Soru cevap: İslam Toplumunu Yönlendiren İlkeler nelerdir yazınız?Yüklə 20,18 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü20,18 Kb.
#27223
növüYazı

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT, İLİM, SANAT

SORU CEVAP:

İslam Toplumunu Yönlendiren İlkeler nelerdir yazınız?

1-güven 2- kardeşlik 3-yardımlaşma ve dayanışma 4- iyiliği emredip kötülükten sakındırma 5- hak ve adaleti gözetme gibi ilkelerdir.Camilerin İşlevi hakkında bilgi veriniz?

Caminin birinci işlevi, mabet/ibadet yeri olmasıdır. Caminin ikinci önemli işlevi Hz. Peygamber ”den (s.a.v) günümüze değin geniş anlamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlar olmasıdır.İslam dinine göre faizin haram kılınma sebepleri hakkında bilgi veriniz?

1- işsizliği arttırması 2- yapay fiyat artışlarına sebep olması 3- yardımlaşma dayanışma, Merhamet gibi insani değerleri zayıflatması 4- bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını Kamçılaması 5- ekonomik krizlere yol açması gibi çok sayıda olumsuz yönleri nedeniyle haram sayılmıştır.Fıkıh ilminde hukukun temel kaynakları nelerdir?

Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas’a dayanmaktadır.

Kütübü’s-Sitte” İki “sahih”, dört “sünen” adlı toplam altı ayrı hadis derlemesinden oluşan hadis külliyatının başında gelir.Bu Külliyatın Sahih ve sünenlerini yazınız?

A-Sahihler:1- Sahih-i Buhari 2- Sahih-i Müslim

B-Sünenler:1- Sünen-i Ebu Davud 2- Sünen-i Nesai 3- Sünen-i İbni Mace 4- Sünen-i Tirmizi

Kuşkusuz tarihte iniş ve çıkışlar ani olmaz ve belirli bir sürece yayılır. Bu bakımdan İslam dünyasında 12. Yüzyıl ortalarından itibaren ilmi faaliyetleri ve birikimi olumsuz yönde etkileyen iki gelişmeden söz edilebilir. Bu iki gelişmeyi yazınız?

Bunlardan ilki Moğol İstilası, ikincisi ise Endülüs’ün (ispanya) düşmesi yani Müslümanların elinden çıkması süreçleridir.İslam Dünyasının bilgi birikiminin batıya geçiş güzergahlarını yazınız?

İspanya (Endülüs),İtalya (Sicilya üzerinden),Bizans (İstanbul ve Trabzon üzerinden) olduğu gözlemlenmektedir.İslam Sanatının Özellikleri ni Maddeler halinde yazınız?

1- İslam sanatının dünya görüşü tevhittir.

2- İslam sanatı işlevseldir

3- İslam sanatında tekâmül esastır 4- İslam sanatının bir ahlak anlayışı vardır 5- İslam sanatında figür karşıtı bir anlayış hâkimdir 6- İslam sanatında soyutlama yani üsluplaştırma esastır. 7- İslam sanatında soyut ve sonsuzluk ön plandadır.İslam sanatının özelliklerinden ahlak anlayışı hakkında bilgi veriniz?

İslam sanatına göre ideal sanatkâr, kibirden uzak, tevazu sahibi olandır. Sanatkâr, Yaratıcının kendisine verdiği ilham ve kabiliyeti için şükreder; kendisinin sadece bir vesile olduğunun da farkındadır. Sanatkâr, Yaratıcının verdiği yeteneği, kabiliyeti, zekâyı kullanarak bir şeyler üretmeye, ruhen olgunlaşmaya çalışır. Her daim öğrenmeye ve kendini geliştirmeye gayret eder. Sanatın asıl sahibinin Yüce Yaradan olduğunu, kendisinin ise sanat adına bir elçi olduğunu bilir.BOŞLUK DOLDURMA

(İman—İhsan—ihlas—Takva—işar—Vakıf—Tekke-- Beyt’ül Mal—Bedir-- Hz Ali—Nizamiye

İhya-u Ulumi’d-Din -- Üniversite -- Tercüme faaliyeti - Suffe – Abbasiler,Tasavvuf)

** İman, peygamberler tarafından insana ulaştırılan ilahi emirleri, insanın diliyle ve kalbiyle tasdik etmesine…………………….. denir
** Kişinin başta annesi ve babası olmak üzere diğer insanlar karşısındaki sevgiye dayalı özverili tutumunu da ifade eden bir kavram…………………..dır.
**İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde bir başka boyutta yaptığı bütün işlerde sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi, ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmasına ……………………denir.
**Kulun ibadetlerini Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi yapması, Allah’a (c.c.) yakınlaştıracak şeylere uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınmasına……………………….denir.
**İhtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etme prensibine ……………………denir.İnsanın elindeki kaynak ve imkânları başkaları için kullanmasını ifade etmektedir.
** Gelir getiren bir malın, insanların faydalanmasında kullanılmak şartıyla niyetiyle tahsis edilmesine………………………………. denir.
**“Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekâna………………………denir.
**Devlet hazinesi olan ……….............. tam olarak Hz. Ömer döneminde kurumlaşmıştır.
**Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)…………………. Savaşı’nda esir alınan Mekkeli müşriklerin on Müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakma kararı; tarihte ilme ve öğrenmeye teşvik bakımında müstakil bir örnek teşkil etmektedir.
**Hz. Peygamber’in (s.a.v.) damadı ve dördüncü halife Hz. ……………….. ünvanı da derin bilgisi sayesinde “ilmin kapısı” olarak bilinir. Zira o da bizzat eğitimini Hz. Peygamber’den (s.a.v.) almıştır.
** Bir eğitim ve öğretim kurumu olarak Nizamülmülk’ün 1065’te Bağdat’ta kurduğu……………………….

Medresesi ve kütüphane İslam dünyasındaki diğer medrese ve kütüphanelere öncülük etmiştir.


** ………..……….. Halife Harun Reşid ve oğlu Me’mun dönemlerinde ……………………..……………. ile bilgi aktarımında

son derecede başarılı oldular.


**Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kurduğu ………….., İslamın ilim tedrisi için kurulan ilk …………………..

olarak kabul edilmektedir.

**İmam-ı Gazali’nin, ………………………… adlı eserinde ortaya koyduğu müfredat çalışması, gelecek yüzyıllarda İslam kültür ve medeniyetinde ilim dallarının konumlandırılmasında belirleyici olmuştur.
** İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlakı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla

Allah’a (c.c.) ulaşma düşüncesine ……………………….. denir.DOĞRU YANLIŞ

(….) Tekkelerde şiir ve musiki başta olmak üzere, güzel sanatların icra edilmesi yasaktır.

(…..) İslami anlayışa göre beşerî ihtiyaçlar sınırlı, arzu ve ihtiraslar ise sınırsızdır.

(….) Müslümanlar; Abbasîler döneminde, Akdeniz’deki ekonomik hâkimiyetlerini büyük ölçüde Kaybetmiş; bu bölgedeki ve dünyadaki deniz ticareti Avrupalıların kontrolüne girmiştir.

(….) İslamiyet’in ilkeleri ve kurumlarıyla meydana getirdiği medeniyet, insanoğlu için kurtuluşun yegane yöntemidir.

Siyer ve Megazi kaynakları hadis ilminin doğuşunda etkili olmuştur.

(….) 16. yüzyılda İslam dünyasındaki herhangi bir özel kütüphanede bulunan ortalama kitap sayısı, aynı dönemde

batının bütün kütüphanelerinde bulunan kitap sayısından fazlaydı.

(….) Nizamiye’den sonra en ünlü medrese 1227 yılında açılan Mustansıriyye Medresesidir.

TEST

Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Yargılama B) Eğitim C) Sağlık D) Ticaret E) İskan10. yüzyılda Bağdat’ta yazılıp birçok dile tercüme edilmiş dünya çapında büyük bir boşluğu doldurmuş olan

Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülük adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)El Battani B) Farabi C- İbn-i Sina D- Ebu’l-Kasım Zehravi E- TaberiOrtaya koyduğu ve birçok konuda ilkleri içeren “El-Kanun fi’t-Tıb” adlı eseriyle batıda da tıbbın babası kabul edilmiş, şöhretinden dolayı adı İspanyolcada “Avicenna” olarak yaşamış, İngilizceye ise “Medicine” (ilaç) olarak geçmiş İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Harizmi B) Farabi C- İbn-i Sina D- El Battani E- TaberiKarşılıklı görüşlere saygı, kaynağını mutlaka belirtilerek iç ve dış tenkidin yapılması, varılan kanaatin ayrıca belirtilmesi, ilmi güvenilirliği sağlayan yegâne ölçüt olarak kazandırılmış’ İslami İlim faaliyetlerinin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Metodik Çalışma B- Kaynak Arama C- Evrensellik D- Ahlaki Tavır E- Şüphecilik

Yüklə 20,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə