Etapa de finalizare la data de raportare poate fi estimată în mod fiabil
  • Costurile suportate şi costurile viitoare pot fi evaluate în mod fiabil


Contractele de construcţii:

 • Contractele de construcţii:

  • Recunosc venitul în raport cu etapa de finalizare, atunci când rezultatul tranzacţiei poate fi estimat
  • Metoda de recuperare a costurilor, când rezultatul nu poate fi estimat în mod fiabil
  • În mod normal, fiecare contract este considerat separat, însă, ocazional:
   • Divizarea unui singur contract în mai multe contracte
   • Combinarea mai multor contracte într-unul singur


Contractele de construcţii: Metodele de estimare a etapei de finalizare

 • Contractele de construcţii: Metodele de estimare a etapei de finalizare

  • Bazată pe date: % din costurile suportate la totalul costurilor estimate. (cea mai frecventă)
  • Bazată pe rezultate:
   • Sondajele inginereşti privind activitatea realizată
   • Proporţia fizică a activităţii care a fost finalizată (de ex., km de drum asfaltat)
  • Exclude costurile suportate pentru activităţile viitoare (de ex., stocul de materiale şi plăţile în avans)


Contractele de construcţii: Alte caracteristici

 • Contractele de construcţii: Alte caracteristici

  • Costurile, recuperarea cărora nu este probabilă, sunt o cheltuială imediată
  • Dacă este probabil că un contract va genera pierderi, se recunoaşte imediat pierderea şi provizionul (contract cu titlu oneros – Secţiunea 21)


Exemplu: Contractul semnat X1 pentru 2,000. Estimarea costului iniţial este de 1,200. În X1 costul suportat a fost de 800. Costul suplimentar estimat este de 400.

 • Exemplu: Contractul semnat X1 pentru 2,000. Estimarea costului iniţial este de 1,200. În X1 costul suportat a fost de 800. Costul suplimentar estimat este de 400.

  • Pentru X1: % din finalizare în baza costurilor = 800 / 1,200 = 66.7%. Venitul= 2,000 x .667 = 1,333. Cost = 800. Profit = 533.
  • Pentru X2: Contractul finalizat la mijlocul X2. Cost total = 1,250. Venit = 667. Cost = 450. Profit = 217.


Contractele de construcţii: atunci când rezultatul nu poate fi estimat în mod fiabil:

 • Contractele de construcţii: atunci când rezultatul nu poate fi estimat în mod fiabil:

  • Aplicaţi metoda de recuperare a costurilor:
   • Recunoaşteţi venitul doar în măsura în care recuperarea costurilor suportate este probabilă
   • Recunoaşteţi costurile contractuale drept cheltuială, atunci când sunt suportate.


Exemplu: preţul fixat, contract de 5 ani de 100,000. Anul 1, costuri suportate în valoare de 5,000. Imposibil de estimat costurile suplimentare, însă (a) pierderea este puţin probabilă, şi (b) probabilitatea recuperabilităţii este foarte înaltă.

 • Exemplu: preţul fixat, contract de 5 ani de 100,000. Anul 1, costuri suportate în valoare de 5,000. Imposibil de estimat costurile suplimentare, însă (a) pierderea este puţin probabilă, şi (b) probabilitatea recuperabilităţii este foarte înaltă.Dobânzi: Se recunosc, folosind metoda dobânzii efective

 • Dobânzi: Se recunosc, folosind metoda dobânzii efective

 • Redevenţe: pe baza contabilităţii de angajamente conform conţinutului acordului relevant,

 • Dividende: Se recunosc la momentul stabilirii dreptului de a primi plata

 • Toate acestea presupun recuperabilitatea şi fiabilitatea evaluării.Exemplu: Cumpărăm obligaţiuni cu cupon zero la 100,000, răscumpărabile la 134,010 în 6 ani.

 • Exemplu: Cumpărăm obligaţiuni cu cupon zero la 100,000, răscumpărabile la 134,010 în 6 ani.

  • PV = (FV) / ((1+int)^perioade)
 • 100,000 = (134,010) / ((1+int)^6) → int = .05 = 5%Politici contabile pentru recunoaşterea venitului

 • Politici contabile pentru recunoaşterea venitului

 • Suma venitului pentru fiecare categorie:

  • Vânzare de bunuri
  • Prestări de servicii
  • Dobânda
  • Redevenţe
  • Dividende
  • Comisioane
  • Granturi/subvenții guvernamentale
  • Oricare altele


Recunoaşterea venitului

 • Recunoaşterea venitului

 • “Venitul din vânzarea de bunuri este recunoscut când bunurile sunt livrate şi titlul este transferat. Venitul din redevenţe aferente autorizării patentei a fi utilizată de terţi este recunoscut pe baza metodei liniare pe durata perioadei de autorizare. Venitul este evaluat la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit, net de reduceri şi taxe aferente vânzărilor, colectate în numele guvernului”.Note X Venit

 • Note X VenitDezvăluirea/Prezentarea informaţiei suplimentare privind contractele de construcţii:

 • Dezvăluirea/Prezentarea informaţiei suplimentare privind contractele de construcţii:

  • Venitul recunoscut
  • Metoda de determinare a venitului
  • Metoda de determinare a etapei de finalizare
  • Suma brută datorată de către clienţi (activ)
  • Suma brută datorată clienţilor (pasiv)


Kataloq: EXTCENFINREPREF -> Resources -> 4152117-1275645279412 -> 7127240-1319553837676 -> 8226853-1319706863148
8226853-1319706863148 -> Întrebarea 1: Care dintre entitățile menționate mai jos ar putea adopta inițial sirf pentru imm-uri?
8226853-1319706863148 -> Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu sirf pentru imm-uri”
8226853-1319706863148 -> Asigurarea pieţelor de capital integratoare mondiale cu un limbaj comun pentru raportare financiară
8226853-1319706863148 -> Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit
8226853-1319706863148 -> Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenită

Yüklə 491 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə