Situatia modificarilor capitalurilor propriiYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/6
tarix04.01.2019
ölçüsü0,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Note explicative la Situatiile financiare pe anul 2016


Situatia modificarilor capitalurilor proprii


 

Capital social lei

Rezerve din reevaluare lei

Rezreve legale lei

Rez.din surplus din reev. Lei

Alte rezerve lei

Rezultate reportate lei

Rezultat curent lei

Total capitaluri lei

0

1

2

3

 

4

5

6

7

01.01. 2016

12,067,640

58,586,593

2,413,528

10,882,192

19,570,737

-15,257,937

1,028,006

89,290,759

Inregistrat rezultat reportat

 

 

 

 

 

1,028,006

-1028006

0

Corectii pe seama rezult.reportat

 

 

 

 

 

-3,605

 

-3,605

Rezultatul curent

 

 

 

 

 

0

2078222

2,078,222

Dif.reevaluare 31.12.2016

 

5137434

0

0

0

0

0

5,137,434

31.12. 2016

12,067,640

63,724,027

2,413,528

10,882,192

19,570,737

-14,233,536

2,078,222

96,502,810CASH FLOW 2016-2017

Nr. rd.

Denumire indicator

2016 realizat

2017 BVC

I.

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :

5,785,823

6,034,000

1

Incasari din relatiile cu clientii

16,739,691

16,900,000

2

Plati in favoarea furnizorilor

5,372,453

5,300,000

3

Plati privind salariatii

603,569

610,000

5

Plati privind dividentele

0

0

6

Plati privind impozite contrib.si taxe

4,977,846

4,956,000

7

Incasari - plati elemente extraordinare + / -

0

0

II.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :

0

0

1

Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari

0

0

2

Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente

0

0

3

Incasari din dobanzi

0

0

4

Incasari din dividente

0

0

III.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :

-6,204,213

-6,390,000

1

Incasari din credite

0

0

2

Plati privind rambursarea creditelor

4,152,615

4,500,000

3

Plati privind dobanzi si comisioane bancare

2,051,598

1,890,000

IV.

FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL

-418,390

-356,000

1

Numerar la inceputul perioadei

3,099,708

2,681,318

2

Numerar la sfarsitul perioadei

2,681,318

2,325,318


NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active

Valoarea bruta

Ajustari de valoare

Total sold bilantier la :

Sold la 01.01.2016

Cresteri

Reduceri

Sold la 31.12.2016

Sold la 01.01.2016

Deprec. Inregistr. in cursul anului

Reduc. sau reluari

Sold la 31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

 

1

2

3

4= 1+ 2 -3

5

6

7

8 =5 + 6 -7

9 = 1 - 5

10 = 4 – 8

A.IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

0

0

0

-

-

 

 

 

-

 

2. Concesiuni, brevete, licente

8053581

 

0

8053581

5009570

1176172

0

6185742

3044011

1867839

3. Alte imob. necorp. – prog. informatice

232749

429

0

233178

0

0

0

0

232749

233178

TOTAL IMOB. NECORPOR.

8286330

429

0

8286759

5009570

1176172

0

6185742

3276760

2101017

B. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri

52616057

0

0

52616057

0

0

0

0

52616057

52616057

2. Constructii

52267464

5137435

6012361

51392538

4463474

1548887

6012361

0

47803990

51392538

3. Instalatii tehnice si masini

10248874

2700

24580

10226994

10166826

30474

26390

10170910

82048

56084

4. Alte instalatii, utilaje si mobilier

66687

0

1839

64848

56588

4483

0

61071

10099

3777

5. Av.si imobilizari corporale in curs

344529

170550

0

515079

0

0

0

0

344529

515079

TOTAL IMOB. CORPORALE

115543611

5310685

6038780

114815516

14686888

1583844

6038751

10231981

100856723

104583535

C. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

8982999

0

0

8982999

0

0

0

0

8982999

8982999

2. Alte titluri imobilizate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Imprum. acord. entit. pe baza de interese

28966415

0

0

28966415

0

0

0

0

28966415

28966415

4. Garantii furnizor

18633

0

0

18633

0

0

0

0

18633

18633

TOTAL IMOB. FINANCIARE

37968047

0

0

37968047

0

0

0

0

37968047

37968047

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

161797988

5311114

6038780

161070322

19696458

2760016

6038751

16417723

142101530

144652599  1. SITUATIA IMOBILIZARILOR NECORPORALE LA 31.12.2016 in valoare de 8.280.529 lei are urmatoarea structura:

Marca

Valoare la 31.12.2014

Cresteri 2015

Valoare la 31.12.2015

Cresteri 2016

Valoare la 31.12.2016

Amortizare la 31.12.2015

Amortizare in anul 2016

Valoare ramasa la 31.12.2016

Cocor Spa Hotel

5,901,478

 

5,901,478

 

5,901,478

3,528,318

906,730

1,466,430

Club Vision

484,115

 

484,115

 

484,115

280,899

60,514

142,702

Cocor Department Store

1,460,734

 

1,460,734

 

1,460,734

846,721

182,592

431,421

GaleriaDesignerilor Romani

207,255

0

207,255

 

207,255

120,884

25,907

60,464

TOTAL brevete ,marci, alte drepturi

8,053,582

0

8,053,582

 

8,053,582

4,776,822

1,175,743

2,101,017

Alte imob. necorporale prog. informatice

227,429

5319

232,748

429

233,177

232,748

429

0

TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE

8,281,011

5,319

8,286,330

 

8,286,759

5,009,570

1,176,172

2,101,017

B. SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA 31.12.2016

Terenuri si amenajeri de terenuri” in valoare de 52 616 056,86 lei sunt :

Denumire teren

Suprafata mp.

 

Nr. inv.

Valoarea de inventor lei

Piata Foisorul de Foc nr.1

82.97

Cota indiviza

8011

298,890.00

Spl. Independentei nr 1 Mezanin

79.88

Cota indiviza

 

1,117,041.73

Spl.Independentei nr 1 Parter

33.7

Cota indiviza

 

471,260.72

Spl.Independentei nr 1 Subsol

24.45

Cota indiviza

 

341,908.74

Bd. Unirii nr.27,Mezanin

116.33

Cota indiviza

 

1,626,758.45

Bd. Unirii nr.27,Subsol

51.04

Cota indiviza

 

713,743.24

Bd. Unirii nr.27,Parter lot 1

33.54

Cota indiviza

 

469,023.28

Bd. Unirii nr.27,Parter lot 2

5.6

Cota indiviza

 

78,310.39

Bd. Unirii nr.27,Parter lot 5

3.23

Cota indiviza

 

45,168.31

Bd. Unirii nr.27,Parter lot 6

16.8

Cota indiviza

 

234,931.16

Mag. COCOR – Bd. I.C. Bratianu nr.29-33

3049

integral

8001

47,219,020.84TOTAL:

52,616,056.86

: Constructiile au fost reevaluate la 31.12.2016 la valoare de 51 392 537 lei si sunt :Denumire constructiei

Durata nr.luni

Valoare initiala la 31.12.2016

Amortiz. cumulata la 31.12.2016

Valoare neta la 31.12.2016

Dif.de evaluare la 31.12.2016

Valoare justa la 31.12.2016 (reevaluata)

de amori.

ramase

A

1

2

4

5

6=4-5

7=8-6

8

COMPL.COMER.COCOR BD.I.C.BRATIANU 29-33

457

421

46,753,225

4,681,345.00

42,071,880

3,750,090

45,821,970.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 MEZANIN

220

184

1,674,166

383,626.12

1,290,540

425,782

1,716,322.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 1

220

184

506,794

115,999.08

390,795

88,132

478,927.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 2

220

184

84,543

19,351.20

65,191

-4,192

60,999.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 5

220

184

49,213

11,262.00

37,951

11,122

49,073.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 6

220

184

253,777

58,086.84

195,690

1,010

196,700.00

CONSTR.BD. UNIRII NR.27 SUBSOL

220

184

732,270

167,808.24

564,461

187,397

751,858.00

CONSTR.SP. INDEPENDENTEI NR.1 SUBSOL

220

184

379,239

86,752.92

292,486

82,476

374,962.00

CONSTR.SPL. INDEPENDENTEI NR.1 MEZANIN

220

184

1,146,768

262,791.70

883,976

293,097

1,177,073.00

CONSTR.SPL. INDEPENDENTEI NR.1 PARTER

220

184

484,074

110,928.12

373,146

123,582

496,728.00

CONSTR.STR.FOISORUL DE FOC NR.1 P.

85

49

203,396

114,410.40

88,986

178,939

267,925.00

Total:

 

 

52,267,464

6,012,362

46,255,103

5,137,434

51,392,537

In baza antecontractului de vanzare-cumparare nr. 3042/10.08.2012, incheiat cu partea afiliata Comturist SA, Societatea COCOR SA, in calitate de promitent vanzator, urma sa cedeze imobilul situat in Bucuresti, str. Piata Foisorul de Foc nr. 1, la valoarea de 299.000 EUR, operatiune scutita de TVA, conform art. 141 alin.(2), lit.f) din Codul Fiscal. In anul 2012, Comturist SA a achitat un avans in suma de 980.940 lei, echivalent a 216.628 EUR . In cursul anului 2014 partile de comun acord au hotarat sa anuleze antecontractul de vanzare cumparare iar S.C. COCOR S.A. a returnat catre S.C. COMTURIST S.A. parte din avansul primit. Pana la 31.12.2016 S.C.COCOR S.A. a returnat integral avansul primit.
Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə