Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeYüklə 445 b.
tarix07.09.2018
ölçüsü445 b.Serviciul de Telecomunicaţii Speciale4.Asigurarea serviciilor de comunicaţii voce pentru toate secţiile de votare din judeţ şi pentru Birourile Electorale de Circumscripţie, prin distribuirea de terminale telefonice GSM şi fixe în reţelele operatorilor publici de telefonie:

 • 4.Asigurarea serviciilor de comunicaţii voce pentru toate secţiile de votare din judeţ şi pentru Birourile Electorale de Circumscripţie, prin distribuirea de terminale telefonice GSM şi fixe în reţelele operatorilor publici de telefonie:

  • La solicitarea Institutiei Prefectului au fost distribuite/ instalate un număr de 693
  • terminale telefonice astfel:
   • 478 telefoane GSM in reteaua operatorului ORANGE
   • 74 telefoane GSM in reteaua operatorului VODAFONE
   • 83 telefoane GSM in reteaua operatorului COSMOTE
   • 7 telefoane in reteaua ZAPP
   • 27 telefoane ZAPPFIX cu antena exterioara
   • 22 posturi telefonice fixe in reteaua ROMTELECOM
   • 1 post telefonic in reteaua ROMTELECOM CDMA


1.Retipărirea buletinelor de vot

 • Datorită unei confuzii referitoare la denumirea unei formaţiuni politice PARTIDUL POPORULUI , formaţiune a cărei denumire prescurtată este PPLC şi al cărei semn electoral conţinea şi denumirea prescurtată, LC de la Legea Cojocaru, s-a ajuns ca pe buletinele de vot aferente consiliilor locale şi primarilor pentru municipiile Cluj-Napoca şi Turda să apară înscrisă denumirea formaţiunii politice PARTIDUL POPORULUI-LEGEA COJOCARU şi nu doar PARTIDUL POPORULUI aşa cum era corect şi cum figura formaţiunea politică în hotărârea judecătorească de înfiinţare şi în Hotărârea BEC nr.6/1012.

 • Această confuzie a fost posibilă cu atât mai mult cu cât chiar reprezentanţii partidului s-au prezentat inclusiv în faţa Biroului Electoral Judeţean Cluj ca reprezentând PARTIDUL POPORULUI-LEGEA COJOCARU.

 • Astfel, s-a constatat că formaţiunea respectivă a apărut într-un fel înscrisă pe buletinele de vot aferente consiliului judeţean şi preşedintele consiliului judeţean şi în alt fel înscrisă pe buletinele de vot aferente consiliilor locale şi primarilor din municipiile Turda şi Cluj-Napoca.

 • Pentru a se elimina posibilele confuzii şi contestaţii sub acest aspect, mai ales că există o altă formaţiune politică cu o denumire similară, s-a apreciat că este necesară retipărirea buletinelor de vot.Pentru a elimina pe viitor posibilitatea apariţiei unei situaţii asemănătoare, s-ar impune ca în procesul de tipărire a buletinelor de vot, denumirea şi semnele electorale ale formaţiunilor politice care participă la scrutinul electoral să fie preluate direct din nomenclatorul sau hotărârile biroului electoral central, disponibile şi în format electronic.

 • Pentru a elimina pe viitor posibilitatea apariţiei unei situaţii asemănătoare, s-ar impune ca în procesul de tipărire a buletinelor de vot, denumirea şi semnele electorale ale formaţiunilor politice care participă la scrutinul electoral să fie preluate direct din nomenclatorul sau hotărârile biroului electoral central, disponibile şi în format electronic.

 • Astfel, ce nu există în aceste din urmă documente nu se poate tipări, urmând ca doar candidaţii să fie preluaţi din procesele-verbale întocmite de către birourile electorale de circumscripţie cu ocazia constatării definitivării candidaturilor.2.Distribuirea buletinelor de vot către birourile de circumscripţie.

 • Datorită unei erori apărute în procesul de distribuire a buletinelor de vot, a fost posibilă predarea unor buletine de vot aferente unei circumscripţii electorale unei alte circumscripţii cu denumire asemănătoare. / Călata – Ciurila /. Această eroare a fost constatată doar în timpul desfăşurării procesului de vot, după înmânarea buletinelor de vot către alegători, o parte din buletine fiind deja folosite şi introduse în urnă. Potrivit interpretărilor BEC 2012, voturile exprimate pe alte buletine de vot decât cele din circumscripţia aferentă sunt nule. Astfel, datorită erorii menţionate s-a ajuns ca voturi exprimate în mod valabil în condiţii normale să fie considerate nule.SOLUŢIE:

 • În vederea evitării pe viitor a posibilităţii de intervenire a unor asemenea erori, se impune prezenta unui delegat al prefectului în momentul formării coletelor cu buletine de vot.3.Distribuirea greşită a buletinelor de vot către alegători la secţiile de votare.

 • Tot datorită unei erori, într-o secţie de votare de pe raza comunei Mărgău, s-au distribuit către alegători câte două buletine de vot pentru o singură autoritate locală şi niciun buletin pentru o altă autoritate. / primar – preşedinte consiliu judeţean /. Prin urmare, atunci când s-au deschis urnele, s-a constatat că pentru o autoritate locală există introduse în urnă mai multe buletine de vot decât alegătorii care s-au prezentat la urne iar pentru o altă autoritate nu există voturi exprimate. În această situaţie s-a impus constatarea nulităţii tuturor buletinelor de vot introduse în urnă pentru autoritatea locală pentru care au fost distribuite un număr dublu de buletine de vot. Rezultă că într-o secţie de votare nu au existat voturi pentru două din cele patru autorităţi publice locale.

 • Astfel de erori referitoare la înmânarea buletinelor de vot au mai fost semnalate în mod izolat şi la secţii de pe raza municipiului Cluj-Napoca.POSIBILE SOLUŢII:

 • Pentru a evita repetarea acestei situaţii precum şi pentru a uşura desfăşurarea procesului de vot dar şi a operaţiunilor premergătoare, ar fi posibilă soluţia tipăririi buletinelor de vot pe hârtie colorată, câte o culoare pentru fiecare autoritate , sau măcar tipărirea buletinelor de vot cu cerneală colorată în vederea deosebirii acestora cu uşurinţă.4.Afişarea listelor electorale cu CNP

 • Au fost mai multe secţii de votare unde s-au afişat listele electorale conţinând codul numeric personal al alegătorilor.Legea prevede în mod expres că listele electorale conţin şi CNP, precum şi necesitatea ca aceste liste să poată fi puse la dispoziţia alegătorilor pentru verificări sau comunicate partidelor la cerere.CNP face parte însă din datele cu caracter personal, astfel încât ar putea fi consultat doar de către un operator de date cu caracter personal.POSIBILE SOLUŢII

 • Prin urmare, atât partidelor cât şi alegătorilor nu le pot fi puse la dispoziţie listele electorale cu CNP, în lipsa atestatului de operator de date cu caracter personal, CNP- ul necesitând a fi acoperit sau eliminat de la tipărire pentru listele electorale comunicate sau puse la dispoziţia partidelor.5.Calitatea hârtiei şi a tuşului folosite în procesul electoral.

 • Au fost numeroase situaţiile în care alegătorii au reclamat faptul că hârtia pe care s-au imprimat buletinele de vot nu a fost de cea mai bună calitate, urmele ştampilei cu menţiunea votat imprimându-se pe mai multe pagini.Astfel a apărut necesitatea constatării nulităţii unui număr însemnat de buletine de vot.Tot din această cauză a fost suspendat şi procesul de vot din cadrul unei secţii de vot din Cluj-Napoca, existând suspiciunea unei fraude, ce a necesitat intervenţia organelor de poliţie.Voturile nule apărute astfel au fost contestate, ducând la formularea unei plângeri penale în municipiul Dej.SOLUŢIE

 • Problema semnatată este mai veche, ea nu şi-a găsit rezolvarea până în prezent.În această situaţie, o posibilă soluţie ar fi folosirea unor materiale ajutătoare care să oprească imprimarea tuşului pe mai multe pagini, carton, o altă hârtie, etc. şi consacrarea unui capitol special referitor la această problemă cu ocazia instructajului preşedinţilor secâiilor de votare.De asemenea s-ar recomanda ca amplasarea tuşierelor în cabinele de vot să fie interzisă, ştampila ar trebui impregnată cu tuş doar de către membrii biroului secţiei de votare care opredau apoi alegătorilor, putându-se controla oarecum situaţia.6. Ştampila.

 • Au existat numeroase situaţii în care s-a „votat„cu coada ştampilei. Aceste buletine de vot au fost considerate nule, conform circularei BEC 2012 aceste voturi fiind considerate nule.Apariţia acestui gen de vot aplicat cu coada ştampilei a fost posibil în parte şi datorită prezenţei tuşierelor în cabinele de vot. Existenţa acestor voturi a generat discuţii aprinse care în unele situaţii au necesitat intervenţia organelor de poliţie.

 • Pentru viitoarele alegeri, ar fi de dorit ca ştampila cu menţiunea votat să fie astfel confecţionată încât să nu poată exista o confuzie între cele două capete precum şi evitarea amplasării tuşierelor în cabine la dispoziţia alegătorilor.7.Folosirea programului informatic în procesul de centralizare a voturilor.

 • În acest an, la dispoziţia preşedinţilor de circumscripţii a existat un program informatic cu ajutorul căruia s-au completat procesele-verbale centralizatoare.La instructajul făcut preşedinţilor de circumscripţii s-a recomandat folosirea acestui program, însă acesta a fost distribuit cu întârziere iar folosirea lui a fost permisă doar în mod ajutător, procesele-verbale listate cu ajutorul programului necesitând a fi ulterior copiate pe exemplarul original, olograf.

 • Dacă tot s-au făcut eforturi şi a fost pus la dispoziţie un program informatic, ar trebui permisă folosirea acestuia în procesul de centralizare şi listarea proceselor-verbale din aplicaţie, pentru a evita apariţia unor greşeli de transcriere, precum şi pentru a evita completarea greşită a proceselor-verbale precum şi corecturile ulterioare.8.Predarea dosarelor şi a sacilor cu materialele destinate votării de către preşedintele secţiei de votare.

 • Legea cere ca transportul şi predarea dosarelor sigilate cu rezultatele votării şi a sacilor cu materialele folosite în procesul de vot să fie predate birourilor de circumscripţie de către preşedinţii secţiilor de votare sau locţiitorii acestora împreună cu alţi doi membri ai biroului secţiei de votare.

 • Au fost semnalate situaţii în care niciunul din reprezentanţii formaţiunilor politice în biroul secţiilor de votare nu a dorit să participe la această activitate ulterioară stabilirii rezultatelor.Astfel s-a ajuns la situaţia ca doar preşedintele secţiei de votare s-a prezentat cu materialele la biroul de circumscripţie, apărând ulterior suspiciuni şi acuzaţii în legătură cu modificarea proceselor-verbale de către preşedinte.

 • Desigur că atâta timp cât legea prevede care este modalitatea de transport şi persoanele care trebuiesc să însoţească preşedintele, acei preşedinţi care s-au deplasat singuri la birourile de circumscripţie au procedat greşit.Insă la această situaţie a contribuit şi imprejurarea achitării remuneraţiilor către membri birourilor secţiilor de votare înainte de finalizarea procesului electoral.SOLUŢIE

 • Atâta timp cât banii au fost încasaţi nu a mai existat interesul în îndeplinirea completă a atribuţiilor şi, din acest punct de vedere, s-ar impune ca pe viitor plata să fie ulterioară încheierii procesului electoral.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə