Sovyet Sonrası Orta AsyaYüklə 14,49 Mb.
səhifə1/115
tarix17.11.2018
ölçüsü14,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115TÜRKLERCİLT 19
TÜRK DÜNYASIYENİ TÜRKİYE YAYINLARI
2002
ANKARA

YAYIN KURULU

DANIŞMA KURULU

KISALTMALARİÇİNDEKİLER

TÜRKLER 1

Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonunun Geleceği / Dr. Talaybek Koyçumanov - Dr. Temirbek Bobuşev [s.15-23] 11

Avrasya'da Piyasa Ekonomisine Geçişin On Yıllık Bilançosu / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [s.24-30] 26

C. Sosyal Değerlendirmeler 33

Türkiye'nin Türk Dünyasındaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri / Prof. Dr. Turan Yazgan [s.31-40] 33

Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam / Prof. Dr. Shirin Akiner [s.41-46] 48

XX. Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya'da Tasavvufî Hareketler / Prof. Dr. Thierry Zarcone [s.47-54] 57

Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar'da Sûfî Tarikatlar / Prof. Dr. Osman Türer [s.55-61] 71

D. Dil ve Kültür 82

Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [s.69-87] 94

Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme / Hasan Ülker [s.96-104] 141

Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları / İrfan Gürdal [s.105-111] 165

DOKSAN ALTINCI BÖLÜM AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 178

XXI. Yüzyılda Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Petrol / Haydar Aliyev [s.115-120] 178

Azerbaycan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Musa Gasımov [s.121-147] 187

A. Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi 229

Azerbaycan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi Önderi Ebulfez Elçibey / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.157-161] 245

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi'nin Yeri / Hakan Coşkunaslan [s.162-166] 253

B. Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Katliamları 261

Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan'ın Kurulması (1801-1921) / Dr. Rafik Firuzoğlu Safarov [s.167-174] 261

İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine / Dr. Hacar Y. Verdiyeva [s.175-180] 273

Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) / Doç. Dr. Sani Tofigoğlu Hacıyev [s.181-194] 284

Türk Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ / Araz Aslanlı [s.194-208] 306

C. Sosyal ve Ekonomik Yapı 330

Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler / Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır [s.209-216] 330

Azerbaycan'ın Etnik ve Demografik Yapısı / Elnur Ağaoğlu [s.217-226] 344

D. Dil, Edebiyat ve Basın 362

Azerbaycan Türkçesi / Yrd. Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık [s.227-243] 362

Azerbaycan'ın Devlet Dili Siyaseti / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.244-251] 396

Azerbaycan Divan Edebiyatı / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu [s.252-261] 409

Modern Azerbaycan Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Salih Okumuş [s.262-274] 428

Azerbaycan'da "Meyhana" / Dr. Süleyman Şenel [s.275-286] 450

XX. Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını / Doç. Dr. Mehmet İsmayıl [s.287-296] 474

Azerbaycan'da Eğitim ve Basın / Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür [s.297-307] 489

E. Nahçıvan 511

Nahçıvan / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Atnur [s.308-313] 511

DOKSANYEDİNCİ BÖLÜM KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 522

Öktemşildik Me, Elde Demokrasya mı?”1 / Nursultan Nazarbayev [s.317-321] 522Kazakistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Manas K. Kozıbaev - Sattar F. Majitov [s.322-338] 530

Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Yrd. Doç. Dr. Orhan Söylemez [s.339-363] 557

A. Siyasî Düşüncenin Gelişimi 601

Kazakistan'da Milliyetçilik / Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı [s.364-368] 601

Kazak Siyasî Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918) / İbrahim Kalkan [s.369-387] 609

B. Ekonomik Gelişmeler 642

Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan'daki Ekonomik Gelişmeler / Prof. Dr. Emin Çarıkçı [s.388-397] 642

Çarlık İdaresindeki Kazakistan'da Ticarî Hayat / Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Yalın [s.398-407] 654

C. Dil ve Edebiyat 672

Kazak Dili ve 1990'lardaki Yeni Dil Politikası / Prof. Dr. Eleonora Süleimenova - Doç. Dr. Dana K. Akanova [s.408-414] 672

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Dil Siyasetine Sosyo-Lengüistik Bir Yaklaşım / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [s.415-423] 683

Muhtar Avezov ve Abay Yolu / Ekrem Ayan [s.424-428] 698

D. Kültür ve Düşünce Hayatı 707

Kazak Göçebe Kültürünün Karakteri / Prof. Dr. Aigül Bokayeva [s.429-437] 707

Bolşevik İhtilalinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı / Dr. A. Kayyum Kesici [s.438-447] 721

DOKSANSEKİZİNCİ BÖLÜM 738

Kırgızistan Cumhuriyeti 738

Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte / Askar Akayev [s.451-453] 738

Kırgızistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotekin [s.454-484] 743

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika 791

Kırgızistan'ın Diplomatik İlişkileri / Prof. Dr. Asan S. Ormuşev [s.485-491] 791

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Dış Politikasına Genel Bakış / Zakir Chotoev [s.492-506] 803

Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları / Dr. Rafis Abazov [s.507-517] 826

Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi / Gregory R. Koldys [s.518-527] 844

Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu / Dr. Rafis Abazov [s.528-537] 861

B. Sosyal ve Kültürel Hayat 878

Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilâtı / Amantur Japarov [s.538-543] 878

Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri / Prof. Dr. Aydarbek S. Koçkunov [s.544-550] 888

Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları / Kemal Polat [s.551-559] 899

Çarlık Döneminde Kırgızistan'da Kültürel Hayat / Dr. Askarbek Bedalbayev [s.560-565] 915

C. Ekonomik Gelişmeler 923

Kırgızistan'da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [s.566-577] 923

D. Dil ve Edebiyat 933

Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel [s.578-595] 933

Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Gülzura Cumakunova [s.596-606] 947

Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı / Meral Gölgeci Kalfa [s.607-612] 968

Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği / Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu [s.613-621] 982

DOKSANDOKUZUNCU BÖLÜM 998

Özbekistan Cumhuriyeti 998

Bölgecilik ve Uruğ Oymakçılık / İslam Kerimov [s.625-627] 998

Özbekistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol [s.628-642] 1003

Özbekistan Cumhuriyeti / Nilüfer Avcı Işık [s.643-647] 1032

A. Siyasî Gelişmeler 1039

Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri / Nâzım Cafersoy [s.648-659] 1039

11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri / Nermin Guliyeva [s.660-664] 1059

B. Etnik ve Demografik Yapı 1068

Bağımsız Özbekistan'da Göç ve Demografik Değişimler / Dr. Rafis Abazov [s.665-671] 1068

Sovyet Sonrası Özbekistan'da Kırsal Kesimde Özbek Kimliğinin Yeniden Şekillenişi / Doç. Dr. Russel Zanca [s.672-682] 1078

C. Ekonomik Gelişmeler 1097

Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi / Anar Somuncuoğlu [s.683-692] 1097

Özbekistan ve Diğer Orta Asya Ülkelerinde Tarım Reformu / Dr. Peter C. Bloch [s.693-701] 1114

D. Edebiyat 1127

Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine / Dr. Aynur Öz [s.702-708] 1127YÜZÜNCÜ BÖLÜM 1139

Türkmenistan Cumhuriyeti 1139

Bağımsız ve Sürekli Tarafsız Türkmenistan / Saparmurat Türkmenbaşı [s.711-719] 1139

Türkmenistan / Prof. Dr. Muhammet Aydoğduyev [s.720-737] 1155

Türkmenistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol [s.738-756] 1184

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika 1219

Türkmenistan'ın Bağımsızlık Girişimleri ve Rusya / Elnur Soltan [s.757-767] 1219

Türkmenistan Devleti'nin Dış Siyaseti ve Daimî Tarafsızlık Statüsü / Mehmet Seyfettin Erol [s.768-775] 1237

B. Ekonomik Gelişmeler 1251

Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan ve Sosyo-Ekonomik Reform Stratejisi / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [s.776-785] 1251

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi / Saule Baitzhaunova [s.786-794] 1267

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan'da İktisadî Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık / Mehmet Seyfettin Erol [s.795-800] 1283

C. Sosyal ve Kültürel Hayat 1292

Türkmenistan'ın Demografik Yapısı / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [s.801-807] 1292

Türkmenistan'da Sosyal Yapı / Yrd. Doç. Dr. Durmuş Tatlılıoğlu [s.808-814] 1305

Türkmenistan'da Eğitim ve Bilgisayar / Prof. Dr. Aman Hanberdiyev [s.815-827] 1318

Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (Vı-XVI. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Ovez A. Gündogdiyev [s.828-834] 1343

Türkmen Atı / Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar [s.835-839] 1354

D. Dil ve Edebiyat 1361

Türkmen Dili / Doç. Dr. Mämmetdurdı Sarıhanov [s.840-848] 1361

Yeni Türkmen Edebiyatı / Doç. Dr. Berdi Sarıyev [s.849-859] 1375

Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru / Dr. Salim Çonoğlu [s.860-871] 1394

Türkmenistan'da Destan Dünyası / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan [s.872-877] 1415

Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Melek Erdem [s.878-884] 1426

YÜZBİRİNCİ BÖLÜM 1439

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 1439

Kıbrıs Meselesi Halledilmeli / Rauf Denktaş [s.887-888] 1439

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Ülker Güzel [s.889-904] 1442

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi / Prof. Dr. Clement Dodd [s.905-912] 1470

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / İsmail Bozkurt [s.913-921] 1482

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kıbrıs / Dr. Ahmet Gazioğlu [s.922-945] 1501

Rum Mezalimi ve Kktc'ye Doğru / Dr. Ahmet Gazioğlu [s.946-965] 1545

Kıbrıs'ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel Bir Bakış / Doç. Dr. Netice Yıldız [s.966-993] 1580

Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Harid Fedai [s.994-1007] 1632

B. Ekonomik Değerlendirmeler


Yüklə 14,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə