Soru bankasi konya-ereğLİ mesleki EĞİTİm merkezi kalfalik böLÜMÜ mesleki geliŞİm dersi sinav soru ve cevaplaridirYüklə 154,69 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü154,69 Kb.
#29494

(SORU BANKASI)

KONYA-EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KALFALIK BÖLÜMÜ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ SINAV SORU VE CEVAPLARIDIR.

1- Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı


2- Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri3- Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak

C) Namaz kılmamak D) Sözle sarkıntılık etmek
4- Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı

C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım D) Çevre-Zaman-Kalıtım
5- Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?

A) Etkileşim B) Uyarıcı C) Kalıtım D) Organizma


6- Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?

A) Dürtü B) Güdü C) Şuur D) Gelişme


7- Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?

A) Ataerkil aile B) Anaerkil aile C) Eşitlikçi aile D) Geniş aile


8- Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.

A) Toplumsal Grup B) Kişisel Grup C) Baskı Grupları D) Toplumsal Etkileşim


9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir?

A) Nedensiz çatışmalar B) Sevgi ve saygı C) İşe gelirken isteksizlik D) Asık suratlar


10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

A) Olumlu bakış açısı B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği

C) Katılım ve işbirliği D) Birbirini engelleme

11- İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim B) Diksiyon C) Telefon D) Dil


12- Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses, şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?

A) Şive B) Lehçe C) Ağız D) Dil


13- Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.

A) Türkçe B) Konuşma C) Diksiyon D) Boğumlama
14- Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?

A) Alçak Üslup B) Yüksek üslup C) Sade Üslup D) Karışık Üslup


15- Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?

A) Şiddet B) Yükseklik C) Tını D) Pes Ses


16- Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?

A) Kuvvetsizlik B) Ses Titrekliği C) Pes Ses D) Tiz ve Keskin Ses


17- Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?

A) Kuvvetlilik B) Ton C) Güç D) Tiz Ses


18- Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?

A) Tonlama B) Diksiyon C) Selen D) Büküm


19- Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?

A) Harf B) Hece C) Kelime D) Cümle


20- Ses aletinin hareketiyle birçok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?

A) Boğumlanma B) Durak C) Söyleniş D) Ulama


21- Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?

A) Fonetik B) Ulama C) Boğumlanma D) Sadeyi


22- Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?

A) Çene B) Diş C) Diş etleri D) Damak


23- Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadeyi B) Söyleniş C) Boğumlanma D) Ulama


24- Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?

A) Diksiyon B) Sadeyi C) Söyleniş D) Ulama


25- Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?

A) Tokalaşmak C) Ağzını oynatmak B) Sarılmak D) Mektup


26- Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?

A) Beden dilini anlamak bir yetenektir. B) Dil söylemezse beden söyler.

C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır. D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür.
27- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?

A) Telefonla mesaj B) Gülümsemek C) Dilin sürçmesi D) E-posta


28- İlk izlenimde en önemli belirleyici unsur hangisidir?

A) Ne söylendiği B) Nasıl söylendiği C) Niçin söylendiği D) Nerede söylendiği


29- Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?

A) El ele tutuşma C) Gülümseme B) Tokalaşma D) Yakınında durma


30- Konuşma esnasında kimi ses ve sözlerin canlandırılmasına ne denir?

A) Jest B) Kıskançlık C) Taklit D) Mimik31- Aşağıdakilerden hangisi araç ve aksesuarları mesaj amaçlı kullanma nedeni sayılmaz?

A) Farklı görünmek için B) Kullanılan araçlar beğenildiği için

C) Niyeti ifade etmek için D) Araç ve aksesuarları tanıtmak için
32- Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazır olmadığı görüntüsünü verir?

A) Gülümseme B) Eller ve avuç içlerinin açık olması

C) Yere bakma D) Başkalarına yakın durma
33- Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

A) Dik duruş B) Eller arkada, çene yukarıda

C) Kollar, eller ve avuç içleri açık D) Kolları göğüste kavuşturma
34 -Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin sıkıntı yaşadığını belirten davranış değildir?

A) Çıkışa ve saate bakma B) Kıpırdanma ve ayaklarını sallama

C) Nefesini üfleyerek verme D) 4 rakamını andıran bacak bacak üstüne atma biçimi

35- “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü solumahangi duygunun yaşandığını gösterir?

A) Endişe ve kaygı B) Üzüntü C) Tedirginlik D) Öfke36- Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık ve açıklık B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu

C) İş birliğine hazır olma D) Kendine güvenme
37- Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?

A) Esneme B) Göz teması C) Tırnak ısırma D) Düğmelenmemiş ceket


38- Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?

A) Öfke C) Rahatlık B) Şüphe duyma D) Savunmaya geçme


39- Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları hangi duygu içerisinde olduklarını gösterir?

A) Gergin B) Endişeli C) İlgi bekleme D) Üzüntülü


40- Kişinin başka birine yan bakması hangi mesajı ifade eder?

A) Alçakgönüllülük B) İlgi ya da saldırma C) Güvensizlik D) Derin düşünce


41- Otururken ayakların açık olarak durması erkeklerde hangi durumu yansıtır?

A) Rahatlık ve güven duygusu B) Savunmaya geçme C) Endişe ve kaygı D) Tedirginlik


42- Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

A) Selamlaşma B) Çağırma C) Vedalaşma D) Ağlama


43- Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?

A) Dengeli ve kendine güvenlidir. B) Güçlü ve üstünlük duygusu yaşamaktadır.

C) Güvensiz, çekingen ve endişelidir. D) Şiddete eğilimlidir.
44- Kız ve erkek çocuklarının ergenliği ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ergenlik çağlarının başlarında, kız çocukları erkeklere oranla daha iri yapılıdır.

B) Ergenlik çağının başlangıcı, bireysel özelliklere göre değişir.

C) Ergenlik çağında bireyde fiziksel değişmeler görülür.

D) Ergenlik çağı tüm bireylerde aynı zamanda başlar.
45- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bireyin zihinsel özellikleriyle ilgili değildir?

A) Anlama ve yorumlama ile ilgili niteliklerdir. B) Zaman içerisinde gelişir ve olgunlaşır.

C) Hem kişisel hem de çevre faktörlerinden etkilenir. D) Refleks hareketlerden oluşur.
46- “Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.” Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakeme B) Düşünme C) Algılama D) Yetenek


47- “Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanması” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Muhakeme B) Düşünme C) Algılama D) Yetenek


48- Muhakeme kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.

B) Yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmiş ve gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama

gücüdür.


C) Bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilme yeteneğidir.

D) Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.


49- Bireyin kendini tanıma sürecinde, önce varlık alemine bakması aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağlamaz?

A) İnsan olarak evrendeki yerini değerlendirebilmesini sağlar.

B) Evrenin eşsiz ve benzersiz bir bütün olduğunu algılar.

C) Evrenin yaşaması için kendisine sunulduğunu ve bu yüzden kendisinin çok değerli ve kıymetli olduğunu anlar.

D) Evrenin ve bireyin değersiz olduğunu anlar.
50- Aşağıdaki yargılardan hangisi insan için doğru değildir?

A) İnsan eşsizdir. B) Her türlü özen ve güzelliği hak eder.

C) Yaşam insan için bir fırsattır. D) Hiçbir değeri yoktur.
51- Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişim sürecinde gerekli değildir?

A) Kişi kendi kıymetinin farkında olmalıdır.

B) Değişim ve gelişimin imkânsız olduğunu anlamalıdır.

C) Kişi kendisini yargılamayı değil, değerlendirmeyi tercih etmelidir.

D) Kendisi ile kurulan diyalog olumlu olmalıdır.
52- Aşağıdakilerden hangisi hedef belirlemede yardımcı olacak unsurlardan değildir?

A) Kendini mümkün olduğunca iyi tanımak. B) Gelişme arzusu içinde olmak.

C) Olumlu düşüncelerden hareket etmek. D) Zaman ve kaynakları dikkate almamak.
53- Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

A) Ne yapmalı? B) Neyi değiştirmeli? C) Çabalamak neye yarar? D) Neye ulaşmalı?


54- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

A) İhtiyaçları sınıflandırma B) Muhtemel çözümler geliştirme

C) Çözümleri değerlendirme D) Sorunu tanımlama
55- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme çabasını olumsuz etkilemez?

A) Metotlu çalışmamak B) Sorunu yanlış tanımlamak

C) Risk alamamak D) Esnek düşünmek
56- Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A) Düşünce üretimi rahatlığı B) Tartışma C) Benzetme D) Alternatifleri azaltma
57- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tavırlardan birisi değildir?

A) Çabucak genellemelere varmak B) Herkesi kolayca anlayıp çözebileceğini düşünmek

C) Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak D) Düşüncelerinizin kesin doğru olduğuna inanmak
58- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

A) Konunuzu ve amacınızı belirleyebilmek B) Dinleyicileri tanımaya çalışmak

C) Olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışmak D) Temel noktaları tanımlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi zamanı verimli kullanma çabasını olumsuz etkiler?

A) İşlerin ve sorumlulukların tek elde toplanması B) Önceliklerin belirlenmesi

C) Çalışma ve yaşam ortamlarının düzene sokulması D) İyi bir planlamanın yapılması
60- Aşağıdakilerden hangisi stresle mücadelede etken değildir?

A) Ümitli olmak B) Olayları ve durumları olumlu yönleriyle görebilmek

C) Stres yaratan durumları önemsememek D) Yanlış yapmaktan korkmamak
61- Aşağıdakilerden hangileri iyi bir arkadaşın niteliklerinden birisi değildir?

A) Arkadaşına ilgi gösterir B) Kendi beklentilerini esas alır

C) İlişkileri korumak ve yaşatmak için çaba harcar D) Karşısındakini dinler
62- Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında ilişkilere zarar verecek davranışlardandır?

A) Takım üyelerine karşı saygılı olmak B) Açık fikirli ve yapıcı olmak

C) Hiyerarşiyi önemsememek D) Arkadaşlarının fikirlerine olumlu yönde bakmak
63- Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin oluşmasında etken olan unsurlardan değildir?

A) Bilgi B) Tecrübe C) İnanç D) Tevazu


64- Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kendi kendinin patronu olmak B) Kendi geleceğine kendinin karar vermesi

C) İnsan ilişkilerini geliştirme isteği D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği
65- Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?

A) İş deneyimleri B) Ortaklar C) Bilgi ve becerileri D) Piyasadaki fırsatlar


66- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir?

A) Müşteri piyasası B) Girdi piyasası C) İş gücü piyasası D) Ekonomi piyasası67- İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların ve genel özelliklerinin belirlenmesinden sonra girişimci neyin analizini yapmalıdır?

A) Sektörün B) Müşteri kitlesinin C) Girdi piyasalarının D) İş gücünün


68- “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunların başarılı bir şekilde yorumlamak zorundadır.” ifadesi kimin özelliklerindendir?

A) Yönetici B) Başkan C) Girişimci D) Ustabaşı


69- Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir?

A) Üretim kapasiteleri B) Yerleşim yeri ve özellikleri C) İşletme sermayesi güçleri D) Ürün ve hizmet


70- Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir?

A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları

C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı
71- Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek kişi işletmeleri B) Şirketler C) Kamu işletmeleri D) Kooperatifler


72- Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest melek erbabının oluşturduğu şirket türünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir. B) Yönetim ortaklara aittir.

C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir. D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.
73- Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret kanununda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir?

A) Kolektif şirket B) Limitet C) Anonim D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket


74- Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

A) Anonim B) Kolektif C) Limitet D) Kooperatif


75- “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Limitet B) Anonim C) Adi komandit D) Kooperatifler


76- Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?

A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir.

B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler.

C) Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır.

D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (faiz oranı düşüktür).
77- Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) İş fikri belirleme B) Araştırma C) Koordinasyon D) Organizasyon


78- İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plan B) Araştırma C) Örgütleme D) Planlama


79- “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Araştırma C) Plan D) Planlama


80- Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir.

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama


81- “Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama


82- İşletmede kullanılacak ham madde, makine, bina, araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İnsan gücü organizasyonu B) Koordinasyon

C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi D) Planlama
83- Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir?

A) Koordinasyon, sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yolu ile sağlanmalıdır.

B) Plan yapılıp, politikalar kararlaştırılırken, daha başlangıçta koordinasyon sağlanmalıdır.

C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak

koordinasyon yapılmalıdır.

D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir.


84- “Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır” ifadesi neyin tanımıdır?

A) İş Planı B) İş C) Doküman D) Kredi


85- Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dokümana ne ad verilir?

A) İş planı B) Doküman C) İş D) Kredi86- İş planı aşağıdaki konulardan hangisini içermez?

A) Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini B) Piyasa özelliklerini

C) İşletmenin yasal yapısını D) İş kurmada rehber olmayı
87- Planlama, denetleme amacı ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangi sınıflandırma çeşididir?

A) Süreye göre sınıflandırma B)İşleve göre sınıflandırma

C) Planına göre sınıflandırma D) Faaliyet alanına göre sınıflandırma
88- Bir iş planında işin tanımı, pazarlama, organizasyon planı, finansman neyi içermektedir?

A) İş planı çeşitleridir. B) İş planı bölümleridir. C) İş planı sınıflarıdır. D) İş planı türleridir.


89- Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz?

A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejisi C) İşçiye ait bilgiler D) Mali düzenlemeler


90- Binanın; büyüklüğünün, yerinin, planının, konumunun ve gerekli ticaret araçlarının tanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir.

A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejilerine C) İşe ait bilgiler D) Mali düzenlemelere


91- Aşağıdakilerden hangisi işin fiilen kurulması ile ilgili değildir?

A) İş yeri kiralama, B) Yasal kuruluş işlemleri, C) Personel temini, D) Rakiplerle iletişim.


92- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İş gücü gereksinimi , B) İş fikri, C) Çevresel etkiler, D) Enerji gereksinimi.


93- Aşağıdakilerden hangisi VUK’ da mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlardan biri değildir

A) Vergi levhası , B) İşe başlama, C) İşi bırakma, D) Adres ve iş yeri sayısındaki değişiklik.


94- Aşağıdakilerden hangisi Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumluluklarında biri değildir?

A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme, B) İlan ve reklam vergisi ödeme,

C) Çevre temizlik vergisi ödeme, D) Isınma ve elektrik ödeme.
95- Kendi adına bağımsız çalışanların İşe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BAĞ-KUR, B) Emekli sandığı, C) S.S.K, D) Hepsi


96- Üretim araçları ve malzemelerin üretim alanı üzerindeki düzenlemesi seçilen üretim sistemine göre yapılır. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan düzenleme türlerinden biri değildir?

A) Üretilecek mamule göre düzenleme B) Karışık durumlu düzenleme

C) Üretime göre düzenleme D) Sabit durumlu düzenleme
97- Girişimci iş yerinin teknik ve idarî donanım gereksinimini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?

A) Makine-ekipman yerleşimi, B) Bina içi yerleşim, C) İklim şartları, D) Bina dışı düzenlemeler.


98- Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?

A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme. B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek,

C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek, D) İşletmeyi kurmak
99- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir?

A) Talep, B) Finansal kaynaklar, C) Risk D) Maliyetler,


100- işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde

girişimciler minimum ………… almalıdırlar?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)A) Risk, B) İş gücü, C) Kapasite, D) Sermaye

101- İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına

ne kadar başarılı bir……………….. olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna

bağlıdır?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)

A) İş gücü, B) Kapasitesi, C) İşletme yöneticisi, D) Makine-donanımı,


102- İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içersinde, mevcut iş

gücü,……….ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana

getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)

A) Makine, B) Kapasite, C) Üretim, D) Kaynak,


103- Bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışanlar ile onları çalıştıranlar arasında iş

ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş hukuku B) Anayasa hukuku C) Özel hukuk D) İşçi hukuku
104- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usta B) İşçi C) Çırak D) Kalfa


105- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

A) Vakıf B) İş alan C) İşveren D) Dernek


106- Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından değildir?

A) İş görme borcu B) Talimatlara uyma

C) Sadakat D) Ücret ödeme borcu
107- İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokavt B) Grev C) Sözleşme D) Fesih
108- Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından biri değildir?

A) Ücret ödeme borcu B) Malzeme temin etme borcu

C) İş güvenliği ve işçi sağlığını görme borcu D) Sadakat borcu
109- Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi

ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev
110- Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce bunu

karşı tarafa bildirimle haber vermesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev
111- Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve

birbirinden etkilendikleri ortama ne denir?

A) Ekosistem B) Çevre C) Ekolojik denge D) Yaşam kalitesi
112- Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

A) Ekolojik denge B) Atık C) Ekosistem D) Çevre kirliliği113- Çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekoloji B) Jeoloji C) Zooloji D) Çevre Bilimi


114- Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?

A) Çevre hakkı B) Sürdürülebilir kalkınma C) Çevre koruma D) Çevre


115- Maddelerin yapısında var olan çeşitli şekillerde (yanma, düşme, sürtünme, hareket etme vb.) açığa çıkan güce ne denir?

A) Kinetik B) Baraj C) Atom D) Enerji


116- Aşağıdakilerden hangisi dışa bağımlı olduğumuz enerji çeşitlerinden biridir?

A) Doğal gaz B) Rüzgâr C) Güneş D) Jeotermal enerji


117- Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Jeotermal enerji B) Güneş enerjisi C) Kömür D) Rüzgâr enerjisi


118- İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A) Hava B) Gürültü C) Su D) Enerji


119- Ses şiddetinin ölçüm birimine ne denir?

A) Desibel B) Parametre C) Histogram D) Sismograf


120- Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) İşitme sistemine B) Stres C) Uykusuzluk D) Konsantrasyon artması121- İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

A) Etik B) Davranış C) Norm D) Kural


122- İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel Etik B) Sosyal Yaşam Etiği C) Amaçlana Sonuç Etiği D) Kural Etiği


123- Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

A) Yasa B) Tüzük C) Töre D) Yönetmelik


124- Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır?

A) Amaçlanan sonuç etiği B) Kişisel etik C) Sosyal yaşam etiği D) Kural etiği


125- Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Bu durum sonucunda hangisi gerçekleşir?

A) Toplumsal yozlaşma B) Etik sorgulama C) Etik kurallar D) Etik liderlik


126- Yönetir, düzeni sürdürür, kısa vadeli bakar, mevcut durumu savunur, işleri doğru yapmaya çalışır. Bunlar aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

A) Lider B) Yönetici C) Etik lider D) Mesleki lider


127- İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A. İş Güvenliği B. İş C. İşçi Çalışması D. İşçi


128- Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?

A. Kullanıcıyı korumak B. Makineyi korumak

C. Etraftakileri korumak D. Verimi artırmak
129- Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

A. Sıhhi tesisatlar B. Elektrik tesisatları

C. Isıtma ve havalandırma tesisatları D. Çevre düzenlemesi
130- Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?

A. Meslek hastalığı B. Sigortalılık C. işçi sağlığı D. İş güvenliği131- Meslek Hastalığını tanımlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A. 506 Sayılı SSK Yasası B. 605 Sayılı Emekli Sandığı Yasası

C. 405 Sayılı Bağ- Kur Yasası D. 155 Sayılı SSK Yasası
132- Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Kimyasal kaynaklı B- Fiziksel kaynaklı

C. Biyolojik kaynaklı D-Matematik kaynaklı
133- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

A- Ağır metaller B- Tozlar C- Gazlar D- ÇözücülerCEVAP ANAHTARI:

1-C, 2-A, 3-D, 4-D, 5-B, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-D.

11-A, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B, 18-D, 19-B, 20-C.

21-C, 22-A, 23-D, 24-B, 25-D, 26-B, 27-B, 28-B, 29-A, 30-C.
31-D, 32-C, 33-D, 34-D, 35-D, 36-B, 37-C, 38-D, 39-C, 40-B,
41-A, 42-D, 43-C, 44-D, 45-D, 46-C, 47-B, 48-D, 49-D, 50-D,

51-B, 52-D, 53-C, 54-A, 55-D, 56-D, 57-C, 58-C, 59-A, 60-C,

61-B, 62-C, 63-D, 64-C, 65-B, 66-D, 67-B, 68-C, 69-D, 70-C,

71-C, 72-B, 73-A, 74-B, 75-B, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 80-B,

81-A, 82-C, 83-D, 84-B, 85-A, 86-D, 87-A, 88-B, 89-C, 90-A,

91-D, 92-B, 93-A, 94-D, 95-A, 96-B, 97-C, 98-D, 99-C,100-A,
101-C, 102-A, 103-A, 104-B, 105-C, 106-D, 107-B, 108-D,
109-A, 110-B, 111-B, 112-D, 113-B, 114-C, 115-D, 116-A, 117-C,
118-B, 119-A, 120-D, 121-A, 122-B, 123-C, 124-A, 125-A, 126-B,
127-A,128-B, 129-D, 130-A, 131-A,132-D, 133-B…
SÜLEYMAN BOZKUŞ

Yüklə 154,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə