Socar dalgidj llcYüklə 45,53 Kb.
tarix24.06.2018
ölçüsü45,53 Kb.
#54646SOCAR-DALĞIC MMC
socar-dalgidj logo
SOCAR – DALGIDJ LLC
socar-dalgidj logo

VƏZİFƏ TƏLİMATI

ROLES AND RESPONSIBILITIES

BÖLMƏ 1: VƏZİFƏNİN TƏSVİRİ

SECTION 1: POSITION DESCRIPTION


Vəzifənin adı: Planlaşdırma üzrə mütəxəssis

Təşkilati struktura istinad: SOCAR – DALĞIC MMC-nin Təşkilati Strukturu – Əməliyyat departamenti
Position Title: Planner

Org. Chart Reference: SOCAR-DALGIDJ LLC Organization Chart – Operations Dept.BÖLMƏ 2: ƏSAS VƏZİFƏ


SECTION 2: KEY ROLE

 • Layihə üzrə ümumi və iş sahəsi üzrə xüsusi planların və Layihə üzrə müəyyən edilmiş planlar və işin başa çatma tarixləri haqqında hesabatın hazırlanması ilə bağlı məsuliyyət daşıyır.

 • Responsible for developing Project overall and work scope specific plans and report against Project established plans and target completion mile-stones.

BÖLMƏ 3: TABE OLDUĞU ŞƏXSLƏR

SECTION 3: POSITION REPORTS TO

Xətti rəhbər: Layihə üzrə Baş Menecer

Funksional rəhbər: Planlaşdırma üzrə SupervayzerLine Manager: Senior Project Manager

Functional lead: Planning Supervisor


BÖLMƏ 4: VƏZİFƏLƏR VƏ ÖHDƏLİKLƏR
SECTION 4: RESPONSIBILITIES & OBJECTIVES


 • Layihə üzrə Menecerlə, Tikinti üzrə Menecerlərlə və Departament Rəhbərləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində çalışaraq layihə üzrə müəyyən edilmiş müddətlərə riayət etmək məqsədilə layihə komponentlərinin planlaşdırılması, yaradılması, təchiz olunması, istehsalı, yığılması, sınaqdan keçirilməsi, quraşdırılması və istismara verilməsi üzrə ətraflı vahid cədvəli hazırlayır;

 • Layihə qrupu tərəfindən tələb olunan siyahıları, elektron cədvəlləri və hesabatları hazırlamaq məqsədilə layihə və idarəetmə proqram təminatının portalını (məsələn: Primavera P6, Microsoft Project, Excel və s.) idarə edir;

 • Fəaliyyət və müəyyən olunmuş başa çatdırılma tarixləri ilə bağlı irəlləyişləri izləyir və qiymətləndirir. Layihə tapşırıqları ilə bağlı vaxt çatışmazlığı mövcud olduqda və ya tətbiq olunan resursların olmaması, başlanğıc tarixlərinin daha erkən başlaması və ya tapşırıqların yerinə yetirilmə müddətinin artırılmasına səbəb olan digər amillərin mövcud olması ilə əlaqədar başa çatdırılma tarixlərinin riayət olunmaması riski mövcud olduqda əvvəlcədən xəbərdarlıq təqdim edir;

 • Layihə proqramının dəstəklənməsi üçün tələb olunan cədvəlin, prosesin, sistemin və prosedurların hazırlanmasında iştirak edir;
 • İnterfeyslərin idarə olunmasını və son məlumatların layihə üzrə xüsusi fəaliyyət planlarına və ümumi əsas cədvəllərə daxil edilməsini təmin etmək üçün layihə qrupunun bütün üzvləri ilə əlaqənin yaradılması ilə bağlı məsuliyyət daşıyır;

 • İşlərin icrasına nəzarət və hesabatın təqdim olunması funksiyasının yoxlanılması, işlərlə bağlı həftəlik və aylıq rəqəmləri işlərin gedişatı haqqında aylıq hesabatlara daxil etmək üçün təqdim edilməsi ilə bağlı məsuliyyət daşıyır;

 • Layihənin gedişatı haqqında hesabatları nəzərdən keçirir və onalarda layihənin statusu haqqında dəqiq məlumatın əks olunmasını təmin edir;

 • Layihə üzrə riskin qiymətləndirilməsi məqsədilə təşkil olunan xüsusi iclaslarda iştirak edir, riskin nəzərdən keçirilməsi prosedurlarının aparılmasında köməklik edir və riskin təhlilini planlaşdırır;

 • Layihə üzrə S əyrisinin və kadr tələbatı ilə bağlı cədvəllərin hazırlanmasında köməklik edir;

 • Hesabat sistemlərinin aparılmasını təmin edir və layihənin icrası üzrə statistikanın tərtib olunmasında köməklik edir;

 • Subpodratçıların hesabat sisteminə nəzarət edir və lazım gəldikdə anomaliyaları araşdırır;

 • Layihənin rəhbərliyinə təqdim edilən ümumi planların hazırlanmasında və tərtib olunmasında iştirak edir;

 • Layihə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatın lövlələrdə əks olunmasını təşkil edir;

 • Layihənin rəhbərliyinə təqdim edilən təqdimat materiallarının hazırlanmasında iştirak edir;

 • Audit zamanı yoxlanıla biləcək planlaşdırma ilə bağlı sənədləşməni aparır;

 • KSƏTƏM mədəniyyətini dəstəkləyir və bunu öz fəaliyyətində nümayiş etdirir.

 • Work Closely with Project Manager, Construction Managers and Discipline Leads to develop and maintain Integrated detailed level schedule for the design, engineering, procurement, production, manufacture, assembly, testing, installation, and commissioning of project elements to meet the project milestones;
 • Manage project and portfolio management software (e.g. Primavera P6, Microsoft Project, Excel, etc.) to develop schedules, spreadsheets, and reports as needed by project team;
 • Measure and track progress to activities and milestones. Provide advance warning for project tasks that have negative float, or are in jeopardy of missing milestones due to lack of applied resources or other factors that push start dates or increase durations of tasks;


 • Participate in the development of the schedule, process, system and procedures required supporting the Project Programme;
 • Responsible for liaising with all project team disciplines to ensure interfaces are managed and the latest information is incorporated into project specific activity plans and overall master schedules;
 • Responsible for overseeing the progress monitoring and reporting function and supplying weekly and monthly progress figures for in-put in to the monthly progress report;
 • Review Project progress reports, and ensure that they accurately reflect project status; • Provide input and attendance at the project specific risk sessions and provide input to project risk reviews and the schedule risk analysis;
 • Provide input into the development of project ‘S’ curves and manpower histograms; • Maintain reporting systems and provide full input to the project’s performance statistic;
 • Monitor subcontractors reporting and investigate any anomalies, as applicable;
 • Participate in the production and maintenance of summary plans for projects management;
 • Lead the development of weekly progress dashboards for the project activities;
 • Participate in the production of presentation materials for project management;
 • Maintain auditable planning records;
 • Promote a QHSE Culture and lead by example.

Təhsil / Təcrübə ilə bağlı tələblər:

Təcrübə: • Dəniz Neft və Qaz sənayesində minimum 3 il ərzində və sualtı əməliyyatlarla bağlı layihələrdə 1 il ərzində planlaşdırma üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışmış olmalıdır. Planlaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş “Prima Vera” və ya buna bərabər proqram təminatı haqqında tam olaraq xəbərdar olmalıdır.

Elmi dərəcə:

 • Bakalavr və ya buna bərabər diploma malik olmalıdır, texniki peşə məktəbini bitirmiş olması məqsədəuyğundur.

Academic / Experience Requirements:

Experience: • Minimum 3 years of experience as planner in the Oil & Gas industry with 1 year on subsea related projects. Fully conversant with the use of “Prima Vera” Planning Software or equivalent.

Academic Degree: • Bachelor degree or equivalent, technical school preferred.

Bacarıq /Şəxsi Keyfiyyətlər:

 • SOCAR-Dalğıc MMC-nin SƏTƏM-lə bağlı gözləntiləri/prosesləri haqqında xəbərdar olmalıdır;

 • SOCAR-Dalğıc MMC-nin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə prosedurları ilə tam olaraq tanış olmalıdır;

 • Özünü motivasiya etmək bacarığına malik olmalıdır;

 • İşçi qrupa rəhbərlik etmək bacarığına malik olmalıdır;

 • Kompyuter biliklərinə malik olmalıdır: planlaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatı (Prima Vera və s.);

 • İngilis dilini həm yazılı həm də şifahi tam olaraq bilməlidir.

 • Ünsiyyətçil olmalıdır;

 • Nəzakətli olmalıdır.

Skill Requirements /Personal Attributes:

 • Familiar with SOCAR-DALGIDJ LLC HSE Expectations / Processes;
 • Fully conversant with the SOCAR-DALGIDJ LLC Anti -Corruption and Bribery Procedure;

 • Self-motivated;
 • Team Builder;
 • Computer literate: Planning Software (Prima Vera, etc);
Bilavasitə tabeliyində olan şəxs:

 • Mövcud deyil

Direct Reports:

 • N/A

Daxili əlaqələr:

 • Layihə üzrə Baş Menecer;

 • Logistika üzrə Koordinator;

 • Sahə/Layihə üzrə Mühəndis;

 • Tikinti üzrə Menecer (dənizdə).

Internal Interfaces:

 • Senior Project Manager;

 • Logistics Coordinator;

 • Field / Projects Engineer;

 • Construction Manager (Offshore).

Xarici əlaqələr:

 • Sifarişçinin planlaşdırma üzrə mütəxəssisi;

 • Sifarişçinin logistika qrupu.

External Interfaces:

 • Client Planner;

 • Client Logistics Team.

Vəzifəni tutan şəxsin adı:

Təsdiq olunacaqİmza: ____________ Tarix

Position Occupant Name:

TBC


Signature: ____________ Date


Xətti menecerin adı:

Layihə üzrə Baş Menecer
Line Manager Name:

Senior Project ManagerRüstəm Rəhmətulin, baş menecerin müavini əməliyyat departamentinin rəhbəri

Rustam Rakhmatulin, Deputy GM, Head of Operations Dept.İmza: ____________ Tarix
Signature: ____________ DateYüklə 45,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə