Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaç duyulan ek güvenlik halatlarının kullanım alanına girmez?Yüklə 68,36 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü68,36 Kb.
#68728

SORU 1:Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda

ihtiyaç duyulan ek güvenlik halatlarının kullanım alanına girmez?

A) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

B) Paraşütle atlama çalışması

C) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma

D) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma
SORU 2:Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında iskele

üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır

B) 1 metreden dar ve korkuluklu yapılmalıdır

C) 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır

D) 50 santimetreden dar olmamalıdır
SORU 3:El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki

mesafe ....... yerleştirilmiş olması hayati önem taşımaktadır?

A) yatay boyunun yaklaşık üçte biri olacak şekilde

B) dikey boyunun yaklaşık üçte biri olacak şekilde

C) yatay boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde

D) dikey boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde
SORU 4:Kaç metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi

çalıştırılmamalıdır?


 1. 2 metre

 2. 5 metre

 3. 3 metre

 4. 4 metre


SORU 5:Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında

platformun korkulukları ve kenar süpürgelikleri ne kadar yükseklikte olmalıdır?

A) Platformun korkulukları 0,5 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 15

cm yükseklikte olmalıdır

B) Platformun korkulukları 1 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 15

cm yükseklikte olmalıdır

C) Platformun korkulukları 1 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 30

cm yükseklikte olmalıdır

D) Platformun korkulukları 0,5 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 20

cm yükseklikte olmalıdır
SORU 6:Düşme riski taşıyan işler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer seviyesinin üzerindeki çalışmalar

B) İnşaat işleri

C) Yüksek iş makineleri ve araçlar üzerindeki çalışmalar

D) Hepsi
SORU 7:Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki

çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

A) Ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme sistemleri

B) Askı sistemleri

C) Kurtarma sistemleri

D) Çalışma alanını sınırlayan sistemler


SORU 8:Sabit Merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu

yapılacaktır?

A)15


B)3

C)10


D) 5
SORU 9:Dört metreden uzun taşınır merdivenlerle, el merdivenlerinin yapıldığı

malzeme hangisi olamaz?

A) Tahta


B) Çelik profil

C) Alüminyum alışım

D) Çelik boru
SORU 10:Seyyar el merdivenlerin kullanımında aşağıda ki güvenlik tedbirlerinden

hangisinin alınması gereksizdir?

A) Kaymaması için seyyar el merdivenin ayakları kauçuk kaplı olmalıdır.

B) Seyyar el merdivenin gövdesi sağlam, kaynaksız ve eksiz olmalıdır.

C) Seyyar el merdiveninin ayakları ve uç kısmı merdivenin kurulduğu yere kaynakla

bağlanmalıdır.

D) Tek kişinin kullanacağı seyyar el merdivenlerinin üst ucu çengelli olmalı, çengelsiz

merdivenleri aşağıda bir kişi tutmalıdır.
SORU 11:Aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmalarda kullanılan

ekipmanlardandır?

A) Yükseltici Platform

B)Merdiven

C)İskele


D)Hepsi
SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde bulunması gereken

özelliklerdendir?

A) Ayakları kauçuk takviyeli

B) Basamakları sağlam

C) A tipi veya düz

D) Hepsi
SORU 13:Düşme ve kayma tehlikesi olan yerlerde, yüksekliği tabandan itibaren kaç

metreden daha fazla olan yerlerde çalışanlara güvenlik kemeri verilmelidir?

A)4


B)5

C)6


D)3
SORU 14:Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri Yüksekte çalışma yapılırken

aşağıda çalışanların başına herhangi bir şey düşmesi ve yaralanmaya yol açması

riskinin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?

I. Nesnelerin düşebileceği mesafe

II. Aşağıda çalışma olup olmaması- çalışma alanının sınırlanıp, sınırlanmadığı

insan olup olmaması - aşağıdaki insanların sayısı

III. Onarım işinde kullanılan aletlerin emniyeti

IV. Yüksekte çalışma konusunda mevzuat olmaması 1. I, IV

 2. I, III, IV

 3. Yalnız IV

 4. Yalnız II


SORU 15:Yükseklik kavramı aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tanımlanır?

A) Araç kullanmadan çıkılabilen en az 7 metre yüksekliğe yüksek denir.

B) El ile tutularak çıkılan ve düşme tehlikesi bulunan yerlere yüksek denir.

C) Başkalarının yardımı ile çıkılabilen 5 metre yüksekliğe yüksek denir.

D) Tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler yüksek olarak tanımlanabilir.
SORU 16:Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşmelerin önlenmesi için sayılan aktif

sistemlerden biri değildir?

A) Emniyet kemerleri

B) Şok emiciler

C) Uyarı hatları

D) Bağlantı kancaları
SORU 17:Merdiven kullanmada gerekli olmayan unsuru işaretleyiniz?

A) Merdivenlerin güvenlik kontrolleri kayıt altına alınmalı

B) Çift açılı merdivenlerin emniyet çengel veya tertibatının güvenli olup olduğu kontrol

edilmeli


C) Merdivenler üst ve alttan bağlanmadan kullanılmamalı

D) Merdivene iş ayakkabısız çıkılmalı


SORU 18:Aşağıda belirtilenlerden hangisi geleneksel düşmeden korunma yöntemleri

arasında yer alır?

A) Korkuluk sistemleri

B) Merdiven sistemleri

C) İskele sistemleri

D) İkaz işaretleri
SORU 19:Aşağıdaki çalışmaların hangisinde düşme tehlikesi yoktur?

A) İnşaat iskelelerinde yapılan çalışmalar

B) Merdivenlerde yapılan çalışmalar

C) Çatılarda yapılan çalışmalar

D) Yukarıdakilerin hepsinde düşme tehlikesi vardır.
SORU 20:Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan geçici işler için geçerli değildir?

A) iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda

yapılması sağlanmadığı durumda ise kişisel korumaya önem verilmelidir

B) Düşüşleri engelleyecek koruyucular kullanılmalıdır

C) iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda

yapılması sağlanmalı

D) Platformlar, katlar, ara geçitler düşme riskine göre düzenlenmelidir
SORU 21:Aşağıdakilerden hangisi çalışma platformlarında alınması gerekli İSG

tedbirlerinden değildir?

A) Platformlar çalışmalar için yeterli genişlikte olmalıdır.

B) Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini

önleyici eteklikler olmalıdır.

C) Çalışanın bulunduğu platform ile ilgililer arasında iletişimi sağlayıcı uygun tedbirler

alınmalıdır.

D) Platformun elektrikle tahrik sistemi bulunmalıdır.
SORU 22:Aşağıdakilerden hangisi el merdivenleri ile çalışmalarda alınması gerekli

İSG tedbirlerinden değildir?

A) El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir.

B) Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde

yerleştirilmelidir.

C) Üst veya alt uçları sabitlenerek veya aynı korumayı sağlayan diğer

düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir.

D) Merdivenler metal malzemeden yapılacaktır.
SORU 23:Aşağıdakilerden hangisi halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili İSG

tedbirlerinden değildir?

A) Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunmalıdır

B) Halatlar kalın kendirden yapılacaktır.

C) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecektir

D) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilmelidir
SORU 24:Aşağıda halat bağlama şekillerinden, hangisi doğru bağlama şeklidir?

I II III


A)I

B)II


C)III

D)Hepsi doğru


SORU 25:Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde

uygun bir çalışma şekli değildir?

A) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun

ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.

B) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve

kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı

sağlanacaktır.

C) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının

hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden

kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

D) Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem

bulunacaktır.
SORU 26:Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve

ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.

B) Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.

C) El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı

gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

D) El merdivenleri ancak , kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi

mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir


SORU 27:Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik

tedbirlerinden değildir?

A) Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır.

B) Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

C) Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.

D) Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
SORU 28:Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının

hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden

kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

B)İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet

kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale

getirilecektir.

C)Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve

gözetim sağlanacak

D)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.


SORU 29:El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer

bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında

olacaktır.

B) Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden

ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.

C)Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç,

yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

D)Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve

sabitlenecektir.SORU 30:Aşağıdakilerden hangisi Yüksekte Çalışma işlerinde güvenli çalışabilmek

için kullanılan yöntemlerdendir?

A) İş öncesi Risk Analizi yapmak

B) KKD kullanmak

C) Çalışanları eğitmek

D) Hepsi
SORU 31:Bina yüzeyi gibi düşey doğrultularda çalışıldığında yedek emniyet için

kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay Yaşam Hattı

B) Geri Sarmalı Düşme Durdurma Sistemi

C) Dikey Yaşam Hattı

D) Kapı Ankrajı
SORU 32:Aşağıdakilerden hangisi Yüksekte çalışmalarda kullanılan Şok Emicilerden

değildir?

A) Ayarlanabilir tek/çift bacaklı

B) İki Bacaklı Kolonlu

C) Tek Bacaklı

D) Elastik
SORU 33:Aşağıdakilerden hangisi Yükseltici Platformlarda alınması gereken

önlemlerden değildir?

A) İskele genişliği minimum 550 cm olmalıdır

B) Çelik borulu iskeleler topraklanmış olmalıdır

C) İskeleye çıkış ve inişler için merdiven kullanılmalıdır

D) İskele üzerinde çalışanlar için paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır
SORU 34:Aşağıdakilerden hangisi dış cephe asansörünün özelliklerinden değildir?

A) Asansörün bakım ve montajı sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır

B) İletişim için telsiz ve kulaklıklar mevcut ve sağlam olmalıdır

C) 18 yaşından küçüklerde kullanabilir

D) Çalışma yapılacak yükseklikte hava durumu kontrolü yapıldıktan sonra çalışma

yapılmaya başlanacaktır.


SORU 35:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A)Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt kısımlarının

sabitlenmesine gerek yoktur.

B) El merdivenleri,kullanımı sırasında sağlam şekilde yerleştirilecektir.

C)Mobil el merdivenleri,üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve

sabitlenecektir.

D)Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri,parçalarının birbirinden ayrı

hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.


SORU 36:El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?

A)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.

B)Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.

C)Kısa süre kullanılacaksa.

D)İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında
SORU 37:Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?

A)Kaldırma araçlarında.

B)Yüksekte çalışmalarda.

C)Hareketli iş ekipmanlarında.

D)Sabit platform yapılamayan durumlarda.
SORU 38:Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi

gereken hususlardan biri değildir?

A)El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer

Ve sağlam destek bulunacaktır.

B)El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer

bulunması zorunlu değildir.

C)El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

D)Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.
SORU 39:Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tanımlanır?

A) Diz kapağı hizası

B) Ense kökü

C) 2. Bel omuru

D) Bel hizası
SORU 40:Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden

hangisi yer almaz?

A) Personel yüksekte çalışma izin formu

B) Dış cephe asansörü kontrol formu

C) Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu

D) Personel yapılacak işler formu
SORU 41:Güvenli bağlantı noktasına ne denir?

A) Lanyard

B) Korkuluk

C) Ankraj

D) Güvenlik ağı
SORU 42:Yüksekte çalışırken emniyet kemerinin halatı nereye bağlanır?

A) Merdivene üzerinde müsait bir yere

B) Sepetin korkuluklarına

C) Gerilmiş güvenlik halatı veya ankraj noktasına

D) Hepsi
SORU 43:Aşağıdakilerden hangisi merdivende çalışma kuralları arasında yer almaz?

A) Merdivenin en üst basamağına çıkılmamalıdır

B) Merdivenin altında kaymayı önleyecek bant olmalıdır

C) Merdivenin bakımsız ve paslı olması bizim için önemli değildir.

D) Tabureler, sandalyeler merdiven yerine kullanılmamalıdır
SORU 44:Yüksekte çalışma güvenliğini etkili şekilde yürütebilmek için aşağıdaki

hangi konulara eğilmek gerekir?

A) Bütün yüksekte çalışmaları belirlemek

B) İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak

C) Çalışanları gerektiği gibi eğitmek

D) Hepsi
SORU 45:Yüksekte yapılan çalışmalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınmalıdır

B) Toplu koruma önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, kişisel korunma önlemleri

alınmalıdır

C) Yüksekte çalışma yapacak kişilerin sağlık açısından elverişliliklerinin raporla tespit

edilmesi tavsiye edilmektedir

D) Vertigo rahatsızlığı olan kişiler en fazla üç metre yükseklikte çalıştırılabilirler
SORU 46:Hangi durumlarda geçici iskele ya da iş ekipmanı kullanılabilir?

A) Hareketli iş ekipmanlarında.

B) Sabit platform yapılamayan durumlarda.

C) Kaldırma araçlarında.

D) Yüksekte çalışmalarda.
SORU 47:Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan "İşçilere,

çalışma halatına bağlı ................. verilecek ve kullandırılacaktır." Cümlesini

tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

A)Paraşütçü tipi emniyet kemeri

B)Emniyet kemeri

C)Güvenlik halatı

D)Halat tutucu
SORU 48:Ahşap seyyar merdivenlerin uzunluğu kaç metreyi geçmeyecektir?

A)4


B)2

C)8


D)6
SORU 49:Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş,yıpranmış

ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Çatı Merdiveni

B)Korkuluk

C)Platform

D)Uzatma Merdiveni
SORU 50:Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır?

A) Merdivenin en üs basamağında çalışılmaz

B) Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır

C) Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır

D) Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz
SORU 51:Taşınır merdivenlerin hangi basamağında çalışılmaz?


 1. Son 2 basamak

 2. Son 3 basamak

 3. Son basamak

 4. Son 4 basamak


SORU 52:Sabit merdivenlerin bir veya iki kolu çıkılacak yerin platformunu en az ne

kadar aşmalıdır?

 1. 30 cm

 2. 40 cm

 3. 60 cm

 4. 90 cm


SORU 53:Merdivenin son basamağı ile platform arasındaki mesafe en çok ne kadar

olabilir?

 1. 30 cm

 2. 40 cm

 3. 60 cm

 4. 90 cm


SORU 54:’’ --------------- in üzerindeki rüzgar hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu

olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları

durdurulacaktır’’ cümlesinde boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. 20-30 km/saat

 2. 40-50 km/saat

 3. 60-70 km/saat

 4. 10 km/saat


SORU 55:Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşme riskinin oluş nedenleri arasında

yer alır?

A) Seyyar sepetli hidrolik kaldırma aracı ile elektrik direğindeki arızaya müdahale

etme

B) Ahşap elektrik direği üzerinde ayakçaktan başka kişisel koruyucu kullanmadançalışma

C) Gerekli önlem alınmış ve 7 metre yükseklikte emniyet kemerini uygun bir yere

sabitleyerek çalışma

D) Yüksekten düşme riskine karşı emniyet filesi kullanılarak çalışma


CEVAP ANAHTARI

1-B 11-D 21-D 31-C 41-C 51-C

2-C 12-D 22-D 32-B 42-C 52-D

3-C 13-D 23-B 33-A 43-C 53-A

4-C 14-C 24-A 34-C 44-D 54-B

5-B 15-D 25-A 35-A 45-D 55-B

6-D 16-C 26-B 36-A 46-B

7-D 17-D 27-A 37-D 47-A

8-C 18-A 28-D 38-B 48-A

9-A 19-D 29-A 39-C 49-A10-C 20-A 30-D 40-D 50-C

51-B 52-A 53-A 54-B 55-
Yüklə 68,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin