Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə7/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Faktör

2.3 MALİ DURUM

Alt Faktör

Kriterler

Gerekli belgeler

Gereksinim

İstekli

Tek Kuruluş

Ortak Girişim, Konsorsiyum, Birlik

Tüm ortaklar birlikte

Her bir ortak

En az bir ortak

2.3.1 Geçmiş Dönem Mali Performansı

İstekli’nin son [sayı giriniz] ( ) yıla ilişkin mali durumunu ve muhtemel uzun vadeli karlılığını gösteren denetlenmiş bilançoların veya İstekli'nin ülkesi kanunları uyarınca gerekli değil ise, İşveren’in kabul edeceği diğer mali tabloların sunumu.

(a) (kriter 1)

(b) (kriter 2)


Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Form FIN - 1 ve ekleri

Kısım 1 – Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri2.3.2. Ortalama Senelik Ciro

Son ___________ (__ ) yıl içinde devam etmekte olan veya tamamlanmış sözleşmeler ilişkin tahsil edilmiş onaylı ödemelerin toplamı olarak hesaplanan _______________’lık minimum ortalama senelik ciro

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimin yüzde ____________ (%____)’sini karşılamalıdır

Gereksinimin yüzde ____________ (%____)’sini karşılamalıdır

Form FIN -2

2.3.3. Mali Kaynaklar

İstekli, akdi avans ödemeler haricinde, hazır değerler, ipoteksiz maddi duran varlıklar ve diğer mali olanaklar gibi kaynaklara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu, aşağıdaki gereksinimleri karşılamak için gösterecektir:

i) Aşağıdaki nakit akış ihtiyacı:.......................... veii) bu sözleşmeye ve mevcut taahhütlere ilişkin genel nakit akış ihtiyacı.

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimi karşılamalıdır

Gereksinimin yüzde ____________(%____)’sini karşılamalıdır

Gereksinimin yüzde ____________ (%____)’sini karşılamalıdır

Form FIN -3

Form FIN - 4Faktör

2.4 DENEYİM

Alt Faktör

Kriterler

Gerekli Belgeler

Gereksinim

İstekli

Tek Kuruluş

Ortak Girişim, Konsorsiyum veya Birlik

Tüm ortaklar birlikte

Her bir ortak

En az bir ortak

1.1

2.4.1 Genel Deneyim

Son teklif verme tarihinden önce Yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak son _________ [_____] yıl içinde ve her bir yılda en az dokuz (9) ay faaliyet göstermek kaydıyla, sözleşmeler kapsamındaki deneyim

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Gereksinimi karşılamalıdır

İlgisiz

Form EXP-4.1

2.4.2

Özel Deneyim

(a) Başarıyla ve esas itibariyle tamamlanmış olan ve önerilen İşlere benzer, en az __________(_____) değerinde, son (_________) (__) senelik dönem içinde en az [______] (___) sözleşmede yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak deneyim. Benzerlik, fiziksel boyut, karmaşıklık, yöntem/teknoloji veya Bölüm VI, İşveren Gereksinimleri’nde belirtilen diğer özelliklere dayanacaktır.

Gereksinimi karşılamalıdır

Tüm özelliklere ilişkin gereksinimleri karşılamalıdır

İlgisiz

İlgisiz

Form EXP 2.4.2(a)Faktör

2.4 DENEYİM

Alt Faktör

Kriterler

Gerekli Belgeler

Gereksinim

İstekli

Tek Kuruluş

Ortak Girişim, Konsorsiyum veya Birlik

Tüm ortaklar birlikte

Her bir ortak

En az bir ortak

1.2 2.4.2

Özel Deneyim

b) Yukarıdaki veya 2.4.2(a)’da öngörülen dönem içinde icra edilen diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari deneyim:

A. ...

Gereksinimleri karşılamalıdır

Gereksinimleri karşılamalıdır

İlgisiz

İlgisiz

Form EXP-2.4.2(b)Bölüm IV: Teklif Formları
Formlar Tablosu
Teklif Mektubu
Teklif Eki
Fiyat Çizelgeleri / Keşif Özeti
Geçici Teminat Örneği
Ek Bilgi Çizelgesi
Teklif Mektubu
İstekli, Teklif Mektubu’nu İstekli’nin açık ismini ve adresini gösteren antetli kağıt üzerinde hazırlamalıdır.
Tarih: ______________

İhale No: _______________

Teklif Daveti No: _______________
Kime:
Bizler, aşağıda imzası bulunanlar, beyan ederiz ki:
(a) İhale Belgesi’ni ve İstekli Talimatları (ITT), Bent 8 uyarınca çıkarılan Eklerini inceledik ve hiçbir ihtirazı kaydımız yoktur;
(b) İhale Belgeleri’ne uygun olarak, aşağıdaki İşleri yapmayı teklif ediyoruz:

__________________________________________________________________________________________;


(c) Teklifimizin toplam bedeli, aşağıda (d) fıkrasında önerilen indirimler hariç, şöyledir:

________________________________________;

(d) Önerilen indirimler ve uygulama metodu şu şekildedir:
(e) Teklifimiz, İhale Belgeleri'nde belirtilen son Teklif verme tarihinden itibaren __________________ [ITT 18.1’de belirtilen geçerlilik dönemini giriniz] süre ile geçerlidir ve söz konusu sürenin bitimine kadar üzerimizde bağlayıcı olacaktır ve herhangi bir zamanda kabul edilebilir;
(f) Ekin işbu Teklif Mektubu’nun bir parçası olduğunu kabul ederiz.
(g) İhale üzerimizde kaldığı takdirde, İhale Belgesi uyarınca kati teminat vermeyi taahhüt ediyoruz;
(h) Firmamız, Sözleşme’deki taşeronları veya sağlayıcıları ile birlikte uygun ülkelerin uyruklarını taşımaktadır;
(i) Sözleşme’deki taşeronlarımız veya sağlayıcılarımız dahil olmak üzere, bizlerin, ITT 4.3 uyarınca herhangi bir menfaat çatışmamız bulunmamaktadır;
(j) ITT 13 uyarınca sunulan alternatif teklifler dışında, ITT 4.3 uyarınca işbu İhaleye İstekli veya taşeron olarak birden fazla Teklif ile katılmıyoruz;
(k) Firmamız, iştiraklerimiz veya bağlı kuruluşlarımız ile Sözleşmenin herhangi bir kısmının Taşeronları, Sağlayıcıları veya Taşeron ya da Sağlayıcıların İştirakleri, İşveren’in ülkesinin kanunları ya da resmi yönetmelikleri ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir kararına uymaya yönelik bir yasa uyarınca Banka tarafından uygunsuz ilan edilmemiştir;
(l) Kamu iktisadi kuruluşu değiliz / Kamu iktisadi kuruluşuyuz, ancak ITT 4.5 şartlarını karşılıyoruz;1
(m) İhale süreci veya Sözleşme’nin icrası ile ilgili olarak aşağıdaki komisyonları, bağış veya ücretler ödedik veya ödeyeceğiz: 2
1 İki seçenekten uygun olanını kullanınız. .


Alıcının Adı

Adresi

Sebep

Tutar

(n) Resmi sözleşme hazırlanana ve akdedilene kadar bu Teklifin, karar bildiriminizde geçen yazılı kabulü ile birlikte aramızda bağlayıcı bir sözleşme teşkil edeceğini anlıyoruz;


(o) Alabileceğiniz en düşük değerlendirilmiş Teklifi ya da başka bir Teklifi kabul etmekle yükümlü olmadığınızı anlıyoruz; ve
(p) İhalenin uhdemizde kalması halinde, aşağıda adı geçen kişi Yüklenici Temsilcisi olarak hareket edecektir:
Adı:
Görevi:
İmza:
Adına teklif imzalanan kuruluş:
Tarih:
Teklif Eki
İşveren gereksinimlerini belirleyen gereksinimler haricinde, aşağıdaki bilgiler, teklif sunulmadan önce doldurulmalıdır.
Teklif Mektubu Eki’nde verilen tüm referans Madde ve Alt Maddeler, Bölüm VII, Genel Sözleşme Şartları'ndaki referans Madde ve Alt Maddeler olarak yorumlanacaktır.


Koşullar

Alt Madde

Veri

İşverenin adı ve adresi

1.1.2.2 & 1.3
Yüklenicinin adı ve adresi

1.1.2.3 & 1.3
Mühendisin adı ve adresi

1.1.2.4 & 1.3
Banka adı

1.1.2.11

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Borçlunun adı

1.1.2.12
Tamamlama Süresi

1.1.3.3

________________ gün
Farklı Tamamlama Süresi içinde tamamlanacak İş Bölümleri için, aşağıdaki Bölüm Özeti Tablosu’na bakınız.

Kusur Bildirim Dönemi

1.1.3.7

365 gün.

Bölümler

1.1.5.6

İş Bölümleri kullanılacak ise, aşağıdaki Bölüm Özeti Tablosu’na bakınız.

Elektronik iletim sistemleri

1.3

İzin verilmemektedir

Geçerli Hukuk

1.4
Geçerli dil

1.4
İletişim Dili

1.4
Sahaya Erişim Süresi

2.1

Başlangıç Tarihinden sonra __________ günMühendisin Görevleri ve Yetkisi

3.1(b)(ii)

Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli’nde % üzerinde artışa yol açan değişiklikler İşveren’in onayını gerektirir.

Kati Teminat

4.2

Kati teminat, Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli’nin yüzde [ilgili rakam(lar)ı giriniz] değerinde bir vadesiz teminat şeklinde olacak ve Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli ile aynı para biriminde olacaktır.

Normal çalışma saatleri

6.5
İşlere İlişkin Gecikme Tazminatı

8.7 &

14.15(b)


Her gün için Sözleşme Bedeli’nin %________

Farklı Tamamlama Süresi içinde tamamlanacak İş Bölümleri için, aşağıdaki Bölüm Özeti Tablosu’na bakınız.

Maksimum gecikme tazminatı tutarı

8.7

Nihai Sözleşme Bedeli’nin %

Geçici Tutarlar var ise:

Geçici tutarların yüzde olarak düzeltmesi

13.5.(b)(ii)

%

Alt Madde 13.8 geçerli ise:

Maliyet Değişikliklerine İlişkin Düzeltmeler

13.8

Düzeltme Verileri Çizelgesi
Tablo A – Yerel Para Birimi


Endeks Kodu

Endeks Tanımı

Endeks Kaynağı*

Baz Değer ve Tarih

İstekli’nin Yerel Para Meblağı

İsteklice Önerilen Ağırlıklandırma
Düzeltilemez


A:

B:

C:D:

E:
Toplam
1.00


Tablo B – Döviz
Döviz Türü: __________________
İstekli, birden fazla döviz cinsinden teklif vermek istiyorsa, her döviz türü için bu tablo tekrarlanmalıdır.


Endeks Kodu

Endeks Tanımı

Endeks Kaynağı

Baz Değer ve Tarih

İstekli’nin Para Birimi/Meblağı

Döviz Karşılığı

İsteklice Önerilen Ağırlıklandırma
Düzeltilemez

A:

B:

C:D:

E:
Toplam
1.00
Toplam avans ödemesi

14.2

Kabul Edilmiş Tutarın ödeneceği para biriminde ve oranlarında ödenecek Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli’nin Yüzde %__________

Taksit sayısı ve zamanlaması

14.2
Para birimleri ve oranları

14.2

Avans ödeme, Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli’nin Alt Madde 14.15 uyarınca Yüklenici’ye ödeneceği para biriminde veya birimlerinde ve oranlarında ödenecektir.

_____________ ‘de % _________Avans ödemesinin başlangıç geri ödemesi

14.2 (a)

Ödemeler, Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli eksi Geçici Tutarların %____'ine ulaştığında

Avans ödemesinin geri ödeme amortisman oranı

14.2(b)

_________ %

Teminat Kesintisi Yüzdesi

14.3

________ %

Teminat Kesintisi Limiti

14.3

Kabul Edilmiş Sözleşme Bedeli’nin % _____'si

Alt Madde 14.5 geçerli ise:

Tesis ve Malzemeler

14.5(b)

Sahaya sevk edildiğinde ödenecek Tesis ve Malzemeler [listeleyiniz].
14.5(c)

Sahaya teslim edildiğinde ödenecek Tesis ve Malzemeler [listeleyiniz].

Ara Ödeme Belgelerinin Minimum Tutarı

14.6

[Kredi sözleşmesinde belirtilen minimum Kredi kullanımı ile tutarlı olmak kaydıyla Kabul Edilmiş Sözleşme Bedelinin sabit tutarını veya yüzdesini yazınız]Seçenek A - Teklif para birimi ve ödeme para birimi, tek para birimi olacaktır.


Ödeme Para Birimi/Birimleri

14.15

Sözleşme Bedeli [ödeme para birimini belirtiniz] cinsinden ödenecektir.


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə