Starea îNVĂŢĂMÂntului


Programul Guvernamental „Laptele şi cornulYüklə 3,1 Mb.
səhifə23/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

5.Programul Guvernamental „Laptele şi cornul” cf. Ordonantei nr. 9 din 25 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002, si a Legii nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002,

6.“Implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli” cf. Ordonantei nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.

Număr de beneficiari pentru Programul Guvernamental “Laptele si cornul” în anul şcolar 2011-2012:

Total beneficiari 23287, din care

- :5910 elevi în învăţământul preşcolar,

- 8721 elevi în învăţământul primar

- 8656 elevi în învăţământul gimnazial.

Programul s-a desfăşurat în 141 de unităţi şcolare din judeţul Tulcea.

Furnizorii şi distribuitorii de produse au fost:La produsele lactate: Producator S.C. DORNA LACTATE S.A;

Distribuitor: S.C. FRAHER S.R.L DISTRIBUTIONLa produselele panificate: Producator si distribuitor S.C. PRODPAN S.R.L. Turda.

Număr de beneficiari pentru “consumul de fructe proaspete în şcoli”, în anul şcolar 2011-2012:

Total beneficiari: 17332, din care:

- 8706 elevi în învăţământul primar

- 8626 elevi în învăţământul gimnazial.

Programul s-a desfăşurat în 111 unităţi şcolare, pentru un număr de 55 zile.

Furnizorii şi distribuitorii de produse au fost:

La produsul MERE: Furnizor

- S.C. FRAHER SRL TULCEA,

- Producator S.C. GPAHORTIPOMICOLA Reghin S.R.L Mures

Programele s-au derulat fără probleme majore la produsele lactate/ panificate, iar la fructe au fost oarecum unele probleme, dar nu semnificative, întrucăt licitaţia a fost efectuată la nivel judeţean foarte târziu, distribuţia merelor făcându-se în perioada de primăvara-vara, merele ajungând uneori într-o stare calitativă uşor depreciată.

XVIII. 2. BURSE
1.Burse (sursa de finantare- consiliul local)
In anul scolar 2011-2012 ca urmare aplicarii Ordinului MECTS 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrativ –teritoriale de care apartin scolile. Bursele se acorda in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie , iar cuntumul unei burse precum si numarul acestora se stabileste anual prin hotarare a consiliului local.
Burse (sursa de finantare - buget de stat)

Pentru anul scolar 2011 – 2012, 2 elevi din Republica Moldova au beneficiat in urma aprobarilor MECTS de bursa speciala pentru elevii straini..Bursa scolara“ Guvernul Romaniei” (sursa de finantare – buget de stat)
Bursa scolara “Guvernul Romaniei” a fost acordata pentru 9 elevi selectionati din mediul rural .Elevii au fost scolarizati la Scoala I.L.Caragiale Tulcea , iar masa si cazarea au fost asigurate de Liceul Pedagogic si Colegiul “Brad Segal” din Tulcea. Cuantumul bursei scolare a fost stabilit prin HG 448/2009 si este de 350 lei/elev/luna.

XIX. POLITICI ŞCOLARE IN DOMENIUL INVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE
XIX.1. Asigurarea accesului egal la educaţie - Continuarea învăţământului în limba maternă, conform nevoilor cetăţenilor

Asigurarea accesului la educaţie, inclusiv prin studierea limbii materne rromani a fost o prioritate .Din pacate, numărul catedrelor de limba rromani s-a micsorat, neasigurându-se continuitate pentru studiul limbii rromani, inclusiv la nivel liceal. In şcolile unde se studiaza limba rromani s-a optat şi pentru studierea istoriei, culturii şi tradiţiilor rromilor la nivelul claselor aVI-a şi a VII-a .

ISJ Tulcea, prin inspectorul de specialitate, a contribuit la scrierea unor proiecte strategice in parteneriat cu DGÎLMN –MECTS . Proiectele au ca obiectiv cresterea participarii copiilor rromi la educaţia preşcolara şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din comunitatile de rromi traditionale, proiectele vor contribui la „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă”, obiectiv general al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”.

XIX.2.Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare şi a serviciilor educaţionale

In prezent exista un numar de 4 profesori de limba rromani dintre care 1 este calificat cu studii superioare. In scopul imbunataţirii calitaţii actului didactic profesorii de limba rromani au beneficiat de cursuri de formare in didactica specialităţii organizate de MECTS. Dintre acestia 1 a dat examen de definitivat. A beneficiat de formare un număr semnificativ de profesori nerromi care lucrează cu elevii şi părinţii rromi. Activitatea cadrelor didactice a fost monitorizată cu sprijinul celor doi metodişti pe limba rromani şi istoria, cultura, tradiţia rromilor, respectiv un metodist pentru şcolarizarea rromilor. S-au facut planificari şi s-a coordonat activitatea cercului pedagogic, prima tema fiind „ Metode şi strategii moderne de predare” .Activitatea catedrei judeţene este sprijinită şi evaluată de Consiliul Consultativ.

In cadrul inspecţiilor efectuate s-au făcut recomandari cadrelor didactice şi conducerii privind particularizarea serviciilor educaţionale in funcţie de beneficiari. De menţionat faptul că este imperios necesara crearea unor noi catedre de limba rromani în şcolile unde sunt elevi rromi. De asemenea, se impune angajarea unor mediatori şcolari în unitaţile şcolare care au un număr ridicat de elevi rromi pentru ameliorarea abandonului şi absenteismului şcolar.

XIX.3. Elaborarea politicilor şcolare în care educaţia interculturală are un rol important în eliminarea discriminării. Proiecte si programe derulate in anul scolar 2011 – 2012 in vederea ameliorarii fenomenului de abandon si absenteeism scolar

Eliminarea şi combaterea segregarii au costituit directii prioritare ale activitatii din anul şcolar 2011 - 2012. În acest scop a fost monitorizata înscrierea elevilor rromi in clasele I , aV-a şi s-a recomandat respectarea legislaţiei in vigoare, prin eliminarea tendinţelor de segregare mascată cand se costituie colectivele de elevi pe criteriul valoric. La Scoala „Constantin Brancoveanu” Babadag s-a efectuat mixarea clasei a I-a conform OMECT 1540/2077 privind interzicerea segregarii in scoli..

 • In anul scolar 2011 – 2012 a beneficat un numar de 40 elevi de burse sociale, acestea acordandu-se de Agentia Nationala pentru Rromi. Au fost implementate programe de pregatire a elevilor rromi de clasele a VII-a si a VIII-a la disciplinele matematica si limba romana. Au beneficiat un numar de 120 de elevi rromi din judetul Tulcea. Au fost 3 sesiuni de pregatire in locatiile Costinesti (vacanta de primavara 2011), Sinaia (iulie si august). Aceste sesiuni au facut parte din calendarul de activitati a proiectului cu fonduri europene, proiect ce a fost implementat de Agentia Nationala pentru Rromi, cu sprijinul inspectorului pentru probleme educationale ale rromilor – ISJ Tulcea.

 • In perioada 2009- 2012 - s-a derulat proiectul “Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a copiilor rromi” – implemntat de Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială si Studii – Romani CRISS, desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului. In judetul Tulcea proiectul s-a derulat in 4 scoli. A beneficat de acest proiect un numar de 1300 de elevi rromi si nerromi. Proiectul îşi propune desfăşurarea unor activităţi educaţionale cu caracter intercultural, adresate elevilor rromi şi nerromi, în scopul reducerii riscului de părăsire timpurie a şcolii, îmbunătăţirii relaţionării dintre elevi, precum şi dezvoltarea unor programe integrate de implementare a metodologiei Ordinului 1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor rromi şi a Ordinului 1529/18.07.2007, privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculum-ul national, emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului (MECTS).

 • In anul scolar 2010 – 2011 s-a derulat proiectul “Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I – proiect implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului (MECTS), în parteneriat cu Fundaţia Ruhama din Oradea. Obiectivul general al proiectului este prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor cu vârste între 5 – 8 ani din comunităţi dezavantajate, cu pondere ridicată de rromi, cu precădre în localităţile rurale şi urbane mici, prin implementarea de alternative educaţionale pentru preşcolari şi părinţii acestora. În judetul Tulcea a beneficiat de acest proiect un numar de 280 de copii scolari si prescolari si au fost selectate 9 şcoli:

 • Organizatia “Salvati Copiii” a derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea programul de gradinita estivala pentru copiii de varsta scolara, 25 de copii au fost beneficari ai acestui program in cadrul Grupului Scolar “Constantin Bratescu” Isaccea.

 • In perioada 2009 – 2012 organizatia “Salvati Copiii” a implementat proiectul “Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă - Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar” in cadrul Grupului Scolar “Anghel Saligny” Tulcea. Un numar de 140 de elevi rromi si nerromi a beneficiat de acest proiect. Din pacate, proiectul ar fi trebuit sa continue, insa din cauza problemelor cu fondurile europene, proiectul a fost incheiat. Obiectivul general al proiectul il constituie oferirea de servicii educationale complexe copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic in vederea prevenirii abandonului scolar si reintegrarii scolare in scopul dobandirii competentelor necesare adaparii la nevoile societatii. Coordonatorul centrului a fost doamna Ghiban Daniela – consilier pe probeleme de rromi din cadrul Primariei Municipiului Tulcea.

 • In perioada 2010 - 2012 - Organizatia SASTIPEN din Bucuresti a initiat proiectul “O generatie de specialisti romi în domeniul medicalunde 30 de elevi rromi au participat la sesiunea de informare, iar 3 elevii sunt benefiari ai programului de mentorat din cadrul proiectului. Acestia au beneficiat de bursele din cadrul proiectului in urma admiterii la facultatile de medicina. Elevii din clasele a XI-a, si a XII-a din anii scolari 2010 – 2011, 2011 – 2012 care doresc sa urmeze o facultate in profil medical vor putea benefica de programul de mentorat pe tot parcursul anului scolar urmator. In acest sens inspectorul pentru rromi consiliaza si informaeaza elevii din clasele de mai sus mentionate pentru a fii beneficiarii acestui proiect.

 • Proiectul “Zurale Chave” implementat de organizatia Romani CRISS – Bucuresti a oferit prin proiect activtati de educatie interculturala si educatie remediala pentru un numar de 500 de elevi rromi din judetul Tulcea.

 • Campania Partidei Romilor Pro-Europa Tulcea – “EU ITI DAU RECOMANDAREA”. Campania aceasta a fost finantata de Partida Romilor Pro-Europa Tulcea si ISJ Tulcea ca partener. Un numar de 100 elevi rromi din municipiul Tulcea a beneficiat de consiliere privind aplicarea masurilor afirmative conform Strategiei Guvernului pentru incluziune cetatenilor romani de etnie rroma 1221/2011 si Ordinul Ministrul Educatiei cu privire la locurile speciale pentru rromi. Inspectoratul Scolar a alocat un numar de 246 locuri speciale pentru rromi in scolile profesionale si liceale din judetul Tulcea, insa, din pacate foarte putini copii au accesat aceste locuri speciale din mai multe motive, cum ar fi: lipsa banilor pentru sustinerea elevilor rromi din partea parintilor, lipsa de colaborare a unor ONG-uri pentru rromi. Perioada de implementare a campaniei: in fiecare an din lunile martie – mai 2005 – 2012.

 • Se monitorizeaza mereu proiectele ce se deruleaza cu diferiti parteneri ai Ministerului Educatie/Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea pentru integrarea copiilor rromi in vederea combaterii, prevenirii abandonului si absenteismului scolar. In acest sens, au fost initiate si organizate campanii de inscriere a copiilor prescolari si scolari in sistemul educational pentru clasele pregatitoare si a I-a in anii scolari 2009 – 2010, 2010 – 2011 si 2011 – 2012. Inspectoratul Scolar Tulcea prin inspectorul pentru problemele educationale ale rromilor a avut sprijinul organizatiei Partidei Rromilor Pro-Europa Tulcea si a Directiei de Asistenta si Protectie Sociala din cadrul Primariei Municipiului Tulcea. A beneficiat de servicii de consiliere un numar de 194 de copii prescolari si scolari.

 • Proiectul UNICEF Romania – “Hai la Scoala” proiect implementat la Scoala de Arte si Meserii nr. 3 Tulcea. Au beneficiat 20 de elevi in risc de abandon scolar. Proiectul avea drept scop consilierea familiilor de rromi in vederea prevenirii si combaterii fenomenului de abandon scolar.

 • Inspectoratul Scolar Tulcea prin inspectorul pentru problemele educationale ale rromilor a organizat atat in comunitatile de rromi, cat si in scoli actiuni ce au avut drept scop promovarea imaginii comunitatii prin programe recreative (mese rotunde, ansambluri de dansuri traditionale, intalniri de lucru cu parinti si cadre didactice). Concursul National “Diversitatea – O sansa in plus pentru viitor” – concurs cu minoritatile etnice.

 • Inspectoratul Scolar Tulcea prin inspectorul pentru problemele educationale ale rromilor a raspuns solicitarilor liderilor locali si judeteni pentru orice problema de natura educationala.

 • Inspectoratul Scolar Tulcea prin inspectorul pentru problemele educationale ale rromilor a monitorizat si sprijinit serviciile de mediere scolara din cadrul Scolii de Arte si Meserii nr 3 Tulcea. In acest sens este nevoie sa marim numarul de mediatori scolari cu sprijinul autoritatilor publice si al unitatilor scolare. Angjarea acestora se face conform Legii Educaţiei 1/2011 si a OMECTS 1539/2007.

 • In fiecare an scolar sunt repartiziati intre 30 – 40 de elevi rromi la licee si scoli profesionale pe locurile speciale pentru rromi.

 • Consiliem elevii rromi din clasele a XII-a in vederea admiterii pe locuri speciale pentru rromi in invatamantul universitar.

 • Avem in vedere permanent atragere de fonduri locale/nationale/europene pentru combaterea fenomenului de abandon scolar si imbunatatirea situatiei rromilor.


XIX.4.Calitatea şi diversificarea activităţilor educative

S-a organizat faza judeţeană şi regionala a Concursului naţional pentru elevi, parte a Campaniei: „Diversitatea – O şansă în plus pentru viitor” iniţiat de Centrului Regional PER şi Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României şi se derulează sub egida Anului Egalităţii de Şanse pentru Toţi al Uniunii Europene având drept scop promovarea cunoaşterii şi acceptării diversităţii culturale, etnice, religioase şi lingvistice din România în vederea combaterii prejudecăţilor şi a discriminării. La acest concurs s-au înscris 10 echipe cu 10 îndrumători, din care 5 sunt echipe de juniori cu vârste cuprinse între 10-14 ani, iar 5 sunt echipe de juniori plus cu vârste cuprinse între 14 -18 ani. Fiecare echipă este compusă din cinci elevi, obligatoriu fete şi băieţi reprezentând cel puţin două etnii si un îndrumător- cadru didactic, aceasta însemnând 10 îndrumători şi un total de 50 de elevi participanţi, din care 25 juniori şi 25 juniori plus. Menţionam că acest concurs a reunit elevi aparţinand minorităţilor etnice din România .

In semestrul II am s-a desfasurat Olimpiada de limba rromani, faza judeteana, istoria şi tradiţiile rromilor, iar 3 elevi s-au calificat la faza nationala.
XIX. Tabel. 1. Situaţia statistică a elevilor care studiază limba maternă:

Situatia statistica a elevilor care studiaza limbi materne în anul .2011-2012:
Nr.

Limba maternă

Nr. elevi

Nr. şcoli

Nr. profesori

1.

Lb. rusă

810

21

17

2.

Lb. rromani

248

4

4

3.

Lb. turcă

110

4

3

4.

Lb. ucraineana

60

3

3

5.

Lb. greaca

19

1

1INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Dumitru Damian


Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə