Senato kararlari



Yüklə 140,15 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü140,15 Kb.
#28708

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI
Toplantı Sayısı: 05

Sayfa: 1

Karar Tarihi: 25/05/2010
Üniversitemiz Birimlerinde Yaz Okulu Açılması Hk. 2010.005.017- 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Üniversitemiz birimlerinde Yaz Okulu açılması ile ilgili konu üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Üniversitemiz birimlerinde Yaz Okulu açılmasına ve durumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.




Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılması Hk. 2010.005.018- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılması ile ilgili adı geçen fakülte dekanlığından gelen 07.05.2010 tarih ve 050/332 sayılı yazı ve ekleri ile 24.05.2010 tarih ve 104.06/385 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölümler itibariyle aşağıda belirtilen derslerin Yaz Okulunda açılmasına, açılmayan derslerin de aşağıdaki üniversitelerden alınmasına oybirliği ile karar verildi.


Yaz Okulunda Açılacak Dersler ve Öğrencilerin Yaz okulunda Açılmayacak Dersleri

Alabilecekleri Üniversiteler
1.    İnşaat Mühendisliği Bölümü

Açılacak Dersler:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

İM 122

STATİK

3

1

İM 225

DİNAMİK

3

1

İM 388

YAPI STATİĞİ

3

1


Açılmayan Derslerin Alınabileceği Üniversiteler:

- Ankara Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Cumhuriyet Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Dumlupınar Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Ortadoğu Teknik Üniversitesi

- Osmangazi Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi




2.      Makine Mühendisliği Bölümü
Açılacak Dersler:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Toplam Kredi

MM 106

STATİK

3

1

4

MM 109

DİNAMİK

3

1

4

MM 306

MAKİNE DİNAMİĞİ

3

1

4

MAT 202

YÜKSEK MATEMATİK-2

3

1

4

MM 309

ISI TRANSFERİ-1

3

1

4

MM 310

ISI TRANSFERİ-2

3

1

4



Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:2 Karar Tarihi: 25/05/2010

Açılmayan Derslerin Alınabileceği Üniversiteler:

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi
3.      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır. Öğrenciler, bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bulunan ve yaz okulu açılmasına karar veren üniversitelerden herhangi birinde açılacak yaz okulu derslerini alabilirler.


4.      Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.


Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:
- Çukurova Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Onsekiz Mart Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi


5.      Mimarlık Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.


Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:
- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Mimar Sinan Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi


7.      Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.


Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi



- Dokuz Eylül Üniversitesi

NOT: Öğrencilerin, Yaz Okulunda fakültede açılmayacak olan dersleri Üniversitemizin diğer birimlerinde açılması halinde öncelikle bu birimlerden almalarına, diğer birimlerde de açılmadığı takdirde yukarıda isimleri belirtilen üniversitelerin yaz okulu programlarından almalarına karar verilmiş olup, ilgili üniversitelerin ders saati ve kredileri ile fakültedeki derslerin ders saati ve kredilerinin eş değer veya fazla olması durumunda öğrenciler dersleri alabilecektir.



Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:3 Karar Tarihi: 25/05/2010

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılması Hk. 2010.005.019- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılması ile ilgili adı geçen fakülte dekanlığından gelen 06.05.2010 tarih ve 104-01-01-06/663 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Bölümler itibariyle aşağıda belirtilen derslerin Yaz Okulunda açılmasına, açılmayan derslerin de aşağıdaki üniversitelerden alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Yaz Okulunda Açılacak Dersler ve Öğrencilerin Yaz okulunda Açılmayacak Dersleri

Alabilecekleri Üniversiteler

1.      Matematik Bölümü
Açılacak Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Pratik

Kredi

FIZ 101

Genel Fizik I

4

0

4

FIZ 102

Genel Fizik II

4

0

4



2.      Fizik Bölümü
Açılacak Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Pratik

Kredi

FİZ 101

Fizik I

4

2

5

FIZ 102

Fizik II

4

2

5

MAT 101

Matematik I

4

2

5

M AT 102

Matematik II

4

2

5



3.      Kimya Bölümü
Açılacak Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Pratik

Kredi

KİM 341

Organik Kimya I

4

0

4

KİM 342

Organik Kimya II

6

0

6



4.      Tarih Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.



5.      Biyoloji Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.



6.      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yaz okulu açılmayacaktır.



NOT: Öğrenciler, ders içerikleri ve kredileri fakültede verilen derslerle aynı olmak şartıyla, Yaz Okulunda fakültede açılmayacak dersleri başka üniversitelerin yaz okullarından alabilirler.



Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:4 Karar Tarihi: 25/05/2010

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.020- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen fakülte dekanlığından gelen 04.05.2010 tarih ve 300-204 sayılı yazı üzerinde görüşüldü
Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin ders içerikleri ve kredileri aynı olmak koşuluyla aşağıda isimleri belirtilen üniversitelerin Yaz Okullarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.
Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:

- Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi




Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.021- Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen yüksekokul müdürlüğünden gelen 06.04.2010 tarih ve 104.01.01.06/164 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Sağlık Yüksekokulu’nda Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin ders saati, ders içeriği ve kredisi yüksekokul tarafından uygun görüldüğü takdirde başka üniversitelerin yaz okullarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.






Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu

Açılmaması Hk. 2010.005.022- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen yüksekokul müdürlüğünden gelen 21.04.2010 tarih ve 104.01.01.06/377 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Meslek Yüksekokulu’nda Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin aşağıda isimleri belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının yaz okullarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.


Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:

- Akdeniz Üniversitesi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- Celal Bayar Üniversitesi

- Düzce Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi

- Hitit Üniversitesi

- Nevşehir Üniversitesi

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi


Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:5 Karar Tarihi: 25/05/2010

Üniversitemiz Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılması Hk. 2010.005.023- Üniversitemiz Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nda 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılması ile ilgili adı geçen yüksekokul müdürlüğünden gelen 07.05.2010 tarih ve 050-02-273 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; aşağıdaki programlarda kredileri ve adları belirtilen derslerde Yaz Okulu açılmasına, Yaz Okuluna yeterli öğrenci müracaatı olmaması durumunda yüksekokul ders içerikleri ve kredilerinin uygun olması halinde aşağıda belirtilen üniversitelerde açılacak Yaz Okulundan öğrencilerin yararlanmasına oybirliği ile karar verildi.
1.      Makine Programında Yaz Okulunda Açılabilecek Dersler
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K

YMAK1007 Malzeme Teknolojisi I 2 1 3

YMAK2004 Malzeme Teknolojisi II 3 1 4

YMAK2005 Makine Bilimi ve Elemanları 3 1 4

YMAK1001 İmalat İşlemleri I 3 1 4

YMAK1005 İmalat İşlemleri II 3 1 4

YMAK1003 Meslek Teknolojisi I 1 1 2

YMAK2045 İş Güvenliği 1 1 2



2.      Elektrik Programında Yaz Okulunda Açılabilecek Dersler
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K

YELK1001 Doğru Akım Devre Analizi 3 1 4

YFİZ1001 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 1 4

YMAT1001 Matematik I (Ortak Ders) 3 1 4

YELK1002 Alternatif Akım Devre Analizi 3 1 4

YELK1004 Elektrik Makineleri I 3 1 4

YELT1014 Analog Elektronik 3 1 4

YMAT1002 Matematik II (Ortak Ders) 3 1 4

ATA1001 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi (Ortak Ders) 2 0 2
Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:


- Akdeniz Üniversitesi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Hitit Üniversitesi

- Nevşehir Üniversitesi

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Sütçü İmam Üniversitesi

- Ahi Evran Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Karatekin Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi

- Dumlupınar Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Kırklareli Üniversitesi

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Muğla Üniversitesi

- Siirt Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Osmangazi Üniversitesi

- Erzincan Üniversitesi


Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:6 Karar Tarihi: 25/05/2010

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.024- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen enstitü müdürlüğünden gelen 30.04.2010 tarih ve 104.01.01.06-94 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yaz Okulu açılmamasına, toplam dokuz krediyi aşmamak ve ders içerikleri tutmak şartıyla ilgili anabilim dalı öğrencilerinin aşağıda isimleri belirtilen üniversitelerin Yaz Okulu programlarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.




Yaz Okulu Programları’ndan Ders Alınabilecek

Üniversite Adı

Anabilim Dalı

Jeoloji

Müh.

İnşaat Müh.

Makine Müh.

Fizik

Matematik

Kimya

Biyoloji

Ankara

?

Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin

“Yaz Okulu Programları’ndan” ders alamamalarına,



Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin

“Yaz Okulu Programları’ndan” ders alabilmelerine,



Cumhuriyet

?

Çukurova

?

Çanakkale Onsekiz Mart

?

Dokuz Eylül

?

Fırat

?

Hacettepe

?

İstanbul Teknik

?

Karadeniz Teknik

?

Osmangazi

?

Selçuk

?

Yüzüncü Yıl

?



Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.025- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen enstitü müdürlüğünden gelen 03.05.2010 tarih ve 104.01.01.06/136 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin herhangi bir üniversitenin Yaz Okulundan yararlanmamasına oybirliği ile karar verildi.






Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.026- Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen bölüm başkanlığından gelen 20.04.2010 tarih ve 19 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini, içeriği ve kredisi tutmak şartıyla Yaz Okulu açmış olan devlet üniversitelerinden almalarına oybirliği ile karar verildi.





Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:7 Karar Tarihi: 25/05/2010

Üniversitemiz Türk Dili Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılmaması Hk. 2010.005.027- Üniversitemiz Türk Dili Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılmaması ile ilgili adı geçen bölüm başkanlığından gelen 27.04.2010 tarih ve 104.01.01.06/13 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Türk Dili Bölümü’nde Yaz Okulu açılmamasına, öğrencilerin aşağıda isimleri belirtilen üniversitelerin Yaz Okullarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.



Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler:

- Atatürk Üniversitesi

- Cumhuriyet Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi



Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Yaz Okulu Açılması Hk. 2010.005.028- Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü’nde 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda Yaz Okulu açılması ile ilgili adı geçen bölüm başkanlığından gelen 01.04.2010 tarih ve 117 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; aşağıda belirtilen derslerden Yaz Okulu açılmasına oybirliği ile karar verildi.



Yaz Okulunda Açılabilecek Dersler:


Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Pratik

Kredi

101

İngilizce I

4

0

4

102

İngilizce II

4

0

4


Yüklə 140,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə