Standard Tender DocumentsYüklə 0,89 Mb.
səhifə9/12
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ÖNERİLEN TAŞERON LİSTESİ
İstekli, İşlerin herhangi bir kısmının icrasında taşeron(lar) kullanmayı önerdiklerinde, İstekli, önerilen her taşeron için aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:
• isim, merkez adresi; kuruluş / tescil yeri; kuruluş / tescil yılı ve iletişim bilgileri;
• taşerona verilmesi planlanan İşlerin kısa tanımı ve tahmini değeri;
• belirtilen taşeronun (ların) İşlerin önerilen kısmını yapabilme kabiliyetinin ve kaynaklarının tanımı:
(a) benzer işlerin icrasında deneyim ve geçmiş performans;

(b) personel, ekipman ve inşaata ilişkin kabiliyetleri; ve

(c) mali durum
• İşlerin icrası için önerilen taşeronu kullanma ihtiyacının gerekçesi

EK 2 – İSTEKLİLERİN YETERLİLİKLERİ
SEÇENEK I – ÖN YETERLİLİK ARDINDAN İSTEKLİLERİN YETERLİLİKLERİ

İstekli, ön yeterlilik tarihinde kullanılan kriterleri karşılamaya devam ettiğini göstermek için ön yeterlilik aşamasında verilen bilgileri güncelleyecektir.


Bu amaçla, İstekli, bu Bölümde verilen ilgili formları kullanacaktır.
Form ELI - 1: İstekli Bilgi Notu


1.2.1.1.1 İstekli Bilgileri

İstekli’nin yasal adı
JVCA söz konusu ise, her bir ortağın yasal adı
İstekli’nin kuruluş ülkesi
İstekli’nin kuruluş yılı
İstekli’nin kuruluş ülkesindeki yasal adresi
İstekli’nin yetkili temsilcisi
(isim, adres, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresi)
İlişikte aşağıdaki orijinal belgelerin suretleri bulunmaktadır:
□ 1. Tek bir tüzel kişi söz konusu ise, ITT 4.1 ve 4.2 uyarınca yukarıda ismi geçen tüzel kişinin kuruluş senedi, ana sözleşmesi.
□ 2. ITT 20.2 uyarınca yukarıda adı geçen firma veya JVCA’yı temsil yetkisi.
□ 3. JVCA söz konusu ise ITT 4.1 uyarınca, JVCA kurulmasına ilişkin niyet mektubu veya JVCA anlaşması..
□ 4. Kamu iktisadi kuruluşu söz konusu ise, ITT 4.5 hükümlerine uymak için gereken, yukarıda 1. maddede belirtilmeyen ek belgeler.Form ELI - 2: JVCA Bilgi Notu
JVCA’nın her bir üyesi bu formu doldurmalıdır


1.2.1.1.2 JVCA / Uzman Taşeron Bilgileri

İstekli’nin yasal adı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un yasal adı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş ülkesi
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş yılı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş ülkesindeki yasal adresi
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un yetkili temsilcisi
(isim, adres, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresi)
İlişikte aşağıdaki orijinal belgelerin suretleri bulunmaktadır:

□ 1. ITT 4.1 ve 4.2 uyarınca yukarıda ismi geçen tüzel kişinin kuruluş senedi veya ana sözleşmesi.

□ 2. ITT 20.2 uyarınca yukarıda adı geçen firmayı temsil yetkisi.

□ 3. Bir kamu iktisadi kuruluşu ise, ITT Alt Madde 4.5 uyarınca yasal ve mali özerkliği ve ticaret kanununa uyumu gösteren belgeler.

Form CON - 2: Geçmiş Sözleşme Adem-i İfası
[Aşağıdaki tablo, İstekli ve Ortak Girişimin her bir ortağı için doldurulacaktır]
İstekli’nin Yasal Adı: __________________

Tarih: ___________________

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: ______________

İhale Referansı ve Başlığı: _______________

Sayfa _________ / _________ sayfa


Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler uyarınca Sorunlu Sözleşmeler
□ Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimleri, Alt Faktör 2.1’de belirtilen ________ yıllık dönemde sözleşme adem-i ifası meydana gelmemiştir.
□ Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimleri, Alt Faktör 2.1’de belirtilen ________ yıllık dönemde yerine getirilmeyen sözleşme(ler)


Yıl

Sözleşmenin ifa edilmeyen kısmı

Sözleşme Tanımı

Toplam Sözleşme Bedeli (cari değer, EURO karşılığı)Sözleşme Tanımı:

İşverenin Adı:

İşverenin Adresi:

Ademi ifa neden(ler)i:


Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler Uyarınca Devam Eden Davalar

□ Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler, Alt Faktör 2.2 uyarınca devam eden dava yoktur.

□ Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler, Alt Faktör 2.2 uyarınca devam eden davalar aşağıda belirtilmiştir:

Yıl

Toplam Varlıkların Yüzdesi Olarak Sonuç

Sözleşme Tanımı

Toplam Sözleşme Bedeli (cari değer, EURO karşılığı)Sözleşme Tanımı:

İşverenin Adı:

İşverenin Adresi:

İhtilaflı Konu:
Form FIN-1: Mali Durum
Her İstekli veya JVCA’nın her bir üyesi bu formu doldurmalıdır


Son 3 Yılın Mali Verileri [EURO Karşılığı]

1. Yıl:

2. Yıl:

3. Yıl:


Bilanço Bilgileri


Toplam Varlıklar


Toplam Borçlar


Net Değer


Cari Aktifler


Cari BorçlarGelir Tablosu Bilgileri


Toplam Gelirler


Vergi Öncesi Kar


Vergi Sonrası Kar


□ Ekte, aşağıdaki koşullara uyulması amacıyla, yukarıda belirtilen son üç yılın mali tablolarının (tüm ilgili notlar dahil bilançolar ve gelir tabloları) kopyaları bulunmaktadır:
• Tüm bu belgeler kardeş veya ana şirketlerin değil, İstekli veya JVCA ortağının mali durumunu yansıtmalıdır.
• Geçmiş dönem mali tabloları yeminli mali müşavir tarafından denetlenmelidir
• Geçmiş dönem mali tabloları, söz konusu mali tabloların tüm notlarını ve belgelerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olmalıdır.
• Geçmiş dönem mali tabloları, önceden tamamlanan ve denetlenen muhasebe dönemlerini kapsamalıdır (ara dönemlerin tabloları talep veya kabul edilmeyecektir).
Form FIN-2: Ortalama Senelik İnşaat Cirosu
Her İstekli veya JVCA’nın her bir üyesi bu formu doldurmalıdır


Son 3 Yıla Ait Senelik Ciro Verileri (Yalnız inşaat)

Yıl

Meblağ Para Birimi

Döviz Kuru

EURO Karşılığı

Ortalama Senelik İnşaat Cirosu

Verilen bilgiler, rapor edilen dönem sonu itibariyle, devam eden veya tamamlanan işlere ilişkin müşterilere fatura edilmiş ve dönem sonu itibariyle geçerli döviz kuru üzerinden EURO’ya çevrilmiş meblağlar açısından İstekli’nin veya JVCA’nın her bir üyesinin Senelik Cirosunu yansıtmalıdır.
Form FIN-3: Mali Kaynaklar
Bölüm III'te (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) belirtildiği üzere mevzu bahis sözleşmenin veya sözleşmelerin toplam inşaat nakit akış talebini karşılamak için, mevcut taahhütler hariç, hazır değerler, ipoteksiz maddi duran varlıklar, kredi limitleri ve diğer mali olanaklar gibi, önerilen mali finansman kaynağını belirtiniz.


No.

Finansman kaynağı

Tutar (EURO Karşılığı)

123


Form FIN-4: Mevcut Sözleşme Taahhütleri/Devam Eden İşler
İstekliler ve JVCA’nın her bir ortağı üzerlerine ihale edilmiş, niyet veya kabul mektubu alınmış sözleşmelere veya bitmeye yakın, fakat bitirme belgesi henüz düzenlenmemiş mevcut taahhütleri hakkında bilgi vermelidirler.


Sözleşmenin adı

İşveren, iletişim adresi, telefon/faks

Gerçekleşmemiş işin değeri (cari EURO karşılığı)

Tahmini bitiş tarihi

Son altı ayda ortalama aylık faturalama (EURO/ay)

1.

2.

3.

4.

5.

vb.SEÇENEK II – İSTEKLİLERİN YETERLİLİĞİ (ÖN YETERLİLİK OLMAKSIZIN)

Bölüm III (Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri) uyarınca, sözleşmeyi yerine getirebilme yeterliliğini belirlemek için İstekli, ilgili Bilgi Notları’nda istenen bilgileri verecektir.


Form ELI - 1: İstekli Bilgi Notu1.2.1.1.3 İstekli Bilgileri

İstekli’nin yasal adı
JVCA söz konusu ise, her bir ortağın yasal adı
İstekli’nin kuruluş ülkesi
İstekli’nin kuruluş yılı
İstekli’nin kuruluş ülkesindeki yasal adresi
İstekli’nin yetkili temsilcisi

(isim, adres, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresi)


İlişikte aşağıdaki orijinal belgelerin suretleri bulunmaktadır:

□ 1. Tek bir tüzel kişi söz konusu ise, ITT 4.1 ve 4.2 uyarınca yukarıda ismi geçen tüzel kişinin kuruluş senedi, ana sözleşmesi.

□ 2. ITT 20.2 uyarınca yukarıda adı geçen firme veya JVCA’yı temsil yetkisi.

□ 3. JVCA söz konusu ise ITT 4.1 uyarınca, JVCA kurulmasına ilişkin niyet mektubu veya JVCA anlaşması..

□ 4. Kamu iktisadi kuruluşu söz konusu ise, ITT 4.5 hükümlerine uymak için gereken, yukarıda 1. maddede belirtilmeyen ek belgeler.
Form ELI - 2: JVCA Bilgi Notu
JVCA’nın her bir üyesi bu formu doldurmalıdır


1.2.1.1.4 JVCA / Uzman Taşeron Bilgileri

İstekli’nin yasal adı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un yasal adı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş ülkesi
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş yılı
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un kuruluş ülkesindeki yasal adresi
JVCA Ortağı’nın veya Taşeron’un yetkili temsilcisi

(isim, adres, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresi)
İlişikte aşağıdaki orijinal belgelerin suretleri bulunmaktadır:

1. ITT 4.1 ve 4.2 uyarınca yukarıda ismi geçen tüzel kişinin kuruluş senedi veya ana sözleşmesi.

2. ITT 20.2 uyarınca yukarıda adı geçen firmayı temsil yetkisi.

3. Bir kamu iktisadi kuruluşu ise, ITT 4.5 uyarınca yasal ve mali özerkliği ve ticaret kanununa uyumu gösteren belgeler.

Form CON - 2: Geçmiş Sözleşme Adem-i İfası
[Aşağıdaki tablo, İstekli ve Ortak Girişimin her bir ortağı için doldurulacaktır]
İstekli’nin Yasal Adı: _________________

Tarih: _______________

Ortak Girişim Ortağının Yasal Adı: _______________

İhale Referansı ve Başlığı: ________________

Sayfa _________ / _________ sayfa


Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler uyarınca Sorunlu Sözleşmeler
Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimleri, Alt Faktör 2.1’de belirtilen ________ yıllık dönemde sözleşme adem-i ifası meydana gelmemiştir.
Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimleri, Alt Faktör 2.1’de belirtilen ________ yıllık dönemde yerine getirilmeyen sözleşme(ler)

Yıl

Sözleşmenin ifa edilmeyen kısmı

Sözleşme Tanımı

Toplam Sözleşme Bedeli (cari değer, EURO karşılığı)Sözleşme Tanımı:

İşverenin Adı:

İşverenin Adresi:

Ademi ifa neden(ler)i:
Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler Uyarınca Devam Eden Davalar

Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler, Alt Faktör 2.2 uyarınca devam eden dava yoktur.

Bölüm III, Değerlendirme Kriterleri ve Gereksinimler, Alt Faktör 2,2 uyarınca devam eden davalar aşağıda belirtilmiştir:

Yıl

Toplam Varlıkların Yüzdesi Olarak Sonuç

Sözleşme Tanımı

Toplam Sözleşme Bedeli (cari değer, EURO karşılığı)Sözleşme Tanımı:

İşverenin Adı:

İşverenin Adresi:

İhtilaflı Konu:


Form FIN - 1: Mali Durum
Her İstekli veya JVCA’nın her bir üyesi bu formu doldurmalıdır


Son 3 Yılın Mali Verileri [EURO Karşılığı]

1. Yıl:

2. Yıl:

3. Yıl:


Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə