Socar dalgidj llcYüklə 51,53 Kb.
tarix26.06.2018
ölçüsü51,53 Kb.
#54843SOCAR-DALĞIC MMC
socar-dalgidj logo
SOCAR – DALGIDJ LLC
socar-dalgidj logo

VƏZİFƏ TƏLİMATI

ROLES AND RESPONSIBILITIES

BÖLMƏ 1: VƏZİFƏNİN TƏSVİRİ

SECTION 1: POSITION DESCRIPTION


Vəzifənin adı: SƏTƏM üzrə məsləhətçi

Təşkilati struktura istinad: SOCAR – DALĞIC MMC-nin Təşkilati Strukturu – KSƏTƏM departamenti.Position Title: HSE Advisor

Org. Chart Reference: SOCAR-DALGIDJ LLC Organization Chart – QHSE Dept.


BÖLMƏ 2: ƏSAS VƏZİFƏ


SECTION 2: KEY ROLE

 • Departament üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün effektiv SƏTƏM siyasətlərinin, təlimatlarının və prosedurlarının planlaşdırılmasında, koordinasiya və tətbiq edilməsində SƏTƏM üzrə meneceri və işçi heyəti dəstəkləyir.

 • Peşə Təhlükəsizliyi, Sağlamlıq və Ətraf Mühitin Qorunması ilə bağlı bütün aspektlər üzrə layihə və əməliyyat qruplarını dəstəkləyir.
 • Support the HSE Manager and team with planning, coordinating and implementing of effective HSE policies, guidelines and procedures to ensure that the department objectives are met.

 • Provide support to Project and Operation team in all aspects of occupational health, safety and environmental issues.

BÖLMƏ 3: TABE OLDUĞU ŞƏXSLƏR

SECTION 3: POSITION REPORTS TO

Xətti rəhbər: KSƏTƏM üzrə Menecer

Funksional rəhbər: SƏTƏM üzrə KoordinatorLine Manager: QHSE Manager

Functional lead: HSE Coordinator


BÖLMƏ 4: VƏZİFƏLƏR VƏ ÖHDƏLİKLƏR
SECTION 4: RESPONSIBILITIES & OBJECTIVES


 • Dalğıc və HSA əməliyyatlarının planlaşdırılması və icrasında iştirak edir;

 • Quruda və dənizdə SƏTƏM tələbləri ilə uyğunluğun təmin edilməsində SƏTƏM üzrə meneceri dəstəkləyir və biznes və gəmi əməliyyatları sahələrində müntəzəm SƏTƏM auditlərini həyata keçirir;

 • SƏTƏM məsələləri ilə bağlı işə başlamazdan əvvəl, planlaşdırma üzrə və sifarişçi ilə keçirilən görüşlərdə lazım gəldikdə iştirak edir;

 • Ümumkorporativ SƏTƏM təşəbbüslərinin, məsələn: ISO 14001, OHSAS 18001 və s. həyata keçirilməsində departamenti dəstəkləyir;

 • Şirkət siyasətlərinə və prosedurlarına, eləcə də sifarişçi tələblərinə cavab verən SƏTƏM planlarının hazırlanmasında köməklik edir;

 • Şirkətin dənizdə keçirilən təlimləri və SƏTƏM proqramları çərçivəsində, yəni, fövqəladə hallara cavab və s. təlimin, iş tapşırığı ilə bağlı təlimatlandırmaların həyata keçirilməsini təmin edir;

 • Layihə ilə əlaqəli problemlərin aradan qaldırılmasında, qəza nəticələrinin araşdırılmasında və əldə edilmiş təcrübə üzrə materialın hazırlanmasına köməklik edir;

 • Layihə üzrə xüsusi SƏTƏM prosedurlarının hazırlanmasında köməklik edir;

 • SƏTƏM təlimlərini və layihə üzrə bütün yeni işçi heyətin təlimatlandırılmasını həyata keçirir;

 • Bütün iş yerlərinin Şirkətin SƏTƏM siyasətlərinə və Sifarişçinin təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmasını təmin edin;

 • Tələb olunan vaxtlarda xüsusi SƏTƏM tapşırıqlarının/layihələrin yerinə yetirilməsində köməklik edir. SƏTƏM sənədlərini, prosedurları, yoxlama və riskin qiymətləndirilməsi ilə bağlı sənədləşməni hazırlayır;

 • Layihənin işin icrasına icazə sistemi, dəyişikliyin idarə edilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi prosesi ilə uyğunluğunu və riskin idarə edilməsinin həyata keçirilməsini təmin edir;

 • Bütün layihələrlə bağlı xüsusi təhlükənin müəyyən edilməsi və riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarında iştirak edir;

 • İş tapşırığı ilə bağlı təlimatlandırmaların keçirilməsində iştirak edir;

 • Layihə ilə bağlı təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş görüşlərdə və işlər dayandırıldıqdan sonra təhlükəsizlik məsələlərinin təhlilində iştirak edir;

 • Layihə üzrə SƏTƏM sənədlərini idarə edən mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir və layihə üzrə sənədlərin idarəetmə sistemi vasitəsilə SƏTƏM sənədlərinin təqdim olunması ilə bağlı məsuliyyət daşıyır;

 • SƏTƏM üzrə interfeys (əlaqə) sənədlərinin hazırlanmasında köməklik edir;

 • KSƏTƏM auditlərinin, təftişlərinin aparılmasında iştirak edir;

 • Təhlükəsizlik müşahidə kartlarının layihə heyəti tərəfindən mütəmadi olaraq yazılmasını təmin edir:

 • Yeni işlər, prosedurlar və siyasətlərə dair SƏTƏM aspektlərini nəzərdən keçirir və şərh edir;

 • Təcili tibbi evakuasiya da daxil olmaqla, cavablandırma tədbirlərini koordinasiya edir;

 • İşçi heyətin təsadüfi seçilməsi də daxil omaqla, narkotik maddələrin sui-istifadəsi siyasətinin koordinasiyasını dəstəkləyir;

 • Şirkət daxilində, layihə təşkilində SƏTƏM mədəniyyətinin inkişafını aktiv şəkildə dəstəkləyir və bunu öz fəaliyyətində nümayiş etdirir
 • Participate in planning and execution of diving and ROV Operations;

 • Support the HSE Manager in ensuring HSE compliance onshore and offshore and perform regular HSE audits in the areas of business and vessel operations;
 • Attend pre-job, planning and client meetings as required on HSE related matters;
 • Provide support to the department on the implementation of Company-wide HSE initiatives eg. ISO 14001, OHSAS 18001, etc.;

 • Assist with developing HSE plans that comply with Company policies and procedures as well as client requirements;

 • Ensure training and tool box meetings are implemented as part of the company’s offshore training and HSE program, i.e. emergency response systems, etc.;
 • Assist with the close out of Project related matters, , accident Investigation findings and the preparation of related lessons learned;
 • Assist in the development of project specific HSE procedures;

 • Conduct HSE trainings and orientation to all new project staff;
 • Ensure all worksites are HSE compliant with Company policies and Client safety standards;

 • Assist in ad-hoc HSE tasks/projects as required. Preparation of HSE Documents, Procedures, Reviews and Risk Assessments; • Ensure the project adherence with permit-to-work system, management of change process, risk assessment and implementation of risk management;
 • Participate at all project specific hazard identification and risk assessments;
 • Participate in and conduct Toolbox Talks;
 • Participate in project Safety Meetings and Time-out-for-Safety stand-downs;
 • Act as Project HSE document controller and be responsible for issuing HSE docs through the project document management system;
 • Assist with the preparation of HSE Interface (Bridging) Documents;

 • Participate in QHSE, audits, inspections; • Review and comment on HSE aspects related to new works, procedures and policies;
 • Coordinates the response initiatives including emergency medical evacuation;

 • Supports the coordination of drug abuse policies, including random selection of personnel required;

 • Actively support the development of a HSE Culture within the company, project organization and lead by example.

Təhsil / Təcrübə ilə bağlı tələblər:

Təcrübə: • Neft və qazla əlaqəli olan xidmət sənayesində minimum 5 il SƏTƏM üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışmış olmalıdır və bu müddətin son 3 ilini HSA/dalğıc sənayesində SƏTƏM-lə əlaqəli vəzifədə uğurla fəaliyyət göstərmiş olmalıdır;

 • BP-nin qızıl qaydaları, İşlərə Nəzarət, Təhlükəsizliyə Nəzarət, Dəyişikliyin İdarə edilməsi, İş tapşırığı ilə bağlı təlimatlandırma, riskin qiymətləndirilməsi və s. kimi sifarişçi və şirkət tərəfindən təşkil olunan müxtəlif SƏTƏM təlimlərində iştirak etmiş olmalıdır.

Elmi dərəcə:

 • Texniki orta təhsil və ya buna bərabər diploma malik olmalıdır.
Academic / Experience Requirements:

Experience: • Minimum 5 years of experience in the role of an HSE professional in the oil and gas related service industry, of which, has successfully worked in HSE position within the ROV / Diving industry for the last 3 years;

 • Attended / completed various company and client provided HSE specific training, such as BP Golden Rules, CoW, Safety Observations, MoC, TBT, RA, etc.

Academic Degree: • High school diploma or equivalent in technical discipline.
Bacarıq /Şəxsi Keyfiyyətlər:

 • SOCAR-Dalğıc MMC-nin KSƏTƏM-lə bağlı gözləntiləri, prosesləri və siyasətləri haqqında xəbərdar olmalıdır;

 • SOCAR-Dalğıc MMC-nin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə proseduru ilə tam olaraq tanış olmalıdır;

 • Özünü motivasiya etmək bacarığına malik olmalıdır;

 • İşçi qrupa rəhbərlik etmək bacarığına malik olmalıdır

 • Kompyuter biliklərinə malik olmalıdır;

 • İngilis dilini həm yazılı həm də şifahi tam olaraq bilməlidir.
 • Ünsiyyətçil olmalıdır;


 • Nəzakətli olmalıdır.

Skill Requirements /Personal Attributes:

 • Fully conversant with Familiar with the SOCAR-DALGIDJ LLC HSE Expectations, Processes and Policies;

 • Fully conversant with the SOCAR-DALGIDJ LLC Anti-Corruption and Bribery Procedure;

 • Self-motivated;

 • Team Builder;

 • Computer literate;

 • Fully conversant in the English language, both written and oral;

 • Good communicator;

 • Tactful and persuasive.
Bilavasitə tabeliyində olan şəxs:

 • Mövcud deyil.

Direct Reports:

 • N/A

Daxili əlaqələr:

 • SOCAR-Dalğıc MMC-in SƏTƏM departamenti;

 • Layhə rəhbərliyi/Əsas İşçi Heyət.

Internal Interfaces:

 • SOCAR – Dalgidj LLC HSE Department;

 • Projects Management / Key Personnel.

Xarici əlaqələr:

 • Sifarişçinin SƏTƏM üzrə menecerləri

 • Alyansın SƏTƏM üzrə meneceri

 • Subpodratçıların/təchizatçıların SƏTƏM üzrə menecerləri/departamentləri

 • Daxili auditorlar

 • Xarici auditorlar (üçüncü tərəf)

External Interfaces:

 • Client HSE Managers

 • Alliance HSE Manager

 • Subcontractors / Vendors HSE Managers / Departments

 • Internal Auditors

 • External Auditors (Third Party)

Vəzifəni tutan şəxsin adı:

Təsdiq olunacaq

İmza: ____________ Tarix


Position Occupant Name:

TBC


Signature: ____________ Date


Xətti menecerin adı:Line Manager Name:


Rüstəm Rəhmətulin, baş menecerin müavini əməliyyat departamentinin rəhbəri

Rustam Rakhmatulin, Deputy GM, Head of Operations Dept.İmza: ____________ Tarix
Signature: ____________ DateYüklə 51,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə