Sinif teog deneme sinavi 1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


- “İmarethane” kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?Yüklə 218,99 Kb.
səhifə2/3
tarix18.08.2018
ölçüsü218,99 Kb.
#72149
1   2   3

71- “İmarethane” kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hastane  b) Huzurevi  

c) Okul  d) Aşevi
72- Kurbanlık hayvanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Koyun: 1 kişi adına kurban edilir, en az 3 yaşını doldurmuş olmalıdır

b) Keçi   : 1 kişi adına kurban edilir, en az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır

c) Sığır   : 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır

d) Deve  : 1-10 kişi arasında kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır

73- Peygamber Efendimize niçin "Muhammedül emin" denilmiştir?

a) Merhametli olduğu için                                        b) Güvenilir olduğu için

c) Zamanı iyi kullandığı için                                    d) Çalışmayı sevdiği için

74-              "Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir."

                 " Bizi aldatan bizden değildir." Peygamber Efendimizin yukarıdaki hadislerinde vurgulanan ahlaki özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilime önem vermek                                            b) İstişare

c) Güvenilir olmak                                                  d) Savaşta cesaret göstermek

75- "Mükellef" kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

a) Allah'a inanmakla sorumlu olan ancak ibadet sorumluluğu bulunmayan kişiler

b) Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişiler

c) Allah'ın güzel isimlerini (esmaül hüsna) ezberleyen kişiler

d) Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen kişiler

76- İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel iki özellik aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Akıl-hoşgörü              b) Akıl-yetenek                  

c) İrade-özgürlük                d) Akıl-irade

77- Aşağıdakilerden hangisi, insanın Allah katında mükellef bir varlık olarak yapması gereken bir görevdir?

a) İyiyle kötüyü birbirinden ayırarak güzel davranışlar sergilemek

b) Kulluk görevlerini yerine getirmek

c) İnanç esaslarının hepsine inanmak

d) Hepsi

78- Hz. Yusuf'un öz kardeşinin adı nedir?

a) İsmail b) Bünyamin

c) İbrahim d) Harun79- Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini kötülüklerin anası olarak nitelendirmiştir?

a) Uyuşturucu kullanmak b) Sigara içmek

c) Alkollü içki içmek d) Kumar oynamak

80- Kul hakkı yiyen kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a) Hacca gitmeli, bol bol oruç tutmalı ve Allah'tan af dilemelidir

b) Hakkını yediği kişiyle helalleşmeli, onun hakkını vermeli ve sonra da Allah'tan af dilemelidir

c) Namaz kılmalı ve işlediği günahın affı için Allah'a yalvarmalıdır

d) Cami, okul gibi hayır kurumları yaptırmalı, yediği paraları bunlara harcamalıdır

81.Aşağıdakilerden hangisi "kader" kavramının tanımıdır?

a) Allah'ın gerçekleşecek olan olayları belli bir ölçüye göre önceden takdir etmesi

b) Allah'ın canlılara rızık vermesi

c) Allah'ın önceden planladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesi

d) Bir insanın başarı için çalıştıktan sonra işin sonucunu Allah'tan beklemesi

82- Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalara ne ad verilir?

a) Biyolojik yasalar    b) Fiziksel yasalar        

c) Sosyal yasalar        d) Toplumsal yasalar

83- Toplumsal yasalar Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Ayetullah              b) Rahmetullah              

c) Sünnetullah              d) Resulullah

84- Bir sosyal ortamda paylaşma ne kadar iyi ve dengeliyse, huzur ve barış da o kadar iyi olur. Zenginler fakirlere yardım ettiğinde sevgi ve dostluk bağları güçlenir, huzur ve güven ortamı gelişir. 

Paragrafta paylaşma ve yardımlaşmanın aşağıdakilerden hangisine katkısı anlatılmaktadır?

a) Toplumsal barışa ve dayanışmaya katkısı                                    

b) Kişinin sevap kazanmasına katkısı

c) Toplumdaki muhtaç sayısının artmasına                      

d) Eğitim seviyesinin artmasına

85- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir?

a) Anne                        b) Amca                          

c) Çocuk                      d) Büyükbaba

86- Aşağıdaki şartlardan hangisi zekat ibadetine ait değildir?

a) Yol güvenliğinin olması                                    b) Müslüman olmak

c) Zengin olmak                                                    d) Nisap miktarı mala sahip olmak

87- "Haccın farzlarındandır. Arefe günü ikindi vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta bulunmak suretiyle yapılır." 
Yukarıda bahsedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sa'y                            b) Tavaf                              

c) Vakfe                          d) Kurban
88- İhrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra ihramdan çıkan bir kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapmıştır?

a) Umre                          b) Hac                                

c) Vakfe                          d) Namaz

89- "Peygamber Efendimizin kabri ................................ şehrindeki .................................................... 'de yer alır." 
Yukarıdaki cümlede yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

a) Mekke-Mescidi Nebi                                         b) Medine-Mescidi Aksa

c) Medine-Mescidi Nebi                                       d) Mekke-Mescidi Haram

90- Hz. İsmail'in annesi Hacer annemizin, oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılması olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tavaf                              b) Sa'y                                

c) İhram                            d) Vakfe

91- “Darulaceze” kavramının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hastane  b) Huzurevi  

c) Okul  d) Aşevi
92- Aşağıdakilerden hangisi kişiye kurbanın vacib olmasının şartlarından değildir?

a) Akıllı olmak  b) Erkek olmak  


c) Ergenlik çağında olmak     d) Zengin olmak

93- Peygamberimiz ilim öğrenmeye çok önem vermiş, hicretten sonra Medine'de Mescid-i Nebi'nin bitişiğine hemen bir okul yapmış, burada eğitim görenlerin her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgilenmiştir. İslam tarihinin ilk yatılı okulu kabul edilen bu okulun adı nedir?

a) Mescid                      b) Medrese                      

c) İstişare                        d) Suffe

94- "İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın." 

Peygamber Efendimiz bu hadiste ilmin hangi yönüne dikkat çekmiştir?

a) İlmin kayıp olduğuna                                  b) İlmin evrensel olduğuna

c) İlmin yazılması gerektiğine                        d) İlmin ezberlenmesi gerektiğine

95- Aşağıdakilerden hangisinin Allah katında dini sorumluluğu yoktur?

a) Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar

b) Bedensel özrü bulunanlar

c) Askerlik görevini yerine getirenler

d) Dini eğitim almamış kişiler

96- Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın aklını kullanarak gerçeklere ulaşmasını istemektedir?

a) "Biz insanı hakikaten şan ve şeref sahibi kıldık." (İsra-70.)

b) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm-39.)

c) "Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız." (Bakara-242.)

d) "Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz." (Nahl-43.)

97- Kur'an-ı Kerim bizden;

    - Yeryüzünde dolaşıp gözlem yapmamızı

    - Araştırma ve sorgulama yapmamızı

    - Düşünme, anlama faaliyetlerinde bulunmamızı istemektedir. 


Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

a) Her yıl hacca gitmeliyiz                                        

b) Akıl ve irademizle hareket etmeliyiz

c) Düzenli olarak sadaka vermeliyiz                        

d) Allah'ın nimetlerinden faydalanmalıyız

98- Kıskandıkları için Hz. Yusuf'a kötülük edenler ve O'nu kuyuya atanlar kimlerdir?

a) Üvey kardeşleri b) Amcaları

c) Üvey annesi d) Mısır kralı

99- Aşağıdakilerden hangisi alkolün akıl ve ruh sağlığımızda oluşturduğu olumsuz etkilerden birisidir?

a) İnsanı bilinçli, sağlıklı ve mantıklı düşünmekten alıkoyar

b) Trafik kazalarına sebep olur

c) Sinir sistemini etkileyerek görme ve konuşma güçlüğüne neden olur

d) Şiddete, kavgaya, aile içi geçimsizliklere neden olur

100- Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgili yasalar, Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisiyle ilgilidir?

a) Biyolojik yasalar      b) Fiziksel yasalar            

c) Sosyal yasalar          d) Toplumsal yasalar

101- Allah insana diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. İnsan bu özellikleri sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir. Bu yüzden davranışlarından, yaptığı tercihlerden Allah'a karşı sorumludur. Ancak insanın hayatında tercih yapamadığı, müdahale edemediği durumlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnektir?

a) Mesleğimizin ne olacağı                                b) İnancımızın ne olacağı

c) Unvanımızın ne olacağı                                d) Irkımızın ne olacağı

102- Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki maddî dayanışmaya örnektir?

a) Hastaları ziyaret etmek                                                  

b) Vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı dilemek

c) Evlenenlere bir ömür boyu mutluluklar dilemek

d) Bayramda fitre vermek


103- Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal faydalarından değildir?

a) İnsanlar arasında dayanışma ve sorumluluk duyguları gelişir

b) Toplumdaki ekonomik dengesizlik azalır

c) Bireyin Allah katında derecesini yükseltir

d) Toplumda huzur ve güven ortamı oluşur

104- Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/30'dur?

a) Sığır ve manda          b) Deve                          

c) Küçükbaş hayvan      d) Nakit para

105- "Öyleyse yetimi sakın üzme. İsteyeni sakın azarlama." (Duha suresi, 9.-10. ayetler)

Yukarıda verilen ayet mealine göre zekat verirken hangi durumlara dikkat etmeliyiz?

a) Sadece zekat memurlarına vermeliyiz

b) Zekatı verirken fakiri incitecek davranışlardan kaçınmalıyız

c) Zekatı banka havalesi olarak vermeliyiz

d) Sadece yetim kişilere zekat vermeliyiz

106-    I- Hicri aylardan Zilhicce'nin 9. ve 10. günlerinde yapılır

          II- Hem mal, hem de beden ile yapılır

           III- İslam'ın şartlarından biridir

          IV- Mekke'de Arafat ve Kabe ziyaret edilir 
Yukarıda bilgi verilen ibadet, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zekat                          b) Sadaka                            

c) Hac                            d) Oruç

107- Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından değildir?

a) Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlarla tanışıp kaynaşmak

b) Allah'ın rızasını kazanmak

c) Sevap kazanmak

d) Nefsi terbiye etmek, açların halinden anlamak
108- Peygamber Efendimiz "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir." diye buyurmuştur. Buna göre hac görevini tamamlayan Müslümanlar Peygamberimizi ziyaret maksadıyla hangi şehre giderler?

a) İstanbul                            b) Kahire                          C) Medine                        d) Mekke
109- Hac ibadetinde giyilen ihram elbisesinin aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı söylenemez?

a) Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesidir

b) İnsanlar arasında makam, mevki, ünvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır

c) İnsanları gösterişten uzaklaştırır

d) İnsanları eşit konuma getirir

110- Aşağıdakilerden hangisi vakıfların verdiği hizmetlerden değildir?

a) Hukuk kurallarının toplum içinde uygulanmasını sağlamak

b) Öğrencilere yardım etmek

c) Fakirleri doyurmak, giydirmek

d) Kış mevsiminde hayvanlara yiyecek sağlamak

111- “Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır.” (Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?

a) Fakirleri sevindirmek

b) Kardeşlik duygularını pekiştirmek

c) Yardımlaşma bilinci oluşturmak

d) Allah’ın emirlerini yerine getirmek

112- Bir iş için bilgi veya yol yöntem sormak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevekkül                    b) İbadet                          

c) İstişare                        d) İhram

113- Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare (danışma) ile yaptığına doğrudan bir örnektir?

a) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazılması

b) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi

c) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması

d) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması

114- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan evrendeki düzenli işleyiş ile ilgili örneklerden değildir?

a) Geçmiş Peygamberlere ait bilgiler                      

b) Gezegenlerin birbiriyle uyumlu hareketleri

c) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi            

d) Ay'ın ve güneşin hareketleri

115- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in aklımızı kullanmamızı istemesinin nedenlerinden değildir?

a) Kendimizi her konuda geliştirmek ve üretken olmak

b) Allah'ın varlığını ve birliğini kavramak

c) Zorluklar karşısında çözüm üretmemek

d) Doğruyla yanlışı birbirinden ayırmama


116- Türkiye Cumhuriyeti anayasamızın 25. maddesinde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkiye Cumhuriyetinin resmi dili Türkçedir

b) Kimse eğitim-öğretim hakkından mahrum bırakılamaz

c) Herkes seyahat özgürlüğüne sahiptir

d) Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir

117- Allahü Teala, peygamberlik vazifesinin yanında Hz. Yusuf'a bir yetenek daha verdi ki Hz. Yusuf bu yeteneği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı sayesinde Mısır'a vezir oldu. Bu yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fal bakma b) Sihirbazlık

c) Geleceği görme d) Rüya tabiri

118- Devletin gençleri alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu, anayasamızın hangi maddesinde belirtilmiştir?

a) 58. Madde b) 25. madde

c) 20. Madde d) 51 . madde

119- "Dinde zorlama yoktur." (Bakara suresi, 256. ayet) ayetiyle vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bir insan, yaratılışı hangi inanca yatkınsa ona iman eder

b) Bir insan, akıl ve özgür iradesiyle istediği inancı seçebilir

c) Bir insan, yaşadığı toplumda hangi inanç şekli yaygınsa ona yönelir

d) Bir insan, anne-babasından ne gördüyse ona inanır

120- Kur'an-ı Kerim'de geçen "sünnetullah" kavramı, aşağıdaki yasalardan hangisini ifade etmektedir?

a) Biyolojik yasalar      b) Fiziksel yasalar            c) Sosyal yasalar          

d) Toplumsal yasalar

121- "Mü'minler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur." (Hz. Muhammed s.a.v.) 
Hadis-i şerifte aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi vurgulanmıştır?

a) Dayanışma                

b) Tevekkül                  

c) Cesaret                  

d) Danışma

122- Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin bireysel faydalarındandır?

a) Toplumda fakirlerin sayısının azalmasını sağlar

b) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma gelişir

c) Kişiyi cimrilikten ve bencillikten uzaklaştırır

d) Birlik ve beraberliği güçlendirir

123- Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

a) Borçlulara                                                    b) Çalışamayacak derecede hasta olanlara

c) Parası bitmiş, yolda kalmışlara                    d) Seyahate çıkmış olanlara

124- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?

a) Hayvanlara zarar vermek                                        b) Ziyaret ve tavaf

c) Bitkileri koparmak                                                  d) Tıraş olmak

125- Hac ibadeti ile ilgili aşağıda yer alan mekan-ibadet ilişkilerinden hangisi yanlıştır?

a) Mikat-İhrama girme                                                b) Arafat-Vakfe

c) Mina-Tavaf                                                              d) Safa ve Merve-Sa'y

126- Hac görevini tamamlayanların Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi son kez tavaf etmelerine ne ad verilir?

a) Ziyaret tavafı                  b) Umre tavafı                  c) Şavt                            

d) Veda tavafı
127- Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Hac ibadeti, şartları uygun olan her Müslümana farzdır

b) Hac ve Umre aynı anda yapılabilir

c) Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır

d) Hac, hem beden hem de mal ile yapılır

128- Aşağıdakilerden hangisi bir yardım kuruluşu değildir?

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

c) Türkiye İstatistik Kurumu

d) Milli Eğitim Vakfı
129- “Hz. İbrahim’den rüyasında oğlunu kurban etmesi istenir. O da rüyasını oğluna anlatır. Oğlu İsmail babasına, kendisine ne emrediliyorsa onu yapmasını söyler. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail büyük bir teslimiyet içinde bu görevi yerine getirmek üzere ıssız bir yere giderler. Hz. İbrahim tam oğlunu kurban etmek üzereyken Allah Cebrail meleğini gönderip Hz. İbrahim’in bundan vazgeçmesini, rüyayı gerçekleştirdiğini, bunun açık bir imtihan olduğunu ve oğlunun yerine bir hayvanı kurban etmesini ister. Hz. İbrahim de Allah’ın emrine uyarak bir hayvanı kurban eder ve oğlunu kendisine bağışladığı için Allah’a şükreder.”
Yukarıda verilen bilgilerden Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Kurban zengin ile fakir arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını güçlendirir

b) Kurban ibadetinin tarihçesi Hz. İbrahim’e kadar dayanır

c) Kurban, insanın sevdiği bir şeyi Allah için feda etmesi demektir

d) Kurban, Allah’ın emirlerine uymaya hazır olmak demektir

130- Peygamberimiz;

         - İslam'ı tebliğ için gittiği Taif şehrinde hakarete uğradı ve taşlandı. Ancak yine de onlara beddua etmedi.

         - Kendisini ziyarete gelen Necran Hıristiyanları kendi ibadetlerini yapmak istediklerinde onlara engel olmadı.

         - İnsanlara, özellikle çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştı. Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

a) Sabırlı ve cesaretli olması                     b) İlim öğrenmeyi teşvik etmesi

c) Dostlarını sık sık ziyaret etmesi           d) Merhametli ve hoşgörülü olması
131- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü ve affedici bir peygamber olmasının en önemli sonuçlarındandır?

a) İnsanlar O'na daha çok eziyet ettiler

b) İnsanlar O'nun etrafında toplanıp İslamiyet'i kolayca kabul ettiler

c) Müslümanlar daha da zengin oldular

d) Müslümanlar savaşlarda daha çok zafer kazandılar

132- Aşağıdakilerden hangisinde "doğru bilgi"nin tanımı verilmiştir?

a) İnternetten ve televizyondan edindiğimiz bilgiler

b) Gerçek, güvenilir ve kesin olan, tahmine dayalı olmayan bilgiler

c) Tahmine dayalı da olsa, çok güvendiğimiz kişilerden aldığımız bilgiler

d) Ailemizden ve arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler

133- Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgi edinmemizin yararlarından değildir?

a) Doğru davranışlar sergileriz

b) Daha şüpheci yaklaşımlar sergileriz

c) İnancımız güçlenir

d) Doğru tercihlerde bulunuruz

134- Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde şüpheli bilgilerden uzak durmamız istenmektedir?

a) "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık." (İsra-70.)

b) "Onların işleri, aralarında danışma iledir." (Şûra-38.)

c) "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın." (En'am-119.)

d) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm-39.)

135- Hz. Yusuf'a iftira eden ve Mısır melikinin eşi olan kadının adı nedir?

a) Zeliha b) Süveyda

c) Züleyha d) Saliha

136- Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan kötü alışkanlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?

a) Uyuşturucu b) Alkol c) Eroin d) Sigara137- Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda devlete düşen görev ve sorumluluklardan değildir?

a) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek

b) Gençlere güzel alışkanlıklar kazandırmak için spor alanları, tiyatrolar açmak

c) Davranışlarıyla çocuklarına örnek olmak

d) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek

138- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır?

a) Akacak kan damarda durmaz

b) Nisan yağmuru mayıs çiçeği getirir

c) Armut piş, ağzıma düş

d) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a havale et
139- Ayetel Kürsî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Bakara suresinin 255. ayetidir

b) Allahü Teala'nın sıfatlarından bahsetmektedir

c) Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayetidir

d) Allahü Teala'nın eşsiz kudretini anlatmaktadır

140- Aşağıdakilerden hangisi, Allah'ın evrene koymuş olduğu biyolojik yasaların konularından değildir? 

a) Canlıların beslenmesi                                            b) Bebeklerin büyümesi

c) Hayvanların yavrulaması                                      d) Gezegenlerin hareketleri

141- "Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlarla mallarını paylaşan, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara "yardım edenler" anlamında ................................. adı verilmiştir. 
Cümledeki boş alana aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
a) Muhacir                      b) Ensar                        
c) Ehl-i Beyt            d) Vahiy KatibiYüklə 218,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə