…SEÇmeli kur’an-i kerim dersi sinif sorularYüklə 46,62 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü46,62 Kb.
#90345

autoshape 2SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ 5.SINIF SORULAR
1.Biz insanlar olarak Allah’a (c.c ) niçin şükretmeliyiz? Açıklayınız. (10 puan)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

İhlas

hamd

şükür

rahmet

2. Aşağıda cümlelerdeki boşlukları tablodan uygun kelimelerle doldurunuz. ( 8 puan )

a) Allah’ın (c.c) yarattığı her şeye merhametli olmasına …………………………….. denir.
b) Yaptığımız her şeyi sadece Allah (c.c) rızası için yapmak, davranışlarında samimi, içten olmak ………………………………… tır.
c) ………………………………… Allah’a (c.c) verdiği her şey için teşekkür etmek, O’nu övmektir.
ç) Nimeti fark etmek, nimeti vereni bilmek, nimeti güzel işlerde kullanmak ……………………………..dür.
3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

(10 puan)

( ) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapmasına ihlas denir.

( ) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.

( ) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.

( ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.

( ) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.
4. Rabbena dualarının Türkçe anlamlarını aşağıya yazınız. ( 20 puan )
a) Ey Rabbimiz,

b) Ey Rabbimiz,


5. Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? (6 puan)

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.

B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.

C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.

D) Kur’an son ilahi kitaptır.
6. İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (6 puan)

A) Hz.Muhammed ( S.A.V ) B) Hz.Adem( A.S ) C) Hz.İdris ( A.S ) D) Hz.Nuh ( A.S )


7. Hud suresi, 37. Ayette ‘’Denetimimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Azabın kendilerinden kaldırılması için zulmedenler hakkında dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.’’ şeklinde ifade hangi peygamberi anlatıyor olabilir? (7 puan)

A) Hz.Yunus ( A.S ) B) Hz.İsa ( A.S ) C) Hz.Nuh ( A.S ) D) Hz.Yusuf (A.S )

8. İslam’ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkelerini, çocuğuna düşkün ve şefkatli bir baba olan insan tarafından oğluna verdiği öğütler şeklinde özetlendiği; o insanın, evladına üç defa “Yavrucuğum!” diye seslenerek, onun şahsında her insan için büyük önem taşıyan tavsiyelerde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)


  1. Yasin Suresi B) Hud Suresi C) Lokman Suresi D) Kevser Suresi

9. “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın(c.c) sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah(c.c) mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? (7 puan)

A) Allah çok güçlüdür.

B) Allah insanı çamurdan yaratmıştır.

C) Allah’ın(c.c) sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.

D) Yeryüzündeki hüküm ve hükmet Allah’a(c.c) aittir.
10. Namazın sonundaki oturuşta selam vermeden önce okuduğumuz dualardan biri de “Rabbena Duaları” dır. Bu dualar birinci Rabbena duası ve ikinci Rabbena duası olarak ikiye ayrılır.

Bu iki duanın Kur’an’da geçtiği sureler ve ayetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? (7 puan)1.Rabbena Duası 2.Rabbena Duası

A) Bakara, 201. İbrahim, 41.

B) Bakara,201 İhlas,2

C) Ali İmran,41 Bakara,255

D) Ankebut,4 Bakara,201
11. Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? (7 puan)

A) Elhamdülillah B) Hamd olsun C) Allah’a şükür D) Estağfurullah


12. İhlas ne anlama gelir? (7 puan)

A) Allah ile iletişiminde bireyin, görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir.

B) Namazı zamanında kılmaya ihlas denir.

C) Herhangi bir anlamı yoktur. Sadece Kur’an’daki bir surenin ismidir.

D) Kur’an’ı tertil üzerine(ağır ağır, tane tane) okumaya denir.

• İlk insan ve ilk peygamberdir.


• Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı
Melekler Allah’ın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı.
13. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

• Allah Semûd kavmine kendi içlerinden peygamber olarak gönderdi.


• İnanmayanlarla onun arasında belirlenen bir günde, kayaların arasından, hepsinin gözü önünde bir deve çıkagelmişti.
14. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

• Allah O’na (as) ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti


• Yüce Allah Hz. Ona her cinsten birer çifti, ailesini ve inananları gemiye bindirmesini emretti.
• Fakat O (as)’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.
15. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

Milletini Allah’a gönülden bağlanmaya, ona kulluk etmeye çağırıyordu.


Kendilerine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannettiler.
Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi.
16. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

17. Bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek ve ona teşekkür etmeye ne denir?


A) Şükür C) Hamd
B) Rahmet D) İhlas

18. Verdiği bir nimet sebebiyle bir kimseyi övmeye ne denir?


A) Şükür C) Hamd
B) Rahmet D) İhlas

19. Kulun bütün hareket ve davranışlarının Allah Teâlâ’nın rızası için olmasına ne denir?


A) Şükür C) Hamd
B) Rahmet D) İhlas

20. Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Şükür C) Hamd
B) Rahmet D) İhlas

Kuran-Kerim, ………….. zamanında kitap haline getirilmiş, ……………… zamanında çoğaltılmıştır.


21. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A) Hz. Osman-Hz. Ali C) Hz. Ebubekir-Hz.Ömer
B) Hz.Ömer-Hz. Ali D) Hz. Ebubekir-Hz. Osman

22. Peygamberimizin yanında bulunup gelen vahiyleri yazan kişilere ne denir?


A) Vahiy Meleği C) Vahiy Katiibi
B) Sahabi D) Suffe

Kuran-ı Kerim’in her bir cümlesine …….. bölümlerine…………


30 sayfalık bölümlerine ……………. Denir.
23. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Ayet-Sure-Cüz C) Ayet-Cüz-Sure
B) Sure-Ayet-Cüz D) Cüz-Ayet-Sure

24. Kuran- Kerim’in ilk ve son sureleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kevser-Bakara C) Fatiha-Nas
B) Bakara-kevser D) Fatiha-Kevser

Kuran- Kerim ………yılında ………ayında…………..gecesinde indirilmeye başlanmıştır.


25. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) 622-Ramazan-Miraç C) 610-Muharrem-Mevlid
B) 610-Ramazan-Kadir D) 610- Muharrem –Miraç

26. İlk vahiy hangi sureye aittir.


A) Fatiha C) Asr
B) Bakara D) Alak
27. Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değilmemiştir?
A) Ahiret
B) Kıyametin ne zaman kopacağı
C) İman-İbadet
D) Ahlak kuralları

27.Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.

B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.

C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.

D) Kur’an son ilahi kitaptır.
28.İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Hz.Muhammed B) Hz.Nuh C) Hz.İdris D)Hz.Adem


29. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

A)Kur’an son ilahi kitaptır. B)Kur’an’ın okunması ibadettir.

C)Kur’an sadece araplara gönderilmiştir. D)Kur’an Allah kelamıdır.
30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.

B)Kur’an-ı Kerim, sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.

C)Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.

D)Kur’an-ı Kerim Hz.Nuh’tan bahsetmez.

www.kademeliegitim.com

31. “Sizin en hayırlınız,Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”(Buhari,Fedail’ül Kur’an 21,52)

Yukarıdaki hadisten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A)Kur’an’ı öğrenmeliyiz.

B) Kur’an’ı okumalıyız.

C)Kur’an’ı başkasına da öğretmeliyiz.

D)Kura’n’ı sadece ölüler için okumalıyız.
32. Kur’an-ı Kerim’in evrensel olması ne demektir?

A) Son ilahi kitap olması B) Allahın (cc) sözü olması

C) Peygamberimize indirilmiş olması D) Bütün insanlara gönderilmiş olması

33.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D”,yanlış olanın başına “Y” harfi koyunuz.

( ) Kur’an,ilahi(Allah tarafından gönderilen) kitapların sonuncusudur.

( ) Kur’an’ın hükümleri(kuralları) kıyamete kadar geçerlidir.

( ) Kur’an’ı okumak,kurallarına uymaktan daha önemlidir.

( ) Kur’an,peygamberimizin sözlerinden oluşur.

( ) Kur’an,peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir.


34. –Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır.

-Kibirli varlıktır.

-Hz.Adem (as)’ın cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?


  1. Şeytan B)Kabil C)Melekler D) Habil


35.Kur’an kaç yılında, hangi ayda, hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?

A) 610 yılında,Şaban ayında,Miraç gecesinde

B) 622 yılında,Ramazan ayında, Kadir Gecesinde

C) 571 yılında,Şaban ayında,Mevlid Gecesinde

D) 610 yılında,Ramazan ayında,Kadir gecesinde


36.Kabil ile Habil kıssasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Yumuşak huylu,iyimser olmalıyız.

B)Allah’ın emirlerine bağlı olmalıyız.

C)Kıskanç olmalıyız.

D)Allah’ın,bize verdiği nimetlerin iyi olanlarından Allah için harcamalıyız.

.

37.”-Vedd,-Süva, -Yeğus,-Yeuk,-Nesr” Kelimeleri nelerin isimleri olarak kullanılırdı?

A)Peygamberlerin B)Putların C)Meleklerin D) Çocukların
38. *Kavmi putperest bir toplulukt *Kavmi ona inanmadı ve alay etmeye başladılar

*Allah’ın kendisine bildirdiği şekilde bir gemi inşa etti *Onu inkar edenler tufanla helak edildiYukarıda,bazı bilgileri verilen peygamber kimdir?

A Hz.İbrahim B Hz. Musa C Hz.İsa D Hz. Nuh

    39. Kur’an Kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

  1. Ders çıkarmamızı ister.

  2. Önceki peygamberlerin ya da milletlerin hayatlarından örnekler verir.

  3. İyi olayları kendimize örnek almamızı ister.

  4. Tarihi olayları bizlere anlatır.40.Aşağıda okunuşları verilen Kur’an harflerinin yazılışlarını yazınız.( )

ELİF: FE: YE: NUN: AYN:

SAD: CİM: KAF: VAV: TE:

LAM: SİN: BE: ŞIN: TI:

41.Kendinden sonrakilere bitişmeyen harfleri yazınız.

1. 3. 5.


2. 4. 6.
42.Aşağıdaki tabloda,Türkçe isimleri verilen harflerin başta,ortada ve sondaki yazılışlarını gösteriniz.Sonda

Ortada

Başta

Harfler

Be

Ğayn

Cim

He


Yüklə 46,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə