Sosial-siyasi ƏDƏBİyyatin biBLİoqrafiyasiYüklə 16,99 Kb.
səhifə1/2
tarix10.01.2022
ölçüsü16,99 Kb.
#108306
  1   2

SOSİAL-SİYASİ ƏDƏBİYYATIN BİBLİOQRAFİYASI

1.Sosial-siyasi ədəbiyyatın biblioqrafiyasının yaranma səbəbləri.

2.Biblioqrafiya sahəsində Əliəjdər Səidzadənin fikirləri.

3.Sosial-siyasi ədəbiyyatın növləri və tipləri haqqında

4.Sosial-siyasi ədəbiyyatın nəşr tiplərindən olan elmi ədəbiyyatın nəşri haqqında.

5.Tədris ədəbiyyatının nəşri haqqında

6. .Sosial-siyasi ədəbiyyatın təlabaçılarının qurupları və tipləri haqqında.

7. Sosial-siyasi ədəbiyyatın oxucuları məqsəd və oxucu istiqaməti üzrə hansı tipologiya üzrə müyyənləşdirilir.

8.Məqsəd təyinatına görə sosial-siyasi məzmunlu ədəbiyyatın növləri.

9.Məqsəd və oxucu istiqamətinə görə sosial-siyasi elmlər üzrə biblioqrafik vəsaitlərin növləri haqqında

10. Tədris ədəbiyyatının nəşri haqqında

11.M.Ə.Rəsulzadənin əsəsrlərinin toplanması və nəşri sahəsində hansı işlər aparılmışdır.

12 Sosial-siyasi ədəbiyyatın təlabaçılarının qurupları və tipləri haqqında.

13. Sosial-siyasi məzmunlu enskilopedik və soraq nəşrləri haqqında.

14.F.Könçərli əsərlərinin biblioqrafiyası adlı göstərici haqqında

15.Fəlsəfə və Hüquq elminə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası

16.Felsəfə elminə aid ədəbiyyatın öyrənilməsində ümumi xarakterli nəşrlərin əhmiyyəti haqqında.

17.Milli Məclisin sədri olmuş Murtuz Ələsgərova həsr olunmuş biblioqrafik göstəricilər.

18. “Azərbaycanın görkəmli maarif xadimləri” seriyası ilə respubilkanın görkəmli pedaqoqoları haqqında şəxsi göstərcilər.

19. “Nurəddin Kazimov haqqında biblioqrafik məlumat” adlı göstəricisi haqqında

20.Azərbaycan respubilkasının Dövlət Kitab Palatası tərəfindən çap olunmuş salnamələr

21“Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedoqoji Elmlər İnstitu əməkdaşlarının nəşr olunmuş mühüm əsərləri” adlı

biblioqrafik göstəricisi haqqında.

22.Əjdər Ağayev tərəfindən yazılmış “Görkəmli alim və maarif xadimi” adlı oçerki

23. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -90” adlı biblioqrafik göstəricisi

24. “Azərbaycan səfəvişunaslığının banisi Oqtay Əfəndiyev-80” adlı biblioqrafik vəsaiti

25.Dilçilik üzrə ədəbiyyatın biblioqrafik göstəriciləri haqqında .

26. “Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşrlərinin biblioqrafiyası" adlı retrospektiv göstərici

27.Şəmsəddin Sədiyevin çap etdirdiyi biblioqrafik göstəricilər haqqında.

28. Hüquq elminə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası

29.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası tərəfindən çap olunmuş Kərim Şükürovun “Azərbaycan əhalisi haqqında ədəbiyyat” adlı göstəricisi

30.AXC-nin yaranması, fəaliyyətini və süqutunu, onun ictimai- siyasi xadimlərinin həyat və fəaliyyətin əhatə edən ilk vəsait olan biblioqrafik göstərici haqqında.

31. “Azərbaycanda ictimai elmlər üzrə çap olunmuş ədəbiyyat adlı” göstərici

32. “Asəf Abbasuqlu oğlu Nadirov” adlı biblioqrafik göstərici haqqında

33. Sosial-siasi məzmunlu sənəd kütləsi və axını.

34.Sosial-siyasi ədəbiyyatın tələbatçılrı – oxucuları.

35. Tarix elminə həsr olunmuş mövzu xarakterli biblioqrafk informasiya mənbələri

36. "Azərbaycan Respublikasında kitabxana informasıya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın əhəmiyyəti

37.Azərbaycanda sosial-siyası ədəbiyyatın biblioqrafiyasının yaradılması və inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən mühüm kitabxanalar.

38.AMEA Elmi Məlumat Mərkəzi tərəfindən nəşr edilmiş “Hüquq” adlı göstərici.

39."Fəlsəfə ensiklopedik lüğət" adlı biblioqrafik vəsaitin nəşri

40.Sosial-siyasi biblioqrafoyanın yaranma səbəbləri və inkişafı.

41.Pedaqogika və psixologiya üzrə ümumi xarakterli biblioqrafik gösrərici.

42.Azərbaycanın görkəmli siyasi dövlət xadimləri əsrlərinin nəşri biblioqrafiyası.

43.“Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” adlı biblioqrafik göstəricinin nəşri və bölmələri.

44.Sosial-siyasi ədəbiyyatın tələbatçıları

45.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən Tarixə dair nəşr edilmiş mövzu xarakterli göstərici

46.“Heydər Əliyev:Biblioqrafik məlumat kitabı” haqqında məlumat

47..Heydər Əliyev biblioqrafik göstəricisi haqqında ümumi məlumat

48. Məqsəd təyinatına görə sosial-siyasi məzmunlu ədəbiyyatın növləri.

49.Sosial-siyasi ədəbiyyatın elm sakələri

50.M.Ə.Rəsulzadə əsərlərinin nəşri biblioqrafiyası.

51.M.Ə.Rəsulzadənin əsəsrlərinin toplanması və nəşri sahəsində hansı işlər aparılmışdır.

52 Sosial-siyasi ədəbiyyatın təlabaçılarının qurupları və tipləri haqqında.

53. Sosial-siyasi məzmunlu enskilopedik və soraq nəşrləri haqqında.

54.F.Könçərli əsərlərinin biblioqrafiyası adlı göstərici haqqında

55.Fəlsəfə və Hüquq elminə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası

56.Tarix elminə həsr olunmuş mövzu xarakterli biblioqrafk informasiya mənbələri

57. "Azərbaycan Respublikasında kitabxana informasıya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın əhəmiyyəti

58.Azərbaycanda sosial-siyası ədəbiyyatın biblioqrafiyasının yaradılması və inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən mühüm kitabxanalar.

59.AMEA Elmi Məlumat Mərkəzi tərəfindən nəşr edilmiş “Hüquq” adlı göstərici.

60"Fəlsəfə ensiklopedik lüğət" adlı biblioqrafik vəsaitin nəşri
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli

Yüklə 16,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə