Sözleşmesi ( bursa – 31 / 01 /2008 )Yüklə 383,58 Kb.
səhifə3/4
tarix30.04.2018
ölçüsü383,58 Kb.
#49793
1   2   3   4

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Bu bölümde gösterilen ve belirtilen bütün işler sözleşme ve sözleşme ekindeki dokümanlara uygun olarak yapılacaktır.
 1. İŞİN TARİFİ

Bu bölüm ; bims duvar ve hatıl imalatı işlerinin projelerindeki gibi yapılmasını sağlamak için gerekli şartları açıklamaktadır.Bu bölümde gösterilen işler, sözleşme ve idareye uygun olarak yapılacaktır.Bims duvar işlerinin imalatı ile ilgili tüm şartlar sözleşme eki projelerde de gösterilmiştir.
 1. KALİTE TEMİNATI ve KORUMA ÖNLEMLERİ


 1. MUTEAHHIT bu bölümde tarif edilen ve istenen tüm işlerin, sözleşme ve şartnamesine uygun olması için sorumluluğu tamamen üzerine alacaktır. 1. MUTEAHHIT, imalatın şartnamede istenen ve belirtilen düzeyde olması için tüm elemanların

Birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasını sağlayacaktır. Bu kaliteyi sağlayabilmek için gerekli performansı göstererek tarif ve isteklere uygunluğu temin edecektir.
3. Bims duvar imalatı işlerinin, projede gösterilen niteliklerinin elde edilmesini sağlayacak, şartnameye ve işin özelliklerine uygun yapılabilecek nitelikte kalifiye eleman çalıştırılacaktır.


 1. Bims duvar imalatı esnasında kontrol mühendisinin gerekli gördüğü yerlerde, her türlü ve bütün gerekli emniyet ve koruma tedbirleri alınacaktır.( Korkuluk, koruma bandı, boşluk ızgaraları vb.)
 1. Gece çalışması olduğu durumda veya imalat sahasında gerektiği takdirde, gerekli bölgelerin aydınlatılmasının yapılması ve bunun ile ilgili bütün araç gereçler TAŞERON un sorumluluğu altındadır.
 1. MUTEAHHIT bims duvar imalatları ile ilgili kullanılacak her türlü araç, gereç ve makineyi temin etmekle yükümlüdür. Kullanılacak olan bütün araç, gereç ve makineler işin kaliteli ve nitelikli yapılmasını sağlayacak durumda olacaktır.
 1. Çalışma yapılan mahallere ulaşılması, gerekli kontrollerin yapılması ve imalatların incelenmesi için, bu mahallere ulaşım yolları ( merdiven, rampa vb.) imalatlarının yapılması TAŞERON un sorumluluğundadır. Kontrol mühendisinin gerekli gördüğü yerlere bu imalatlar yapılacaktır.
 1. Projelerine göre yapılan bütün aplikasyon ve tek sıra bims duvar imalatları, bims duvar imalatına başlamadan önce kontrol mühendisinin onayına sunulacaktır.


 1. MALZEME 1. BİMS BLOK ( MARKA – ------------------)  1. 10 ‘ luk bims duvar bloğu ; ( 2 sıra boşluklu - geçmeli )

En : 100 mm.

Ağırlık sınıfı : 600 kg / m3

Mukavemet : 25 kgf / cm2

Elastisite modülü : 70.000 kgk / cm2

Ses yalıtımı : 32 Rw ( db )

  1. 15 ‘ lik bims duvar bloğu ; ( 3 sıra boşluklu - geçmeli )

En : 150 mm.

Ağırlık sınıfı : 600 kg / m3

Mukavemet : 29 kgf / cm2

Elastisite modülü : 70.000 kgk / cm2

Ses yalıtımı : 40 Rw ( db )
  1. 20 ‘ lik bims duvar bloğu ; ( 3 sıra boşluklu - geçmeli )

En : 190 mm.

Ağırlık sınıfı : 600 kg / m3

Mukavemet : 32 kgf / cm2

Elastisite modülü : 70.000 kgk / cm2

Ses yalıtımı : 43 Rw ( db )
  1. 25 ‘ lik bims duvar bloğu ; ( 3 sıra boşluklu - geçmeli )

En : 250 mm.

Ağırlık sınıfı : 600 kg / m3

Mukavemet : 26 kgf / cm2

Elastisite modülü : 70.000 kgk / cm2

Ses yalıtımı : 45 Rw ( db )

 1. UYGULAMA

A. DENETLEME

Bims duvar imalatlarının yapılacağı alan ve şartlar incelenecek, işin zamanında ve emniyetli yapılabilmesine engel olacak durumlar idareye bildirilecektir.Bu koşullar TAŞERON tarafından düzeltilmedikçe ve idarenin onayı alınmadıkça işe başlanmayacaktır.

 1. İMALAT UYGULAMA KOŞULLARI 1. MUTEAHHIT şartnamede belirtilen standartlara uyarak gerekli çevre koruma ve emniyet önlemlerini

sağlayacaktır.


 1. İmalata başlamadan önce yapılacak olan uygulamaların aplikasyonları hazırlanacak ve bu aplikasyonlara göre yapılacak olan bims duvar tek sıra olarak zemine işlenecektir.Yapılan bütün bu aplikasyonlar imalat teslim tutanağı ile İŞ SAHİBİ nin kontrol mühendisine teslim edilecek ve kontrol mühendisinin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
 1. MUTEAHHIT imalatlara başlamadan önce mutlaka zemin düzeltmesi yapacaktır.Bims duvar imalatları için ilk sıra döşenmeden önce döşemedeki beton artıklarını ve pürüzleri traşlamak sureti ile düzeltecek, bims duvarın yapılacağı kısım bol su ile yıkanacak ve ıslatılacak , ano harcının yapılmasına bu işlemlerden sonra geçilecektir.
 1. Bims bloğun oturacağı yere bir tabaka ince harç serilerek , bunun üzerine bims bloklar toz ve topraktan temizlenmiş , su ile ıslatılmış olarak konacak , her tarafından harç dışarı çıkacak surette bims blokların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır.Yerine konma esnasında kırılan veya yarılan bims blokların yerine yenileri konacaktır.
 1. Bims duvarlar 300 kg. dozlu çimento harcı ile örülecektir.
 1. Bims duvar imalatında , bims bloklar arasındaki yatay ve düşey derzler 1 cm. den fazla olmayacaktır.
 1. Yapılacak olan 10’luk ve 15’lik bims duvarlar 1.5 m. yüksekliğindeki şeritler halinde kademeli olarak örülecektir.6 saat dolmadan ikinci kademe imalatın yapılmasına müsade edilmeyecektir.
 1. Ortam sıcaklığı sorumlu şantiye mühendisi tarafından uygun görülmediği takdirde bims duvar imalatı yapılmayacaktır.Aksi takdirde bütün sorumluluk MUTEAHHIT e aittir.
 1. Bims bloklar , inşaat derzleri üst üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak , muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir.Sıralar yatay olmak üzere çimento harcı ile örülecektir.
 1. Bims duvar imalatında her 3 sıra bims blokta bir ,yatayda ve düşeyde , bims duvar ve betonarme kolon, döşeme , kiriş veya perde duvar birleşimlerine matkap ile delik delerek çakmak suretiyle ,  8-10 mm. lik 2 sıra bağlantı sağlanacak ve bims duvar yatay ve düşey hattı boyunca sürekli olacaktır.Bu imalat ile ilgili olan her türlü ekipmanı ve elemanı sağlamak ( matkap , kaynak makinası , kaynak ustası vb. ) MUTEAHHIT yükümlülüğündedir.
 1. Yapılacak bims duvarın rahat hareket edebilmesi ve çalışması için , bims duvar – tavan birleşimine konulacak olan 30/30 metal köşebentlerin montajı taşeronun sorumluluğundadır.Metal köşebentler 20 cm. boyunda ve 50 cm. aralıkla koyulacaktır.Karşılıklı gelen 2 sıra şaşırtmalı olarak monte edilecektir.Kullanılacak olan metal köşebentler 2 kat antipas boyalı olacaktır ve imalat kontrol mühendisinin onayına sunulacaktır.
 1. Kapı ve pencere kenarlarına , kapı ve pencere kasalarının montajı için yapılacak duvarın ölçüsüne uygun beton takozlar konulacaktır.Şantiye sorumlu mühendisinin istediği sayıda ve şekilde , bu beton takozların imalatının ve montajının yapılması MUTEAHHIT yükümlülüğündedir.
 1. MUTEAHHIT her ne suret ile olursa olsun, imalatların içinde takoz, tahta parçası gibi organik malzeme artıkları bırakmayacaktır.Aksi takdirde bundan doğabilecek her türlü problem MUTEAHHIT İn sorumluluğundadır.
 1. Bims duvar – tavan birleşimlerine boydan boya 5mm. kalınlığında strafor konması imalatı MUTEAHHIT sorumluluğundadır.
 1. Uzunluğu 9 metreyi geçen bims duvarlara ve sorumlu mühendisin gerekli gördüğü yerlere , 4.00 – 4.50 m. de bir düşey hatıl yapılacaktır.Bu hatıllar tavana ve döşemeye matkapla delik delinerek çakılan demirlere bağlanmak suretiyle yapılacaktır.Hatılın malzemesi , boyutları ve imalat tekniği şantiye sorumlu mühendisinin isteği doğrultusunda yapılacaktır.Bu düşey hatılların imalatı ile ilgili her türlü sorumluluk MUTEAHHIT e aittir.
 1. Kapı ve pencere üstlerine yapılacak olan lentolar her iki duvara da minimum 30 cm. binecektir.Lento kesitleri ve detayları imalatın özelliğine göre İŞ SAHİBİ nin şantiye şefi tarafından belirlenecektir..Lentoların betonarme kolon veya perde ile birleşim noktalarında , betonarmeye matkap ile delik delinecek ve bu deliklere demir çubuklar çakılacaktır.Yapılan lentolar bu demir çubuklar ile betonarmeye bağlanacaktır.Bu imalat ile ilgili her türlü işin yapılması MUTEAHHIT sorumluluğundadır.
 1. Yüksekliği 4.00 m. yi geçen bims duvarlarda , şantiye sorumlu mühendisinin gerekli gördüğü yerlere , gerekli gördüğü miktarda ve gerekli gördüğü ölçülerde hatıl imalatını yapmak MUTEAHHIT yükümlülüğündedir.
 1. Yapılan bims duvar imalatlarında kabul edilebilir aplikasyon hatası ideal akstan 5 mm.dir.Gönyesinde , düzleminde ve şakülündeki kabul edilebilir hata miktarı 5 mm. dir.
 1. Yatayda bims blok duvarların kirişler veya döşeme plağı ile birleştiği yerlerde , bims blok malzemesinin kırılmasına müsaade edilmeyecektir. MUTEAHHIT bu tür yerlerde bims blok malzemenin uygun ebatlı olanlarından kullanmak zorundadır.
 1. Koordinasyonla ilgili toplantılaraMUTEAHHIT’İn da katılması ve alınacak kararlar doğrultusunda iş programına uyması ve gerekli koordinasyonunu yapması MUTEAHHIT’in yükümlülüğündedir. Koordinasyondaki iş sırasına uymamaktan dolayı çıkabilecek problemlerden MUTEAHHITsorumludur.
 1. MUTEAHHIT çalışma yaptığı alanın , gerek çalışma esnasında gerekse çalışma tamamlandıktan sonra temizlik ve düzeninden sorumludur.Kontrol mühendisinin uyarıları doğrultusunda bununla ilgili her türlü tedbir ve önlem alınacaktır.
 1. MUTEAHHIT bims duvar imalatı ile ilgili şantiyeye gelen hertürlü malzemenin , kontrol mühendisinin göstereceği yerde , depolanmasından , istifinden ve korunmasından sorumludur.
 1. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, imalat alanlarına göre dağıtılması, istifi, korunması, gerekirse iş iskelesi temini, yapımı ve şantiye içindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, MUTEAHHIT un yükümlülüğündedir.
 1. Yapılan yanlış ve hata imalatların , sökülmesi ve yeniden yapılması veya düzeltilmesi ile ilgili bütün sorumluluk MUTEAHHIT a aittir.
 1. Bütün bims duvar imalatları proje ve ekli detaylarına uygun olarak yapılacaktır.
 1. İmalatlarda kullanılacak yağ ve yağ içeren hiçbir malzeme önlem alınmadan çalışma mahalinde muhafaza edilmeyecektir.Çalışma alanına yağ dökülmesine ve yağ bulaşmasına engel olunacaktır.Aksi takdirde taşeron bununla ilgili olarak doğabilecek hertürlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
 1. Yapılan imalatlar ile ilgili as – built projelerin hazırlanması MUTEAHHIT sorumluluğundadır.
 1. Yukarıda bahsi geçen bütün imalatlar birim fiyatlara dahildir.
 1. ÖLÇÜ – A ( Bims Blok Duvar )

Hakedişe girecek imalat ölçümlerinde ; projede belirtilen ölçülere göre örülen duvarın tek yüzü m² olarak ölçülür.Yapılan imalatlardan bütün boşluklar minha edilecektir. Bütün bims duvar işlerinin yapılması için gerekli duvar bloklarının ve diger malzemelerin temini , gereken her türlü işçilik, el aletleri, zaiyat , yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yapılan imalatların korunması, çalışılan mahalin temizlenmesi ve molozların taşınması ve yüklenmesi, işçilerin yemek , konaklama ,servis, SSK vb MUTEAHHIT karı ve genel giderleri birim fiyata dahildir. Ölçü : m2. Proje haricinde yapılacak bütün imalatların ataşmanlarının hazırlanıp İŞVERENIN nin onayının alınması gerekmektedir.Aksi takdirde ödeme yapılmaz.

 1. ÖLÇÜ – B ( Hatıl )

Hakedişe girecek imalat ölçümlerinde ; projede belirtilen ölçülere göre imalatı yapılan hatılın uzunluğu metre olarak ölçülür.Yapılan imalatlardan bütün boşluklar minha edilecektir. Bütün hatıl imalat işlerinin yapılması için gerekli malzemenin temini , gereken her türlü işçilik, el aletleri, zaiyat , yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yapılan imalatların korunması, çalışılan mahalin temizlenmesi ve molozların taşınması ve yüklenmesi, işçilerin yemek , konaklama ,servis, SSK vb MUTEAHHIT karı ve genel giderleri birim fiyata dahildir. Ölçü : mt. Proje haricinde yapılacak bütün imalatların ataşmanlarının hazırlanıp İŞVERENIN onayının alınması gerekmektedir.Aksi takdirde ödeme yapılmaz.4-1 MALZEMELER


   1. Duvar imalatında kullanılacak olan tüm ebat boşluklu blok duvar elemanı(tugla,bims veya gazbeton duvar elemanı) ve örülmesinde kullanılacak olan kum,çimento, katkı malzemesi vb malzemeler yüklenici MUTEAHHIT firmaya aittir.

   2. Duvar imalatında kullanılacak olan her türlü ekipman (el aleti ,vinç vb)yükleniciye aittir.Tüm yatay ve dusey tasımalar yukleniciye aittir.

   3. Kullanılacak olan boşluklu beton blokların teknik değerleri en az aşağıda belirtilen değerlerde olacak ve ürünün her türlü kalite belgeleri ve sertifikaları iş verene sunulup onay alındıktan sonra malzeme şantiyeye getirilecektir

iki sıra üç sıra üç sıra üç sıra

boşluklu boşluklu boşluklu boşluklu

10’luk 15’ lik 19’luk 25’lik


ağırlık sınıfı kg/m3 700 600 600 700

ısı iletkenlik hesap değeri 0,20 0,18 0,18 0,20

ısı geçirgenlik hesap değeri 0,500 0,833 1,056 1,250

ıs geçirgenlik kat sayısı 1,34 0,95 0,78 0,68

mukavemet kgf/cm² 34 32 40 45

elastisite modülü kgk/cm² 70,000 70,000 70,000 70,000

ses yalıtımı Rw(db) 36 44 47 50

yangın sınıfı F180 F180 F180 F180


4-2 İMALAT


   1. Tüm imalatlar projesine uygun olarak yapılacaktır.

   2. Yapılan imalatların gönye ve şakul kontrolleri iş veren tarafından yapılacaktır. Duvarlar için şakulden kaçma toleransı iş veren tarafından yapılacaktır. Duvarlar için şakulden kaçma toleransı ± 2 mm dir.buna uymayan duvarlar yıkılıp yüklenici tarafından tekrar yapılacaktır

   3. Duvarlardaki iki bims arası boşluklar harç ile tam doldurulup düzgün olarak bitirilecektir.

   4. Boşluklu beton blokların her türlü yatay ve dikey nakliyesi yükleniciye aittir.

   5. Duvarlar kolon perde birleşimlerinde her 3 sırada bir galvaniz sabitleme elemanı ile fikslenecektir.

   6. 3 mt yüksek duvarlar için duvar üstü hatıl yapılacaktır ve bu hatılla kolon ve perdeler fikslenecektir.


4-3 ÖLÇÜM


   1. Proje üzerinden alınarak m² cinsinden hesaplanacaktır.

   2. Proje harici yapılan tüm imalatların ataşmanları yüklenici tarafından hazırlanıp iş verene onaylatılacaktır.

   3. Kapı üstü lento ve yüksek duvar hatılları imalatları MUTEAHHIT tarafından yapılacaktır.


5- TEMEL VE PERDE DUVAR YALITIMI

MUTEAHHIT söz konusu inşaatın izolasyon işlerini; tüm izolasyon malzemeleri, yardımcı malzemeler ve yanında gerekli merdiven, iskele,matkap, ara kablo v.b. her türlü araç, gereç, makine kendisine ait olmak üzere yapacaktır.

Her türlü işletme masrafı, imalatlar için doğrudan ve dolaylı zorunlu harcamalar, imalatların yapılmasında kullanılan malzemeler ve yanında gerekli her türlü araç gereç, makina ekipman ve yardımcı inşaat malzemelerinin temini, her türlü işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, her türlü topoğrafik hizmet, bütün vergi ve resmi harçlar MUTEAHHIT fiyatına dahildir.Yapılan imalatların şartnamelerine uygun olarak korunması ve bununla ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemeler MUTEAHHIT e aittir.

MUTEAHHIT taahhüdü altındaki işleri projesine ve genel teknik şartnamelerine uygun olacak şekilde yapacaktır. Aksi taktirde yapılan iş söktürülüp yeniden yaptırılır ve bundan dolayı oluşacak hasarlar MUTEAHHIT den tanzim edilir.


TEKNİK DETAYLAR ve İŞ TARİFİ

- ASTAR + P 3000 + P 4000 + İŞÇİLİK

- FOMBOARD 30-32 DANS. 4 CM + İŞÇİLİK

- GEOTEKSTİL KEÇE 150 gr/m²- GALVANİZ BASKI ÇITASI İŞÇİLİK + MASTİK

TEMEL SU YALITIMI
1- TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI ZEMİN (A+B+C+D+E+F)

ÜRÜN ADI

BRM

SARFİYAT

BİRİM FİYAT

TUTAR

BTM PP 3000 veya müdahili

M2

20093BTM PP 4000 veya müdahili

M2

20093G. KEÇE 150gr/m2

M2

20093İŞÇİLİK

TOPLAM

------------

--------------

--------------


2- TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI PERDE (A+B+C+D+E) (H=13.40m)

ÜRÜN ADI

BRM

SARFİYAT

BİRİM FİYAT

TUTAR

BTM PP 3000 veya müdahili

M2

6164BTM PP 4000 veya müdahili

M2

6164BTM BİTÜMER ASTAR veya müdahili

M2

6164FOAMBOARD veya POLPAN, müdahili 4 cm

M2

6164YALITIM KORUMA DUVARI ÖRÜLMESİ(15cm) BİMS

M2

6164İŞÇİLİK

TOPLAM

-----------

--------------

---------------


3- TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI PERDE (F BLOK) (H=13.10m)

ÜRÜN ADI

BRM

SARFİYAT

BİRİM FİYAT

TUTAR

BTM PP 3000 veya müdahili

M2

2135BTM PP 4000 veya müdahili

M2

2135BTM BİTÜMER ASTAR veya müdahili

M2

2135FOAMBOARD veya POLPAN, müdahili 4 cm

M2

2135YALITIM KORUMA DUVARI ÖRÜLMESİ(15cm) BİMS

M2

2135İŞÇİLİK
6-EKİPMAN ve MAKİNA PARKI:

MUTEAHHIT işin tümü için gerekli EKİPMAN ve MAKİNA PARKI ‘nı işverenin onayladığı adet ve kapasitede temin etmekle yükümlüdür.Tüm operator ,şofor,yakıt,servis,bakım ve personel giderleri MUTEAHHIT e aittir.Kule vinç ve kat beton pompalarının kurulum ve demontajları da MUTEAHHIT e aittir.Yüklə 383,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə