Societatis iesv, segoviensisYüklə 14,73 Mb.
səhifə2/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14,73 Mb.
#70987
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143
§. III. Pro Religiosis Resolutio postrema.

32CAPVT V. An Proreges Indici ven-

dere officia sine lethali culpa possint. 43


CAPVT VI. Proreges an peccent, ab

alijs statuta mutantes. 51


CAPVT VII. Vt debeant Indici Pro-

reges Regiorum Auditorum Consilium

adhibere. 57


CAPVT VIII. Proreges Indici quo-

modo debeant Regios Ministros honora-

re. 59


CAPVT IX. Pro Iustitia quomodo

teneantur Proreges Indici militare.


§. I. De obligationibus circa Commutati-

uam. 63


§. II. De Iustitiâ distributiuâ. Quomo-

do erga Benemeritos exercenda, & in

Beneficiorum prouisione. 66


§. III. De Iustitiâ vindicatiuâ; & quæ

pro illâ vrgeat Proreges Indicos obliga-

tio. 79


CAPVT X. Ordinationes Regias quo-

modo debeant Indici Proreges obseruare.

85CAPVT XI. De obligatione in nego-

tiorum expeditione, ac in nonnullis a-

lijs. 89


CAPVT XII. Quomodo Proreges pos-

sint in iudicum Ordinariorum annua

electione, & aliorum Officialium, Ca-

pitulis Ciuitatum indultâ, peccare. 94


CAPVT XIII. De Proregum Indico-

rum obligationibus circa grauamina im-

positionum, siue exactionum.


§. I. Non licere illis; pro quo Assertiones

tres. 98


§. II. Circa Sisam notanda quædam, &

Assertiones aliæ. 103


§. III. Quoad Ecclesiasticos quid in præ-

mißâ exactione cauendum, vbi de spe-

ciali quadam penitus reprobanda. 108


§. IV. De exactione alia, & quomodo to-

leranda; ac de obligatione restitutionis.

113§. V. Circa licentiam Pontificis doctrina

multiplex, varijs necessitatum generibus

explicatis. 120


§. VI. Obligatio recursus ad Pontificem

ampliùs declaratur: & quando non cen-

seantur laicorũ sufficere facultates. 128


§. VII. Circa Jndias, & Religiosos quid

speciale, cum vtili animaduersione. 135


CAPVT XIV. An Proreges Jndici ex

Regijs bonis possint facere donationes.

142@@CAPVT XV. Proreges Jndici quo-

modo excommunicationi deferre tenean-

tur. 148


CAPVT XVI. Circa nonnulla alia

ad Jndicos Proreges spectantia postremæ

& breues Resolutiones. 152


TITVLVS IV.

De Regijs Auditoribus, seu In-

dicarum Cancellariarum

Senatoribus, & de iis, quibus

illorum conscientiæ obli-

gationibus prægrauantur.

CAPVT I.

CIrca Jndicorum Auditorum vitæ mo-

derationem excursio. Num. 1


CAPVT II. Quomodo Togati Iudi-

ces in munerum receptione delinquant. 8


CAPVT III. De obligatione, quam

habent Togati Indiarum Judices assi-

stendi Tribunalibus, & qualiter in

officij negligenti administratione pecce-

tur. 14


CAPVT IV. Auditores Regij Jn-

diarum an licitè possint decimarum cau-

sas iudicare. 18


CAPVT V. An Jndicæ Audientiæ in-

tromittere se possint in moderandis sti-

pendijs Ministrorum Ecclesiasticorum. 26


CAPVT VI. Andientiæ Jndicæ an

circa funeralia possint iudicialiter diffi-

nire. 33


CAPVT VII. Quid Jndicæ Audien-

tiæ sine conscientiæ labe possint circa spo-

lia Episcoporum. 38


CAPVT VIII. In recursu per viam

violentiæ, & similibus, Jndicos Audito-

res quomodo peccare contingat. 46


CAPVT IX. Circa Religiosorum iudices

Conseruatores qualiter peccare sit obuiũ.§. I. Assertiones quatuor decisiuæ. 56

§. II. Assertio 5. magis specialis. 60


§. III. Assertio 6. de verbalibus nocu-

mentis. 64


CAPVT X. Circa inquisitionem de

commißis mercium prohibitarum, vulgò

de Contrauando, qualiter delinquere

Indici poßint Auditores. 67§. I. Pro resolutione Assertio duplex. Ibid


§. II. Duæ aliæ Assertiones, & doctrina

multiplex. 72


CAPVT XI. De Auditore pro Defun-

ctorum bonis Judice constituto, & qua-

liter illius possit conscientia in huius of-

ficij executione grauari. 76

@@0@@@1@INDEX TITVLORVM

§. I. Explicatum officium, & prior pro

illo Resolutio. Ibid§. II. Duplex pro eodem Assertio. 78


§. III. Circa iurisdictionem notandæ

decisiones. 83


§. IV. Quid effici pro animabus oporteat

Defunctorum. 88


CAPVT XII. De Auditore Regiæ

Claßis, Visitatore, & nonnullis alijs ad

specialia munera deputatis. 90§. I. De quatuor ex illis. Ibid

§. II. De Judice Mediæ Annatæ. 94

§. III. De Judice Mensatæ. 97


CAPVT XIII. Qualiter Indicorum

Auditorum conscientiæ grauari possint,

dum se inhonorantium vindictam prose-

quuntur.


§. I. Inhonorationem non esse sacrilegium,

& quando crimen læsæ Maiestatis. 101


§. II. Quid de Ecclesiasticis iniuriarum

auctoribus. 103


§. III. Circa Concionatores in munere mo-

derationis regulas transgredientes. 110


CAPVT XIV. In ijs, quæ ad Aca-

demias spectant, qualiter delinquere sit

obuium Indicos Auditores. 115


CAPVT XV. Circa salarium, quæ

conscientiæ onera esse possint in Regijs

Auditoribus. 124


CAPVT XVI. Auditores Indici an

peccent sine licentia Regis Matrimo-

nium intra Prouinciam contrahentes,

vbi quædam alia circa illud.§. I. Licita esse statuitur. 129

§. II. Asserta alia pro eodem. 134

§. III. Ampliatio Resolutionis. 137


§. IV. Quid de filijs ex occulto coniugio

natis. 139§. V. Peculiaris casus disquisitio. 143


CAPVT XVII. De obligatione se-

creti in Auditoribus Indicis. 146


CAPVT XVIII. De obligationibus

Togatorum iudicum pro criminibus pu-

niendis.


§. I. Quædam cum reis agendi ratio in eis-

dem improbata. 151


§. II. Circa eos, qui in Hispaniâ vxores

habent, quid præstandum, & alia pro eo-

rumdem vigilantia rebus diuersis appli-

cata. 155


CAPVT XIX. Regij Prætorij Fisca-

les quibus conscientiæ oneribus vrgean-

tur. 163


CAPVT XX. Ministri Togati qua-

liter grauare suas conscientias possint,

dum sunt obnoxij Syndicatui. Vbi de

Proregibus aliquid.


§. I. Circa falsò iurantes, & inducentes,

notandæ resolutiones. 171
@@

§. II. De inductione testium speciali, &

obligatione restitutionis ratione illius.

176§. III. Nonnulla alia notatu digna cir-

ca materiam eamdem. 187


CAPVT XXI. De Ministris alijs In-

dicarum Audientiarum & quomodo ne-

gotium conscientiæ debeant pertractare.§. I. De Maioribus Alguacellis. 192

§. II. De Relatoribus, & Cancellario. 200


§. III. De Tabellionibus seu scribis, qui

dicuntur de Camera, & alijs Indico-

rum Prætoriorum. 204§. IV. De Senatoribus. 211

Appendix de Aduocatis. 214

De Procuratoribus. 219


TITVLVS V.

De Regiis Officialibus pro administran-

do Regali patrimonio in Indiis depu-

tatis, & eorum in foro animæ obliga-

tionibus.CAPVT I.

RAtionalium Maiorum obligationes pro

maiori etiam referuntur. Num. 1


CAPVT II. De Officialibus Regiis

minorum tribunalium, & Primò circa

munerum acceptionem. 12


CAPVT III. De negotiatione cum Re-

gia pecunia, & emptione eorum, quæ in

subhastatione venduntur. 14


CAPVT IV. Duæ aliæ obligationes,

& difficultas specialis circa vnam, cùm

iußio Proregis vrget. 17


CAPVT V. Obligationes aliæ. Et de

vitiata pecunia damnabile lucrum ex

punctum. 20


CAPVT VI. De Officialibus ad iura Re-

gia curanda in partibus deputatis. 23


CAPVT VII. Quomodo vnus Regius

Officialis pro aliorum delictis in con-

scientiæ foro teneatur. 29


CAPVT VIII. De iis, ex quibus in

Indiis Regium patrimonium integratur.

Et quomodo illa tractanda ne tractan-

tium conscientiæ degrauentur.


§. I. An Quintatio in conscientiâ debea-

tur. 32


§. II. Dubiorum quorumdam circa præsta-

tionem Regiorum iurium resolutio. 50


CAPVT IX. De Thesauris Indicis, &

quæ conscientiæ obligationes circa illos.


§. I. Duo quædam specialia ex Regiâ Or-

dinatione. 55


§. II. Duo alia. Vbi specialiter de inuen-

tis in locis sacris. 61


§. III. Vlteriores resolutiones de Visita-<-P>

@@0@@@1@CAPITVM ET PARAGRAPHORVM.

<-P>toribus Ecclesiasticis, & inuentis indu-

striâ diaboli. 66


CAPVT X. De margaritis, pretiosis

lapidibus, & quibusdam alijs. 74


CAPVT XI. De argento viuo & quæ

in illius emolumentis conscientiæ nocu-

menta possint admisceri. 79


CAPVT XII. De bonis vacantibus,

& ijs, quæ ab intestatis relinquuntur.


§. I. Quæ circa hoc leges, & qualiter

obligent. 86


§. II. Quid circa obligationem distri-

buendi in opera pia. 91§. III. Circa bona Intestatorum. 97


§. IV. Præscriptio vt iuuare in præsen-

ti poßint. 100


CAPVT XIII. De Naufragantium

bonis, & quæ Rex possit inde sibi emo-

lumenta vendicare. 104


CAPVT XIV. De emolumentis Re-

gijs ex bonis Ecclesiasticis. 110


CAPVT XV. De Gabellâ, quæ di-

citur Alcauala. 117


CAPVT XVI. De vectigali mariti-

mo, vulgò Almoxarifazgo.


CAPVT XVII. De vectigali alio

maritimo, vulgò Aueria. 129


CAPVT XVIII. De Regijs alijs

emolumentis ex pœnis Commißi proue-

nientibus.


§. I. Duæ speciales prohibitiones expen-

duntur. 137§. II. Circa tres alias prohibitiones. 143


CAPVT XIX. De pœnis Regiæ Ca-

meræ, & pro expensis iustitiæ. 147


CAPVT XX. De Regijs emolumentis

ex confiscationibus. 154


CAPVT XXI. De agris, pascuis,

montibus, & fluminibus, ac Regio eo-

rum in Indijs dominio, compendioque

fiscali ex eisdem. 158


CAPVT XXII. De officijs vendibi-

libus & prouentibus ex eisdem Regio

patrimonio adiectis.


§. I. An transactâ venditione possit Rex

contra illam reclamare, & læsionem op-

ponere, eò quòd minori valde pretio fue-

rit celebrata. 167


§. II. An ob non seruatam contractus fi-

dem possit esse locus compensationi. 169


§. III. Cùm Rex præcipiat vt in vendi-

tione officiorum idonei & benemeriti

præferantur, & minori pretio illa habe-

ant; an hoc decretum in conscientiâ obli-

get ex iustitiâ cũ onere restitutionis. 170


§. IV. An leges renuntiationis sint iustæ

& obligent in conscientiâ. 173


§. V. An liceat renuntiatio facta in fauo-

rem filiorum in eâ ætate, in quâ illi ser-<-P>@@

<-P>uire nequeunt, dummodò per substitutum

id præstare queant. 175


§. VI. An qui officium emit, allegare pos-

sit enormißimam læsionem. 179


§. VII. An officium renuntiari poßit in

fauorem Ecclesiæ, aut Religionis. 180


§. VIII. Difficultas specialis de vendi-

tione post retractum à Fiscali Regio fa-

cta circa officij pretium. 182


§. IX. De obligatione petendæ confirma-

tionis. 183


CAPVT XXIII. De Regijs Commen-

dis, & magnis inde prouentibus. 186


CAPVT XXIV. De Monopolio niuis

& Regio inde compendio. 189


CAPVT XXV. De tabernarum pe-

culiari designatione ad incrementa Re-

gij patrimonij. 193


CAPVT XXVI. De prouentu vi-

nearum Indicarum. 197


CAPVT XXVII. De papyri signa-

tæ quæstuosa nundinatione. 202


CAPVT XXVIII. De conceßione

Bullæ Cruciatæ, & emolumentis Indi-

cis, secundùm specialia pro Indijs.


Dubium I. Quid faciendum si transacto

biennio, Bullæ pro sequenti publicatione

non suppetant. 212


Dub. II. An Prorex inhibere possit Com-

missarium, quando ille commissionis li-

mites videtur transilire. 220


Dub. III. Circa taxam pecuniæ ab acci-

pientibus Bullam tribuendæ. 222


Dub. IV. Circa vsum ouorum, lacticinio-

rum, lardi, & butyri suilli. 226


Dub. V. Circa Bullam compositionis. Vbi

specialis difficultas cùm quantitas est

ingens, & supra communem composi-

tionis modum. 231

Dub. VI. Circa Bullam Defunctorum. 242
Appendix. An Religiosis liceat vsus Bul-

læ Cruciatæ. Et qualiter.


§. I. Vsum esse quoad aliqua licitum, &

qualis debeat modus in eleemosynæ con-

tributione seruari. 254


§. II. Quoad ieiunia quid Religiosis liceat

per Bullam. 259


§. III. An vsus Bullæ quoad ieiunia, &

alia, possit à Prælatis limitari. 266


§. IV. Bulla an sit Religiosis necessaria

ad Indulgentias lucrandas, & gratia-

rum aliarum fruitionem. 273


Difficultas I. Quid nomine Indulgentia-

rum, Gratiarum, & Facultatum in-

telligatur in exceptione pro Ordinibus

Mendicantibus. Vbi de formâ absolu-

tionis per Bullam. 275


Difficultas II. Quid Religiosis circa In-

dulgentias liceat sine Bulla. 282

@@0@

@@1@INDEX TITVLORVM,

Difficultas III. Circa Indulgentiam con-

cessam visitantibus quinque Ecclesias

aut altaria. 295


Difficultas IV. Circa Gratias quid sine

Bulla poßint Regulares. 307


Difficultas V. De Facultatibus non re-

uocatis pro Religiosis, & præsertim circa

electionem Confessarij. 316


Bullam pro eligendo Confessario non suf-

fragari in ordine ad reseruata. 324


Vnica solidißima, atque irrefragabilis pro-

batio ex Pontificiâ auctoritate. 328Prima responsio confutata. 329

Nonnullæ aliæ disiectæ responsiones. 333


Circa Nouitios quomodo fauorabilis Bulla.

340
De Religionibus Militaribus. 344


TITVLVS VI.

De Gubernatoribus, & Prætoribus

Indorum.

CAPVT I.AN iuramentum, quod Prætores Indo-

rum præstant, sit obligatorium in

conscientiâ. Num. 1


CAPVT II. Explicantur in particu-

lari ea, ad quæ Prætorum Indicorum iu-

ramentum extenditur. 7


CAPVT III. Qualis restitutionis

obligatio ex præcedentibus capitibus o-

riatur. 17


CAPVT IV. Quædam alia Indico-

rum Prætorum conscientiæ onera percur-

runtur. 25


TITVLVS VII.


De Indorum Commendatariis. N. 1.


CAPVT I.

DE iuramento fidelitatis & aliorum,

ad cuius Commendatarij præstatio-

nem obligantur. 2


CAPVT II. Obligatio tuendi Indos

sibi commendatos expenditur in Com-

mendatarijs, & quomodo qui in Hispa-

nia degunt, debeant eidem satisfacere. 5


CAPVT III. De obligatione circa

spiritualia specialiùs agitur. 12


CAPVT IV. Grauamina conscien-

tiæ in Commendatarijs ex oneribus circa

Commendatos cumulatis. 16


CAPVT V. Circa modum restitutionis

Commendatarijs seruandum. Vbi &

pro alijs respectu Indorum. 19


CAPVT VI. In tributis exigendis<-P>@@

<-P>qualiter grauari Commendatariorum

conscientiæ possint. 22


TITVLVS VIII.

De Capitulis Ciuitatum, & diuersis eo-Yüklə 14,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə