SəİDƏ vaqiF qızı abbasovaYüklə 45,5 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü45,5 Kb.
#82991

SƏİDƏ VAQİF qızı ABBASOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Аzərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının müdiri

İş telefonu: 012-538-07-75

İmeyl: saida-200@mail.ru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1973-cü il yanvarın 7-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1979-1989-cü illərdə Bakı şəhərində Süleyman Sani Axundov adına 172 saylı orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1998-2004-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikasının dissertantı olub.

 • 2004-cü ildə «İlyas Əfəndiyevin dramaturji irsi və müasirlik problemi» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2007-ci ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2013-cü ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında “Müasir Azərbaycan romanlarında sosial-psixoloji problemlərin bədii inikası (müstəqillik dövrü)“ mövzusu üzrə doktorluq işi üzərində işləyir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1990-1996-ci illərdə Bakı şəhər 173 sayl orta məktəbdə ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri.

 • 2001-ci ildə Bdu-nun Elmi Kitabxanasında biblioqraf.

 • 2001-2002-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində Fars dili kafedrasında baş laborant.

 • 2002-2005-ci ilərdə BDU-nun Azəraycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant.

 • 2005-2014-cü illərdə BDU-nun Azəraycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 2007-2014-ci ildən BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent

 • 2014-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasında müdir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 • Azərbaycan ədəbiyyatı
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1998, Bakı, Azərbaycan. Gənc Tədqiqatçıların elmi konfransı.

 • 2001, Bakı, Azərbaycan.“ Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik“ elmi-nəzəri konfransı.

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda elmi konfransı.

 • 2008,Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans.

 • 2014, Bakı. Azərbaycan. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Mədəni Müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Kütləvi informasiya vasitələrinin dil mənzərəsi. "Azərbaycan dili :dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 2007, İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası və müasirlik. Monoqrafiya. BDU. Bakı Universiteti nəşriyyatı.

 • 2010, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri. BDU-nun filologiya fakültəsinin magistləri üçün dərslik. ( həmmüəllifli)

 • 2016, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı Universiteti nəşriyyatı.

 • 2016, Tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri. ( Ali məktəblərin coğrafiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti) Bakı.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinə dair

 • 2017, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı. Ali məktəblər üçün dərslik. Yenilənmiş nəşr. Elm və Təhsil nəşriyyatı.

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinə dair tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri. (Ali məktəblərin kimya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti) Bakı Universiteti nəşriyyatı

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənnindən çalışma mətnləri. (Ali məktəblərin coğrafiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti) Elm və təhsil nəşriyyatı


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2010, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri. BDU-nun filologiya fakültəsinin magistrləri üçün proqram.

 • 2014, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. ( Proqram)

 • 2015, , Azərbaycan dili və və nitq mədəniyyəti (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün) " Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Bakı.( proqram)

 • 2015, Azərbaycan dili və və nitq mədəniyyəti (Ali məktəbin rus bölmələri üçün). " Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Bakı.( proqram)

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. (Ali məktəbin humanitar fakültələrinin Azərbaycan bölmələri üçün). " Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Bakı. (Proqram)

 • 2018, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. (Ali məktəbin texniki fakültələrinin Azərbaycan bölmələri üçün). "Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Bakı. (Proqram)


Məqalələr


 • 1998, İ.Əfəndiyevin dramaturuji irsi. // Gənc Tədqiqatçıların elmi konfransı materialları. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // Bakı. s. 67-72

 • 2001, Romantik dramaturgiyada tarixilik və müasirlik. //.“ Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik“ elmi-nəzəri konfransı materialları. Bakı. s. 102-109

 • 2003, İlyas Əfəndiyev dramaturgiyada lirik psixoloji üslubun banisi kimi. //.“ Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik“ elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı. s. 201-205

 • 2004, Komediya janrı və müasir həyat. //. “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 4(80) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 20-28

 • 2006, Qarabağ dərdi dramaturji müstəvidə. //. Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(65) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 78-85

 • 2007, İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası və müasirlik. // Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(70) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 130-138

 • 2008, Düzgün yazı təlimatının elmi əsaslarına dair yeni baxış. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı. s. 79-85

 • 2009, Prezident İ.Əliyevin siyasi kursu. . // Tarix və onun problemləri. Nəzəri-elmi metodik jurnal. № 1.Bakı. s. 202-206.

 • 2009, İlyas Əfəndiyev yaradıçılığının tədqiq tarixindən. //. Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(65) Bakı: // səh. 287-288

 • 2010, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris problemləri. BDU-nun filologiya fakültəsinin magistrları üçün dərslik. BDU nəşriyyatı.

 • 2011 İlyas Əfəndiyevin yaradıçılığında xarakterlərin fərdiliyi // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(79) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 205-207

 • 2013,Müasir Azərbaycan romanlarında folklor motivlərindən istifadə // Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı materialları. Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı. s.33-35

 • 2013, Müasir Azərbaycan romanlarında postmodernnist meyillər. // Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Konfransı Bakı. s.3-7

 • 2013, İlahi səsin və Sözün möcüzəsi. Müasir ədəbiyatşünaslığın və tərcüməşünaslığın aktual problemləri Respublika elmi-konfransı materialları. Bakı. s.89-95

 • 2013, Real gerçəkliklər bədii həqiqət aynasında // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 182-190

 • 2013, Çağdaş Azərbaycan romanlarında mənəvi-əxlaqi problemlərin bədii inikası // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 1. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 286-295

 • 2013, Müasir Azərbaycan bədii nəsrində ümummilli lider Heydər Əliyevin bədii obrazı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 27-31

 • 2013Çağdaş Azərbaycan nəsrində şərti metaforik üslubdan istifadənin özəllikləri, / ADU Elmi xəbərlər № 4 . Bakı: , s. 75-86

 • 2013, Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında sosial-psixoloji problemlərin inikasına dair // ADU Elmi xəbərlər № 4 . Bakı: , s. 113-120

 • 2013, Müasir azərbaycan romanlarında portret və psixologizmə dair // Hümanitar elmlərin aktual problemləri. Bakı: s. 159-166

 • 2014, Dünya musiqisinin incisi muğam çağdaş Azərbaycan romanında// Elmi xəbərlər. № 1,ADU, Bakı, s. 78-90

 • 2013, Ümumişlək, qeyri-ümumişlək leksika və bədii üslub// “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 10. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı.

 • 2014, Heydər Əliyev və müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı // Dil və ədəbiyyat, ADU, Bakı, s.115-122

 • 2014, Жемчужина мировой музыки – Мугам в современном Азербайджанском романе // Национальный Педагогичный Университет имени М.П.Драгоманова . Украинская Академия Наук «Гилея» Науковий висник № 80\1 (69). Kiev, s. 36-40

 • 2014, Отражение нравственно-психологических проблем в современном Азербайджанском романе // Вектор науки . Тольяттинского Государственного Университета, № 1 (16) . Bakı: s. 43-47

 • 2014, Ulu öndər Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. //Azərbaycan xalqının lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı materialları. Bakı. s. 64-67

 • 2014, Çağdaş Azərbaycan romanları ədəbi tənqid müstəvisində. //Azərbaycan Xalq yazıçısı, Respublika Dövlət mükafatı laureatı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı materialları. Bakı. s. 56-59

 • 2014, Çağdaş Azərbaycan romanlarında şərti metoforizm. //Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Filologiyasının aktual məsələləri mövzusunda Respublika elmi nəzəri konfransı materialları. Bakı. s.64-67

 • 2014, Çağdaş Azərbaycan romanında şərti metoforik üslubun bədii imkanları. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 1. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 286-295

 • 2015, Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında milli özünəqayıdış problemi. “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 8. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s. 34-40

 • 2015, Bədii üslub və terminoloji leksika. “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 6. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s. 18-24

 • 2015, Ümumişlək və qeyri-ümumişlək leksika və bədii üslub. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 1. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 82-95

 • 2015, Çağdaş Azərbaycan romanlarının dil-üslub xüsusiyyətləri. // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 182-190

 • 2015, Müasir Azərbaycan əsdəbiyyatında yuxu simvolikası. // Dədə-Qorqud Beynəlxalq konfransı. Bakı. s.34-48

 • 2015,Müasir Azərbaycan romanlarında obrazlar aləmi. // Gənc tədqiqatçıların və doktorantların 19-cu beynəlxalq konfransı materialları. Bakı . s. 10-16

 • 2016, Multikulturalizm Azərbaycançılığın tərkib hissəsi kimi. Mədəni Müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfransı materialları. Bakı. s.102-106

 • 2016, Elmi üslubun xüsusiyyətləri və tədrisi. // Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi. Elmi-metodik jurnal. Bakı. 56-61

 • 2017, Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsində islami dəyərlər. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, №4. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 95-101

 • 2017, Azərbaycan natiqlik sənətində Heydər Əliyev məktəbi. // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh.190-198

 • 2017, Azərbaycan İslam sivilizasiyasının məktəbi. “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı materialları. Bakı. s.12-15

 • 2017, Elçin Hüseynbəylinin Şah Abbas tarixi romanı. // Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransı materialları. Bakı. s.45-48

 • 2018, Publisistik üslubda dilin leksik laylarında istifadə . // “Filologiya məsələləri” jurnalı, №6. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 28-34

 • 2018, Azərbaycan ədəbiyyatında fərdi üslub. Füzulinin dili. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, №4. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 104-109

 • 2018, Kütləvi informasiya vasitələrinin dil mənzərəsi. "Azərbaycan dili :dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. s.84-86

 • 2018, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə milli dil uğrunda mübarizə. // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 2(106) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 91-93.

 • 2018, Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətləri. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, №9. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 100-105

 • 2018, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə maarif və dil problemləri. // “Filologiya məsələləri” jurnalı, №4. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s.61-65
İCTİMAİ FƏALLIĞI
 • 2014-cü ildən Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.


Yüklə 45,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə